᾿Αττάλειαν.

- Атталию.

Лексема: Ἀττάλεια


Номер Стронга: 825


Определения: 825, Ἀττάλεια
Атталия (портовый г-д на побережье Средиземного моря в Памфилии).


Словарь Дворецкого:

825: Ἀττάλεια

Ἀττάλεια Атталия (приморский город в Памфилии) Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова ᾿Αττάλειαν.:


Часть речи: Существительное


Лексема: Ἀττάλεια


Перевод: Attalia


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно