Библия Biblezoom Cloud / Исаия 21 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 21:1 - Пророчество о пустыне приморской. — Как бури на юге носятся, идет он от пустыни, из земли страшной.
МБО21:1 - [Пророчество о Вавилоне]
Пророчество о пустыне у моря. Как смерчи несутся по южным землям, так идет завоеватель из пустыни, из страшной земли.

LXX Септуагинта: Τὸ - ὅραμα Виде́ние τῆς - ἐρήμου. (о) пустыне. ‛Ως Как καταιγὶς гроза δι᾿ через ἐρήμου пустыню διέλθοι пришла ἐξ из ἐρήμου пустыни ἐρχομένη приходящая ἐκ из γῆς, земли́, φοβερὸν страшное

Масоретский:
מַשָּׂ֖א utterance מִדְבַּר־ desert יָ֑ם sea כְּ as סוּפֹ֤ות storm בַּ in the נֶּ֨גֶב֙ south לַֽ to חֲלֹ֔ף come after מִ from מִּדְבָּ֣ר desert בָּ֔א come מֵ from אֶ֖רֶץ earth נֹורָאָֽה׃ fear

Синодальный: 21:2 - Грозное видение показано мне: грабитель грабит, опустошитель опустошает; восходи, Елам, осаждай, Мид! всем стенаниям я положу конец.
МБО21:2 - Грозное видение было дано мне: предатель предает, грабитель грабит. - Нападай, Елам! Осаждай, Мидия! Всем стенаниям из-за Вавилона Я положу конец.

LXX Септуагинта: τὸ - ὅραμα виде́ние καὶ и σκληρὸν жестокое ἀνηγγέλη было возвещено μοι. мне. - ἀθετῶν Отвергающий ἀθετεῖ, поступает вероломно, - ἀνομῶν преступающий закон ἀνομεῖ. согрешает. ἐπ᾿ На ἐμοὶ меня οἱ - Αιλαμῖται, Ела-Миты, καὶ и οἱ - πρέσβεις вожди τῶν - Περσῶν Персов ἐπ᾿ на ἐμὲ меня ἔρχονται. идут. νῦν Теперь στενάξω буду вопить καὶ и παρακαλέσω буду утешать ἐμαυτόν. меня самого.

Масоретский:
חָז֥וּת vision קָשָׁ֖ה hard הֻגַּד־ report לִ֑י to הַ the בֹּוגֵ֤ד׀ deal treacherously בֹּוגֵד֙ deal treacherously וְ and הַ the שֹּׁודֵ֣ד׀ despoil שֹׁודֵ֔ד despoil עֲלִ֤י ascend עֵילָם֙ Elam צוּרִ֣י bind מָדַ֔י Media כָּל־ whole אַנְחָתָ֖ה sigh הִשְׁבַּֽתִּי׃ cease

Синодальный: 21:3 - От этого чресла мои трясутся; муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован от того, что слышу; я смущен от того, что вижу.
МБО21:3 - От этого тело мое пронзено болью, муки схватили меня, словно муки роженицы; я ошеломлен тем, что слышу, я потрясен тем, что вижу.

LXX Септуагинта: διὰ Через τοῦτο это ἐνεπλήσθη стало наполнено - ὀσφύς бедро μου моё ἐκλύσεως, бессилия, καὶ и ὠδῖνες му́ки ἔλαβόν схватили με меня ὡς как τὴν - τίκτουσαν· рождающую; ἠδίκησα я опустошён (от) τὸ - μὴ не ἀκοῦσαι, слышания, ἐσπούδασα я озабочен (от) τὸ - μὴ не βλέπειν. видения.

Масоретский:
עַל־ upon כֵּ֗ן thus מָלְא֤וּ be full מָתְנַי֙ hips חַלְחָלָ֔ה anguish צִירִ֣ים convulsion אֲחָז֔וּנִי seize כְּ as צִירֵ֖י convulsion יֹֽולֵדָ֑ה bear נַעֲוֵ֣יתִי do wrong מִ from שְּׁמֹ֔עַ hear נִבְהַ֖לְתִּי disturb מֵ from רְאֹֽות׃ see

Синодальный: 21:4 - Сердце мое трепещет; дрожь бьет меня; отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня.
МБО21:4 - Сердце мое трепещет, бьет меня дрожь; сумерки, которые были мне так желанны, стали ужасом для меня.

LXX Септуагинта: - καρδία Сердце μου моё πλανᾶται, смущается, καὶ и это ἀνομία беззаконие με меня βαπτίζει, погружает, - ψυχή душа μου моя ἐφέστηκεν пребывает εἰς в φόβον. страхе.

Масоретский:
תָּעָ֣ה err לְבָבִ֔י heart פַּלָּצ֖וּת shuddering בִּֽעֲתָ֑תְנִי terrify אֵ֚ת [object marker] נֶ֣שֶׁף breeze חִשְׁקִ֔י desire שָׂ֥ם put לִ֖י to לַ to חֲרָדָֽה׃ trembling

Синодальный: 21:5 - Приготовляют стол, расстилают покрывала, — едят, пьют. "Вставайте, князья, мажьте щиты!"
МБО21:5 - Готовят столы, стелют ковры, едят и пьют. Вставайте же, полководцы, щиты смажьте!

LXX Септуагинта: ἑτοίμασον Приготовь τὴν - τράπεζαν· стол с пищей; πίετε, пейте, φάγετε· ешьте; ἀναστάντες, встав, οἱ - ἄρχοντες, начальники, ἑτοιμάσατε приготовьте θυρεούς. большие щиты.

Масоретский:
עָרֹ֧ךְ arrange הַ the שֻּׁלְחָ֛ן table צָפֹ֥ה arrange הַ the צָּפִ֖ית seat order אָכֹ֣ול eat שָׁתֹ֑ה drink ק֥וּמוּ arise הַ the שָּׂרִ֖ים chief מִשְׁח֥וּ smear מָגֵֽן׃ פ shield

Синодальный: 21:6 - Ибо так сказал мне Господь: пойди, поставь сторожа; пусть он сказывает, что увидит.
МБО21:6 - Так сказал мне Владыка: - Пойди, поставь дозорного; пусть рассказывает, что увидит.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что οὕτως так εἶπεν сказал κύριος Господь πρός ко με мне: Βαδίσας Пойдя σεαυτῷ тебе самому στῆσον встань σκοπὸν (на) стражу καὶ и то что ἂν бы ἴδῃς увидел ты ἀνάγγειλον· сообщи;

Масоретский:
כִּ֣י that כֹ֥ה thus אָמַ֛ר say אֵלַ֖י to אֲדֹנָ֑י Lord לֵ֚ךְ walk הַעֲמֵ֣ד stand הַֽ the מְצַפֶּ֔ה look out אֲשֶׁ֥ר [relative] יִרְאֶ֖ה see יַגִּֽיד׃ report

Синодальный: 21:7 - И увидел он едущих попарно всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах; и вслушивался он прилежно, с большим вниманием, —
МБО21:7 - Когда он увидит колесницы с парой запряженных лошадей, всадников на ослах или всадников на верблюдах, пусть вслушается внимательно, очень внимательно!

LXX Септуагинта: καὶ и εἶδον увидел я ἀναβάτας всадников ἱππεῖς коней δύο, (по) два, ἀναβάτην наездника ὄνου осла καὶ и ἀναβάτην наездника καμήλου. верблюда. ἀκρόασαι Стал слушать ἀκρόασιν речь πολλὴν много:

Масоретский:
וְ and רָ֣אָה see רֶ֗כֶב chariot צֶ֚מֶד span פָּֽרָשִׁ֔ים horseman רֶ֥כֶב chariot חֲמֹ֖ור he-ass רֶ֣כֶב chariot גָּמָ֑ל camel וְ and הִקְשִׁ֥יב give attention קֶ֖שֶׁב attentiveness רַב־ much קָֽשֶׁב׃ attentiveness

Синодальный: 21:8 - и закричал, как лев: господин мой! на страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи:
МБО21:8 - И дозорный закричал: - День за днем, господин мой, я стою на башне, каждую ночь я стою на своем посту.

LXX Септуагинта: καὶ Также κάλεσον позови Ουριαν Урию εἰς на τὴν - σκοπιὰν возвышенное место κυρίου. (для) Го́спода. καὶ Тогда εἶπεν сказал он: ῎Εστην Стоял я διὰ во παντὸς все ἡμέρας дни καὶ и ἐπὶ у τῆς - παρεμβολῆς стана ἔστην стоял ὅλην всю τὴν - νύκτα, ночь,

Масоретский:
וַ and יִּקְרָ֖א call אַרְיֵ֑ה lion עַל־ upon מִצְפֶּ֣ה׀ watch-tower אֲדֹנָ֗י Lord אָנֹכִ֞י i עֹמֵ֤ד stand תָּמִיד֙ continuity יֹומָ֔ם by day וְ and עַל־ upon מִ֨שְׁמַרְתִּ֔י guard-post אָנֹכִ֥י i נִצָּ֖ב stand כָּל־ whole הַ the לֵּילֹֽות׃ night

Синодальный: 21:9 - и вот, едут люди, всадники на конях попарно. Потом он возгласил и сказал: пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые.
МБО21:9 - Вот, идут они - колесницы с парой запряженных лошадей. А один из колесничих возвещает: «Пал, пал Вавилон! Все истуканы его богов лежат разбитые на земле!»

LXX Септуагинта: καὶ и ἰδοὺ вот αὐτὸς сам ἔρχεται приходит ἀναβάτης всадник συνωρίδος. c парой запряженных коней. καὶ И ἀποκριθεὶς ответив εἶπεν сказал он: Πέπτωκεν Пал Βαβυλών, Вавилон, καὶ и πάντα все τὰ - ἀγάλματα изваяния богов αὐτῆς его καὶ и τὰ - χειροποίητα рукотворные αὐτῆς его συνετρίβησαν разбиты εἰς о τὴν - γῆν. землю.

Масоретский:
וְ and הִנֵּה־ behold זֶ֥ה this בָא֙ come רֶ֣כֶב chariot אִ֔ישׁ man צֶ֖מֶד span פָּֽרָשִׁ֑ים horseman וַ and יַּ֣עַן answer וַ and יֹּ֗אמֶר say נָפְלָ֤ה fall נָֽפְלָה֙ fall בָּבֶ֔ל Babel וְ and כָל־ whole פְּסִילֵ֥י idol אֱלֹהֶ֖יהָ god(s) שִׁבַּ֥ר break לָ to the אָֽרֶץ׃ earth

Синодальный: 21:10 - О, измолоченный мой и сын гумна моего! Что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам.
МБО21:10 - О народ мой, измолоченный на гумне, возвещаю вам то, что услышал от Господа сил, от Бога Израиля.

LXX Септуагинта: ἀκούσατε, Послушайте, οἱ - καταλελειμμένοι оставленные καὶ и οἱ - ὀδυνώμενοι, измученные, ἀκούσατε послушайте что ἤκουσα услышал я παρὰ от κυρίου Го́спода σαβαωθ· Саваофа; - θεὸς Бог τοῦ - Ισραηλ Израиля ἀνήγγειλεν сообщил ἡμῖν. нам.

Масоретский:
מְדֻשָׁתִ֖י trample וּ and בֶן־ son גָּרְנִ֑י threshing-floor אֲשֶׁ֣ר [relative] שָׁמַ֗עְתִּי hear מֵ from אֵ֨ת together with יְהוָ֧ה YHWH צְבָאֹ֛ות service אֱלֹהֵ֥י god(s) יִשְׂרָאֵ֖ל Israel הִגַּ֥דְתִּי report לָכֶֽם׃ ס to

Синодальный: 21:11 - Пророчество о Думе. — Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи?
МБО21:11 - [Пророчество о Едоме]
Пророчество о Думе. Кричат мне из Сеира: - Сторож, сколько осталось от ночи? Сторож, сколько осталось от ночи?

LXX Септуагинта: Τὸ - ὅραμα Виде́ние τῆς - Ιδουμαίας. (об) Идумеи. Πρὸς Ко ἐμὲ мне καλεῖ призывает παρὰ от τοῦ - Σηιρ Сеира: Φυλάσσετε Стерегите ἐπάλξεις. крепостную стену.

Масоретский:
מַשָּׂ֖א utterance דּוּמָ֑ה Dumah אֵלַי֙ to קֹרֵ֣א call מִ from שֵּׂעִ֔יר Seir שֹׁמֵר֙ keep מַה־ what מִ from לַּ֔יְלָה night שֹׁמֵ֖ר keep מַה־ what מִ from לֵּֽיל׃ night

Синодальный: 21:12 - Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите.
МБО21:12 - Сторож отвечает: - Наступает утро, но ночь вернется. Если хотите еще раз спросить, возвращайтесь и спрашивайте.

LXX Септуагинта: φυλάσσω Стерегу я τὸ - πρωῒ рано утром καὶ и τὴν - νύκτα· (в) ночь; ἐὰν если ζητῇς, ищешь, ζήτει ищи καὶ и παρ᾿ возле ἐμοὶ меня οἴκει· живи;

Масоретский:
אָמַ֣ר say שֹׁמֵ֔ר keep אָתָ֥ה come בֹ֖קֶר morning וְ and גַם־ even לָ֑יְלָה night אִם־ if תִּבְעָי֥וּן inquire בְּעָ֖יוּ inquire שֻׁ֥בוּ return אֵתָֽיוּ׃ ס come

Синодальный: 21:13 - Пророчество об Аравии. — В лесу Аравийском ночуйте, караваны Деданские!
МБО21:13 - [Пророчество об Аравии]
Пророчество об Аравии. Караваны деданитян, ночуйте в чащах Аравии.

LXX Септуагинта: ἐν в τῷ - δρυμῷ лесу ἑσπέρας вечером κοιμηθήσῃ переночуешь ἐν на τῇ - ὁδῷ пути Δαιδαν. Дедана.

