ἀλαλήτοις·

- невыразимыми;

Лексема: ἀλάλητος


Номер Стронга: 215


Определения: 215, ἀλάλητος
неизреченный, невыразимый, непередаваемый.


Словарь Дворецкого:

215: ἀλάλητος

ἀ-λάλητος 2 (λᾰ) невыразимый, несказанный «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм, Новый Завет
Пр.:τὰ ἀλάλητα «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм — тайныМорфологичский анализ слова ἀλαλήτοις·:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀλάλητος


Перевод: unutterable, that baffles words


Падеж: Дательный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно