Библия Biblezoom Cloud / Иезекииль 17 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 17:1 - И было ко мне слово Господне:
МБО17:1 - [Притча о двух орлах и виноградной лозе]
Было ко мне слово Господа:

LXX Септуагинта: καὶ И ἐγένετο было λόγος Слово κυρίου Го́спода πρός ко με Мне λέγων говорящее:

Масоретский:
וַ and יְהִ֥י be דְבַר־ word יְהוָ֖ה YHWH אֵלַ֥י to לֵ to אמֹֽר׃ say

Синодальный: 17:2 - сын человеческий! предложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву.
МБО17:2 - - Сын человеческий, предложи дому Израиля загадку и расскажи притчу.

LXX Септуагинта: Υἱὲ Сын ἀνθρώπου, человека, διήγησαι расскажи διήγημα рассказ καὶ и εἰπὸν скажи παραβολὴν притчу πρὸς к τὸν - οἶκον дому τοῦ - Ισραηλ Израиля

Масоретский:
בֶּן־ son אָדָ֕ם human, mankind ח֥וּד propound a riddle חִידָ֖ה riddle וּ and מְשֹׁ֣ל say proverb מָשָׁ֑ל proverb אֶל־ to בֵּ֖ית house יִשְׂרָאֵֽל׃ Israel

Синодальный: 17:3 - Скажи: так говорит Господь Бог: большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку,
МБО17:3 - Скажи им: «Так говорит Владыка Господь: Большой орел с сильными крыльями, с длинными перьями, с богатым, разноцветным опереньем прилетел на Ливан. Он схватился за верхушку кедра,

LXX Септуагинта: καὶ и ἐρεῖς ты скажешь: Τάδε Так λέγει говорит κύριος Господь: ‛Ο - ἀετὸς Орёл - μέγας большой - μεγαλοπτέρυγος большекрылый - μακρὸς длинный τῇ - ἐκτάσει (с) вытянутой πλήρης густо покрытый ὀνύχων, перьев, ὃς который ἔχει имеет τὸ - ἥγημα цель εἰσελθεῖν войти εἰς в τὸν - Λίβανον Ливан καὶ и ἔλαβε взял он τὰ - ἐπίλεκτα отборные с τῆς - κέδρου, кедра,

Масоретский:
וְ and אָמַרְתָּ֞ say כֹּה־ thus אָמַ֣ר׀ say אֲדֹנָ֣י Lord יְהוִ֗ה YHWH הַ the נֶּ֤שֶׁר eagle הַ the גָּדֹול֙ great גְּדֹ֤ול great הַ the כְּנָפַ֨יִם֙ wing אֶ֣רֶךְ long הָ the אֵ֔בֶר wing מָלֵא֙ full הַ the נֹּוצָ֔ה plumage אֲשֶׁר־ [relative] לֹ֖ו to הָֽ the רִקְמָ֑ה woven stuff בָּ֚א come אֶל־ to הַ the לְּבָנֹ֔ון Lebanon וַ and יִּקַּ֖ח take אֶת־ [object marker] צַמֶּ֥רֶת tree-top הָ the אָֽרֶז׃ cedar

Синодальный: 17:4 - сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю Ханаанскую, в городе торговцев положил его;
МБО17:4 - отломил ее верхний побег и унес в купеческую страну, и посадил там в городе торговцев.

LXX Септуагинта: τὰ - ἄκρα верхушки τῆς - ἁπαλότητος нежных ἀπέκνισεν отщипнул καὶ и ἤνεγκεν принёс αὐτὰ их εἰς в γῆν землю Χανααν, Ханаанскую, εἰς в πόλιν город τετειχισμένην окружённый стеной ἔθετο положил αὐτά. их.

Масоретский:
אֵ֛ת [object marker] רֹ֥אשׁ head יְנִֽיקֹותָ֖יו shoot קָטָ֑ף pluck off וַ and יְבִיאֵ֨הוּ֙ come אֶל־ to אֶ֣רֶץ earth כְּנַ֔עַן Canaan בְּ in עִ֥יר town רֹכְלִ֖ים trade שָׂמֹֽו׃ put

Синодальный: 17:5 - и взял от семени этой земли, и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву.
МБО17:5 - Он взял немного из семян этой земли и посадил в плодородную почву. Он посадил семя, как иву у больших вод,

LXX Септуагинта: καὶ И ἔλαβεν взял он ἀπὸ от τοῦ - σπέρματος семени τῆς - γῆς земли́ καὶ и ἔδωκεν предал αὐτὸ его εἰς на τὸ - πεδίον поле φυτὸν произрастанию ἐφ᾿ при ὕδατι воде πολλῷ, многой, ἐπιβλεπόμενον наблюдая ἔταξεν поместил αὐτό. его.

Масоретский:
וַ and יִּקַּח֙ take מִ from זֶּ֣רַע seed הָ the אָ֔רֶץ earth וַֽ and יִּתְּנֵ֖הוּ give בִּ in שְׂדֵה־ open field זָ֑רַע seed קָ֚ח willow עַל־ upon מַ֣יִם water רַבִּ֔ים much צַפְצָפָ֖ה willow שָׂמֹֽו׃ put

Синодальный: 17:6 - И оно выросло, и сделалось виноградною лозою, широкою, низкою ростом, которой ветви клонились к ней, и корни ее были под нею же, и стало виноградною лозою, и дало отрасли, и пустило ветви.
МБО17:6 - оно выросло и стало виноградной лозой, раскидистой, но низкой. Ветви ее клонились к орлу, а корни остались там, где были. Так появилась лоза; она пустила побеги и покрылась листвой.

LXX Септуагинта: καὶ И ἀνέτειλεν взошло оно καὶ и ἐγένετο оказалось εἰς - ἄμπελον виноградной лозой ἀσθενοῦσαν имеющей слабость καὶ и μικρὰν низкорослой τῷ - μεγέθει по размерам τοῦ - ἐπιφαίνεσθαι (чтобы) появляться αὐτήν· ей; τὰ - κλήματα ветви αὐτῆς её ἐπ᾿ на αὐτὴν ней καὶ и αἱ - ῥίζαι корни αὐτῆς её ὑποκάτω под αὐτῆς ней ἦσαν. были. καὶ И ἐγένετο оказалась εἰς - ἄμπελον виноградной лозой καὶ и ἐποίησεν сделала ἀπώρυγας ответвления καὶ и ἐξέτεινεν вытянула τὴν - ἀναδενδράδα вьющуюся лозу вокруг αὐτῆς. неё.

Масоретский:
וַ and יִּצְמַ֡ח sprout וַ and יְהִי֩ be לְ to גֶ֨פֶן vine סֹרַ֜חַת overhang שִׁפְלַ֣ת low קֹומָ֗ה height לִ to פְנֹ֤ות turn דָּלִיֹּותָיו֙ foliage אֵלָ֔יו to וְ and שָׁרָשָׁ֖יו root תַּחְתָּ֣יו under part יִֽהְי֑וּ be וַ and תְּהִ֣י be לְ to גֶ֔פֶן vine וַ and תַּ֣עַשׂ make בַּדִּ֔ים linen, part, stave וַ and תְּשַׁלַּ֖ח send פֹּארֹֽות׃ shoot

Синодальный: 17:7 - И еще был орел с большими крыльями и пушистый; и вот, эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего.
МБО17:7 - Но был еще один большой орел с сильными крыльями и пышным опереньем. И вот эта лоза простерла к нему корни; она протянула к нему ветви, чтобы он ее напоил.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐγένετο был ἀετὸς орёл ἕτερος другой μέγας большой μεγαλοπτέρυγος большекрылый πολὺς (с) длинными ὄνυξιν, когтями, καὶ и ἰδοὺ вот - ἄμπελος виноградная лоза αὕτη эта περιπεπλεγμένη обвившись πρὸς к αὐτόν, нему, καὶ и αἱ - ῥίζαι корни αὐτῆς свои πρὸς к αὐτόν, нему, καὶ и τὰ - κλήματα ветви αὐτῆς свои ἐξαπέστειλεν распустила αὐτῷ ему τοῦ - ποτίσαι (чтобы) напоить αὐτὴν ей σὺν вместе с τῷ - βώλῳ почвой τῆς - φυτείας растение αὐτῆς. её.

Масоретский:
וַ and יְהִ֤י be נֶֽשֶׁר־ eagle אֶחָד֙ one גָּדֹ֔ול great גְּדֹ֥ול great כְּנָפַ֖יִם wing וְ and רַב־ much נֹוצָ֑ה plumage וְ and הִנֵּה֩ behold הַ the גֶּ֨פֶן vine הַ the זֹּ֜את this כָּֽפְנָ֧ה desire שָׁרֳשֶׁ֣יהָ root עָלָ֗יו upon וְ and דָֽלִיֹּותָיו֙ foliage שִׁלְחָה־ send לֹּ֔ו to לְ to הַשְׁקֹ֣ות give drink אֹותָ֔הּ [object marker] מֵ from עֲרֻגֹ֖ות garden bed מַטָּעָֽהּ׃ planting

Синодальный: 17:8 - Она была посажена на хорошем поле, у больших вод, так что могла пускать ветви и приносить плод, сделаться лозою великолепною.
МБО17:8 - Она была пересажена на хорошую почву у больших вод, чтобы пускать побеги, приносить плоды и быть великолепной лозой!»

LXX Септуагинта: εἰς На πεδίον поле καλὸν добром ἐφ᾿ при ὕδατι воде πολλῷ многой αὕτη она πιαίνεται наливается τοῦ - ποιεῖν (чтобы) рождать βλαστοὺς ростки καὶ и φέρειν приносить καρπὸν плод τοῦ - εἶναι (чтобы) стать εἰς - ἄμπελον виноградной лозой μεγάλην. величественной.

Масоретский:
אֶל־ to שָׂ֥דֶה open field טֹּ֛וב good אֶל־ to מַ֥יִם water רַבִּ֖ים much הִ֣יא she שְׁתוּלָ֑ה transplant לַ to עֲשֹׂ֤ות make עָנָף֙ branches וְ and לָ to שֵׂ֣את lift פֶּ֔רִי fruit לִ to הְיֹ֖ות be לְ to גֶ֥פֶן vine אַדָּֽרֶת׃ ס splendour

Синодальный: 17:9 - Скажи: так говорит Господь Бог: будет ли ей успех? Не вырвут ли корней ее, и не оборвут ли плодов ее, так что она засохнет? все молодые ветви, отросшие от нее, засохнут. И не с большою силою и не со многими людьми сорвут ее с корней ее.
МБО17:9 - Скажи: «Так говорит Владыка Господь: Разве она приживется и будет расти? Разве ее не выдернут с корнем и не оберут с нее плодов так, что она засохнет? Засохнет вся ее свежая поросль. Не нужна будет крепкая рука сильного войска, чтобы выдернуть ее с корнем.

LXX Септуагинта: διὰ За τοῦτο это εἰπόν скажи: Τάδε Так λέγει говорит κύριος Господь: Εἰ Разве κατευθυνεῖ; будет она держаться прямо? οὐχὶ Неужели αἱ - ῥίζαι корни τῆς - ἁπαλότητος самые нежные αὐτῆς её καὶ и - καρπὸς плод σαπήσεται, (не) будет испорчен, καὶ так что ξηρανθήσεται будет высушено πάντα всё τὰ - προανατέλλοντα рано восходящее αὐτῆς; её? καὶ И οὐκ не ἐν - βραχίονι мышцей μεγάλῳ великой οὐδ᾿ и не ἐν - λαῷ народом πολλῷ многочисленным τοῦ - ἐκσπάσαι вырвать αὐτὴν её ἐκ из ῥιζῶν корней αὐτῆς. её.

Масоретский:
אֱמֹ֗ר say כֹּ֥ה thus אָמַ֛ר say אֲדֹנָ֥י Lord יְהֹוִ֖ה YHWH תִּצְלָ֑ח be strong הֲ [interrogative] לֹוא֩ not אֶת־ [object marker] שָׁרָשֶׁ֨יהָ root יְנַתֵּ֜ק pull off וְ and אֶת־ [object marker] פִּרְיָ֣הּ׀ fruit יְקֹוסֵ֣ס be scaly וְ and יָבֵ֗שׁ be dry כָּל־ whole טַרְפֵּ֤י fresh plucked צִמְחָהּ֙ sprout תִּיבָ֔שׁ be dry וְ and לֹֽא־ not בִ in זְרֹ֤עַ arm גְּדֹולָה֙ great וּ and בְ in עַם־ people רָ֔ב much לְ to מַשְׂאֹ֥ות lifting up אֹותָ֖הּ [object marker] מִ from שָּׁרָשֶֽׁיהָ׃ root

Синодальный: 17:10 - И вот, хотя она посажена, но будет ли успех? Не иссохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер? иссохнет на грядах, где выросла.
МБО17:10 - Даже если ее пересадят, разве она приживется и будет расти? Разве она не засохнет окончательно, когда подует на нее восточный ветер, разве не засохнет там, где растет?»

LXX Септуагинта: καὶ И ἰδοὺ вот πιαίνεται· наливается; μὴ разве κατευθυνεῖ; будет она держаться прямо? οὐχ Разве не ἅμα лишь только τῷ - ἅψασθαι коснётся αὐτῆς её ἄνεμον ветер τὸν - καύσωνα знойный ξηρανθήσεται будет высушена ξηρασίᾳ; сухостью? σὺν Вместе с τῷ - βώλῳ почвой ἀνατολῆς (при) появлении αὐτῆς её ξηρανθήσεται. будет высушена.

Масоретский:
וְ and הִנֵּ֥ה behold שְׁתוּלָ֖ה transplant הֲ [interrogative] תִצְלָ֑ח be strong הֲ [interrogative] לֹוא֩ not כְ as גַ֨עַת touch בָּ֜הּ in ר֤וּחַ wind הַ the קָּדִים֙ east תִּיבַ֣שׁ be dry יָבֹ֔שׁ be dry עַל־ upon עֲרֻגֹ֥ת garden bed צִמְחָ֖הּ sprout תִּיבָֽשׁ׃ פ be dry

Синодальный: 17:11 - И было ко мне слово Господне:
МБО17:11 - Было ко мне слово Господа:

LXX Септуагинта: καὶ И ἐγένετο было λόγος Слово κυρίου Го́спода πρός ко με мне λέγων говорящее:

Масоретский:
וַ and יְהִ֥י be דְבַר־ word יְהוָ֖ה YHWH אֵלַ֥י to לֵ to אמֹֽר׃ say

Синодальный: 17:12 - скажи мятежному дому: разве не знаете, что это значит? — Скажи: вот, пришел царь Вавилонский в Иерусалим, и взял царя его и князей его, и привел их к себе в Вавилон.
МБО17:12 - - Скажи этому мятежному дому: «Разве вы не знаете, что это значит?» Скажи им: «Вот, царь Вавилона пришел в Иерусалим, взял его царя с приближенными и увел к себе в Вавилон.

LXX Септуагинта: Υἱὲ Сын ἀνθρώπου, человека, εἰπὸν скажи δὴ поэтому πρὸς к τὸν - οἶκον дому τὸν - παραπικραίνοντα мятежному: Οὐκ Разве не ἐπίστασθε знаете τί что ἦν значит ταῦτα; это? εἰπόν Скажи: ῞Οταν Когда ἔλθῃ придёт βασιλεὺς царь Βαβυλῶνος Вавилона ἐπὶ на Ιερουσαλημ, Иерусалим, καὶ и λήμψεται возьмёт τὸν - βασιλέα царя αὐτῆς его καὶ и τοὺς - ἄρχοντας начальников αὐτῆς его καὶ и ἄξει приведёт αὐτοὺς их πρὸς к ἑαυτὸν себе εἰς в Βαβυλῶνα. Вавилон.

Масоретский:
אֱמָר־ say נָא֙ yeah לְ to בֵ֣ית house הַ the מֶּ֔רִי rebellion הֲ [interrogative] לֹ֥א not יְדַעְתֶּ֖ם know מָה־ what אֵ֑לֶּה these אֱמֹ֗ר say הִנֵּה־ behold בָ֨א come מֶֽלֶךְ־ king בָּבֶ֤ל Babel יְרוּשָׁלִַ֨ם֙ Jerusalem וַ and יִּקַּ֤ח take אֶת־ [object marker] מַלְכָּהּ֙ king וְ and אֶת־ [object marker] שָׂרֶ֔יהָ chief וַ and יָּבֵ֥א come אֹותָ֛ם [object marker] אֵלָ֖יו to בָּבֶֽלָה׃ Babel

Синодальный: 17:13 - И взял другого из царского рода, и заключил с ним союз, и обязал его клятвою, и взял сильных земли той с собою,
МБО17:13 - Он взял одного из членов царского рода и заключил с ним союз, связав его клятвой. Он также увел и знать страны,

LXX Септуагинта: καὶ Тогда λήμψεται возьмёт ἐκ из τοῦ - σπέρματος семени τῆς - βασιλείας царского καὶ и διαθήσεται составит πρὸς с αὐτὸν ним διαθήκην договор καὶ и εἰσάξει введёт αὐτὸν его ἐν в ἀρᾷ· клятву; καὶ и τοὺς - ἡγουμένους предводительствующих τῆς - γῆς земли́ λήμψεται возьмёт

Масоретский:
וַ and יִּקַּח֙ take מִ from זֶּ֣רַע seed הַ the מְּלוּכָ֔ה kingship וַ and יִּכְרֹ֥ת cut אִתֹּ֖ו together with בְּרִ֑ית covenant וַ and יָּבֵ֤א come אֹתֹו֙ [object marker] בְּ in אָלָ֔ה curse וְ and אֶת־ [object marker] אֵילֵ֥י ram, despot הָ the אָ֖רֶץ earth לָקָֽח׃ take

Синодальный: 17:14 - чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо.
МБО17:14 - чтобы царство склонило голову, не способное подняться впредь, и существовало бы, лишь соблюдая его договор.

LXX Септуагинта: τοῦ - γενέσθαι (чтобы) сделаться εἰς - βασιλείαν царством ἀσθενῆ слабым τὸ - καθόλου совсем μὴ чтобы не ἐπαίρεσθαι поднялось τοῦ - φυλάσσειν (чтобы) удерживать τὴν - διαθήκην договор αὐτοῦ (с) ним καὶ и ἱστάνειν устоять αὐτήν. ему.

Масоретский:
לִֽ to הְיֹות֙ be מַמְלָכָ֣ה kingdom שְׁפָלָ֔ה low לְ to בִלְתִּ֖י failure הִתְנַשֵּׂ֑א lift לִ to שְׁמֹ֥ר keep אֶת־ [object marker] בְּרִיתֹ֖ו covenant לְ to עָמְדָֽהּ׃ stand

Синодальный: 17:15 - Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это делает? Он нарушил союз и уцелеет ли?
МБО17:15 - Но царь Иерусалима пытался восстать против царя Вавилона, отправив послов в Египет, чтобы добыть коней и большое войско. Разве он преуспеет? Разве тот, кто сделал это, уцелеет? Разве он уцелеет, нарушив договор?

LXX Септуагинта: καὶ Однако ἀποστήσεται он отступит ἀπ᾿ от αὐτοῦ него τοῦ - ἐξαποστέλλειν (чтобы) посылать ἀγγέλους посланников ἑαυτοῦ своих εἰς в Αἴγυπτον Египет τοῦ - δοῦναι передать αὐτῷ ему ἵππους коней καὶ и λαὸν народ πολύν. многочисленный. εἰ Разве κατευθυνεῖ; будет он держаться прямо? εἰ Разве διασωθήσεται будет спасён - ποιῶν делающий ἐναντία; противное? καὶ И παραβαίνων преступающий διαθήκην договор εἰ разве σωθήσεται; будет спасён?

Масоретский:
וַ and יִּמְרָד־ rebel בֹּ֗ו in לִ to שְׁלֹ֤חַ send מַלְאָכָיו֙ messenger מִצְרַ֔יִם Egypt לָֽ to תֶת־ give לֹ֥ו to סוּסִ֖ים horse וְ and עַם־ people רָ֑ב much הֲ [interrogative] יִצְלָ֤ח be strong הֲ [interrogative] יִמָּלֵט֙ escape הָ the עֹשֵׂ֣ה make אֵ֔לֶּה these וְ and הֵפֵ֥ר break בְּרִ֖ית covenant וְ and נִמְלָֽט׃ escape

Синодальный: 17:16 - Живу Я, говорит Господь Бог: в местопребывании царя, который поставил его царем, и которому данную клятву он презрел, и нарушил союз свой с ним, он умрет у него в Вавилоне.
МБО17:16 - Верно, как и то, что Я живу, - возвещает Владыка Господь, - что он умрет в Вавилоне, в стране царя, который возвел его на престол, клятву которому он нарушил, и договор с которым он расторг.

LXX Септуагинта: ζῶ Живу ἐγώ, Я, λέγει говорит κύριος, Господь, ἐὰν если μὴ не ἐν в котором τόπῳ месте - βασιλεὺς царь - βασιλεύσας воцаривший αὐτόν, его, ὃς который ἠτίμωσεν унизил τὴν - ἀράν клятву μου (предо) Мной καὶ и ὃς который παρέβη нарушил τὴν - διαθήκην договор μου, (предо) Мной, μετ᾿ с αὐτοῦ ним ἐν по μέσῳ среди Βαβυλῶνος Вавилона τελευτήσει. закончит.

Масоретский:
חַי־ alive אָ֗נִי i נְאֻם֮ speech אֲדֹנָ֣י Lord יְהוִה֒ YHWH אִם־ if לֹ֗א not בִּ in מְקֹום֙ place הַ the מֶּ֨לֶךְ֙ king הַ the מַּמְלִ֣יךְ be king אֹתֹ֔ו [object marker] אֲשֶׁ֤ר [relative] בָּזָה֙ despise אֶת־ [object marker] אָ֣לָתֹ֔ו curse וַ and אֲשֶׁ֥ר [relative] הֵפֵ֖ר break אֶת־ [object marker] בְּרִיתֹ֑ו covenant אִתֹּ֥ו together with בְ in תֹוךְ־ midst בָּבֶ֖ל Babel יָמֽוּת׃ die

Синодальный: 17:17 - С великою силою и с многочисленным народом фараон ничего не сделает для него в этой войне, когда будет насыпан вал и построены будут осадные башни на погибель многих душ.
МБО17:17 - Фараон с сильным войском, огромной ордой, не поможет ему на войне, когда станут делать насыпи и возводить осадные валы, чтобы погубить множество жизней.

LXX Септуагинта: καὶ Тогда οὐκ не ἐν - δυνάμει войском μεγάλῃ сильным οὐδ᾿ и не ἐν - ὄχλῳ толпой πολλῷ многочисленной ποιήσει совершит πρὸς с αὐτὸν ним Φαραω Фараон πόλεμον, войну, ἐν - χαρακοβολίᾳ огораживанием частоколом καὶ и ἐν - οἰκοδομῇ построением βελοστάσεων мест для метательного орудия τοῦ - ἐξᾶραι (чтобы) удалить ψυχάς. ду́ши.

Масоретский:
וְ and לֹא֩ not בְ in חַ֨יִל power גָּדֹ֜ול great וּ and בְ in קָהָ֣ל assembly רָ֗ב much יַעֲשֶׂ֨ה make אֹותֹ֤ו [object marker] פַרְעֹה֙ pharaoh בַּ in the מִּלְחָמָ֔ה war בִּ in שְׁפֹּ֥ךְ pour סֹלְלָ֖ה rampart וּ and בִ in בְנֹ֣ות build דָּיֵ֑ק bulwark לְ to הַכְרִ֖ית cut נְפָשֹׁ֥ות soul רַבֹּֽות׃ much

Синодальный: 17:18 - Он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и вот, дал руку свою и сделал все это; он не уцелеет.
МБО17:18 - За то, что он пренебрег клятвой и расторг союз, за то, что он подал руку в знак обещанья и все-таки сделал по-своему, ему не спастись.

LXX Септуагинта: καὶ Вот ἠτίμωσεν он унизил ὁρκωμοσίαν клятву τοῦ - παραβῆναι (чтобы) нарушить διαθήκην, договор, καὶ и ἰδοὺ вот δέδωκεν отдал τὴν - χεῖρα руку αὐτοῦ свою καὶ и πάντα всё ταῦτα это ἐποίησεν он сделал αὐτῷ· ему; μὴ неужели σωθήσεται; будет спасён?

Масоретский:
וּ and בָזָ֥ה despise אָלָ֖ה curse לְ to הָפֵ֣ר break בְּרִ֑ית covenant וְ and הִנֵּ֨ה behold נָתַ֥ן give יָדֹ֛ו hand וְ and כָל־ whole אֵ֥לֶּה these עָשָׂ֖ה make לֹ֥א not יִמָּלֵֽט׃ ס escape

Синодальный: 17:19 - Посему так говорит Господь Бог: живу Я! клятву Мою, которую он презрел, и союз Мой, который он нарушил, Я обращу на его голову.
МБО17:19 - Поэтому так говорит Владыка Господь: Верно, как и то, что Я живу, Я обрушу ему на голову Мою клятву, которой он пренебрег, и Мой союз, который он расторг.

LXX Септуагинта: διὰ Через τοῦτο это εἰπόν скажи: Τάδε Так λέγει говорит κύριος Господь: Ζῶ Живу ἐγὼ Я ἐὰν если μὴ не τὴν - διαθήκην договор μου, (предо) Мной, ἣν который παρέβη, нарушил он, καὶ и τὴν - ὁρκωμοσίαν клятву μου, (предо) Мной, ἣν которую ἠτίμωσεν, унизил он, καὶ так и δώσω Я воздам αὐτὰ этим εἰς на κεφαλὴν голову αὐτοῦ. его.

Масоретский:
לָכֵ֞ן therefore כֹּה־ thus אָמַ֨ר say אֲדֹנָ֣י Lord יְהוִה֮ YHWH חַי־ alive אָנִי֒ i אִם־ if לֹ֗א not אָֽלָתִי֙ curse אֲשֶׁ֣ר [relative] בָּזָ֔ה despise וּ and בְרִיתִ֖י covenant אֲשֶׁ֣ר [relative] הֵפִ֑יר destroy וּ and נְתַתִּ֖יו give בְּ in רֹאשֹֽׁו׃ head

Синодальный: 17:20 - И закину на него сеть Мою, и пойман будет в тенета Мои; и приведу его в Вавилон, и там буду судиться с ним за вероломство его против Меня.
МБО17:20 - Я раскину ему Мою сеть, и он попадется в Мою западню. Я приведу его в Вавилон и там буду судить за измену, которую он совершил против Меня.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐκπετάσω растяну ἐπ᾿ на αὐτὸν него τὸ - δίκτυόν сеть μου, Мою, καὶ и ἁλώσεται будет захвачен ἐν в τῇ - περιοχῇ окружении αὐτοῦ. своём.

Масоретский:
וּ and פָרַשְׂתִּ֤י spread out עָלָיו֙ upon רִשְׁתִּ֔י net וְ and נִתְפַּ֖שׂ seize בִּ in מְצֽוּדָתִ֑י net וַ and הֲבִיאֹותִ֣יהוּ come בָבֶ֗לָה Babel וְ and נִשְׁפַּטְתִּ֤י judge אִתֹּו֙ together with שָׁ֔ם there מַעֲלֹ֖ו unfaithfulness אֲשֶׁ֥ר [relative] מָֽעַל־ be unfaithful בִּֽי׃ in

Синодальный: 17:21 - А все беглецы его из всех полков его падут от меча, а оставшиеся развеяны будут по всем ветрам; и узнаете, что Я, Господь, сказал это.
МБО17:21 - Его побежавшие воины падут от меча, а уцелевшие будут развеяны по всем ветрам. Тогда вы узнаете, что Я, Господь, говорил.

LXX Септуагинта: ἐν Во πάσῃ всякой παρατάξει битве αὐτοῦ его ἐν от ῥομφαίᾳ меча πεσοῦνται, упадут, καὶ а τοὺς - καταλοίπους оставшихся εἰς по πάντα всем ἄνεμον ветрам διασπερῶ· Я разбросаю; καὶ и ἐπιγνώσεσθε познаете διότι что ἐγὼ Я κύριος Господь λελάληκα. сказал. - -

Масоретский:
וְ and אֵ֨ת [object marker] כָּל־ whole מברחו [uncertain] בְּ in כָל־ whole אֲגַפָּיו֙ troop בַּ in the חֶ֣רֶב dagger יִפֹּ֔לוּ fall וְ and הַ the נִּשְׁאָרִ֖ים remain לְ to כָל־ whole ר֣וּחַ wind יִפָּרֵ֑שׂוּ spread out וִ and ידַעְתֶּ֕ם know כִּ֛י that אֲנִ֥י i יְהוָ֖ה YHWH דִּבַּֽרְתִּי׃ ס speak

Синодальный: 17:22 - Так говорит Господь Бог: и возьму Я с вершины высокого кедра, и посажу; с верхних побегов его оторву нежную отрасль и посажу на высокой и величественной горе.
МБО17:22 - Так говорит Владыка Господь: Я Сам возьму росток с самой верхушки кедра и посажу его. Я отломлю нежный росток с верхних его побегов и посажу на высокой и величественной горе.

LXX Септуагинта: διότι В силу того τάδε так λέγει говорит κύριος Господь: καὶ Вот λήμψομαι возьму ἐγὼ Я ἐκ из τῶν - ἐπιλέκτων избранных τῆς - κέδρου, кедра, ἐκ с κορυφῆς вершины καρδίας се́рдца αὐτῶν их ἀποκνιῶ отщипну καὶ и καταφυτεύσω посажу ἐγὼ Я ἐπ᾿ на ὄρος гору ὑψηλόν· высокую; καὶ и κρεμάσω подвешу αὐτὸν его

Масоретский:
כֹּ֤ה thus אָמַר֙ say אֲדֹנָ֣י Lord יְהוִ֔ה YHWH וְ and לָקַ֣חְתִּי take אָ֗נִי i מִ from צַּמֶּ֧רֶת tree-top הָ the אֶ֛רֶז cedar הָ the רָמָ֖ה be high וְ and נָתָ֑תִּי give מֵ from רֹ֤אשׁ head יֹֽנְקֹותָיו֙ shoot רַ֣ךְ tender אֶקְטֹ֔ף pluck off וְ and שָׁתַ֣לְתִּי transplant אָ֔נִי i עַ֥ל upon הַר־ mountain גָּבֹ֖הַ high וְ and תָלֽוּל׃ lofty

Синодальный: 17:23 - На высокой горе Израилевой посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его.
МБО17:23 - На горных высотах Израиля Я посажу его; он пустит ветви и принесет плод, и станет благородным кедром. Разные птицы станут вить на нем гнезда; в тени его ветвей они отыщут приют.

LXX Септуагинта: ἐν на ὄρει горе́ μετεώρῳ высокой τοῦ - Ισραηλ Израиля καὶ и καταφυτεύσω, посажу, καὶ и ἐξοίσει вынесет βλαστὸν росток καὶ и ποιήσει сотворит καρπὸν плод καὶ и ἔσται будет εἰς - κέδρον кедром μεγάλην, величественным, καὶ и ἀναπαύσεται отдохнёт ὑποκάτω под αὐτοῦ ним πᾶν всякая θηρίον, тварь, καὶ и πᾶν всякая πετεινὸν птица ὑπὸ под τὴν - σκιὰν тенью αὐτοῦ его ἀναπαύσεται, отдохнёт, τὰ - κλήματα ветви αὐτοῦ его ἀποκατασταθήσεται. будут восстановлены.

Масоретский:
בְּ in הַ֨ר mountain מְרֹ֤ום high place יִשְׂרָאֵל֙ Israel אֶשְׁתֳּלֶ֔נּוּ transplant וְ and נָשָׂ֤א lift עָנָף֙ branches וְ and עָ֣שָׂה make פֶ֔רִי fruit וְ and הָיָ֖ה be לְ to אֶ֣רֶז cedar אַדִּ֑יר mighty וְ and שָׁכְנ֣וּ dwell תַחְתָּ֗יו under part כֹּ֚ל whole צִפֹּ֣ור bird כָּל־ whole כָּנָ֔ף wing בְּ in צֵ֥ל shadow דָּלִיֹּותָ֖יו foliage תִּשְׁכֹּֽנָּה׃ dwell

Синодальный: 17:24 - И узнают все дерева полевые, что Я, Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим: Я, Господь, сказал, и сделаю.
МБО17:24 - Все деревья в лесу узнают, что Я, Господь, сделал низким высокое дерево, и возвысил дерево низкое. Я иссушаю зеленое дерево, а сухое дерево делаю цветущим. Я, Господь, сказал это и сделаю».

LXX Септуагинта: καὶ Тогда γνώσονται узна́ют πάντα все τὰ - ξύλα деревья τοῦ - πεδίου по́ля διότι что ἐγὼ Я κύριος Господь - ταπεινῶν унижающий ξύλον дерево ὑψηλὸν высокое καὶ и ὑψῶν возвышающий ξύλον дерево ταπεινὸν униженное καὶ и ξηραίνων высушивающий ξύλον дерево χλωρὸν зелёное καὶ и ἀναθάλλων оживляющий ξύλον дерево ξηρόν· сухое; ἐγὼ Я κύριος Господь λελάληκα сказал καὶ и ποιήσω. сделаю.

Масоретский:
וְֽ and יָדְע֞וּ know כָּל־ whole עֲצֵ֣י tree הַ the שָּׂדֶ֗ה open field כִּ֣י that אֲנִ֤י i יְהוָה֙ YHWH הִשְׁפַּ֣לְתִּי׀ be low עֵ֣ץ tree גָּבֹ֗הַ high הִגְבַּ֨הְתִּי֙ be high עֵ֣ץ tree שָׁפָ֔ל low הֹובַ֨שְׁתִּי֙ be dry עֵ֣ץ tree לָ֔ח fresh וְ and הִפְרַ֖חְתִּי sprout עֵ֣ץ tree יָבֵ֑שׁ dry אֲנִ֥י i יְהוָ֖ה YHWH דִּבַּ֥רְתִּי speak וְ and עָשִֽׂיתִי׃ פ make

Открыть окно