Масоретский:
מַשָּׂ֖א utterance בַּ in עְרָ֑ב Arabs בַּ in the יַּ֤עַר wood בַּ in עְרַב֙ Arabs תָּלִ֔ינוּ lodge אֹֽרְחֹ֖ות caravan דְּדָנִֽים׃ Dedanites

Синодальный: 21:14 - Живущие в земле Фемайской! несите воды навстречу жаждущим; с хлебом встречайте бегущих,
МБО21:14 - Дайте воды жаждущим, жители Фемы, принесите еды беженцам.

LXX Септуагинта: εἰς На συνάντησιν встречу διψῶντι жаждущему ὕδωρ воду φέρετε, несите, οἱ - ἐνοικοῦντες живущие ἐν в χώρᾳ стране Θαιμαν, Феман, ἄρτοις хлебами συναντᾶτε встречайте τοῖς - φεύγουσιν бегущих

Масоретский:
לִ to קְרַ֥את encounter צָמֵ֖א thirsty הֵתָ֣יוּ come מָ֑יִם water יֹשְׁבֵי֙ sit אֶ֣רֶץ earth תֵּימָ֔א Tema בְּ in לַחְמֹ֖ו bread קִדְּמ֥וּ be in front נֹדֵֽד׃ flee

Синодальный: 21:15 - ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого, и от лютости войны.
МБО21:15 - Они бежали от меча, от обнаженного меча, от натянутого лука и от невзгод войны.

LXX Септуагинта: διὰ из-за τὸ - πλῆθος множества τῶν - φευγόντων убегающих καὶ и διὰ из-за τὸ - πλῆθος множества τῶν - πλανωμένων заблудившихся καὶ и διὰ из-за τὸ - πλῆθος множества τῆς - μαχαίρας меча καὶ и διὰ из-за τὸ - πλῆθος множества τῶν - τοξευμάτων пущенных стрел τῶν - διατεταμένων напряжённых καὶ и διὰ из-за τὸ - πλῆθος множества τῶν - πεπτωκότων павших ἐν на τῷ - πολέμῳ. войне.

Масоретский:
כִּֽי־ that מִ from פְּנֵ֥י face חֲרָבֹ֖ות dagger נָדָ֑דוּ flee מִ from פְּנֵ֣י׀ face חֶ֣רֶב dagger נְטוּשָׁ֗ה abandon וּ and מִ from פְּנֵי֙ face קֶ֣שֶׁת bow דְּרוּכָ֔ה tread וּ and מִ from פְּנֵ֖י face כֹּ֥בֶד heaviness מִלְחָמָֽה׃ ס war

Синодальный: 21:16 - Ибо так сказал мне Господь: еще год, равный году наемничьему, и вся слава Кидарова исчезнет,
МБО21:16 - Ведь так сказал мне Владыка: - Точно через год, как если бы батрак считал свой срок работы, всей славе Кедара придет конец.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что οὕτως так εἶπέν сказал μοι мне κύριος Господь: ῎Ετι Ещё ἐνιαυτὸς год ὡς как бы ἐνιαυτὸς год μισθωτοῦ, наёмника, ἐκλείψει оскудеет - δόξα слава τῶν - υἱῶν сыновей Κηδαρ, Кидара,

Масоретский:
כִּי־ that כֹ֛ה thus אָמַ֥ר say אֲדֹנָ֖י Lord אֵלָ֑י to בְּ in עֹ֤וד duration שָׁנָה֙ year כִּ as שְׁנֵ֣י year שָׂכִ֔יר hired וְ and כָלָ֖ה be complete כָּל־ whole כְּבֹ֥וד weight קֵדָֽר׃ Kedar

Синодальный: 21:17 - и луков у храбрых сынов Кидара останется немного: так сказал Господь, Бог Израилев.
МБО21:17 - Уцелевших из числа лучников - воинов Кедара - будет мало. Так сказал Господь, Бог Израиля.

LXX Септуагинта: καὶ и τὸ - κατάλοιπον остаток τῶν - τοξευμάτων пущенных стрел τῶν - ἰσχυρῶν грозных υἱῶν сыновей Κηδαρ Кидара ἔσται будет ὀλίγον, мал, διότι так κύριος Господь ἐλάλησεν сказал - θεὸς Бог Ισραηλ. Израиля.

Масоретский:
וּ and שְׁאָ֧ר rest מִסְפַּר־ number קֶ֛שֶׁת bow גִּבֹּורֵ֥י vigorous בְנֵֽי־ son קֵדָ֖ר Kedar יִמְעָ֑טוּ be little כִּ֛י that יְהוָ֥ה YHWH אֱלֹהֵֽי־ god(s) יִשְׂרָאֵ֖ל Israel דִּבֵּֽר׃ ס speak

Открыть окно