ἀνεκλαλήτῳ

- неизречённой

Лексема: ἀνεκλάλητος


Номер Стронга: 412


Определения: 412, ἀνεκλάλητος
неизреченный.


Словарь Дворецкого:

412: ἀνεκλάλητος

ἀν-εκλάλητος 2
Новый Завет = ἀνεκδιήγητος
невыразимый, неизреченный Новый Завет.Морфологичский анализ слова ἀνεκλαλήτῳ:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀνεκλάλητος


Перевод: unspeakable


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно