ἀφελότητι

- простоте

Лексема: ἀφελότης


Номер Стронга: 858


Определения: 858, ἀφελότης
простота.


Словарь Дворецкого:

858: ἀφελότης

ἀφελότης -ητος простота
Пр.:(καρδίας Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἀφελότητι:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀφελότης


Перевод: simplicity, sincerity


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно