⸂γυμνιτεύομεν⸃

- не одетые есть

Лексема: γυμνιτεύω


Номер Стронга: 1130


Определения: 1130, γυμνητεύω
быть нагим илираздетым.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ⸂γυμνιτεύομεν⸃:


Часть речи: Глагол


Лексема: γυμνιτεύω


Перевод: I am poorly clad


Лицо: 1-е склонение


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Множественное


Открыть окно