ἀθέσμων

- беззаконных

Лексема: ἄθεσμος


Номер Стронга: 113


Определения: 113, ἄΘεσμος
беззаконный, беспринципный, вероломный (преступающий слово или обязательство).


Словарь Дворецкого:

113: ἄΘεσμος

ἄ-θεσμος 2
беззаконный, противозаконный
Пр.:(πράξεις Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова ἀθέσμων:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἄθεσμος


Перевод: lawless


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно