Библия Biblezoom Cloud / Иеремия 14 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 14:1 - Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю бездождия.
МБО14:1 - [Пророчества во время засухи]
Вот слово Господа, которое было к Иеремии, о засухе:

LXX Септуагинта: Καὶ И ἐγένετο было λόγος Слово κυρίου Го́спода πρὸς к Ιερεμιαν Иеремии περὶ о τῆς - ἀβροχίας засухе

Масоретский:
אֲשֶׁ֨ר [relative] הָיָ֤ה be דְבַר־ word יְהוָה֙ YHWH אֶֽל־ to יִרְמְיָ֔הוּ Jeremiah עַל־ upon דִּבְרֵ֖י word הַ the בַּצָּרֹֽות׃ drought

Синодальный: 14:2 - Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме.
МБО14:2 - - Плачет Иудея, томятся ее врата; люди скорбно сидят на земле, и воплем исходит Иерусалим.

LXX Септуагинта: ᾿Επένθησεν Возрыдала - Ιουδαία, Иудея, καὶ и αἱ - πύλαι воро́та αὐτῆς её ἐκενώθησαν оставлены καὶ и ἐσκοτώθησαν помрачены ἐπὶ на τῆς - γῆς, земле, καὶ и - κραυγὴ вопль τῆς - Ιερουσαλημ Иерусалима ἀνέβη. взошёл.

Масоретский:
אָבְלָ֣ה mourn יְהוּדָ֔ה Judah וּ and שְׁעָרֶ֥יהָ gate אֻמְלְל֖וּ wither קָדְר֣וּ be dark לָ to the אָ֑רֶץ earth וְ and צִוְחַ֥ת cry יְרוּשָׁלִַ֖ם Jerusalem עָלָֽתָה׃ ascend

Синодальный: 14:3 - Вельможи посылают слуг своих за водою; они приходят к колодезям и не находят воды; возвращаются с пустыми сосудами; пристыженные и смущенные, они покрывают свои головы.
МБО14:3 - Знать посылает своих слуг за водой, те приходят к колодцам и не находят воды. Неся пустые кувшины домой, смущенные, обескураженные, они покрывают свои головы.

LXX Септуагинта: καὶ И οἱ - μεγιστᾶνες вельможи αὐτῆς её ἀπέστειλαν отправили τοὺς - νεωτέρους юношей αὐτῶν своих ἐφ᾿ за ὕδωρ· водой; ἤλθοσαν пришли ἐπὶ на τὰ - φρέατα колодцы καὶ и οὐχ не εὕροσαν нашли ὕδωρ воды́ καὶ и ἀπέστρεψαν возвратили τὰ - ἀγγεῖα сосуды αὐτῶν свои κενά. пустые.

Масоретский:
וְ and אַדִּ֣רֵיהֶ֔ם mighty שָׁלְח֥וּ send צעוריהם little לַ to the מָּ֑יִם water בָּ֣אוּ come עַל־ upon גֵּבִ֞ים pit לֹא־ not מָ֣צְאוּ find מַ֗יִם water שָׁ֤בוּ return כְלֵיהֶם֙ tool רֵיקָ֔ם with empty hands בֹּ֥שׁוּ be ashamed וְ and הָכְלְמ֖וּ humiliate וְ and חָפ֥וּ cover רֹאשָֽׁם׃ head

Синодальный: 14:4 - Так как почва растрескалась оттого, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении и покрывают свои головы.
МБО14:4 - Трескается земля в стране, пораженной бездождьем, и земледельцы в смущении покрывают свои головы.

LXX Септуагинта: καὶ И τὰ - ἔργα произведения τῆς - γῆς земли́ ἐξέλιπεν, прекратились, ὅτι потому что οὐκ не ἦν был ὑετός· дождь; ᾐσχύνθησαν смущены γεωργοί, земледельцы, ἐπεκάλυψαν покрыли τὴν - κεφαλὴν голову αὐτῶν. свою.

Масоретский:
בַּ in עֲב֤וּר way הָ the אֲדָמָה֙ soil חַ֔תָּה be terrified כִּ֛י that לֹא־ not הָיָ֥ה be גֶ֖שֶׁם rain בָּ in the אָ֑רֶץ earth בֹּ֥שׁוּ be ashamed אִכָּרִ֖ים farmer חָפ֥וּ cover רֹאשָֽׁם׃ head

Синодальный: 14:5 - Даже и лань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы.
МБО14:5 - Даже лань бросает в поле своего новорожденного детеныша, потому что нет травы.

LXX Септуагинта: καὶ И даже ἔλαφοι олени ἐν в ἀγρῷ поле ἔτεκον родили καὶ и ἐγκατέλιπον, оставили, ὅτι потому что οὐκ не ἦν было βοτάνη. травы.

Масоретский:
כִּ֤י that גַם־ even אַיֶּ֨לֶת֙ doe בַּ in the שָּׂדֶ֔ה open field יָלְדָ֖ה bear וְ and עָזֹ֑וב leave כִּ֥י that לֹֽא־ not הָיָ֖ה be דֶּֽשֶׁא׃ young grass

Синодальный: 14:6 - И дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух; глаза их потускли, потому что нет травы.
МБО14:6 - Дикие ослы, стоя на голых кряжах, глотают воздух, словно шакалы; их глаза потускнели, потому что погибла зелень.

LXX Септуагинта: ὄνοι Ослы ἄγριοι дикие ἔστησαν стали ἐπὶ вблизи νάπας· лесистых долин; εἵλκυσαν вдохнули ἄνεμον, ветер, ἐξέλιπον изнемогли οἱ - ὀφθαλμοὶ глаза́ αὐτῶν, их, ὅτι потому что οὐκ не ἦν было χόρτος корма ἀπὸ от λαοῦ народа ἀδικίας. неправедного. - -

Масоретский:
וּ and פְרָאִים֙ zebra עָמְד֣וּ stand עַל־ upon שְׁפָיִ֔ם track שָׁאֲפ֥וּ gasp ר֖וּחַ wind כַּ as the תַּנִּ֑ים jackal כָּל֥וּ be complete עֵינֵיהֶ֖ם eye כִּי־ that אֵ֥ין [NEG] עֵֽשֶׂב׃ herb

Синодальный: 14:7 - Хотя беззакония наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего; отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою.
МБО14:7 - - Наши грехи обличают нас, Господи, но сделай что-нибудь ради Твоего Имени! Тяжко наше отступничество, мы согрешили пред Тобой.

LXX Септуагинта: εἰ о, если бы αἱ - ἁμαρτίαι грехи ἡμῶν наши ἀντέστησαν противостали ἡμῖν, нам, κύριε, Господи, ποίησον сделай ἡμῖν нам ἕνεκεν ради σοῦ, Тебя, ὅτι поскольку πολλαὶ могущественны αἱ - ἁμαρτίαι грехи ἡμῶν наши ἐναντίον перед σοῦ, Тобой, ὅτι потому что σοὶ Тебе ἡμάρτομεν. согрешили мы.

Масоретский:
אִם־ if עֲוֹנֵ֨ינוּ֙ sin עָ֣נוּ answer בָ֔נוּ in יְהוָ֕ה YHWH עֲשֵׂ֖ה make לְמַ֣עַן because of שְׁמֶ֑ךָ name כִּֽי־ that רַבּ֥וּ be much מְשׁוּבֹתֵ֖ינוּ apostasy לְךָ֥ to חָטָֽאנוּ׃ miss

Синодальный: 14:8 - Надежда Израиля, Спаситель его во время скорби! Для чего Ты — как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать?
МБО14:8 - Надежда Израиля, Спаситель во время скорби, почему же Ты в этой стране как чужой, словно путник, свернувший с дороги переночевать?

LXX Септуагинта: ὑπομονὴ Терпение Ισραηλ, Израиля, κύριε, Господи, καὶ и σῴζεις Ты спасаешь ἐν во καιρῷ время κακῶν· злых; ἵνα для τί чего ἐγενήθης рождён ты ὡσεὶ будто πάροικος поселенец ἐπὶ на τῆς - γῆς земле καὶ и притом ὡς будто αὐτόχθων местный ἐκκλίνων уклоняющий εἰς от κατάλυμα· жилища?

Масоретский:
מִקְוֵה֙ hope יִשְׂרָאֵ֔ל Israel מֹֽושִׁיעֹ֖ו help בְּ in עֵ֣ת time צָרָ֑ה distress לָ֤מָּה why תִֽהְיֶה֙ be כְּ as גֵ֣ר sojourner בָּ in the אָ֔רֶץ earth וּ and כְ as אֹרֵ֖חַ wander נָטָ֥ה extend לָ to לֽוּן׃ lodge

Синодальный: 14:9 - Для чего Ты — как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же Ты, Господи, посреди нас, и Твое имя наречено над нами; не оставляй нас.
МБО14:9 - Почему Ты как тот, кто сражен замешательством, точно могучий воин, бессильный спасти? Господи, Ты среди нас, Твоим Именем мы названы, не оставляй нас!

LXX Септуагинта: μὴ Неужели ἔσῃ будешь ὥσπερ как ἄνθρωπος человек ὑπνῶν спящий или ὡς будто ἀνὴρ муж οὐ не δυνάμενος могущий σῴζειν; спасать? καὶ И вот σὺ Ты ἐν среди ἡμῖν нас εἶ, есть, κύριε, Господи, καὶ и τὸ - ὄνομά имя σου Твоё ἐπικέκληται названо ἐφ᾿ для ἡμᾶς· нас; μὴ не ἐπιλάθῃ забывай ἡμῶν. нас. - -

Масоретский:
לָ֤מָּה why תִֽהְיֶה֙ be כְּ as אִ֣ישׁ man נִדְהָ֔ם surprise כְּ as גִבֹּ֖ור vigorous לֹא־ not יוּכַ֣ל be able לְ to הֹושִׁ֑יעַ help וְ and אַתָּ֧ה you בְ in קִרְבֵּ֣נוּ interior יְהוָ֗ה YHWH וְ and שִׁמְךָ֛ name עָלֵ֥ינוּ upon נִקְרָ֖א call אַל־ not תַּנִּחֵֽנוּ׃ ס settle

Синодальный: 14:10 - Так говорит Господь народу сему: за то, что они любят бродить, не удерживают ног своих, за то Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззакония их и наказывает грехи их.
МБО14:10 - Так говорит Господь об этом народе: - Поистине, любят они бродить и своих ног не удерживают. За это Господь не благоволит к ним; Он вспомнит их беззакония и накажет их за грехи.

LXX Септуагинта: οὕτως Так λέγει говорит κύριος Господь τῷ - λαῷ народу τούτῳ этому ᾿Ηγάπησαν Предпочли κινεῖν угнетать πόδας но́ги αὐτῶν свои καὶ и οὐκ не ἐφείσαντο, пожалели, καὶ вот и - θεὸς Бог οὐκ не εὐδόκησεν благоволил ἐν среди αὐτοῖς· них; νῦν теперь μνησθήσεται будут вспомнены τῶν - ἀδικιῶν неправды αὐτῶν. их.

Масоретский:
כֹּֽה־ thus אָמַ֨ר say יְהוָ֜ה YHWH לָ to the עָ֣ם people הַ the זֶּ֗ה this כֵּ֤ן thus אָֽהֲבוּ֙ love לָ to נ֔וּעַ quiver רַגְלֵיהֶ֖ם foot לֹ֣א not חָשָׂ֑כוּ withhold וַ and יהוָה֙ YHWH לֹ֣א not רָצָ֔ם like עַתָּה֙ now יִזְכֹּ֣ר remember עֲוֹנָ֔ם sin וְ and יִפְקֹ֖ד miss חַטֹּאתָֽם׃ ס sin

Синодальный: 14:11 - И сказал мне Господь: ты не молись о народе сем во благо ему.
МБО14:11 - Господь сказал мне: - Не молись о благополучии этого народа.

LXX Септуагинта: καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь πρός ко με мне Μὴ Не προσεύχου обращайся с мольбой περὶ о τοῦ - λαοῦ народе τούτου этом εἰς на ἀγαθά· добро;

Масоретский:
וַ and יֹּ֥אמֶר say יְהוָ֖ה YHWH אֵלָ֑י to אַל־ not תִּתְפַּלֵּ֛ל pray בְּעַד־ distance הָ the עָ֥ם people הַ the זֶּ֖ה this לְ to טֹובָֽה׃ what is good

Синодальный: 14:12 - Если они будут поститься, Я не услышу вопля их; и если вознесут всесожжение и дар, не приму их; но мечом и голодом, и моровою язвою истреблю их.
МБО14:12 - Пусть постятся, но Я не услышу их вопля; пусть возносят всесожжения и хлебные приношения, но Я не приму их. Да, Я погублю их мечом, голодом и мором.

LXX Септуагинта: ὅτι потому ἐὰν когда νηστεύσωσιν, постились бы, οὐκ не εἰσακούσομαι услышу τῆς - δεήσεως моления αὐτῶν, их, καὶ и ἐὰν если προσενέγκωσιν принесут ὁλοκαυτώματα всесожжения καὶ и θυσίας, жертвы, οὐκ не εὐδοκήσω буду благоволить ἐν к αὐτοῖς, ним, ὅτι потому ἐν в μαχαίρᾳ мече καὶ и ἐν в λιμῷ голоде καὶ и ἐν в θανάτῳ смерти ἐγὼ Я συντελέσω заключу αὐτούς. их.

Масоретский:
כִּ֣י that יָצֻ֗מוּ fast אֵינֶ֤נִּי [NEG] שֹׁמֵ֨עַ֙ hear אֶל־ to רִנָּתָ֔ם cry of joy וְ and כִ֧י that יַעֲל֛וּ ascend עֹלָ֥ה burnt-offering וּ and מִנְחָ֖ה present אֵינֶ֣נִּי [NEG] רֹצָ֑ם like כִּ֗י that בַּ in the חֶ֨רֶב֙ dagger וּ and בָ in the רָעָ֣ב hunger וּ and בַ in the דֶּ֔בֶר pest אָנֹכִ֖י i מְכַלֶּ֥ה be complete אֹותָֽם׃ ס [object marker]

Синодальный: 14:13 - Тогда сказал я: Господи Боже! вот, пророки говорят им: "не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на сем месте".
МБО14:13 - И тогда сказал я: - Владыка Господь, пророки твердят им: «Не увидите меча, голода у вас не будет, нерушимый мир подарю Я вам в этом крае».

LXX Септуагинта: καὶ Тогда εἶπα сказал я ῏Ω О κύριε, Господи, ἰδοὺ вот οἱ - προφῆται пророки αὐτῶν их προφητεύουσιν пророчествуют καὶ и λέγουσιν говорят Οὐκ Не ὄψεσθε увидите μάχαιραν, меча, οὐδὲ и даже λιμὸς голод ἔσται (не) будет ἐν среди ὑμῖν, вас, ὅτι что ἀλήθειαν истину καὶ и εἰρήνην мир δώσω дам ἐπὶ на τῆς - γῆς землю καὶ и ἐν в τῷ - τόπῳ месте τούτῳ. этом.

Масоретский:
וָ and אֹמַ֞ר say אֲהָ֣הּ׀ alas אֲדֹנָ֣י Lord יְהוִ֗ה YHWH הִנֵּ֨ה behold הַ the נְּבִאִ֜ים prophet אֹמְרִ֤ים say לָהֶם֙ to לֹֽא־ not תִרְא֣וּ see חֶ֔רֶב dagger וְ and רָעָ֖ב hunger לֹֽא־ not יִהְיֶ֣ה be לָכֶ֑ם to כִּֽי־ that שְׁלֹ֤ום peace אֱמֶת֙ trustworthiness אֶתֵּ֣ן give לָכֶ֔ם to בַּ in the מָּקֹ֖ום place הַ the זֶּֽה׃ ס this

Синодальный: 14:14 - И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное именем Моим; Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им; они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое и мечты сердца своего.
МБО14:14 - И Господь сказал мне: - Ложь пророчествуют пророки от Моего Имени. Я не посылал их, не давал им повелений и не говорил с ними. Видения ложные, пустую ворожбу и лживость собственных сердец пророчествуют они вам.

LXX Септуагинта: καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь πρός ко με мне Ψευδῆ Ложное οἱ - προφῆται пророки προφητεύουσιν пророчествуют ἐπὶ от τῷ - ὀνόματί имени μου, Моего, οὐκ не ἀπέστειλα Я послал αὐτοὺς их καὶ и οὐκ не ἐνετειλάμην поручил αὐτοῖς им καὶ и οὐκ не ἐλάλησα возвестил πρὸς к αὐτούς· ним; ὅτι потому ὁράσεις виде́ния ψευδεῖς лживы καὶ и μαντείας гадания καὶ и οἰωνίσματα предсказания καὶ и προαιρέσεις намерения καρδίας се́рдца αὐτῶν своего αὐτοὶ они προφητεύουσιν пророчествуют ὑμῖν. вам.

Масоретский:
וַ and יֹּ֨אמֶר say יְהוָ֜ה YHWH אֵלַ֗י to שֶׁ֚קֶר lie הַ the נְּבִאִים֙ prophet נִבְּאִ֣ים speak as prophet בִּ in שְׁמִ֔י name לֹ֤א not שְׁלַחְתִּים֙ send וְ and לֹ֣א not צִוִּיתִ֔ים command וְ and לֹ֥א not דִבַּ֖רְתִּי speak אֲלֵיהֶ֑ם to חֲזֹ֨ון vision שֶׁ֜קֶר lie וְ and קֶ֤סֶם divination ו and אלול god ו and תרמות deceitfulness לִבָּ֔ם heart הֵ֖מָּה they מִֽתְנַבְּאִ֥ים speak as prophet לָכֶֽם׃ ס to

Синодальный: 14:15 - Поэтому так говорит Господь о пророках: они пророчествуют именем Моим, а Я не посылал их; они говорят: "меча и голода не будет на сей земле": мечом и голодом будут истреблены эти пророки,
МБО14:15 - Поэтому так говорит Господь о пророках, кто пророчествует от Моего Имени, хотя Я не посылал их, и говорят: «Ни меча, ни голода не будет в этой стране», - от меча и от голода падут эти пророки.

LXX Септуагинта: διὰ За τοῦτο это τάδε так λέγει говорит κύριος Господь περὶ о τῶν - προφητῶν пророках τῶν - προφητευόντων пророчествующих ἐπὶ от τῷ - ὀνόματί имени μου Моего ψευδῆ, ложное, καὶ и притом ἐγὼ Я οὐκ не ἀπέστειλα послал αὐτούς, их, οἳ которые λέγουσιν говорят Μάχαιρα Меч καὶ и λιμὸς голод οὐκ не ἔσται будет ἐπὶ на τῆς - γῆς земле ταύτης этой ᾿Εν В θανάτῳ смерти νοσερῷ болезненной ἀποθανοῦνται, умрут, καὶ и ἐν в λιμῷ голоде συντελεσθήσονται скончаются οἱ эти προφῆται· пророки;

Масоретский:
לָכֵ֞ן therefore כֹּֽה־ thus אָמַ֣ר say יְהוָ֗ה YHWH עַֽל־ upon הַ the נְּבִאִ֞ים prophet הַ the נִּבְּאִ֣ים speak as prophet בִּ in שְׁמִי֮ name וַ and אֲנִ֣י i לֹֽא־ not שְׁלַחְתִּים֒ send וְ and הֵ֨מָּה֙ they אֹֽמְרִ֔ים say חֶ֣רֶב dagger וְ and רָעָ֔ב hunger לֹ֥א not יִהְיֶ֖ה be בָּ in the אָ֣רֶץ earth הַ the זֹּ֑את this בַּ in the חֶ֤רֶב dagger וּ and בָֽ in the רָעָב֙ hunger יִתַּ֔מּוּ be complete הַ the נְּבִאִ֖ים prophet הָ the הֵֽמָּה׃ they

Синодальный: 14:16 - и народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча, и некому будет хоронить их, — они и жены их, и сыновья их, и дочери их; и Я изолью на них зло их.
МБО14:16 - А народ, которому они пророчествуют, будет разметан по улицам Иерусалима голодом и мечом, и некому будет хоронить ни их самих, ни их жен, ни их сыновей, ни дочерей. Я обрушу на них беду, которую они заслужили.

LXX Септуагинта: καὶ и - λαός, народ, οἷς которым αὐτοὶ они προφητεύουσιν пророчествуют αὐτοῖς, им, καὶ и ἔσονται будут ἐρριμμένοι сброшены ἐν в ταῖς - διόδοις проходах Ιερουσαλημ Иерусалима ἀπὸ от προσώπου лица μαχαίρας меча καὶ и τοῦ - λιμοῦ, голода, καὶ и οὐκ не ἔσται будет - θάπτων хоро́нящий αὐτούς, их, καὶ и αἱ - γυναῖκες женщины αὐτῶν их καὶ и οἱ - υἱοὶ сыны αὐτῶν их καὶ и αἱ - θυγατέρες дочери αὐτῶν· их; καὶ и ἐκχεῶ Я изолью ἐπ᾿ на αὐτοὺς них τὰ - κακὰ зло αὐτῶν. их.

Масоретский:
וְ and הָ the עָ֣ם people אֲשֶׁר־ [relative] הֵ֣מָּה they נִבְּאִ֣ים speak as prophet לָהֶ֡ם to יִֽהְי֣וּ be מֻשְׁלָכִים֩ throw בְּ in חֻצֹ֨ות outside יְרוּשָׁלִַ֜ם Jerusalem מִ from פְּנֵ֣י׀ face הָ the רָעָ֣ב hunger וְ and הַ the חֶ֗רֶב dagger וְ and אֵ֤ין [NEG] מְקַבֵּר֙ bury לָ to הֵ֔מָּה they הֵ֣מָּה they נְשֵׁיהֶ֔ם woman וּ and בְנֵיהֶ֖ם son וּ and בְנֹֽתֵיהֶ֑ם daughter וְ and שָׁפַכְתִּ֥י pour עֲלֵיהֶ֖ם upon אֶת־ [object marker] רָעָתָֽם׃ evil

Синодальный: 14:17 - И скажи им слово сие: да льются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают; ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом.
МБО14:17 - Вот что скажи им: - Пусть льются из моих глаз слезы, не переставая ни днем, ни ночью, потому что девственная дочь - народ мой - получила страшную рану, сражена могучим ударом.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐρεῖς скажешь πρὸς на αὐτοὺς них τὸν - λόγον Слово τοῦτον это Καταγάγετε Привлеките ἐπ᾿ на ὀφθαλμοὺς глаза́ ὑμῶν ваши δάκρυα слёзы ἡμέρας днём καὶ и νυκτός, ночью, καὶ и μὴ пусть не διαλιπέτωσαν, прекратят, ὅτι потому что συντρίμματι разрушением συνετρίβη была сломана θυγάτηρ дочь λαοῦ народа μου Моего καὶ и πληγῇ ударом ὀδυνηρᾷ болезненным σφόδρα. очень.

Масоретский:
וְ and אָמַרְתָּ֤ say אֲלֵיהֶם֙ to אֶת־ [object marker] הַ the דָּבָ֣ר word הַ the זֶּ֔ה this תֵּרַ֨דְנָה descend עֵינַ֥י eye דִּמְעָ֛ה tear לַ֥יְלָה night וְ and יֹומָ֖ם by day וְ and אַל־ not תִּדְמֶ֑ינָה be silent כִּי֩ that שֶׁ֨בֶר breaking גָּדֹ֜ול great נִשְׁבְּרָ֗ה break בְּתוּלַת֙ virgin בַּת־ daughter עַמִּ֔י people מַכָּ֖ה blow נַחְלָ֥ה become weak מְאֹֽד׃ might

Синодальный: 14:18 - Выхожу я на поле, — и вот, убитые мечом; вхожу в город, — и вот истаевающие от голода; даже и пророк и священник бродят по земле бессознательно.
МБО14:18 - В поле ли выйду - там погибшие от меча, войду ли в город - там умирающие от голода. И пророк, и священник бродят по земле, не зная, что делают

LXX Септуагинта: ἐὰν Когда ἐξέλθω вышел бы я εἰς в τὸ - πεδίον, поле, καὶ и ἰδοὺ вот смотрите τραυματίαι избитые μαχαίρας, (от) меча, καὶ и ἐὰν если εἰσέλθω вошёл бы εἰς в τὴν - πόλιν, город, καὶ и ἰδοὺ вот πόνος му́ки λιμοῦ· голода; ὅτι потому что ἱερεὺς священник καὶ и προφήτης пророк ἐπορεύθησαν пошли εἰς в γῆν, землю, ἣν которую οὐκ не ᾔδεισαν. знали. - -

Масоретский:
אִם־ if יָצָ֣אתִי go out הַ the שָּׂדֶ֗ה open field וְ and הִנֵּה֙ behold חַלְלֵי־ pierced חֶ֔רֶב dagger וְ and אִם֙ if בָּ֣אתִי come הָ the עִ֔יר town וְ and הִנֵּ֖ה behold תַּחֲלוּאֵ֣י diseases רָעָ֑ב hunger כִּֽי־ that גַם־ even נָבִ֧יא prophet גַם־ even כֹּהֵ֛ן priest סָחֲר֥וּ go about אֶל־ to אֶ֖רֶץ earth וְ and לֹ֥א not יָדָֽעוּ׃ ס know

Синодальный: 14:19 - Разве Ты совсем отверг Иуду? Разве душе Твоей опротивел Сион? Для чего поразил нас так, что нет нам исцеления? Ждем мира, и ничего доброго нет; ждем времени исцеления, и вот ужасы.
МБО14:19 - - Разве навек Ты отверг Иудею? Разве Сион Тебе опротивел? Зачем Ты поразил нас так, что нет для нас исцеления? Ждем мы мира, а ничего доброго нет; ждем времени исцеления, а вместо этого - ужасы.

LXX Септуагинта: μὴ Неужели ἀποδοκιμάζων отвергая ἀπεδοκίμασας Ты отверг τὸν - Ιουδαν, Иуду, καὶ и ἀπὸ от Σιων Сиона ἀπέστη отступила - ψυχή Душа σου; Твоя? ἵνα Для τί чего ἔπαισας поразил Ты ἡμᾶς, нас, καὶ и даже οὐκ не ἔστιν есть ἡμῖν нам ἴασις; исцеление? ὑπεμείναμεν стали ждать εἰς во время εἰρήνην, мир, καὶ и οὐκ не ἦν было ἀγαθά· добра; εἰς в καιρὸν срок ἰάσεως, исцеления, καὶ а ἰδοὺ вот ταραχή. смятение.

Масоретский:
הֲ [interrogative] מָאֹ֨ס retract מָאַ֜סְתָּ retract אֶת־ [object marker] יְהוּדָ֗ה Judah אִם־ if בְּ in צִיֹּון֙ Zion גָּעֲלָ֣ה abhor נַפְשֶׁ֔ךָ soul מַדּ֨וּעַ֙ why הִכִּיתָ֔נוּ strike וְ and אֵ֥ין [NEG] לָ֖נוּ to מַרְפֵּ֑א healing קַוֵּ֤ה wait for לְ to שָׁלֹום֙ peace וְ and אֵ֣ין [NEG] טֹ֔וב good וּ and לְ to עֵ֥ת time מַרְפֵּ֖א healing וְ and הִנֵּ֥ה behold בְעָתָֽה׃ terror

Синодальный: 14:20 - Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших; ибо согрешили мы пред Тобою.
МБО14:20 - Господь, мы признаем нашу неправедность и вину наших отцов; мы согрешили пред Тобой.

LXX Септуагинта: ἔγνωμεν, Осознали, κύριε, Господи, ἁμαρτήματα грехи ἡμῶν, наши, ἀδικίας неправды πατέρων отцов ἡμῶν, наших, ὅτι потому что ἡμάρτομεν согрешили мы ἐναντίον перед лицом σου. Твоим.

Масоретский:
יָדַ֧עְנוּ know יְהוָ֛ה YHWH רִשְׁעֵ֖נוּ guilt עֲוֹ֣ן sin אֲבֹותֵ֑ינוּ father כִּ֥י that חָטָ֖אנוּ miss לָֽךְ׃ to

Синодальный: 14:21 - Не отрини нас ради имени Твоего; не унижай престола славы Твоей: вспомни, не разрушай завета Твоего с нами.
МБО14:21 - Не отвергай нас, ради Твоего Имени; не унижай престол Твоей славы. Вспомни и не расторгай Твой завет с нами.

LXX Септуагинта: κόπασον Прекрати διὰ ради τὸ - ὄνομά имени σου, Твоего, μὴ не ἀπολέσῃς уничтожь θρόνον трон δόξης славы σου· Твоей; μνήσθητι, вспомни, μὴ не διασκεδάσῃς уничтожь τὴν - διαθήκην завет σου Твой τὴν - μεθ᾿ с ἡμῶν. нами.

Масоретский:
אַל־ not תִּנְאַץ֙ contemn לְמַ֣עַן because of שִׁמְךָ֔ name אַל־ not תְּנַבֵּ֖ל wither כִּסֵּ֣א seat כְבֹודֶ֑ךָ weight זְכֹ֕ר remember אַל־ not תָּפֵ֥ר break בְּרִֽיתְךָ֖ covenant אִתָּֽנוּ׃ together with

Синодальный: 14:22 - Есть ли между суетными богами языческими производящие дождь? или может ли небо само собою подавать ливень? не Ты ли это, Господи, Боже наш? На Тебя надеемся мы; ибо Ты творишь все это.
МБО14:22 - Могут ли ничтожные идолы народов дождь ниспослать? Может ли небо само ливнем пролиться? Разве не от Тебя это, Господи, Бог наш? Мы надеемся на Тебя, так как Ты все это творишь.

LXX Септуагинта: μὴ Неужели ἔστιν есть ἐν между εἰδώλοις идолами τῶν - ἐθνῶν язычников ὑετίζων; посылающий дождь? καὶ И εἰ разве - οὐρανὸς небо δώσει даст πλησμονὴν наполнение αὐτοῦ; его? οὐχὶ Разве не σὺ Ты εἶ есть αὐτός; Сам? καὶ Вот ὑπομενοῦμέν будем ожидать σε, Тебя, ὅτι потому что σὺ Ты ἐποίησας сделал πάντα всё ταῦτα. это.

Масоретский:
הֲ [interrogative] יֵ֨שׁ existence בְּ in הַבְלֵ֤י breath הַ the גֹּויִם֙ people מַגְשִׁמִ֔ים rain וְ and אִם־ if הַ the שָּׁמַ֖יִם heavens יִתְּנ֣וּ give רְבִבִ֑ים rain הֲ [interrogative] לֹ֨א not אַתָּה־ you ה֜וּא he יְהוָ֤ה YHWH אֱלֹהֵ֨ינוּ֙ god(s) וּ֨ and נְקַוֶּה־ wait for לָּ֔ךְ to כִּֽי־ that אַתָּ֥ה you עָשִׂ֖יתָ make אֶת־ [object marker] כָּל־ whole אֵֽלֶּה׃ פ these

Открыть окно