ἀποστασίου

- развода

Лексема: ἀποστάσιον


Номер Стронга: 647


Определения: 647, ἀποστάσιον
1. развод;
2. разводное письмо, разводная грамота.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ἀποστασίου:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀποστάσιον


Перевод: repudiation, divorce


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно