ἀποφορτιζόμενον

- отгружающий

Лексема: ἀποφορτίζομαι


Номер Стронга: 670


Определения: 670, ἀποφορτίζομαι
выгружать, разгружать.


Словарь Дворецкого:

670: ἀποφορτίζομαι

ἀπο-φορτίζομαι
выгружать
Пр.:(τὸν γόμον Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἀποφορτιζόμενον:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀποφορτίζομαι


Перевод: I unload, discharge


Время: Настоящее


Залог: Средн.


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно