ἀπρόσκοπον

- непорочную

Лексема: ἀπρόσκοπος


Номер Стронга: 677


Определения: 677, ἀπρόσκοπος
1. не вводящий в соблазн, без соблазна, не являющийся причиной преткновения;
2. непреткновенный, без преткновений, непорочный.


Словарь Дворецкого:

677: ἀπρόσκοπος

ἀ-πρόσκοπος
I
2
[προσκέπτομαι] досл. ничего не видящий впереди, перен. слепой
Пр.:(μοῖρα φρενῶν Эсхил (525/4-456 до н.э.))
II
2
[προσκόπτω]
1) непорочный
Пр.:(συνείδησις Новый Завет 2) не вводящий в соблазн (ἀ. τινι γενέσθαι Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἀπρόσκοπον:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀπρόσκοπος


Перевод: not offending, not causing offence, blameless


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно