γυμνότητι

- наготе

Лексема: γυμνότης


Номер Стронга: 1132


Определения: 1132, γυμνότης
нагота (1. обнаженность;
2. лишение илинужда в одежде)


Словарь Дворецкого:

1132: γυμνότης

γυμνότης -ητος нагота
Пр.:(ἐν ψύχει καὴ γυμνότητι Новый Завет)Морфологичский анализ слова γυμνότητι:


Часть речи: Существительное


Лексема: γυμνότης


Перевод: nakedness


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно