ἀκροβυστίας

- необрезания

Лексема: ἀκροβυστία


Номер Стронга: 203


Определения: 203, ἀκροβυστία
крайняя плоть; перен.необрезание, язычество, языческий мир; LXX: 06190 (עָרְלָה‎).


Словарь Дворецкого:

203: ἀκροβυστία

ἀκρο-βυστία
1) анат. крайняя плоть Новый Завет
2) перен. языческий мир Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀκροβυστίας:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀκροβυστία


Перевод: foreskin


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно