Biblezoom Cloud / Притчи 17 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 17:1 - Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором.
МБО17:1 - Лучше сухая корка с покоем и миром, чем дом, полный заколотого скота, а в нем - вражда.

LXX Септуагинта: κρείσσων Лучше ψωμὸς кусок пищи μεθ᾿ с ἡδονῆς удовольствием ἐν в εἰρήνῃ мире нежели οἶκος дом πλήρης наполненный πολλῶν многочисленного ἀγαθῶν добра καὶ и ἀδίκων неправедных θυμάτων жертв μετὰ с μάχης. ссорой.

Масоретский:
טֹ֤וב good פַּ֣ת bit חֲ֭רֵבָה dry וְ and שַׁלְוָה־ ease בָ֑הּ in מִ֝ from בַּ֗יִת house מָלֵ֥א be full זִבְחֵי־ sacrifice רִֽיב׃ law-case

Синодальный: 17:2 - Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство.
МБО17:2 - Мудрый слуга будет править беспутным сыном и получит долю наследства среди братьев.

LXX Септуагинта: οἰκέτης Раб νοήμων разумный κρατήσει овладеет δεσποτῶν господами ἀφρόνων, неразумными, ἐν между δὲ же ἀδελφοῖς братьями διελεῖται будет делить μέρη. части.

Масоретский:
עֶֽבֶד־ servant מַשְׂכִּ֗יל prosper יִ֭מְשֹׁל rule בְּ in בֵ֣ן son מֵבִ֑ישׁ be ashamed וּ and בְ in תֹ֥וךְ midst אַ֝חִ֗ים brother יַחֲלֹ֥ק divide נַחֲלָֽה׃ heritage

Синодальный: 17:3 - Плавильня — для серебра, и горнило — для золота, а сердца испытывает Господь.
МБО17:3 - Тигель для серебра, и для золота - горн плавильный, а Господь испытывает сердца.

LXX Септуагинта: ὥσπερ Как δοκιμάζεται испытывается ἐν в καμίνῳ печи́ ἄργυρος серебро καὶ и χρυσός, золото, οὕτως так ἐκλεκταὶ избранные καρδίαι сердца́ παρὰ у κυρίῳ. Господа.

Масоретский:
מַצְרֵ֣ף melting pot לַ֭ to the כֶּסֶף silver וְ and כ֣וּר furnace לַ to the זָּהָ֑ב gold וּ and בֹחֵ֖ן examine לִבֹּ֣ות heart יְהוָֽה׃ YHWH

Синодальный: 17:4 - Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного.
МБО17:4 - Нечестивый слушает уста злодея; лгун внимает пагубному языку.

LXX Септуагинта: κακὸς Злой ὑπακούει прислушивается γλώσσης языка παρανόμων, нарушающих закон, δίκαιος праведный δὲ же οὐ не προσέχει обращает внимание χείλεσιν губам ψευδέσιν. лживым.

Масоретский:
מֵ֭רַע be evil מַקְשִׁ֣יב give attention עַל־ upon שְׂפַת־ lip אָ֑וֶן wickedness שֶׁ֥קֶר lie מֵ֝זִין listen עַל־ upon לְשֹׁ֥ון tongue הַוֹּֽת׃ destruction

Синодальный: 17:5 - Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его; кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным [а милосердый помилован будет].
МБО17:5 - Издевающийся над нищим оскорбляет его Создателя, радующийся несчастью не останется безнаказанным.

LXX Септуагинта: - καταγελῶν Высмеивающий πτωχοῦ бедного παροξύνει раздражает τὸν - ποιήσαντα Сотворившего αὐτόν, его, - δὲ и ἐπιχαίρων радующийся ἀπολλυμένῳ гибнущему οὐκ не ἀθῳωθήσεται· останется ненаказанный; - δὲ но ἐπισπλαγχνιζόμενος сжалившийся ἐλεηθήσεται. будет помилован.

Масоретский:
לֹעֵ֣ג mock לָ֭ to the רָשׁ be poor חֵרֵ֣ף reproach עֹשֵׂ֑הוּ make שָׂמֵ֥חַ joyful לְ֝ to אֵ֗יד calamity לֹ֣א not יִנָּקֶֽה׃ be clean

Синодальный: 17:6 - Венец стариков — сыновья сыновей, и слава детей — родители их. [У верного целый мир богатства, а у неверного — ни обола.]
МБО17:6 - Внуки - венец старикам, а отцы - гордость своих детей.

