ἀπεκεφάλισεν

- обезглавил

Лексема: ἀποκεφαλίζω


Номер Стронга: 607


Определения: 607, ἀποκεφαλίζω
обезглавливать, отсекать голову.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ἀπεκεφάλισεν:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀποκεφαλίζω


Перевод: I behead


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно