ἀσθενήματα

- слабости

Лексема: ἀσθένημα


Номер Стронга: 771


Определения: 771, ἀσΘένημα
немощь, слабость; LXX: 06041 (עָנִי‎).


Словарь Дворецкого:

771: ἀσΘένημα

ἀσθένημα -ατος τό слабость, нездоровье Аристотель (384-322 до н.э.)Морфологичский анализ слова ἀσθενήματα:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀσθένημα


Перевод: weakness, infirmity


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний


Открыть окно