Biblezoom Cloud / Притчи 13 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 13:1 - Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения.
МБО13:1 - Мудрый сын любит наставление своего отца, а насмешник упреков не слушает.

LXX Септуагинта: υἱὸς Сын πανοῦργος способный ὑπήκοος послушен πατρί, отцу, υἱὸς сын δὲ же ἀνήκοος неслушающий ἐν в ἀπωλείᾳ. погибель.

Масоретский:
בֵּ֣ן son חָ֭כָם wise מ֣וּסַר chastening אָ֑ב father וְ֝ and לֵ֗ץ scorner לֹא־ not שָׁמַ֥ע hear גְּעָרָֽה׃ rebuke

Синодальный: 13:2 - От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законопреступников — зло.
МБО13:2 - От плода своих уст человек вкушает благо, а лживые тяготеют к жестокости.

LXX Септуагинта: ἀπὸ От καρπῶν плодов δικαιοσύνης праведности φάγεται будет есть ἀγαθός, добрый, ψυχαὶ ду́ши δὲ же παρανόμων нарушающих закон ὀλοῦνται истребятся ἄωροι. преждевременно.

Масоретский:
מִ from פְּרִ֣י fruit פִי־ mouth אִ֭ישׁ man יֹ֣אכַל eat טֹ֑וב good וְ and נֶ֖פֶשׁ soul בֹּגְדִ֣ים deal treacherously חָמָֽס׃ violence

Синодальный: 13:3 - Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко раскрывает свой рот, тому беда.
МБО13:3 - Стерегущий уста хранит свою жизнь, а говорящий опрометчиво себя погубит.

LXX Септуагинта: ὃς Кто φυλάσσει хранит τὸ - ἑαυτοῦ свой στόμα, рот, τηρεῖ соблюдает τὴν - ἑαυτοῦ свою ψυχήν· душу; - δὲ а προπετὴς неудержимый χείλεσιν губами πτοήσει устрашит ἑαυτόν. самого себя.

Масоретский:
נֹצֵ֣ר watch פִּ֭יו mouth שֹׁמֵ֣ר keep נַפְשֹׁ֑ו soul פֹּשֵׂ֥ק open שְׂ֝פָתָ֗יו lip מְחִתָּה־ terror לֹֽו׃ to

Синодальный: 13:4 - Душа ленивого желает, но тщетно; а душа прилежных насытится.
МБО13:4 - Лентяй желает и ничего не получает, а желания усердного исполняются до конца.

LXX Септуагинта: ἐν В ἐπιθυμίαις похотях ἐστὶν находится πᾶς всякий ἀεργός, бездельник, χεῖρες ру́ки δὲ же ἀνδρείων мужественных ἐν в ἐπιμελείᾳ. попечении.

Масоретский:
מִתְאַוָּ֣ה wish וָ֭ and אַיִן [NEG] נַפְשֹׁ֣ו soul עָצֵ֑ל sluggish וְ and נֶ֖פֶשׁ soul חָרֻצִ֣ים assiduous תְּדֻשָּֽׁן׃ grow fat

Синодальный: 13:5 - Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя.
МБО13:5 - Праведные ненавидят ложь, а неправедные приносят срам и бесчестие.

LXX Септуагинта: λόγον Слово ἄδικον незаконное μισεῖ ненавидит δίκαιος, праведник, ἀσεβὴς нечестивый δὲ же αἰσχύνεται оскверняется καὶ и οὐχ не ἕξει будет иметь παρρησίαν. дерзновение.

Масоретский:
דְּבַר־ word שֶׁ֭קֶר lie יִשְׂנָ֣א hate צַדִּ֑יק just וְ֝ and רָשָׁ֗ע guilty יַבְאִ֥ישׁ stink וְ and יַחְפִּֽיר׃ be ashamed

Синодальный: 13:6 - Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника.
МБО13:6 - Праведность хранит тех, чей путь прям, а нечестие губит грешника.

LXX Септуагинта: δικαιοσύνη Праведность φυλάσσει сохраняет ἀκάκους, непорочных, τοὺς - δὲ а ἀσεβεῖς нечестивых φαύλους нерадивыми ποιεῖ делает ἁμαρτία. грех.

Масоретский:
צְ֭דָקָה justice תִּצֹּ֣ר watch תָּם־ completeness דָּ֑רֶךְ way וְ֝ and רִשְׁעָ֗ה guilt תְּסַלֵּ֥ף distort חַטָּֽאת׃ sin

Синодальный: 13:7 - Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет; другой выдает себя за бедного, а у него богатства много.
МБО13:7 - Один притворяется богатым и ничего не имеет; другой притворяется бедным, будучи очень богат.

LXX Септуагинта: εἰσὶν Есть οἱ - πλουτίζοντες обогащающие ἑαυτοὺς самих себя μηδὲν ничего не ἔχοντες, имея, καὶ и εἰσὶν есть οἱ - ταπεινοῦντες смиряющие ἑαυτοὺς самих себя ἐν во πολλῷ многом πλούτῳ. богатстве.

Масоретский:
יֵ֣שׁ existence מִ֭תְעַשֵּׁר become rich וְ and אֵ֣ין [NEG] כֹּ֑ל whole מִ֝תְרֹושֵׁ֗שׁ be poor וְ and הֹ֣ון abundance רָֽב׃ much

Синодальный: 13:8 - Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит.
МБО13:8 - Богатства способны выкупить жизнь, а бедняк и угроз не слышит.

LXX Септуагинта: λύτρον Выкуп ἀνδρὸς мужа ψυχῆς души - ἴδιος собственное πλοῦτος, богатство, πτωχὸς нищий δὲ же οὐχ не ὑφίσταται терпит ἀπειλήν. угрозу.

Масоретский:
כֹּ֣פֶר ransom נֶֽפֶשׁ־ soul אִ֣ישׁ man עָשְׁרֹ֑ו riches וְ֝ and רָ֗שׁ be poor לֹא־ not שָׁמַ֥ע hear גְּעָרָֽה׃ rebuke

Синодальный: 13:9 - Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. [Души коварные блуждают в грехах, а праведники сострадают и милуют.]
МБО13:9 - Свет праведных светит весело, а светильник нечестивых гаснет.

LXX Септуагинта: φῶς Свет δικαίοις праведным διὰ во παντός, всякое время, φῶς свет δὲ же ἀσεβῶν нечестивых σβέννυται. угасает.

Масоретский:
אֹור־ light צַדִּיקִ֥ים just יִשְׂמָ֑ח rejoice וְ and נֵ֖ר lamp רְשָׁעִ֣ים guilty יִדְעָֽךְ׃ be extinguished

Синодальный: 13:10 - От высокомерия происходит раздор, а у советующихся — мудрость.
МБО13:10 - Гордость только рождает ссоры, а мудрость у тех, кто внимает советам.

LXX Септуагинта: κακὸς Злой μεθ᾿ с ὕβρεως дерзостью πράσσει делает κακά, зло, οἱ - δὲ а ἑαυτῶν самих себя ἐπιγνώμονες знающие σοφοί. мудры.

Масоретский:
רַק־ only בְּ֭ in זָדֹון insolence יִתֵּ֣ן give מַצָּ֑ה contention וְ and אֶת־ together with נֹ֖ועָצִ֣ים advise חָכְמָֽה׃ wisdom

Синодальный: 13:11 - Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его.
МБО13:11 - Тает богатство, что быстро нажито, а копящий мало-помалу накопит много.

LXX Септуагинта: ὕπαρξις Нажитое богатство ἐπισπουδαζομένη поспешное μετὰ с ἀνομίας беззаконием ἐλάσσων незначительное γίνεται, становится, - δὲ а συνάγων собирающий ἑαυτῷ самому себе μετ᾿ с εὐσεβείας благочестием πληθυνθήσεται· будет изобиловать; δίκαιος праведный οἰκτίρει сочувствует καὶ и κιχρᾷ. даёт в долг.

Масоретский:
הֹ֖ון abundance מֵ from הֶ֣בֶל breath יִמְעָ֑ט be little וְ and קֹבֵ֖ץ collect עַל־ upon יָ֣ד hand יַרְבֶּֽה׃ be many

Синодальный: 13:12 - Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание — как древо жизни.
МБО13:12 - Надежда, которая все никак не сбудется, томит сердце, а сбывшееся желание - дерево жизни.

LXX Септуагинта: κρείσσων Лучше ἐναρχόμενος начиная βοηθῶν содействующий καρδίᾳ сердцу τοῦ - ἐπαγγελλομένου обещающего καὶ но εἰς к ἐλπίδα надежде ἄγοντος· ведущего; δένδρον дерево γὰρ ведь ζωῆς жизни ἐπιθυμία пожелание ἀγαθή. добра.

Масоретский:
תֹּוחֶ֣לֶת hope מְ֭מֻשָּׁכָה draw מַחֲלָה־ become weak לֵ֑ב heart וְ and עֵ֥ץ tree חַ֝יִּ֗ים life תַּאֲוָ֥ה desire בָאָֽה׃ come

Синодальный: 13:13 - Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе; а кто боится заповеди, тому воздается.
МБО13:13 - Презирающий наставление сам себя губит, а чтущий заповедь будет вознагражден.

LXX Септуагинта: ὃς Кто καταφρονεῖ презирает πράγματος, дело, καταφρονηθήσεται будет презрен ὑπ᾿ - αὐτοῦ· им; - δὲ а φοβούμενος боящийся ἐντολήν, заповеди, οὗτος этот ὑγιαίνει. здравствует.

Масоретский:
בָּ֣ז despise לְ֭ to דָבָר word יֵחָ֣בֶל take a pledge לֹ֑ו to וִ and ירֵ֥א afraid מִ֝צְוָ֗ה commandment ה֣וּא he יְשֻׁלָּֽם׃ be complete

Синодальный: 13:14 - [У сына лукавого ничего нет доброго, а у разумного раба дела благоуспешны, и путь его прямой.]
МБО13:14 - Учение мудрых - источник жизни, отводящий от сетей смерти.

LXX Септуагинта:

Масоретский:

Синодальный: 13:15 - Учение мудрого — источник жизни, удаляющий от сетей смерти.
МБО13:15 - Здравый разум привлекает расположение, а путь вероломных ведет к погибели.

LXX Септуагинта: νόμος Закон σοφοῦ мудрого πηγὴ источник ζωῆς, жизни, - δὲ но ἄνους глупый ὑπὸ от παγίδος западни θανεῖται. погибнет.

Масоретский:
תֹּורַ֣ת instruction חָ֭כָם wise מְקֹ֣ור well חַיִּ֑ים life לָ֝ to ס֗וּר turn aside מִ from מֹּ֥קְשֵׁי bait מָֽוֶת׃ death

Синодальный: 13:16 - Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных жесток.
МБО13:16 - Всякий разумный поступает со знанием, а глупец выказывает свою дурость.

LXX Септуагинта: σύνεσις Знание ἀγαθὴ доброе δίδωσιν даёт χάριν, благодать, τὸ - δὲ ведь γνῶναι познание νόμον закона διανοίας разум ἐστὶν есть ἀγαθῆς, добрый, ὁδοὶ пути δὲ же καταφρονούντων презирающих ἐν в ἀπωλείᾳ. погибель.

Масоретский:
שֵֽׂכֶל־ insight טֹ֭וב good יִתֶּן־ give חֵ֑ן grace וְ and דֶ֖רֶךְ way בֹּגְדִ֣ים deal treacherously אֵיתָֽן׃ ever-flowing

Синодальный: 13:17 - Всякий благоразумный действует с знанием, а глупый выставляет напоказ глупость.
МБО13:17 - Жди от плохого посла беды, а от верного вестника - исцеления.

LXX Септуагинта: πᾶς Всякий πανοῦργος способный πράσσει трудится μετὰ со γνώσεως, знанием, - δὲ а ἄφρων безумный ἐξεπέτασεν распростёр ἑαυτοῦ свою κακίαν. злобу.

Масоретский:
כָּל־ whole עָ֭רוּם shrewd יַעֲשֶׂ֣ה make בְ in דָ֑עַת knowledge וּ֝ and כְסִ֗יל insolent יִפְרֹ֥שׂ spread out אִוֶּֽלֶת׃ foolishness

Синодальный: 13:18 - Худой посол попадает в беду, а верный посланник — спасение.
МБО13:18 - Бедность и стыд пренебрегающему наставленьем, а внимающего упреку почтят.

LXX Септуагинта: βασιλεὺς Царь θρασὺς дерзкий ἐμπεσεῖται впадёт εἰς в κακά, зло, ἄγγελος вестник δὲ же πιστὸς верный ῥύσεται избавит αὐτόν. его.

Масоретский:
מַלְאָ֣ךְ messenger רָ֭שָׁע guilty יִפֹּ֣ל fall בְּ in רָ֑ע evil וְ and צִ֖יר messenger אֱמוּנִ֣ים faithful מַרְפֵּֽא׃ healing

Синодальный: 13:19 - Нищета и посрамление отвергающему учение; а кто соблюдает наставление, будет в чести.
МБО13:19 - Сладко душе сбывшееся желание, а глупцам противно от зла отвернуться.

LXX Септуагинта: πενίαν (От) бедности καὶ и ἀτιμίαν бесчестия ἀφαιρεῖται избавляет παιδεία, наказание, - δὲ ведь φυλάσσων хранящий ἐλέγχους обличения δοξασθήσεται. будет прославлен.

Масоретский:
רֵ֣ישׁ poverty וְ֭ and קָלֹון dishonour פֹּורֵ֣עַ let loose מוּסָ֑ר chastening וְ and שֹׁומֵ֖ר keep תֹּוכַ֣חַת rebuke יְכֻבָּֽד׃ be heavy

Синодальный: 13:20 - Желание исполнившееся — приятно для души; но несносно для глупых уклоняться от зла.
МБО13:20 - Кто общается с мудрыми, сам станет мудр, а спутник глупцов попадет в беду.

LXX Септуагинта: ἐπιθυμίαι Желания εὐσεβῶν благочестивых ἡδύνουσιν сдабривают ψυχήν, душу, ἔργα дела δὲ же ἀσεβῶν нечестивых μακρὰν вдали ἀπὸ от γνώσεως. знания.

Масоретский:
תַּאֲוָ֣ה desire נִ֭הְיָה be תֶעֱרַ֣ב be pleasing לְ to נָ֑פֶשׁ soul וְ and תֹועֲבַ֥ת abomination כְּ֝סִילִ֗ים insolent ס֣וּר turn aside מֵ from רָֽע׃ evil

Синодальный: 13:21 - Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится.
МБО13:21 - Несчастье преследует грешника, а благополучие - награда для праведных.

LXX Септуагинта: - συμπορευόμενος Идущий вместе (с) σοφοῖς мудрыми σοφὸς мудр ἔσται, будет, - δὲ а συμπορευόμενος идущий вместе (с) ἄφροσι безумными γνωσθήσεται. будет замечен.

Масоретский:
הלוך walk אֶת־ together with חֲכָמִ֣ים wise וחכם be wise וְ and רֹעֶ֖ה deal with כְסִילִ֣ים insolent יֵרֹֽועַ׃ be evil

Синодальный: 13:22 - Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром.
МБО13:22 - Добрый человек оставит наследство детям своих детей, а богатство грешных копится для праведных.

LXX Септуагинта: ἁμαρτάνοντας Согрешающих καταδιώξεται будет преследовать κακά, зло, τοὺς - δὲ а δικαίους праведных καταλήμψεται постигнет ἀγαθά. добро.

Масоретский:
חַ֭טָּאִים sinful תְּרַדֵּ֣ף pursue רָעָ֑ה evil וְ and אֶת־ [object marker] צַ֝דִּיקִ֗ים just יְשַׁלֶּם־ be complete טֹֽוב׃ good

Синодальный: 13:23 - Добрый оставляет наследство [и] внукам, а богатство грешника сберегается для праведного.
МБО13:23 - Много хлеба может дать и поле бедняка, но неправый суд его губит.

LXX Септуагинта: ἀγαθὸς Добрый ἀνὴρ муж κληρονομήσει унаследует υἱοὺς сынов υἱῶν, сыновей, θησαυρίζεται сохраняется δὲ же δικαίοις праведным πλοῦτος богатство ἀσεβὼν. нечестивых.

Масоретский:
טֹ֗וב good יַנְחִ֥יל take possession בְּנֵֽי־ son בָנִ֑ים son וְ and צָפ֥וּן hide לַ֝ to the צַּדִּ֗יק just חֵ֣יל power חֹוטֵֽא׃ miss

Синодальный: 13:24 - Много хлеба бывает и на ниве бедных; но некоторые гибнут от беспорядка.
МБО13:24 - Жалеющий розгу не любит своего сына, а кто любит, прилежно его наказывает.

LXX Септуагинта: δίκαιοι Праведные ποιήσουσιν проведут ἐν в πλούτῳ богатстве ἔτη лет πολλά, много, ἄδικοι неправедные δὲ же ἀπολοῦνται погибнут συντόμως. скоро.

Масоретский:
רָב־ multitude אֹ֭כֶל food נִ֣יר tilled ground רָאשִׁ֑ים be poor וְ and יֵ֥שׁ existence נִ֝סְפֶּ֗ה sweep away בְּ in לֹ֣א not מִשְׁפָּֽט׃ justice

Синодальный: 13:25 - Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его.
МБО13:25 - Праведный досыта будет есть, а нечестивый - ходить голодным.

LXX Септуагинта: ὃς Кто φείδεται воздерживается τῆς - βακτηρίας, (от) палки, μισεῖ ненавидит τὸν - υἱὸν сына αὐτοῦ· своего; - δὲ но ἀγαπῶν любящий ἐπιμελῶς заботливо παιδεύει. наказывает.

Масоретский:
חֹושֵׂ֣ךְ withhold שִׁ֭בְטֹו rod שֹׂונֵ֣א hate בְנֹ֑ו son וְ֝ and אֹהֲבֹ֗ו love שִֽׁחֲרֹ֥ו look for מוּסָֽר׃ chastening

Синодальный: 13:26 - Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение.
МБО13:26 -

LXX Септуагинта: δίκαιος Праведник ἔσθων кушая ἐμπιπλᾷ насыщает τὴν - ψυχὴν душу αὐτοῦ, свою, ψυχαὶ ду́ши δὲ же ἀσεβῶν нечестивых ἐνδεεῖς. нуждающиеся.

Масоретский:
צַדִּ֗יק just אֹ֭כֵל eat לְ to שֹׂ֣בַע satiety נַפְשֹׁ֑ו soul וּ and בֶ֖טֶן belly רְשָׁעִ֣ים guilty תֶּחְסָֽר׃ פ diminish

Открыть окно