᾿Ασιανοὶ

- Азиаты

Лексема: Ἀσιανός


Номер Стронга: 774


Определения: 774, Ἀσιανός
Асиец (уроженец или житель Асии).


Словарь Дворецкого:

774: Ἀσιανός

Ἀσιᾱνός 3
азиатский Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова ᾿Ασιανοὶ:


Часть речи: Существительное


Лексема: Ἀσιανός


Перевод: belonging to the Roman province Asia


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно