Библия Biblezoom Cloud / Притчи 28 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 28:1 - Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним; а праведник смел, как лев.
МБО28:1 - Нечестивец бежит, хотя никто его не преследует, а праведник смел, как лев.

LXX Септуагинта: φεύγει Убегает ἀσεβὴς нечестивый μηδενὸς ни (от) кого διώκοντος, преследующего, δίκαιος праведный δὲ же ὥσπερ как λέων лев πέποιθεν. убеждён.

Масоретский:
נָ֣סוּ flee וְ and אֵין־ [NEG] רֹדֵ֣ף pursue רָשָׁ֑ע guilty וְ֝ and צַדִּיקִ֗ים just כִּ as כְפִ֥יר young lion יִבְטָֽח׃ trust

Синодальный: 28:2 - Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников; а при разумном и знающем муже она долговечна.
МБО28:2 - Когда в стране мятеж, у нее много правителей, а при разумном правителе - стабильность.

LXX Септуагинта: δι᾿ Из-за ἁμαρτίας грехов ἀσεβῶν нечестивых κρίσεις споры ἐγείρονται, возбуждаются, ἀνὴρ муж δὲ же πανοῦργος способный κατασβέσει успокоит αὐτάς. их.

Масоретский:
בְּ in פֶ֣שַֽׁע rebellion אֶ֭רֶץ earth רַבִּ֣ים much שָׂרֶ֑יהָ chief וּ and בְ in אָדָ֥ם human, mankind מֵבִ֥ין understand יֹ֝דֵ֗עַ know כֵּ֣ן correct יַאֲרִֽיךְ׃ be long

Синодальный: 28:3 - Человек бедный и притесняющий слабых то же, что проливной дождь, смывающий хлеб.
МБО28:3 - Бедный человек, притесняющий бедняков, точно дождь проливной, губящий урожай.

LXX Септуагинта: ἀνδρεῖος Дерзкий ἐν в ἀσεβείαις нечестиях συκοφαντεῖ ложно обвиняет πτωχούς. бедных. ὥσπερ Как ὑετὸς дождь λάβρος порывистый καὶ и ἀνωφελής, негодный,

Масоретский:
גֶּ֣בֶר vigorous man רָ֭שׁ be poor וְ and עֹשֵׁ֣ק oppress דַּלִּ֑ים poor מָטָ֥ר rain סֹ֝חֵ֗ף wash away וְ and אֵ֣ין [NEG] לָֽחֶם׃ bread

Синодальный: 28:4 - Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон негодуют на них.
МБО28:4 - Забывающие Закон славят нечестивых, а исполняющие Закон противостоят им.

LXX Септуагинта: οὕτως так οἱ - ἐγκαταλείποντες пренебрегающие τὸν - νόμον закон ἐγκωμιάζουσιν прославляют ἀσέβειαν, нечестие, οἱ - δὲ а ἀγαπῶντες любящие τὸν - νόμον закон περιβάλλουσιν возводят кругом ἑαυτοῖς сами себе τεῖχος. стену.

Масоретский:
עֹזְבֵ֣י leave תֹ֭ורָה instruction יְהַֽלְל֣וּ praise רָשָׁ֑ע guilty וְ and שֹׁמְרֵ֥י keep תֹ֝ורָ֗ה instruction יִתְגָּ֥רוּ stir בָֽם׃ פ in

Синодальный: 28:5 - Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют все.
МБО28:5 - Злодеи не понимают правосудия, а те, кто ищет Господа, понимают его до конца.

LXX Септуагинта: ἄνδρες Мужья κακοὶ злые οὐ не νοήσουσιν поймут κρίμα, суд, οἱ - δὲ а ζητοῦντες ищущие τὸν - κύριον Го́спода συνήσουσιν поймут ἐν во παντί. всём.

Масоретский:
אַנְשֵׁי־ man רָ֭ע evil לֹא־ not יָבִ֣ינוּ understand מִשְׁפָּ֑ט justice וּ and מְבַקְשֵׁ֥י seek יְ֝הוָ֗ה YHWH יָבִ֥ינוּ understand כֹֽל׃ whole

Синодальный: 28:6 - Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат.
МБО28:6 - Лучше бедняк, чей путь беспорочен, чем богач, чьи пути бесчестны.

LXX Септуагинта: κρείσσων Лучше πτωχὸς бедный πορευόμενος ходящий ἐν в ἀληθείᾳ истине πλουσίου богатого ψευδοῦς. лживого.

Масоретский:
טֹֽוב־ good רָ֭שׁ be poor הֹולֵ֣ךְ walk בְּ in תֻמֹּ֑ו completeness מֵ from עִקֵּ֥שׁ crooked דְּ֝רָכַ֗יִם way וְ and ה֣וּא he עָשִֽׁיר׃ rich

Синодальный: 28:7 - Хранящий закон — сын разумный, а знающийся с расточителями срамит отца своего.
МБО28:7 - Тот, кто хранит Закон - сын рассудительный, а друг расточителям срамит своего отца.

LXX Септуагинта: φυλάσσει Хранит νόμον закон υἱὸς сын συνετός· разумный; ὃς кто δὲ же ποιμαίνει пасёт ἀσωτίαν, расточительность, ἀτιμάζει опозорит πατέρα. отца.

Масоретский:
נֹוצֵ֣ר watch תֹּ֭ורָה instruction בֵּ֣ן son מֵבִ֑ין understand וְ and רֹעֶה deal with זֹֽ֝ולְלִ֗ים be lavish יַכְלִ֥ים humiliate אָבִֽיו׃ father

Синодальный: 28:8 - Умножающий имение свое ростом и лихвою соберет его для благотворителя бедных.
МБО28:8 - Тот, кто множит богатство непомерными процентами, копит его для того, кто щедр к беднякам.

LXX Септуагинта: - πληθύνων Умножающий τὸν - πλοῦτον богатство αὐτοῦ своё μετὰ посредством τόκων процентов καὶ и πλεονασμῶν преувеличений τῷ - ἐλεῶντι (для) сострадающего πτωχοὺς бедным συνάγει собирает αὐτόν. его.

Масоретский:
מַרְבֶּ֣ה be many הֹ֖ונֹו abundance בְּ in נֶ֣שֶׁךְ interest ו and בתרבית interest לְ to חֹונֵ֖ן favour דַּלִּ֣ים poor יִקְבְּצֶֽנּוּ׃ collect

Синодальный: 28:9 - Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва — мерзость.
МБО28:9 - У затыкающего уши, чтобы не слушать Закон, даже молитвы - мерзость.

LXX Септуагинта: - ἐκκλίνων Уклоняющий τὸ - οὖς ухо αὐτοῦ своё τοῦ - μὴ чтобы не εἰσακοῦσαι услышать νόμου Закона καὶ и вот αὐτὸς он сам τὴν - προσευχὴν молитву αὐτοῦ свою ἐβδέλυκται. сделал отвратительной.

Масоретский:
מֵסִ֣יר turn aside אָ֭זְנֹו ear מִ from שְּׁמֹ֣עַ hear תֹּורָ֑ה instruction גַּֽם־ even תְּ֝פִלָּתֹ֗ו prayer תֹּועֵבָֽה׃ abomination

Синодальный: 28:10 - Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро.
МБО28:10 - Ведущий праведных по дурному пути попадет в свою же западню, а беспорочные унаследуют благо.

LXX Септуагинта: ὃς Кто πλανᾷ уводит εὐθεῖς справедливых ἐν на ὁδῷ путь κακῇ, злой, εἰς на διαφθορὰν уничтожение αὐτὸς он ἐμπεσεῖται· упадёт; οἱ - δὲ а ἄνομοι беззаконные διελεύσονται пройдут ἀγαθὰ доброе καὶ и οὐκ не εἰσελεύσονται проникнут εἰς в αὐτά. это.

Масоретский:
מַשְׁגֶּ֤ה err יְשָׁרִ֨ים׀ right בְּ in דֶ֥רֶךְ way רָ֗ע evil בִּ in שְׁחוּתֹ֥ו pit הֽוּא־ he יִפֹּ֑ול fall וּ֝ and תְמִימִ֗ים complete יִנְחֲלוּ־ take possession טֹֽוב׃ good

Синодальный: 28:11 - Человек богатый — мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его.
МБО28:11 - Богач может быть мудр в собственных глазах, но разумный бедняк видит его насквозь.

LXX Септуагинта: σοφὸς Мудр παρ᾿ для ἑαυτῷ себя самого ἀνὴρ муж πλούσιος, богатый, πένης бедный δὲ же νοήμων разумный καταγνώσεται осудит αὐτοῦ. его.

Масоретский:
חָכָ֣ם wise בְּ֭ in עֵינָיו eye אִ֣ישׁ man עָשִׁ֑יר rich וְ and דַ֖ל poor מֵבִ֣ין understand יַחְקְרֶֽנּוּ׃ explore

Синодальный: 28:12 - Когда торжествуют праведники, великая слава, но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются.
МБО28:12 - Когда торжествуют праведники, воцаряется бурная радость, а когда побеждают злодеи, люди прячутся.

LXX Септуагинта: διὰ Через βοήθειαν помощь δικαίων праведных πολλὴ большая γίνεται становится δόξα, слава, ἐν в δὲ ведь τόποις местах ἀσεβῶν нечестивых ἁλίσκονται уловляются ἄνθρωποι. человеки.

Масоретский:
בַּ in עֲלֹ֣ץ rejoice צַ֭דִּיקִים just רַבָּ֣ה much תִפְאָ֑רֶת splendour וּ and בְ in ק֥וּם arise רְ֝שָׁעִ֗ים guilty יְחֻפַּ֥שׂ search אָדָֽם׃ human, mankind

Синодальный: 28:13 - Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован.
МБО28:13 - Скрывающий свои грехи не преуспеет, а исповедующий и оставляющий их найдет милость.

LXX Септуагинта: - ἐπικαλύπτων Скрывающий ἀσέβειαν нечестие ἑαυτοῦ своё οὐκ не εὐοδωθήσεται, преуспеет, - δὲ а ἐξηγούμενος руководимый ἐλέγχους обличениями ἀγαπηθήσεται. будет возлюблен.

Масоретский:
מְכַסֶּ֣ה cover פְ֭שָׁעָיו rebellion לֹ֣א not יַצְלִ֑יחַ be strong וּ and מֹודֶ֖ה praise וְ and עֹזֵ֣ב leave יְרֻחָֽם׃ have compassion

Синодальный: 28:14 - Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении; а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду.
МБО28:14 - Счастлив человек, всегда чтящий Господа, а коснеющий сердцем в упрямстве в беду попадет.

LXX Септуагинта: μακάριος Счастлив ἀνήρ, муж, ὃς который καταπτήσσει наклоняется πάντα (во) всём δι᾿ из-за εὐλάβειαν, благочестия, - δὲ а σκληρὸς жестокое τὴν - καρδίαν сердце ἐμπεσεῖται впадёт (в) κακοῖς. бе́ды.

Масоретский:
אַשְׁרֵ֣י happiness אָ֭דָם human, mankind מְפַחֵ֣ד tremble תָּמִ֑יד continuity וּ and מַקְשֶׁ֥ה be hard לִ֝בֹּ֗ו heart יִפֹּ֥ול fall בְּ in רָעָֽה׃ evil

Синодальный: 28:15 - Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом.
МБО28:15 - Точно ревущий лев или медведь голодный - злой правитель над бедным людом.

LXX Септуагинта: λέων Лев πεινῶν алчущий καὶ и λύκος волк διψῶν жаждущий ὃς кто τυραννεῖ самовластно управляет πτωχὸς беден ὢν будучи ἔθνους народом πενιχροῦ. бедным.

Масоретский:
אֲרִי־ lion נֹ֭הֵם groan וְ and דֹ֣ב bear שֹׁוקֵ֑ק rush מֹשֵׁ֥ל rule רָ֝שָׁ֗ע guilty עַ֣ל upon עַם־ people דָּֽל׃ poor

Синодальный: 28:16 - Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий корысть продолжит дни.
МБО28:16 - Жестокий правитель разумом слаб, а жизнь у ненавидящего нечестную наживу продлится.

LXX Септуагинта: βασιλεὺς Царь ἐνδεὴς неудовлетворённый προσόδων (от) доходов μέγας большой συκοφάντης, клеветник, - δὲ а μισῶν ненавидящий ἀδικίαν неправду μακρὸν большое χρόνον время ζήσεται. будет жить.

Масоретский:
נָגִ֗יד chief חֲסַ֣ר lacking תְּ֭בוּנֹות understanding וְ and רַ֥ב much מַעֲשַׁקֹּ֑ות extortions שׂנאי hate בֶ֝֗צַע profit יַאֲרִ֥יךְ be long יָמִֽים׃ פ day

Синодальный: 28:17 - Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его.
МБО28:17 - Тот, кто мучим виной за убийство, будет беглецом до самой смерти; да не будет ему поддержки.

LXX Септуагинта: ἄνδρα (За) мужа τὸν которого ἐν - αἰτίᾳ обвинением φόνου (в) убийстве - ἐγγυώμενος ручающийся φυγὰς (в) беглецах ἔσται будет καὶ и οὐκ не ἐν в ἀσφαλείᾳ. безопасности.

Масоретский:
אָ֭דָם human, mankind עָשֻׁ֣ק oppress בְּ in דַם־ blood נָ֑פֶשׁ soul עַד־ unto בֹּ֥ור cistern יָ֝נ֗וּס flee אַל־ not יִתְמְכוּ־ grasp בֹֽו׃ in

Синодальный: 28:18 - Кто ходит непорочно, то будет невредим; а ходящий кривыми путями упадет на одном из них.
МБО28:18 - Тот, чей путь беспорочен, находится в безопасности, а тот, чьи пути лукавы, падет внезапно.

LXX Септуагинта: - πορευόμενος Идущий δικαίως праведно βεβοήθηται, получает помощь, - δὲ а σκολιαῖς кривыми ὁδοῖς путями πορευόμενος идущий ἐμπλακήσεται. запутается.

Масоретский:
הֹולֵ֣ךְ walk תָּ֭מִים complete יִוָּשֵׁ֑עַ help וְ and נֶעְקַ֥שׁ crook דְּ֝רָכַ֗יִם way יִפֹּ֥ול fall בְּ in אֶחָֽת׃ one

Синодальный: 28:19 - Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою.
МБО28:19 - Возделывающий свою землю будет есть досыта, а тот, кто гоняется за пустыми мечтами, насытится нищетой.

LXX Септуагинта: - ἐργαζόμενος Обрабатывающий τὴν - ἑαυτοῦ свою γῆν землю πλησθήσεται будет наполнен ἄρτων, хлебов, - δὲ а διώκων стремящийся σχολὴν (к) праздности πλησθήσεται будет наполнен πενίας. бедности.

Масоретский:
עֹבֵ֣ד work, serve אַ֭דְמָתֹו soil יִֽשְׂבַּֽע־ be sated לָ֑חֶם bread וּ and מְרַדֵּ֥ף pursue רֵ֝קִ֗ים empty יִֽשְׂבַּֽע־ be sated רִֽישׁ׃ poverty

Синодальный: 28:20 - Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным.
МБО28:20 - Верный человек будет богат благословениями, а спешащий разбогатеть не останется безнаказанным.

LXX Септуагинта: ἀνὴρ Муж ἀξιόπιστος надежный πολλὰ много εὐλογηθήσεται, благословится, - δὲ а κακὸς негодный οὐκ ни ἀτιμώρητος ненаказанный ἔσται. будет.

Масоретский:
אִ֣ישׁ man אֱ֭מוּנֹות steadiness רַב־ much בְּרָכֹ֑ות blessing וְ and אָ֥ץ urge לְ֝ to הַעֲשִׁ֗יר become rich לֹ֣א not יִנָּקֶֽה׃ be clean

Синодальный: 28:21 - Быть лицеприятным — нехорошо: такой человек и за кусок хлеба сделает неправду.
МБО28:21 - Проявлять лицеприятие нехорошо, - но и за кусок хлеба человек может сделать зло.

LXX Септуагинта: ὃς Кто οὐκ не αἰσχύνεται стыдится πρόσωπα лица δικαίων, праведных, οὐκ не ἀγαθός· добр; - τοιοῦτος такой ψωμοῦ (за) кусок ἄρτου хлеба ἀποδώσεται продаст ἄνδρα. мужа.

Масоретский:
הַֽכֵּר־ recognise פָּנִ֥ים face לֹא־ not טֹ֑וב good וְ and עַל־ upon פַּת־ bit לֶ֝֗חֶם bread יִפְשַׁע־ rebel גָּֽבֶר׃ vigorous man

Синодальный: 28:22 - Спешит к богатству завистливый человек, и не думает, что нищета постигнет его.
МБО28:22 - Скаред торопится разбогатеть и не ведает, что ждет его бедность.

LXX Септуагинта: σπεύδει Торопится πλουτεῖν быть богатым ἀνὴρ муж βάσκανος завистливый καὶ и οὐκ не οἶδεν знает ὅτι так как ἐλεήμων милостивый κρατήσει будет господствовать αὐτοῦ. им.

Масоретский:
נִֽבֳהָ֥ל disturb לַ to the הֹ֗ון abundance אִ֭ישׁ man רַ֣ע evil עָ֑יִן eye וְ and לֹֽא־ not יֵ֝דַע know כִּי־ that חֶ֥סֶר lack יְבֹאֶֽנּוּ׃ come

Синодальный: 28:23 - Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком.
МБО28:23 - Упрекающий человека найдет потом больше приязни, чем тот, чей язык льстив.

LXX Септуагинта: - ἐλέγχων Обличающий ἀνθρώπου человека ὁδοὺς пути χάριτας благодарности ἕξει будет иметь μᾶλλον более τοῦ - γλωσσοχαριτοῦντος. (человека) льстящего.

Масоретский:
מֹ֘וכִ֤יחַ reprove אָדָ֣ם human, mankind אַ֭חֲרַי after חֵ֣ן grace יִמְצָ֑א find מִֽ from מַּחֲלִ֥יק be smooth לָשֹֽׁון׃ tongue

Синодальный: 28:24 - Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит: "это не грех", тот — сообщник грабителям.
МБО28:24 - Тот, кто обирает отца и мать и говорит: «Это не грех», - сообщник головорезам.

LXX Септуагинта: ὃς Кто ἀποβάλλεται прогоняет πατέρα отца или μητέρα мать καὶ и δοκεῖ полагает μὴ (что) не ἁμαρτάνειν, грешит, οὗτος этот κοινωνός сообщник ἐστιν есть ἀνδρὸς мужа ἀσεβοῦς. нечестивого.

Масоретский:
גֹּוזֵ֤ל׀ tear away אָ֘בִ֤יו father וְ and אִמֹּ֗ו mother וְ and אֹמֵ֥ר say אֵֽין־ [NEG] פָּ֑שַׁע rebellion חָבֵ֥ר companion ה֝֗וּא he לְ to אִ֣ישׁ man מַשְׁחִֽית׃ destroy

Синодальный: 28:25 - Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать.
МБО28:25 - Жадный человек разжигает ссоры, а полагающийся на Господа будет процветать.

LXX Септуагинта: ἄπληστος Ненасытный ἀνὴρ муж κρίνει судит εἰκῇ· необдуманно; ὃς кто δὲ же πέποιθεν положился ἐπὶ на κύριον, Го́спода, ἐν в ἐπιμελείᾳ радении ἔσται. будет.

Масоретский:
רְחַב־ wide נֶ֭פֶשׁ soul יְגָרֶ֣ה stir מָדֹ֑ון contention וּ and בֹוטֵ֖חַ trust עַל־ upon יְהוָ֣ה YHWH יְדֻשָּֽׁן׃ grow fat

Синодальный: 28:26 - Кто надеется на себя, тот глуп; а кто ходит в мудрости, тот будет цел.
МБО28:26 - Тот, кто полагается на себя - глупец, а тот, кто держится мудрости, находится в безопасности.

LXX Септуагинта: ὃς Кто πέποιθεν склонился θρασείᾳ (к) дерзкому καρδίᾳ, сердцу, - τοιοῦτος такой ἄφρων· неразумен; ὃς кто δὲ же πορεύεται идёт σοφίᾳ, мудростью, σωθήσεται. будет спасён.

Масоретский:
בֹּוטֵ֣חַ trust בְּ֭ in לִבֹּו heart ה֣וּא he כְסִ֑יל insolent וְ and הֹולֵ֥ךְ walk בְּ֝ in חָכְמָ֗ה wisdom ה֣וּא he יִמָּלֵֽט׃ escape

Синодальный: 28:27 - Дающий нищему не обеднеет; а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий.
МБО28:27 - У того, кто дает бедным, не будет недостатка, а того, кто закрывает на них глаза, будут много проклинать.

LXX Септуагинта: ὃς Кто δίδωσιν даёт πτωχοῖς, нищим, οὐκ не ἐνδεηθήσεται· будет нуждаться; ὃς кто δὲ же ἀποστρέφει отворачивает τὸν - ὀφθαλμὸν глаз αὐτοῦ, свой, ἐν в πολλῇ большом ἀπορίᾳ недостатке ἔσται. будет.

Масоретский:
נֹותֵ֣ן give לָ֭ to the רָשׁ be poor אֵ֣ין [NEG] מַחְסֹ֑ור need וּ and מַעְלִ֥ים hide עֵ֝ינָ֗יו eye רַב־ much מְאֵרֹֽות׃ curse

Синодальный: 28:28 - Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они падают, умножаются праведники.
МБО28:28 - Когда побеждают злодеи, люди скрываются, а когда они гибнут, умножаются праведники.

LXX Септуагинта: ἐν В τόποις местах ἀσεβῶν нечестивых στένουσι стонут δίκαιοι, праведные, ἐν при δὲ ведь τῇ - ἐκείνων тех ἀπωλείᾳ гибели πληθυνθήσονται будут приумножены δίκαιοι. праведные.

Масоретский:
בְּ in ק֣וּם arise רְ֭שָׁעִים guilty יִסָּתֵ֣ר hide אָדָ֑ם human, mankind וּ֝ and בְ in אָבְדָ֗ם perish יִרְבּ֥וּ be many צַדִּיקִֽים׃ just

Открыть окно