⸂ἄσπιλον

- непорочного

Лексема: ἄσπιλος


Номер Стронга: 784


Определения: 784, ἄσπιλος
незапятнанный, непорочный, неоскверненный.


Словарь Дворецкого:

784: ἄσπιλος

ἄ-σπῐλος 2
1) не имеющий пятен
Пр.:(μῆλον στρούθειον «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)
2) непорочный
Пр.:(ἀμνός Новый Завет)Морфологичский анализ слова ⸂ἄσπιλον:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἄσπιλος


Перевод: unstained, undefiled


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно