διακατηλέγχετο

- решительно возражал

Лексема: διακατελέγχομαι


Номер Стронга: 1246


Определения: 1246, διακατελέγχομαι
(решительно) опровергать.


Словарь Дворецкого:

1246: διακατελέγχομαι

δια-κατελέγχομαι
решительно возражать
Пр.:(τινι Новый Завет)Морфологичский анализ слова διακατηλέγχετο:


Часть речи: Глагол


Лексема: διακατελέγχομαι


Перевод: I utterly refute


Лицо: 3-е склонение


Время: Имперфект


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно