ἀδελφὴ

- сестра

Лексема: ἀδελφή


Номер Стронга: 79


Определения: 79, ἀδελφή
сестра.


Словарь Дворецкого:

79: ἀδελφή

ἀδελφή атт. сестра Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид) etc.Морфологичский анализ слова ἀδελφὴ:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀδελφή


Перевод: a sister


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно