Γαδαρηνῶν

- Гадаринскую

Лексема: Γαδαρηνός


Номер Стронга: 1046


Определения: 1046, Γαδαρηνός
Гадаринец (житель г-да Гадары, расположенного к ю.-вост. от Галилейского моря).


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова Γαδαρηνῶν:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: Γαδαρηνός


Перевод: Gadarene, belonging to Gadara


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно