Βηθσαϊδάν,

- Вифсаиде,

Лексема: Βηθσαϊδάν


Номер Стронга: 966


Определения: 966, ΒηΘσαϊδά(ν)
Вифсаида (букв. Дом Рыболовства;
1. г-д на с.-вост. берегу Галилейского моря;
2. г-док на зап. берегу Галилейского моря); от евр.01004 (בַּיִת‎) и06719 (ד‎y'u).


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова Βηθσαϊδάν,:


Часть речи: Существительное


Лексема: Βηθσαϊδάν


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно