διεχειρίσασθε

- умертвили

Лексема: διαχειρίζομαι


Номер Стронга: 1315


Определения: 1315, διαχειρίζω
налагать руки, умерщвлять.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова διεχειρίσασθε:


Часть речи: Глагол


Лексема: διαχειρίζομαι


Перевод: I lay my hands upon, slay, kill


Лицо: 2-е склонение


Время: Аорист


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Множественное


Открыть окно