LXX Септуагинта: στέφανος Венец γερόντων старцев τέκνα дети τέκνων, детей, καύχημα похвала δὲ же τέκνων детей πατέρες отцы αὐτῶν. их.

Масоретский:
עֲטֶ֣רֶת wreath זְ֭קֵנִים old בְּנֵ֣י son בָנִ֑ים son וְ and תִפְאֶ֖רֶת splendour בָּנִ֣ים son אֲבֹותָֽם׃ father

Синодальный: 17:7 - Неприлична глупому важная речь, тем паче знатному — уста лживые.
МБО17:7 - Не пристала невеже высокая речь, тем паче правителю - лживое слово!

LXX Септуагинта: οὐχ Не ἁρμόσει подойдут ἄφρονι неразумному χείλη губы πιστὰ верные οὐδὲ и не δικαίῳ праведному χείλη губы ψευδῆ. лживые.

Масоретский:
לֹא־ not נָאוָ֣ה lovely לְ to נָבָ֣ל stupid שְׂפַת־ lip יֶ֑תֶר remainder אַ֝֗ף even כִּֽי־ that לְ to נָדִ֥יב willing שְׂפַת־ lip שָֽׁקֶר׃ lie

Синодальный: 17:8 - Подарок — драгоценный камень в глазах владеющего им: куда ни обратится он, успеет.
МБО17:8 - Взятка - как волшебный камень в глазах дающего: куда он ни повернет ее, преуспеет.

LXX Септуагинта: μισθὸς Награда χαρίτων (за) благодеяния - παιδεία образованность τοῖς - χρωμένοις, занимающимся, οὗ куда δ᾿ ведь ἂν если ἐπιστρέψῃ, обратится, εὐοδωθήσεται. преуспеет.

Масоретский:
אֶֽבֶן־ stone חֵ֣ן grace הַ֭ the שֹּׁחַד present בְּ in עֵינֵ֣י eye בְעָלָ֑יו lord, baal אֶֽל־ to כָּל־ whole אֲשֶׁ֖ר [relative] יִפְנֶ֣ה turn יַשְׂכִּֽיל׃ prosper

Синодальный: 17:9 - Прикрывающий проступок ищет любви; а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга.
МБО17:9 - Прощающий оскорбленье ищет любви, а напоминающий о проступке отчуждает близкого друга.

LXX Септуагинта: ὃς Кто κρύπτει покрывает ἀδικήματα, проступки, ζητεῖ ищет φιλίαν· дружбу; ὃς кто δὲ же μισεῖ ненавидит κρύπτειν, покрывать, διίστησιν разлучает φίλους друзей καὶ и οἰκείους. домашних.

Масоретский:
מְֽכַסֶּה־ cover פֶּ֭שַׁע rebellion מְבַקֵּ֣שׁ seek אַהֲבָ֑ה love וְ and שֹׁנֶ֥ה change בְ֝ in דָבָ֗ר word מַפְרִ֥יד divide אַלּֽוּף׃ familiar

Синодальный: 17:10 - На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов.
МБО17:10 - Упрек сильнее воздействует на разумного, чем сто ударов на глупца.

LXX Септуагинта: συντρίβει Терзает ἀπειλὴ угроза καρδίαν сердце φρονίμου, разумного, ἄφρων неразумный δὲ же μαστιγωθεὶς битый οὐκ не αἰσθάνεται. вразумляется.

Масоретский:
תֵּ֣חַת descend גְּעָרָ֣ה rebuke בְ in מֵבִ֑ין understand מֵ from הַכֹּ֖ות strike כְּסִ֣יל insolent מֵאָֽה׃ hundred

Синодальный: 17:11 - Возмутитель ищет только зла; поэтому жестокий ангел будет послан против него.
МБО17:11 - Только смуты ищет злодей, и вестник безжалостный будет послан против него.

LXX Септуагинта: ἀντιλογίας Раздоры ἐγείρει разжигает πᾶς всякий κακός, злой, - δὲ и κύριος Господь ἄγγελον ангела ἀνελεήμονα безжалостного ἐκπέμψει посылает αὐτῷ. (на) него.

Масоретский:
אַךְ־ only מְרִ֥י rebellion יְבַקֶּשׁ־ seek רָ֑ע evil וּ and מַלְאָ֥ךְ messenger אַ֝כְזָרִ֗י cruel יְשֻׁלַּח־ send בֹּֽו׃ in

Синодальный: 17:12 - Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью.
МБО17:12 - Лучше встретить медведицу, лишенную медвежат, чем глупца с его глупостью.

LXX Септуагинта: ἐμπεσεῖται (Может) встретиться μέριμνα тревога ἀνδρὶ (и) мужу νοήμονι, рассудительному, οἱ - δὲ однако ἄφρονες неразумные διαλογιοῦνται замышляют κακά. зло.

Масоретский:
פָּגֹ֬ושׁ meet דֹּ֣ב bear שַׁכּ֣וּל bereaved of children בְּ in אִ֑ישׁ man וְ and אַל־ not כְּ֝סִ֗יל insolent בְּ in אִוַּלְתֹּֽו׃ foolishness

Синодальный: 17:13 - Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло.
МБО17:13 - Если человек воздает за добро злом, зло не покинет его дома.

LXX Септуагинта: ὃς Кто ἀποδίδωσιν воздаёт κακὰ зло ἀντὶ вместо ἀγαθῶν, добра, οὐ не κινηθήσεται сдвинется κακὰ зло ἐκ от τοῦ - οἴκου до́ма αὐτοῦ. его.

Масоретский:
מֵשִׁ֣יב return רָ֭עָה evil תַּ֣חַת under part טֹובָ֑ה what is good לֹא־ not תמישׁ depart רָ֝עָ֗ה evil מִ from בֵּיתֹֽו׃ house

Синодальный: 17:14 - Начало ссоры — как прорыв воды; оставь ссору прежде, нежели разгорелась она.
МБО17:14 - Ссору начать - что плотину пробить; остановись, прежде чем свара вспыхнет.

LXX Септуагинта: ἐξουσίαν Изобилие δίδωσιν приносит λόγοις доказательствами ἀρχὴ основа δικαιοσύνης, справедливости, προηγεῖται предшествует δὲ же τῆς - ἐνδείας бедности στάσις раздор καὶ и μάχη. ссора.

Масоретский:
פֹּ֣וטֵֽר escape מַ֭יִם water רֵאשִׁ֣ית beginning מָדֹ֑ון contention וְ and לִ to פְנֵ֥י face הִ֝תְגַּלַּ֗ע burst out הָ the רִ֥יב law-case נְטֹֽושׁ׃ abandon

Синодальный: 17:15 - Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного — оба мерзость пред Господом.
МБО17:15 - Оправдывающий виноватого и обвиняющий невиновного - Господь гнушается ими обоими.

LXX Септуагинта: ὃς Кто δίκαιον праведника κρίνει осуждает τὸν - ἄδικον, несправедливо, ἄδικον неправедного δὲ же (считает) τὸν - δίκαιον, праведным, ἀκάθαρτος нечист καὶ и βδελυκτὸς мерзок παρὰ перед θεῷ. Богом.

Масоретский:
מַצְדִּ֣יק be just רָ֭שָׁע guilty וּ and מַרְשִׁ֣יעַ be guilty צַדִּ֑יק just תֹּועֲבַ֥ת abomination יְ֝הוָ֗ה YHWH גַּם־ even שְׁנֵיהֶֽם׃ two

Синодальный: 17:16 - К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. [Кто высоким делает свой дом, тот ищет разбиться; а уклоняющийся от учения впадет в беды.]
МБО17:16 - Зачем глупцу на премудрость деньги, если учиться он не желает?

LXX Септуагинта: ἵνα Для τί чего ὑπῆρξεν посодействовал χρήματα деньгами ἄφρονι; неразумному? κτήσασθαι Приобрести γὰρ ведь σοφίαν мудрость ἀκάρδιος бессердечный οὐ не δυνήσεται. сможет.

Масоретский:
לָמָּה־ why זֶּ֣ה this מְחִ֣יר price בְּ in יַד־ hand כְּסִ֑יל insolent לִ to קְנֹ֖ות buy חָכְמָ֣ה wisdom וְ and לֶב־ heart אָֽיִן׃ [NEG]

Синодальный: 17:17 - Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья.
МБО17:17 - Друг любит во всякое время, а брат рожден разделить беду.

LXX Септуагинта: εἰς Во πάντα всякое καιρὸν время φίλος друг ὑπαρχέτω пусть будет преданным σοι, тебе, ἀδελφοὶ братья δὲ же ἐν в ἀνάγκαις нуждах χρήσιμοι полезны ἔστωσαν· пусть будут; τούτου этого γὰρ ведь χάριν ради γεννῶνται. рождены.

Масоретский:
בְּ in כָל־ whole עֵ֭ת time אֹהֵ֣ב love הָ the רֵ֑עַ fellow וְ and אָ֥ח brother לְ֝ to צָרָ֗ה distress יִוָּלֵֽד׃ bear

Синодальный: 17:18 - Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего.
МБО17:18 - Лишь скудоумный дает залог, чтобы ручаться за другого.

LXX Септуагинта: ἀνὴρ Муж ἄφρων неразумный ἐπικροτεῖ рукоплещет καὶ и ἐπιχαίρει радуется ἑαυτῷ себе самому ὡς так καὶ и - ἐγγυώμενος ручающийся ἐγγύῃ обещанием τὸν - ἑαυτοῦ (за) своего φίλον. друга.

Масоретский:
אָדָ֣ם human, mankind חֲסַר־ lacking לֵ֭ב heart תֹּוקֵ֣עַ blow כָּ֑ף palm עֹרֵ֥ב stand bail עֲ֝רֻבָּ֗ה pledge לִ to פְנֵ֥י face רֵעֵֽהוּ׃ fellow

Синодальный: 17:19 - Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения.
МБО17:19 - Кто любит ссоры, тот любит грех; тот, кто бахвалится, ищет падения.

LXX Септуагинта: φιλαμαρτήμων Любящий грех χαίρει радуется μάχαις, ссорам,

Масоретский:
אֹ֣הֵֽב love פֶּ֭שַׁע rebellion אֹהֵ֣ב love מַצָּ֑ה contention מַגְבִּ֥יהַּ be high פִּ֝תְחֹ֗ו opening מְבַקֶּשׁ־ seek שָֽׁבֶר׃ breaking

Синодальный: 17:20 - Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду.
МБО17:20 - Лукавый сердцем не преуспеет; лживый язык попадет в беду.

LXX Септуагинта: - δὲ и σκληροκάρδιος жестокосердный οὐ не συναντᾷ постигнет ἀγαθοῖς. добра. ἀνὴρ Муж εὐμετάβολος изменчивый γλώσσῃ речью ἐμπεσεῖται впадёт εἰς во κακά, зло,

Масоретский:
עִקֶּשׁ־ crooked לֵ֭ב heart לֹ֣א not יִמְצָא־ find טֹ֑וב good וְ and נֶהְפָּ֥ךְ turn בִּ֝ in לְשֹׁונֹ֗ו tongue יִפֹּ֥ול fall בְּ in רָעָֽה׃ evil

Синодальный: 17:21 - Родил кто глупого, — себе на горе, и отец глупого не порадуется.
МБО17:21 - Горе тому, кто родил глупца; нет радости отцу дурня.

LXX Септуагинта: καρδία сердце δὲ же ἄφρονος неразумного ὀδύνη боль τῷ - κεκτημένῳ приобретшему αὐτήν. его. οὐκ Не εὐφραίνεται радуется πατὴρ отец ἐπὶ о υἱῷ сыне ἀπαιδεύτῳ, невоспитанном, υἱὸς сын δὲ же φρόνιμος разумный εὐφραίνει радует μητέρα мать αὐτοῦ. свою.

Масоретский:
יֹלֵ֣ד bear כְּ֭סִיל insolent לְ to ת֣וּגָה grief לֹ֑ו to וְ and לֹֽא־ not יִ֝שְׂמַ֗ח rejoice אֲבִ֣י father נָבָֽל׃ stupid

Синодальный: 17:22 - Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости.
МБО17:22 - Веселое сердце исцеляет, как лекарство, а подавленный дух иссушает кости.

LXX Септуагинта: καρδία Сердце εὐφραινομένη радующееся εὐεκτεῖν быть здоровым ποιεῖ, делает, ἀνδρὸς мужа δὲ же λυπηροῦ беспокойного ξηραίνεται высушиваются τὰ - ὀστᾶ. кости.

Масоретский:
לֵ֣ב heart שָׂ֭מֵחַ joyful יֵיטִ֣ב be good גֵּהָ֑ה healing וְ and ר֥וּחַ wind נְ֝כֵאָ֗ה smitten תְּיַבֶּשׁ־ be dry גָּֽרֶם׃ bone

Синодальный: 17:23 - Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия.
МБО17:23 - Нечестивый берет тайно взятку, чтобы извратить пути правосудия.

LXX Септуагинта: λαμβάνοντος Принимающего δῶρα дары ἐν в κόλπῳ пазуху ἀδίκως беззаконно οὐ не κατευοδοῦνται преуспевают ὁδοί, пути, ἀσεβὴς нечестивый δὲ же ἐκκλίνει избегает ὁδοὺς пути δικαιοσύνης. правды.

Масоретский:
שֹׁ֣חַד present מֵ֭ from חֵיק lap רָשָׁ֣ע guilty יִקָּ֑ח take לְ֝ to הַטֹּ֗ות extend אָרְחֹ֥ות path מִשְׁפָּֽט׃ justice

Синодальный: 17:24 - Мудрость — пред лицем у разумного, а глаза глупца — на конце земли.
МБО17:24 - Разумный держит на мудрости взгляд, а глупец глаза - на краях земли.

LXX Септуагинта: πρόσωπον Лицо συνετὸν разумное ἀνδρὸς мужа σοφοῦ, мудрого, οἱ - δὲ а ὀφθαλμοὶ глаза́ τοῦ - ἄφρονος неразумного ἐπ᾿ на ἄκρα краях γῆς. земли.

Масоретский:
אֶת־ together with פְּנֵ֣י face מֵבִ֣ין understand חָכְמָ֑ה wisdom וְ and עֵינֵ֥י eye כְ֝סִ֗יל insolent בִּ in קְצֵה־ end אָֽרֶץ׃ earth

Синодальный: 17:25 - Глупый сын — досада отцу своему и огорчение для матери своей.
МБО17:25 - Глупый сын - горе для отца и горечь для матери.

LXX Септуагинта: ὀργὴ Гнев πατρὶ отцу υἱὸς сын ἄφρων безумный καὶ и ὀδύνη боль τῇ - τεκούσῃ родившей αὐτοῦ. его.

Масоретский:
כַּ֣עַס grief לְ֭ to אָבִיו father בֵּ֣ן son כְּסִ֑יל insolent וּ֝ and מֶ֗מֶר bitterness לְ to יֹולַדְתֹּֽו׃ bear

Синодальный: 17:26 - Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду.
МБО17:26 - Нехорошо и наказывать невиновного, и знатных бичевать за правду.

LXX Септуагинта: ζημιοῦν Наказывать ἄνδρα мужа δίκαιον праведного οὐ не καλόν, хорошо, οὐδὲ и не ὅσιον правильно ἐπιβουλεύειν строить козни δυνάσταις правителям δικαίοις. праведным.

Масоретский:
גַּ֤ם even עֲנֹ֣ושׁ fine לַ to the צַּדִּ֣יק just לֹא־ not טֹ֑וב good לְ to הַכֹּ֖ות strike נְדִיבִ֣ים willing עַל־ upon יֹֽשֶׁר׃ uprightness

Синодальный: 17:27 - Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен.
МБО17:27 - Человек знания бережет слова, и рассудительный - хладнокровен.

LXX Септуагинта: ὃς Кто φείδεται сдерживает ῥῆμα слово προέσθαι произнести σκληρόν, жёсткое, ἐπιγνώμων· знающий; μακρόθυμος (и) терпеливый δὲ же ἀνὴρ муж φρόνιμος. разумен.

Масоретский:
חֹושֵׂ֣ךְ withhold אֲ֭מָרָיו word יֹודֵ֣עַ know דָּ֑עַת knowledge וקר־ rare ר֝֗וּחַ wind אִ֣ישׁ man תְּבוּנָֽה׃ understanding

Синодальный: 17:28 - И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои — благоразумным.
МБО17:28 - Даже глупца, когда он молчит, мудрым сочтут, и когда он удерживает язык, рассудительным.

LXX Септуагинта: ἀνοήτῳ Глупому ἐπερωτήσαντι попросившему σοφίαν мудрости σοφία мудрость λογισθήσεται, будет оценена, ἐνεὸν немым δέ же τις кто ἑαυτὸν сам себя ποιήσας сделавший δόξει покажется φρόνιμος благоразумен εἶναι. быть.

Масоретский:
גַּ֤ם even אֱוִ֣יל foolish מַ֭חֲרִישׁ be deaf חָכָ֣ם wise יֵחָשֵׁ֑ב account אֹטֵ֖ם plug שְׂפָתָ֣יו lip נָבֹֽון׃ understand

Открыть окно