Библия Biblezoom Cloud / Даниил 8 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 8:1 - В третий год царствования Валтасара царя явилось мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде.
МБО8:1 - [Видение о баране и козле]
В третий год правления царя Валтасара мне, Даниилу, было видение, после того, которое уже являлось мне.

LXX Септуагинта: ἔτους Года τρίτου третьего βασιλεύοντος царствующего Βαλτασαρ Валтасара ὅρασις виде́ние ἣν которое εἶδον увидел ἐγὼ я, Δανιηλ Даниил μετὰ после τὸ - ἰδεῖν увидеть με мне τὴν - πρώτην первое:

Масоретский:
בִּ in שְׁנַ֣ת year שָׁלֹ֔ושׁ three לְ to מַלְכ֖וּת kingship בֵּלְאשַׁצַּ֣ר Belshazzar הַ the מֶּ֑לֶךְ king חָזֹ֞ון vision נִרְאָ֤ה see אֵלַי֙ to אֲנִ֣י i דָנִיֵּ֔אל Daniel אַחֲרֵ֛י after הַ the נִּרְאָ֥ה see אֵלַ֖י to בַּ in the תְּחִלָּֽה׃ beginning

Синодальный: 8:2 - И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области Еламской, и видел я в видении, — как бы я был у реки Улая.
МБО8:2 - В своем видении я находился в крепости Сузы, что в провинции Елам. В этом видении я находился возле канала Улай.

LXX Септуагинта: καὶ И εἶδον я увидел ἐν в τῷ - ὁράματι виде́нии τοῦ - ἐνυπνίου сна μου моего ἐμοῦ меня ὄντος находящегося ἐν в Σούσοις Сузах τῇ - πόλει городе ἥτις который ἐστὶν есть ἐν в ᾿Ελυμαΐδι Элимской χώρᾳ стране ἔτι ещё ὄντος находящегося μου меня πρὸς у τῇ - πύλῃ двери Αιλαμ Элама.

Масоретский:
וָֽ and אֶרְאֶה֮ see בֶּ in the חָזֹון֒ vision וַ and יְהִי֙ be בִּ in רְאֹתִ֔י see וַ and אֲנִי֙ i בְּ in שׁוּשַׁ֣ן Susa הַ the בִּירָ֔ה citadel אֲשֶׁ֖ר [relative] בְּ in עֵילָ֣ם Elam הַ the מְּדִינָ֑ה district וָ and אֶרְאֶה֙ see בֶּֽ in the חָזֹ֔ון vision וַ and אֲנִ֥י i הָיִ֖יתִי be עַל־ upon אוּבַ֥ל canal אוּלָֽי׃ Ulai

Синодальный: 8:3 - Поднял я глаза мои и увидел: вот, один овен стоит у реки; у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после.
МБО8:3 - Я поднял взгляд и увидел барана, который стоял рядом с каналом. У него было два рога. Оба рога были длинными, но один был длиннее другого, и вырос он позже.

LXX Септуагинта: ἀναβλέψας Воззревший εἶδον я увидел κριὸν барана ἕνα одного μέγαν большого ἑστῶτα стоящего ἀπέναντι напротив τῆς - πύλης двери καὶ и εἶχε он имел κέρατα рога́ καὶ и τὸ - ἓν один ὑψηλότερον выше τοῦ - ἑτέρου другого καὶ и τὸ - ὑψηλότερον выше ἀνέβαινε поднимался.

Масоретский:
וָ and אֶשָּׂ֤א lift עֵינַי֙ eye וָ and אֶרְאֶ֔ה see וְ and הִנֵּ֣ה׀ behold אַ֣יִל ram, despot אֶחָ֗ד one עֹמֵ֛ד stand לִ to פְנֵ֥י face הָ the אֻבָ֖ל canal וְ and לֹ֣ו to קְרָנָ֑יִם horn וְ and הַ the קְּרָנַ֣יִם horn גְּבֹהֹ֗ות high וְ and הָ the אַחַת֙ one גְּבֹהָ֣ה high מִן־ from הַ the שֵּׁנִ֔ית second וְ and הַ֨ the גְּבֹהָ֔ה high עֹלָ֖ה ascend בָּ in the אַחֲרֹנָֽה׃ at the back

Синодальный: 8:4 - Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него; он делал, что хотел, и величался.
МБО8:4 - Я видел, как баран бодался к западу, к северу и к югу. Ни один зверь не мог противостоять ему, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и становился велик.

LXX Септуагинта: μετὰ После δὲ же ταῦτα этих εἶδον я увидел τὸν - κριὸν барана κερατίζοντα бодающегося πρὸς к ἀνατολὰς востоку καὶ и πρὸς к βορρᾶν северу καὶ и πρὸς к δυσμὰς западу καὶ и μεσημβρίαν югу καὶ и πάντα все τὰ - θηρία звери οὐκ не ἔστησαν стали ἐνώπιον перед αὐτοῦ ним καὶ и οὐκ не ἦν был - ῥυόμενος избавляющий ἐκ из τῶν - χειρῶν рук αὐτοῦ его καὶ и ἐποίει он делал ὡς как ἤθελε пожелал καὶ и ὑψώθη был возвышен.

Масоретский:
רָאִ֣יתִי see אֶת־ [object marker] הָ the אַ֡יִל ram, despot מְנַגֵּחַ֩ gore יָ֨מָּה sea וְ and צָפֹ֜ונָה north וָ and נֶ֗גְבָּה south וְ and כָל־ whole חַיֹּות֙ wild animal לֹֽא־ not יַֽעַמְד֣וּ stand לְ to פָנָ֔יו face וְ and אֵ֥ין [NEG] מַצִּ֖יל deliver מִ from יָּדֹ֑ו hand וְ and עָשָׂ֥ה make כִ as רְצֹנֹ֖ו pleasure וְ and הִגְדִּֽיל׃ be strong

Синодальный: 8:5 - Я внимательно смотрел на это, и вот, с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли; у этого козла был видный рог между его глазами.
МБО8:5 - Пока я размышлял об этом, внезапно с запада явился козел, который шел по лицу всей земли, не касаясь ее. У козла между глазами был большой рог.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐγὼ я διενοούμην размышляющий καὶ и ἰδοὺ вот τράγος козёл αἰγῶν (от) коз ἤρχετο приходит ἀπὸ с δυσμῶν запада ἐπὶ на προσώπου лицо τῆς - γῆς земли́ καὶ и οὐχ не ἥπτετο касается τῆς - γῆς земли́ καὶ и ἦν был τοῦ - τράγου козла κέρας рог ἓν один ἀνὰ по μέσον середине τῶν - ὀφθαλμῶν глаз αὐτοῦ его.

Масоретский:
וַ and אֲנִ֣י׀ i הָיִ֣יתִי be מֵבִ֗ין understand וְ and הִנֵּ֤ה behold צְפִיר־ he-goat הָֽ the עִזִּים֙ goat בָּ֤א come מִן־ from הַֽ the מַּעֲרָב֙ sunset עַל־ upon פְּנֵ֣י face כָל־ whole הָ the אָ֔רֶץ earth וְ and אֵ֥ין [NEG] נֹוגֵ֖עַ touch בָּ in the אָ֑רֶץ earth וְ and הַ֨ the צָּפִ֔יר he-goat קֶ֥רֶן horn חָז֖וּת vision בֵּ֥ין interval עֵינָֽיו׃ eye

Синодальный: 8:6 - Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей.
МБО8:6 - Он пошел к двурогому барану, которого я видел стоящим у канала, и в страшной ярости бросился на него.

LXX Септуагинта: καὶ И ἦλθεν пришёл ἐπὶ на τὸν - κριὸν барана τὸν - τὰ - κέρατα рога́ ἔχοντα имеющего ὃν которого εἶδον я увидел ἑστῶτα стоящего πρὸς у τῇ - πύλῃ воро́т καὶ и ἔδραμε побежал πρὸς к αὐτὸν нему ἐν в θυμῷ ярости ὀργῆς гнева.

Масоретский:
וַ and יָּבֹ֗א come עַד־ unto הָ the אַ֨יִל֙ ram, despot בַּ֣עַל lord, baal הַ the קְּרָנַ֔יִם horn אֲשֶׁ֣ר [relative] רָאִ֔יתִי see עֹמֵ֖ד stand לִ to פְנֵ֣י face הָ the אֻבָ֑ל canal וַ and יָּ֥רָץ run אֵלָ֖יו to בַּ in חֲמַ֥ת heat כֹּחֹֽו׃ strength

Синодальный: 8:7 - И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога; и недостало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него.
МБО8:7 - Я видел, как он, приблизившись к барану и рассвирепев, поразил барана и сломал ему оба рога. Баран не мог противостоять ему; козел швырнул его на землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти от него барана.

LXX Септуагинта: καὶ И εἶδον я увидел αὐτὸν его προσάγοντα приблизившегося πρὸς к τὸν - κριόν барану καὶ и ἐθυμώθη разъярился ἐπ᾿ на αὐτὸν него καὶ и ἐπάταξε ударил καὶ и συνέτριψε сокрушил τὰ - δύο два κέρατα рога́ αὐτοῦ его καὶ и οὐκέτι уже́ не ἦν была ἰσχὺς сила ἐν в τῷ - κριῷ баране στῆναι устоять κατέναντι перед τοῦ - τράγου козлом καὶ и ἐσπάραξεν бросил αὐτὸν его ἐπὶ на τὴν - γῆν землю καὶ и συνέτριψεν сокрушил αὐτόν его καὶ и οὐκ не ἦν был - ῥυόμενος избавляющий τὸν - κριὸν барана ἀπὸ от τοῦ - τράγου козла.

Масоретский:
וּ and רְאִיתִ֞יו see מַגִּ֣יעַ׀ touch אֵ֣צֶל side הָ the אַ֗יִל ram, despot וַ and יִּתְמַרְמַ֤ר be bitter אֵלָיו֙ to וַ and יַּ֣ךְ strike אֶת־ [object marker] הָ the אַ֔יִל ram, despot וַ and יְשַׁבֵּר֙ break אֶת־ [object marker] שְׁתֵּ֣י two קְרָנָ֔יו horn וְ and לֹא־ not הָ֥יָה be כֹ֛חַ strength בָּ in the אַ֖יִל ram, despot לַ to עֲמֹ֣ד stand לְ to פָנָ֑יו face וַ and יַּשְׁלִיכֵ֤הוּ throw אַ֨רְצָה֙ earth וַֽ and יִּרְמְסֵ֔הוּ trample וְ and לֹא־ not הָיָ֥ה be מַצִּ֛יל deliver לָ to the אַ֖יִל ram, despot מִ from יָּדֹֽו׃ hand

Синодальный: 8:8 - Тогда козел чрезвычайно возвеличился; но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных.
МБО8:8 - Козел сильно возвеличился, но на вершине его силы большой рог его был сломан, и на его месте выросли четыре видных рога, обращенные к четырем сторонам света.

LXX Септуагинта: καὶ И - τράγος козёл τῶν (из) αἰγῶν коз κατίσχυσε укрепился σφόδρα очень καὶ и ὅτε когда κατίσχυσε укрепился συνετρίβη был сокрушён αὐτοῦ его τὸ - κέρας рог τὸ - μέγα великий καὶ и ἀνέβη взошли ἕτερα других τέσσαρα четыре κέρατα рога́ κατόπισθεν после αὐτοῦ него εἰς на τοὺς - τέσσαρας четыре ἀνέμους ветра τοῦ - οὐρανοῦ неба

Масоретский:
וּ and צְפִ֥יר he-goat הָ the עִזִּ֖ים goat הִגְדִּ֣יל be strong עַד־ unto מְאֹ֑ד might וּ and כְ as עָצְמֹ֗ו be mighty נִשְׁבְּרָה֙ break הַ the קֶּ֣רֶן horn הַ the גְּדֹולָ֔ה great וַֽ and תַּעֲלֶ֜נָה ascend חָז֤וּת vision אַרְבַּע֙ four תַּחְתֶּ֔יהָ under part לְ to אַרְבַּ֖ע four רוּחֹ֥ות wind הַ the שָּׁמָֽיִם׃ heavens

Синодальный: 8:9 - От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране,
МБО8:9 - Из одного из них вышел другой рог, который сперва был мал, но потом очень сильно вырос к югу, и к востоку, и к Прекрасной стране.

LXX Септуагинта: καὶ и ἐξ из ἑνὸς одного αὐτῶν (из) них ἀνεφύη вырос κέρας рог ἰσχυρὸν сильный ἓν один καὶ и κατίσχυσε укрепился καὶ и ἐπάταξεν ударил ἐπὶ к μεσημβρίαν югу καὶ и ἐπ᾿ на ἀνατολὰς восток καὶ и ἐπὶ на βορρᾶν север

Масоретский:
וּ and מִן־ from הָ the אַחַ֣ת one מֵהֶ֔ם from יָצָ֥א go out קֶֽרֶן־ horn אַחַ֖ת one מִ from צְּעִירָ֑ה youth וַ and תִּגְדַּל־ be strong יֶ֛תֶר remainder אֶל־ to הַ the נֶּ֥גֶב south וְ and אֶל־ to הַ the מִּזְרָ֖ח sunrise וְ and אֶל־ to הַ the צֶּֽבִי׃ beauty

Синодальный: 8:10 - и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их,
МБО8:10 - Он вознесся до небесного воинства, поверг на землю часть его и часть звезд, и растоптал их.

LXX Септуагинта: καὶ и ὑψώθη был возвышен ἕως до τῶν - ἀστέρων звёзд τοῦ - οὐρανοῦ неба καὶ и ἐρράχθη был низвержен ἐπὶ на τὴν - γῆν землю ἀπὸ от τῶν - ἀστέρων звёзд καὶ и ἀπὸ из αὐτῶν них κατεπατήθη было растоптано

Масоретский:
וַ and תִּגְדַּ֖ל be strong עַד־ unto צְבָ֣א service הַ the שָּׁמָ֑יִם heavens וַ and תַּפֵּ֥ל fall אַ֛רְצָה earth מִן־ from הַ the צָּבָ֥א service וּ and מִן־ from הַ the כֹּוכָבִ֖ים star וַֽ and תִּרְמְסֵֽם׃ trample

Синодальный: 8:11 - и даже вознесся на Вождя воинства сего, и отнята была у Него ежедневная жертва, и поругано было место святыни Его.
МБО8:11 - Даже против Князя воинства он поступал высокомерно: он отнял у Него ежедневную жертву, и место Его святилища было поругано.

LXX Септуагинта: ἕως пока - ἀρχιστράτηγος воевода ῥύσεται избавит τὴν - αἰχμαλωσίαν плен καὶ и δι᾿ через αὐτὸν него τὰ - ὄρη гора τὰ - ἀπ᾿ от αἰῶνος ве́ка ἐρράχθη была низвержена καὶ и ἐξήρθη было удалено - τόπος место αὐτῶν их καὶ и θυσία жертва καὶ и ἔθηκεν положил αὐτὴν её ἕως - χαμαὶ на землю ἐπὶ на τὴν - γῆν земле καὶ и εὐωδώθη был успешен καὶ и ἐγενήθη было сделано καὶ и τὸ - ἅγιον святилище ἐρημωθήσεται будет опустошено.

Масоретский:
וְ and עַ֥ד unto שַֽׂר־ chief הַ the צָּבָ֖א service הִגְדִּ֑יל be strong וּ and מִמֶּ֨נּוּ֙ from הרים be high הַ the תָּמִ֔יד continuity וְ and הֻשְׁלַ֖ךְ throw מְכֹ֥ון site מִקְדָּשֹֽׁו׃ sanctuary

Синодальный: 8:12 - И воинство предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал.
МБО8:12 - Из-за мятежа воинство было отдано ему вместе с ежедневной жертвой. Он поверг истину на землю и преуспевал во всем, что творил.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐγενήθησαν были сделаны ἐπὶ на τῇ - θυσίᾳ жертве αἱ - ἁμαρτίαι изъяны καὶ и ἐρρίφη была брошена χαμαὶ на землю - δικαιοσύνη праведность καὶ и ἐποίησε сделал καὶ и εὐωδώθη был успешен.

Масоретский:
וְ and צָבָ֛א service תִּנָּתֵ֥ן give עַל־ upon הַ the תָּמִ֖יד continuity בְּ in פָ֑שַׁע rebellion וְ and תַשְׁלֵ֤ךְ throw אֱמֶת֙ trustworthiness אַ֔רְצָה earth וְ and עָשְׂתָ֖ה make וְ and הִצְלִֽיחָה׃ be strong

Синодальный: 8:13 - И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то, вопрошавшему: "на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы?"
МБО8:13 - Затем я услышал одного святого говорящего и другого святого, сказавшего тому, кто говорил: - Сколько времени продлится то, что было в этом видении о ежедневной жертве, о мятеже, за которым следует опустошение, оставлении святилища и о воинстве, которое будет попрано?

LXX Септуагинта: καὶ И ἤκουον слышали ἑτέρου другого ἁγίου святого λαλοῦντος говорящего καὶ и εἶπεν сказал - ἕτερος другой τῷ - φελμουνι другому τῷ - λαλοῦντι произносящему: ἕως до τίνος которого (времени) τὸ - ὅραμα виде́ние στήσεται станет καὶ и - θυσία жертва - ἀρθεῖσα взятая καὶ и - ἁμαρτία грех ἐρημώσεως опустошения - δοθεῖσα данный καὶ и τὰ - ἅγια святилища ἐρημωθήσεται будет опустошено εἰς в καταπάτημα попирании?

Масоретский:
וָ and אֶשְׁמְעָ֥ה hear אֶֽחָד־ one קָדֹ֖ושׁ holy מְדַבֵּ֑ר speak וַ and יֹּאמֶר֩ say אֶחָ֨ד one קָדֹ֜ושׁ holy לַ to the פַּֽלְמֹונִ֣י a certain הַֽ the מְדַבֵּ֗ר speak עַד־ unto מָתַ֞י when הֶ the חָזֹ֤ון vision הַ the תָּמִיד֙ continuity וְ and הַ the פֶּ֣שַׁע rebellion שֹׁמֵ֔ם be desolate תֵּ֛ת give וְ and קֹ֥דֶשׁ holiness וְ and צָבָ֖א service מִרְמָֽס׃ trampled land

Синодальный: 8:14 - И сказал мне: "на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится".
МБО8:14 - Другой ответил мне: - Две тысячи триста вечеров и утр; затем святилище будет освящено заново.

LXX Септуагинта: καὶ И εἶπεν сказал αὐτῷ ему: ἕως До ἑσπέρας ве́чера καὶ и πρωὶ раннего утра ἡμέραι дней δισχίλιαι две тысячи τριακόσιαι триста καὶ и καθαρισθήσεται будет очищено τὸ - ἅγιον святилище.

Масоретский:
וַ and יֹּ֣אמֶר say אֵלַ֔י to עַ֚ד unto עֶ֣רֶב evening בֹּ֔קֶר morning אַלְפַּ֖יִם thousand וּ and שְׁלֹ֣שׁ three מֵאֹ֑ות hundred וְ and נִצְדַּ֖ק be just קֹֽדֶשׁ׃ holiness

Синодальный: 8:15 - И было: когда я, Даниил, увидел это видение и искал значения его, вот, стал предо мною как облик мужа.
МБО8:15 - [Толкование видения]
Пока я, Даниил, видел это видение и старался понять его, вот, передо мной встал некто, похожий на человека.

LXX Септуагинта: καὶ и ἐγένετο сделалось ἐν когда τῷ - θεωρεῖν видеть με мне, ἐγὼ я Δανιηλ Даниил, τὸ - ὅραμα виде́ние ἐζήτουν искал διανοηθῆναι размышлял καὶ и ἰδοὺ вот ἔστη стал κατεναντίον напротив μου меня ὡς как ὅρασις виде́ние ἀνθρώπου человека

Масоретский:
וַ and יְהִ֗י be בִּ in רְאֹתִ֛י see אֲנִ֥י i דָנִיֵּ֖אל Daniel אֶת־ [object marker] הֶ the חָזֹ֑ון vision וָ and אֲבַקְשָׁ֣ה seek בִינָ֔ה understanding וְ and הִנֵּ֛ה behold עֹמֵ֥ד stand לְ to נֶגְדִּ֖י counterpart כְּ as מַרְאֵה־ sight גָֽבֶר׃ vigorous man

Синодальный: 8:16 - И услышал я от средины Улая голос человеческий, который воззвал и сказал: "Гавриил! объясни ему это видение!"
МБО8:16 - И я услышал над каналом Улай человеческий голос, зовущий: - Гавриил, объясни ему это видение.

LXX Септуагинта: καὶ и ἤκουσα я услышал φωνὴν голос ἀνθρώπου человека ἀνὰ по μέσον середине (между) τοῦ - Ουλαι Улаем καὶ и ἐκάλεσε он призвал καὶ и εἶπεν сказал: Γαβριηλ Гавриил, συνέτισον скажи ἐκεῖνον то τὴν - ὅρασιν виде́ние καὶ и ἀναβοήσας воскликнувший εἶπεν сказал - ἄνθρωπος человек ἐπὶ на τὸ - πρόσταγμα повеление ἐκεῖνο то - ὅρασις виде́ние.

Масоретский:
וָ and אֶשְׁמַ֥ע hear קֹול־ sound אָדָ֖ם human, mankind בֵּ֣ין interval אוּלָ֑י Ulai וַ and יִּקְרָא֙ call וַ and יֹּאמַ֔ר say גַּבְרִיאֵ֕ל Gabriel הָבֵ֥ן understand לְ to הַ the לָּ֖ז this there אֶת־ [object marker] הַ the מַּרְאֶֽה׃ sight

Синодальный: 8:17 - И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лице мое; и сказал он мне: "знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени!"
МБО8:17 - Когда он подошел к тому месту, где я стоял, я испугался и пал ниц. - Сын человеческий, - сказал мне он, - пойми, что это видение относится к концу времен.

LXX Септуагинта: καὶ И ἦλθε пришёл καὶ и ἔστη стал ἐχόμενός находящийся (рядом со) μου мной τῆς - στάσεως (в) неподвижности καὶ и ἐν в τῷ - ἔρχεσθαι приходящего αὐτὸν его ἐθορυβήθην я был смущён καὶ и ἔπεσα я пал ἐπὶ на πρόσωπόν лицо μου моё καὶ и εἶπέν он сказал μοι мне: διανοήθητι Размышляй, υἱὲ сын ἀνθρώπου человека, ἔτι ещё γὰρ ведь εἰς для ὥραν часа καιροῦ времени τοῦτο это τὸ - ὅραμα виде́ние.

Масоретский:
וַ and יָּבֹא֙ come אֵ֣צֶל side עָמְדִ֔י place וּ and בְ in בֹאֹ֣ו come נִבְעַ֔תִּי terrify וָ and אֶפְּלָ֖ה fall עַל־ upon פָּנָ֑י face וַ and יֹּ֤אמֶר say אֵלַי֙ to הָבֵ֣ן understand בֶּן־ son אָדָ֔ם human, mankind כִּ֖י that לְ to עֶת־ time קֵ֥ץ end הֶ the חָזֹֽון׃ vision

Синодальный: 8:18 - И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицем моим на земле; но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое,
МБО8:18 - Когда он говорил со мной, я упал ничком в глубокий обморок. Он прикоснулся ко мне и поднял меня на ноги.

LXX Септуагинта: καὶ И λαλοῦντος говорящего αὐτοῦ его μετ᾿ со ἐμοῦ мной ἐκοιμήθην лежащем ἐπὶ на πρόσωπον лице χαμαί на земле καὶ и ἁψάμενός коснувшийся μου меня ἤγειρέ поднял με меня ἐπὶ на τοῦ - τόπου месте.

Масоретский:
וּ and בְ in דַבְּרֹ֣ו speak עִמִּ֔י with נִרְדַּ֥מְתִּי sleep עַל־ upon פָּנַ֖י face אָ֑רְצָה earth וַ and יִּ֨גַּע־ touch בִּ֔י in וַ and יַּֽעֲמִידֵ֖נִי stand עַל־ upon עָמְדִֽי׃ place

Синодальный: 8:19 - и сказал: "вот, я открываю тебе, что будет в последние дни гнева; ибо это относится к концу определенного времени.
МБО8:19 - Он сказал: - Слушай, и я расскажу тебе о том, что произойдет потом, во времена гнева, потому что видение относится к установленному времени конца.

LXX Септуагинта: καὶ И εἶπέ сказал μοι мне: ἰδοὺ Вот ἐγὼ я ἀπαγγέλλω сообщаю σοι тебе которые ἔσται будут ἐπ᾿ в ἐσχάτου последние (дни) τῆς - ὀργῆς гнева τοῖς - υἱοῖς сыновьям τοῦ - λαοῦ народа σου твоего, ἔτι ещё γὰρ ведь εἰς для ὥρας часа καιροῦ времени συντελείας окончания μενεῖ останется.

Масоретский:
וַ and יֹּ֨אמֶר֙ say הִנְנִ֣י behold מֹודִֽיעֲךָ֔ know אֵ֥ת [object marker] אֲשֶׁר־ [relative] יִהְיֶ֖ה be בְּ in אַחֲרִ֣ית end הַ the זָּ֑עַם curse כִּ֖י that לְ to מֹועֵ֥ד appointment קֵֽץ׃ end

Синодальный: 8:20 - Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Мидийский и Персидский.
МБО8:20 - Двурогий баран, которого ты видел, - это цари Мидии и Персии.

LXX Септуагинта: τὸν - κριὸν Барана ὃν которого εἶδες ты увидел τὸν - ἔχοντα имеющего τὰ - κέρατα рога́ βασιλεὺς царь Μήδων мидян καὶ и Περσῶν персов ἐστι есть.

Масоретский:
הָ the אַ֥יִל ram, despot אֲשֶׁר־ [relative] רָאִ֖יתָ see בַּ֣עַל lord, baal הַ the קְּרָנָ֑יִם horn מַלְכֵ֖י king מָדַ֥י Media וּ and פָרָֽס׃ Persia

Синодальный: 8:21 - А козел косматый — царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь;
МБО8:21 - Косматый козел - это царь Греции, а большой рог у него между глаз - это первый царь.

LXX Септуагинта: καὶ И - τράγος козёл τῶν - αἰγῶν (от) коз βασιλεὺς царь τῶν - ‛Ελλήνων эллинов ἐστί есть καὶ и τὸ - κέρας рог τὸ - μέγα великий τὸ - ἀνὰ по μέσον середине (между) τῶν - ὀφθαλμῶν глаз αὐτοῦ его αὐτὸς он - βασιλεὺς царь - πρῶτος первый.

Масоретский:
וְ and הַ the צָּפִ֥יר he-goat הַ the שָּׂעִ֖יר hairy מֶ֣לֶךְ king יָוָ֑ן [jawan, Greece] וְ and הַ the קֶּ֤רֶן horn הַ the גְּדֹולָה֙ great אֲשֶׁ֣ר [relative] בֵּין־ interval עֵינָ֔יו eye ה֖וּא he הַ the מֶּ֥לֶךְ king הָ the רִאשֹֽׁון׃ first

Синодальный: 8:22 - он сломился, и вместо него вышли другие четыре: это — четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою.
МБО8:22 - Четыре рога, сменившие первый, который был сломан, - это четыре царства, которые возникнут из этого народа, но не будут обладать той же силой.

LXX Септуагинта: καὶ И τὰ - συντριβέντα сокрушившего καὶ и ἀναβάντα взошедшего ὀπίσω за αὐτοῦ ним τέσσαρα четыре κέρατα рога́ τέσσαρες четыре βασιλεῖς царя τοῦ - ἔθνους народа αὐτοῦ его ἀναστήσονται восстанут οὐ не κατὰ в τὴν - ἰσχὺν могуществе αὐτοῦ его.

Масоретский:
וְ and הַ֨ the נִּשְׁבֶּ֔רֶת break וַ and תַּֽעֲמֹ֥דְנָה stand אַרְבַּ֖ע four תַּחְתֶּ֑יהָ under part אַרְבַּ֧ע four מַלְכֻיֹ֛ות kingship מִ from גֹּ֥וי people יַעֲמֹ֖דְנָה stand וְ and לֹ֥א not בְ in כֹחֹֽו׃ strength

Синодальный: 8:23 - Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве;
МБО8:23 - В конце их царствования, когда мятежники достигнут предела беззаконий, явится жестокосердный царь, искусный в кознях.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐπ᾿ в ἐσχάτου последние (дни) τῆς - βασιλείας царства αὐτῶν их πληρουμένων наполнятся τῶν - ἁμαρτιῶν грехов αὐτῶν их ἀναστήσεται восстанет βασιλεὺς царь ἀναιδὴς безжалостный προσώπῳ лицом διανοούμενος размышляющий αἰνίγματα загадки.

Масоретский:
וּֽ and בְ in אַחֲרִית֙ end מַלְכוּתָ֔ם kingship כְּ as הָתֵ֖ם be complete הַ the פֹּשְׁעִ֑ים rebel יַעֲמֹ֛ד stand מֶ֥לֶךְ king עַז־ strong פָּנִ֖ים face וּ and מֵבִ֥ין understand חִידֹֽות׃ riddle

Синодальный: 8:24 - и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать и действовать и губить сильных и народ святых,
МБО8:24 - Он станет очень силен, хотя и не своей собственной силой. Он произведет непостижимое опустошение и преуспеет во всем, что ни сделает. Он будет губить сильных и святой народ.

LXX Септуагинта: καὶ И στερεωθήσεται укрепится - ἰσχὺς могущество αὐτοῦ его καὶ и οὐκ не ἐν в τῇ - ἰσχύι могуществе αὐτοῦ его καὶ и θαυμαστῶς удивительно φθερεῖ повредит καὶ и εὐοδωθήσεται преуспеет καὶ и ποιήσει сделает καὶ и φθερεῖ повредит δυνάστας сильных καὶ и δῆμον народ ἁγίων святых.

Масоретский:
וְ and עָצַ֤ם be mighty כֹּחֹו֙ strength וְ and לֹ֣א not בְ in כֹחֹ֔ו strength וְ and נִפְלָאֹ֥ות be miraculous יַשְׁחִ֖ית destroy וְ and הִצְלִ֣יחַ be strong וְ and עָשָׂ֑ה make וְ and הִשְׁחִ֥ית destroy עֲצוּמִ֖ים mighty וְ and עַם־ people קְדֹשִֽׁים׃ holy

Синодальный: 8:25 - и при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против Владыки владык восстанет, но будет сокрушен — не рукою.
МБО8:25 - Его хитрость даст его коварным планам успех, и он сочтет себя великим. Без предупреждения он погубит многих, и на Князя князей восстанет. Он будет сокрушен, но не человеческою рукой.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐπὶ на τοὺς - ἁγίους святых τὸ - διανόημα размышление αὐτοῦ его καὶ и εὐοδωθήσεται благоустроится τὸ - ψεῦδος ложь ἐν в ταῖς - χερσὶν руках αὐτοῦ его καὶ и - καρδία сердце αὐτοῦ его ὑψωθήσεται возвысится καὶ и δόλῳ хитростью ἀφανιεῖ истребит πολλοὺς многих καὶ и ἐπὶ на ἀπωλείας гибель ἀνδρῶν мужчин στήσεται станет καὶ и ποιήσει сделает συναγωγὴν сжатие χειρὸς руки́ καὶ и ἀποδώσεται прибавит.

Масоретский:
וְ and עַל־ upon שִׂכְלֹ֗ו insight וְ and הִצְלִ֤יחַ be strong מִרְמָה֙ deceit בְּ in יָדֹ֔ו hand וּ and בִ in לְבָבֹ֣ו heart יַגְדִּ֔יל be strong וּ and בְ in שַׁלְוָ֖ה ease יַשְׁחִ֣ית destroy רַבִּ֑ים much וְ and עַ֤ל־ upon שַׂר־ chief שָׂרִים֙ chief יַעֲמֹ֔ד stand וּ and בְ in אֶ֥פֶס end יָ֖ד hand יִשָּׁבֵֽר׃ break

Синодальный: 8:26 - Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истинно; но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам".
МБО8:26 - Видение о вечерах и утрах, которое было рассказано, истинно, но ты сокрой это видение, потому что оно относится к далекому будущему.

LXX Септуагинта: τὸ - ὅραμα Виде́ние τὸ - ἑσπέρας ве́чера καὶ и πρωὶ раннего утра ηὑρέθη получил ἐπ᾿ в ἀληθείας истине καὶ и νῦν теперь πεφραγμένον сохрани τὸ - ὅραμα виде́ние ἔτι ещё, γὰρ ведь εἰς на ἡμέρας дни πολλάς многие.

Масоретский:
וּ and מַרְאֵ֨ה sight הָ the עֶ֧רֶב evening וְ and הַ the בֹּ֛קֶר morning אֲשֶׁ֥ר [relative] נֶאֱמַ֖ר say אֱמֶ֣ת trustworthiness ה֑וּא he וְ and אַתָּה֙ you סְתֹ֣ם stop up הֶֽ the חָזֹ֔ון vision כִּ֖י that לְ to יָמִ֥ים day רַבִּֽים׃ much

Синодальный: 8:27 - И я, Даниил, изнемог, и болел несколько дней; потом встал и начал заниматься царскими делами; я изумлен был видением сим и не понимал его.
МБО8:27 - Я, Даниил, был изнурен и несколько дней болел. Потом я встал и начал заниматься царскими делами. Я был потрясен видением и не понимал его.

LXX Септуагинта: ἐγὼ Я, Δανιηλ Даниил, ἀσθενήσας ослабев ἡμέρας дни πολλὰς многие καὶ и ἀναστὰς вставший ἐπραγματευόμην делал дела́ πάλιν опять βασιλικά придворные καὶ и ἐξελυόμην открыл ἐπὶ о τῷ - ὁράματι виде́нии καὶ и οὐδεὶς никто ἦν был - διανοούμενος размышляющий.

Масоретский:
וַ and אֲנִ֣י i דָנִיֵּ֗אל Daniel נִהְיֵ֤יתִי be וְ and נֶֽחֱלֵ֨יתִי֙ become weak יָמִ֔ים day וָ and אָק֕וּם arise וָ and אֶֽעֱשֶׂ֖ה make אֶת־ [object marker] מְלֶ֣אכֶת work הַ the מֶּ֑לֶךְ king וָ and אֶשְׁתֹּומֵ֥ם be desolate עַל־ upon הַ the מַּרְאֶ֖ה sight וְ and אֵ֥ין [NEG] מֵבִֽין׃ פ understand

Открыть окно