γλεύκους

- (от) молодого вина

Лексема: γλεῦκος


Номер Стронга: 1098


Определения: 1098, γλεῦκος
сладкое молодое вино; LXX: 03196 (יַיִן‎).


Словарь Дворецкого:

1098: γλεῦκος

γλεῦκος -εος τό
1) сусло Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
2) сладкое молодое вино Аристотель (384-322 до н.э.)
3) сладость Аристотель (384-322 до н.э.)Морфологичский анализ слова γλεύκους:


Часть речи: Существительное


Лексема: γλεῦκος


Перевод: sweet wine


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно