βαπτιστὴς

- Омыватель

Лексема: βαπτιστής


Номер Стронга: 910


Определения: 910, βαπτιστής
Креститель (прозвище Иоанна, предтечи Христа).


Словарь Дворецкого:

910: βαπτιστής

βαπτιστής -οῦ креститель
Пр.:(Ἰωάννης Β. Новый Завет)Морфологичский анализ слова βαπτιστὴς:


Часть речи: Существительное


Лексема: βαπτιστής


Перевод: the baptizer, the Baptist


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно