γραώδεις

- старушечьих

Лексема: γραώδης


Номер Стронга: 1126


Определения: 1126, γραώδης
старушечий, бабий.


Словарь Дворецкого:

1126: γραώδης

γρᾱ-ώδης 2
старушечий, бабий
Пр.:(μῦθοι Новый Завет)Морфологичский анализ слова γραώδεις:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: γραώδης


Перевод: belonging to old women, such as old women tell


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно