διώκτην

- гонителя

Лексема: διώκτης


Номер Стронга: 1376


Определения: 1376, διώκτης
гонитель.


Словарь Дворецкого:

1376: διώκτης

διώκτης -ου гонитель Новый ЗаветМорфологичский анализ слова διώκτην:


Часть речи: Существительное


Лексема: διώκτης


Перевод: a persecutor


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно