βαΐα

- ветви

Лексема: βάϊον


Номер Стронга: 902


Определения: 902, βάϊον
(пальмовая) ветвь.


Словарь Дворецкого:

902: βάϊον

βαΐον τό пальмовая ветвь
Пр.:(βαΐα τῶν φοινίκων Новый Завет)Морфологичский анализ слова βαΐα:


Часть речи: Существительное


Лексема: βάϊον


Перевод: a palm branch


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний


Открыть окно