ἀσυνέτῳ

- бестолковом

Лексема: ἀσύνετος


Номер Стронга: 801


Определения: 801, ἀσύνετος
неразумный, безрассудный, непонятливый, несмышленый


Словарь Дворецкого:

801: ἀσύνετος

ἀ-σύνετος
староатт. ἀξύνετος 2
1) безрассудный, неразумный Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.)
Пр.:τί τάδ΄ ἀσύνετα ; Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — что это за безумие?;
ἀ. τινος Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — не понимающий чего-л.

2) непонятный, непостижимый
Пр.:(αἴνιγμα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀσυνέτῳ:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀσύνετος


Перевод: unintelligent, unwise, undiscerning


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно