διαταγὴ

- указ

Лексема: διαταγή


Номер Стронга: 1296


Определения: 1296, διαταγή
установление, распоряжение, наставление.


Словарь Дворецкого:

1296: διαταγή

διαταγή Новый Завет = διάταγμα
распоряжение, указ, приказ Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Диодор Сицилийский ( I в. до н.э.), Новый Завет.Морфологичский анализ слова διαταγὴ:


Часть речи: Существительное


Лексема: διαταγή


Перевод: ordaining, ordinance, disposition


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно