ἁμαρτωλοὶ

- грешные

Лексема: ἁμαρτωλός


Номер Стронга: 268


Определения: 268, ἁμαρτωλός
грешный, греховный; как сущ.грешник; LXX: 07563 (רָשָׂע‎), 02398 (חטא‎).


Словарь Дворецкого:

268: ἁμαρτωλός

ἁμαρτωλός
I
2 (f ἁμαρτωλή вм. m — в речи скифа у Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
1) ошибочный, неправильный Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
2) преступный Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.)
3) грешный, греховный Новый Завет
II
грешник Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἁμαρτωλοὶ:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἁμαρτωλός


Перевод: sinning, sinful, a sinner


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно