ἀρτύσετε;

- приправите?

Лексема: ἀρτύω


Номер Стронга: 741


Определения: 741, ἀρτύω
приправлять, солить.


Словарь Дворецкого:

741: ἀρτύω

ἀρτύω
= ἀρτύνωМорфологичский анализ слова ἀρτύσετε;:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀρτύω


Перевод: I season, flavor


Лицо: 2-е склонение


Время: Будущее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Множественное


Открыть окно