Βηθανίαν,

- Вифанию,

Лексема: Βηθανία


Номер Стронга: 963


Определения: 963, ΒηΘανία
Вифания (букв. Дом Печали;
1. деревня на Елеонской горе в 2,8 км. от Иер.;
2. в некоторых манускриптах употр. вместо 962 (ΒηΘαβαρά)).


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова Βηθανίαν,:


Часть речи: Существительное


Лексема: Βηθανία


Перевод: Bethany


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно