γαζοφυλάκιον

- казнохранилища

Лексема: γαζοφυλάκιον


Номер Стронга: 1049


Определения: 1049, γαζοφυλάκιον
1. сокровищница (ящик для сбора пожертвований);
2. казнохранилище.


Словарь Дворецкого:

1049: γαζοφυλάκιον

γαζο-φῠλάκιον τό казнохранилище, сокровищница Новый ЗаветМорфологичский анализ слова γαζοφυλάκιον:


Часть речи: Существительное


Лексема: γαζοφυλάκιον


Перевод: a treasury


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно