Βαρναβᾶς

- Варнава

Лексема: Βαρναβᾶς


Номер Стронга: 921


Определения: 921, Βαρναβᾶς
Варнава (прозвище Иосии, левита родом из Кипра, сотрудника ап. Павла).


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова Βαρναβᾶς:


Часть речи: Существительное


Лексема: Βαρναβᾶς


Перевод: Barnabas


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно