Biblezoom Cloud / Притчи 10 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 10:1 - Притчи Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын глупый — огорчение для его матери.
МБО10:1 - [Притчи Соломона]
Притчи Соломона: Мудрый сын - радость своего отца, а глупый сын - горе своей матери.

LXX Септуагинта: Υἱὸς Сын σοφὸς мудрый εὐφραίνει радует πατέρα, отца, υἱὸς сын δὲ же ἄφρων неразумный λύπη печаль τῇ - μητρί. матери.

Масоретский:
מִשְׁלֵ֗י proverb שְׁלֹ֫מֹ֥ה פ Solomon בֵּ֣ן son חָ֭כָם wise יְשַׂמַּח־ rejoice אָ֑ב father וּ and בֵ֥ן son כְּ֝סִ֗יל insolent תּוּגַ֥ת grief אִמֹּֽו׃ mother

Синодальный: 10:2 - Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти.
МБО10:2 - Не приносят блага сокровища, нажитые неправдой, а праведность спасает от смерти.

LXX Септуагинта: οὐκ Не ὠφελήσουσιν принесут пользы θησαυροὶ сокровища ἀνόμους, беззаконных, δικαιοσύνη правда δὲ же ῥύσεται избавит ἐκ от θανάτου. смерти.

Масоретский:
לֹא־ not יֹ֭ועִילוּ profit אֹוצְרֹ֣ות supply רֶ֑שַׁע guilt וּ֝ and צְדָקָ֗ה justice תַּצִּ֥יל deliver מִ from מָּֽוֶת׃ death

Синодальный: 10:3 - Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет.
МБО10:3 - Не допустит Господь праведным голодать, но не даст нечестивым исполнить свои желания.

LXX Септуагинта: οὐ Не λιμοκτονήσει уморит голодом κύριος Господь ψυχὴν душу δικαίαν, праведную, ζωὴν жизнь δὲ же ἀσεβῶν нечестивых ἀνατρέψει. разорит.

Масоретский:
לֹֽא־ not יַרְעִ֣יב be hungry יְ֭הוָה YHWH נֶ֣פֶשׁ soul צַדִּ֑יק just וְ and הַוַּ֖ת desire רְשָׁעִ֣ים guilty יֶהְדֹּֽף׃ push

Синодальный: 10:4 - Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает.
МБО10:4 - Ленивые руки ввергают в бедность, но усердные руки приносят богатство.

LXX Септуагинта: πενία Нужда ἄνδρα мужа ταπεινοῖ, смиряет, χεῖρες ру́ки δὲ же ἀνδρείων мужественных πλουτίζουσιν. обогащают.

Масоретский:
רָ֗אשׁ be poor עֹשֶׂ֥ה make כַף־ palm רְמִיָּ֑ה looseness וְ and יַ֖ד hand חָרוּצִ֣ים assiduous תַּעֲשִֽׁיר׃ become rich

Синодальный: 10:5 - Собирающий во время лета — сын разумный, спящий же во время жатвы — сын беспутный.
МБО10:5 - Тот, кто летом плоды собирает - разумный сын, а тот, кто спит в пору жатвы - сын недостойный.

LXX Септуагинта: διεσώθη Будет спасён ἀπὸ от καύματος зноя υἱὸς сын νοήμων, разумный, ἀνεμόφθορος повреждённый ветром δὲ же γίνεται бывает ἐν во время ἀμήτῳ жатвы υἱὸς сын παράνομος. противозаконный.

Масоретский:
אֹגֵ֣ר gather בַּ֭ in the קַּיִץ summer בֵּ֣ן son מַשְׂכִּ֑יל prosper נִרְדָּ֥ם sleep בַּ֝ in the קָּצִ֗יר harvest בֵּ֣ן son מֵבִֽישׁ׃ be ashamed

Синодальный: 10:6 - Благословения — на голове праведника, уста же беззаконных заградит насилие.
МБО10:6 - Головы праведников венчают благословения, но уста нечестивых таят жестокость.

LXX Септуагинта: εὐλογία Благословение κυρίου Го́спода ἐπὶ на κεφαλὴν голове δικαίου, праведного, στόμα рот δὲ же ἀσεβῶν нечестивых καλύψει закроет πένθος горе ἄωρον. несвоевременное.

Масоретский:
בְּ֭רָכֹות blessing לְ to רֹ֣אשׁ head צַדִּ֑יק just וּ and פִ֥י mouth רְ֝שָׁעִ֗ים guilty יְכַסֶּ֥ה cover חָמָֽס׃ violence

Синодальный: 10:7 - Память праведника пребудет благословенна, а имя нечестивых омерзеет.
МБО10:7 - Память о праведных будет благословенна, а имя нечестивых сгниет.

LXX Септуагинта: μνήμη Память δικαίων праведных μετ᾿ вместе с ἐγκωμίων, похвалами, ὄνομα имя δὲ же ἀσεβοῦς нечестивого σβέννυται. угасает.

Масоретский:
זֵ֣כֶר mention צַ֭דִּיק just לִ to בְרָכָ֑ה blessing וְ and שֵׁ֖ם name רְשָׁעִ֣ים guilty יִרְקָֽב׃ rot

Синодальный: 10:8 - Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами преткнется.
МБО10:8 - Мудрый сердцем внимает повелениям, а глупца болтливого ждет крушение.

LXX Септуагинта: σοφὸς Премудрый καρδίᾳ сердцем δέξεται примет ἐντολάς, заповеди, - δὲ но ἄστεγος неохраняемые χείλεσιν губы σκολιάζων (на) искривляющий (путь) ὑποσκελισθήσεται. собьются.

Масоретский:
חֲכַם־ wise לֵ֭ב heart יִקַּ֣ח take מִצְוֹ֑ת commandment וֶ and אֱוִ֥יל foolish שְׂ֝פָתַ֗יִם lip יִלָּבֵֽט׃ trample

Синодальный: 10:9 - Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно; а кто превращает пути свои, тот будет наказан.
МБО10:9 - Идущие честно идут в безопасности, но искривляющие свой путь будут уличены.

LXX Септуагинта: ὃς Кто πορεύεται идёт ἁπλῶς, простодушно, πορεύεται идёт πεποιθώς, уверенный, - δὲ но διαστρέφων извращающий τὰς - ὁδοὺς пути αὐτοῦ свои γνωσθήσεται. будет замечен.

Масоретский:
הֹולֵ֣ךְ walk בַּ֭ in the תֹּם completeness יֵ֣לֶךְ walk בֶּ֑טַח trust וּ and מְעַקֵּ֥שׁ crook דְּ֝רָכָ֗יו way יִוָּדֵֽעַ׃ know

Синодальный: 10:10 - Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами преткнется.
МБО10:10 - Подмигивающий глазом наводит беду, а глупца болтливого ждет крушение.

LXX Септуагинта: - ἐννεύων Подмигивающий ὀφθαλμοῖς глазами μετὰ посредством δόλου коварства συνάγει собирает ἀνδράσι мужам λύπας, (на) страдания, - δὲ но ἐλέγχων обличающий μετὰ в παρρησίας откровенной речи εἰρηνοποιεῖ. умиротворяет.

Масоретский:
קֹ֣רֵ֖ץ twinkle עַ֭יִן eye יִתֵּ֣ן give עַצָּ֑בֶת pain וֶ and אֱוִ֥יל foolish שְׂ֝פָתַ֗יִם lip יִלָּבֵֽט׃ trample

Синодальный: 10:11 - Уста праведника — источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие.
МБО10:11 - Уста праведных - источник жизни, а уста нечестивых таят насилие.

LXX Септуагинта: πηγὴ Источник ζωῆς жизни ἐν в χειρὶ руке δικαίου, праведного, στόμα пасть δὲ же ἀσεβοῦς нечестивого καλύψει закроет ἀπώλεια. уничтожение.

Масоретский:
מְקֹ֣ור well חַ֭יִּים life פִּ֣י mouth צַדִּ֑יק just וּ and פִ֥י mouth רְ֝שָׁעִ֗ים guilty יְכַסֶּ֥ה cover חָמָֽס׃ violence

Синодальный: 10:12 - Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи.
МБО10:12 - Ненависть будит раздоры, а любовь покрывает все обиды.

LXX Септуагинта: μῖσος Ненависть ἐγείρει разжигает νεῖκος, ссору, πάντας всех δὲ же τοὺς - μὴ не φιλονεικοῦντας любящих ссоры καλύπτει покрывает φιλία. дружба.

Масоретский:
שִׂ֭נְאָה hatred תְּעֹורֵ֣ר be awake מְדָנִ֑ים contention וְ and עַ֥ל upon כָּל־ whole פְּ֝שָׁעִ֗ים rebellion תְּכַסֶּ֥ה cover אַהֲבָֽה׃ love

Синодальный: 10:13 - В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого — розга.
МБО10:13 - На губах разумного находится мудрость, но розга - на спине наивного.

LXX Септуагинта: ὃς Кто ἐκ к χειλέων гортани προφέρει подносит σοφίαν, мудрость, ῥάβδῳ палкой τύπτει поражает ἄνδρα мужа ἀκάρδιον. бессердечного.

Масоретский:
בְּ in שִׂפְתֵ֣י lip נָ֭בֹון understand תִּמָּצֵ֣א find חָכְמָ֑ה wisdom וְ֝ and שֵׁ֗בֶט rod לְ to גֵ֣ו back חֲסַר־ lacking לֵֽב׃ heart

Синодальный: 10:14 - Мудрые сберегают знание, но уста глупого — близкая погибель.
МБО10:14 - Мудрецы сберегают знание, но уста глупца приближают гибель.

LXX Септуагинта: σοφοὶ Мудрые κρύψουσιν скрывают αἴσθησιν, чувство, στόμα речь δὲ же προπετοῦς опрометчивого ἐγγίζει приближает συντριβῇ. бедствие.

Масоретский:
חֲכָמִ֥ים wise יִצְפְּנוּ־ hide דָ֑עַת knowledge וּ and פִֽי־ mouth אֱ֝וִיל foolish מְחִתָּ֥ה terror קְרֹבָֽה׃ near

Синодальный: 10:15 - Имущество богатого — крепкий город его, беда для бедных — скудость их.
МБО10:15 - Состояние богатого - крепкий город его, гибель бедным - их нищета.

LXX Септуагинта: κτῆσις Достояние πλουσίων богатых πόλις город ὀχυρά, укреплённый, συντριβὴ бедствие δὲ же ἀσεβῶν нечестивых πενία. нужда.

Масоретский:
הֹ֣ון abundance עָ֭שִׁיר rich קִרְיַ֣ת town עֻזֹּ֑ו power מְחִתַּ֖ת terror דַּלִּ֣ים poor רֵישָֽׁם׃ poverty

Синодальный: 10:16 - Труды праведного — к жизни, успех нечестивого — ко греху.
МБО10:16 - Плата праведным - это жизнь, прибыль нечестивых - грешить опять.

LXX Септуагинта: ἔργα Дела́ δικαίων праведных ζωὴν жизнь ποιεῖ, составляет, καρποὶ плоды δὲ же ἀσεβῶν нечестивых ἁμαρτίας. грех.

Масоретский:
פְּעֻלַּ֣ת work צַדִּ֣יק just לְ to חַיִּ֑ים life תְּבוּאַ֖ת yield רָשָׁ֣ע guilty לְ to חַטָּֽאת׃ sin

Синодальный: 10:17 - Кто хранит наставление, тот на пути к жизни; а отвергающий обличение — блуждает.
МБО10:17 - Внемлющий наставлению - на пути жизни, но сбился с пути не слушающий укора.

LXX Септуагинта: ὁδοὺς Пути δικαίας праведной ζωῆς жизни φυλάσσει сохраняет παιδεία, воспитание, παιδεία наказанием δὲ же ἀνεξέλεγκτος неуличенный πλανᾶται. заблуждается.

Масоретский:
אֹ֣רַח path לְ֭ to חַיִּים life שֹׁומֵ֣ר keep מוּסָ֑ר chastening וְ and עֹוזֵ֖ב leave תֹּוכַ֣חַת rebuke מַתְעֶֽה׃ err

Синодальный: 10:18 - Кто скрывает ненависть, у того уста лживые; и кто разглашает клевету, тот глуп.
МБО10:18 - Лживые губы у таящего ненависть, и клевету разносящий - глупец.

LXX Септуагинта: καλύπτουσιν Сдерживают ἔχθραν вражду χείλη губы δίκαια, праведные, οἱ - δὲ но ἐκφέροντες проявляющие λοιδορίας ругань ἀφρονέστατοί самые неразумные εἰσιν. есть.

Масоретский:
מְכַסֶּ֣ה cover שִׂ֭נְאָה hatred שִׂפְתֵי־ lip שָׁ֑קֶר lie וּ and מֹוצִ֥א go out דִ֝בָּ֗ה evil report ה֣וּא he כְסִֽיל׃ insolent

Синодальный: 10:19 - При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои — разумен.
МБО10:19 - При многословии не избежать греха, но тот, кто язык удерживает, разумен.

LXX Септуагинта: ἐκ От πολυλογίας многословия οὐκ не ἐκφεύξῃ избежишь ἁμαρτίαν, греха, φειδόμενος воздерживающийся δὲ же χειλέων (в) губах νοήμων разумный ἔσῃ. будешь.

Масоретский:
בְּ in רֹ֣ב multitude דְּ֭בָרִים word לֹ֣א not יֶחְדַּל־ cease פָּ֑שַׁע rebellion וְ and חֹשֵׂ֖ךְ withhold שְׂפָתָ֣יו lip מַשְׂכִּֽיל׃ prosper

Синодальный: 10:20 - Отборное серебро — язык праведного, сердце же нечестивых — ничтожество.
МБО10:20 - Праведников язык - отборное серебро, грош цена разуму нечестивых.

LXX Септуагинта: ἄργυρος Серебро πεπυρωμένος очищающее γλῶσσα язык δικαίου, праведного, καρδία сердце δὲ же ἀσεβοῦς нечестивого ἐκλείψει. погибнет.

Масоретский:
כֶּ֣סֶף silver נִ֭בְחָר examine לְשֹׁ֣ון tongue צַדִּ֑יק just לֵ֖ב heart רְשָׁעִ֣ים guilty כִּ as מְעָֽט׃ little

Синодальный: 10:21 - Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума.
МБО10:21 - Многих питают уста праведников, а глупцы умирают от недостатка разума.

LXX Септуагинта: χείλη Рот δικαίων праведных ἐπίσταται понимает ὑψηλά, возвышенное, οἱ - δὲ но ἄφρονες неразумные ἐν в ἐνδείᾳ недостатке τελευτῶσιν. оканчивают.

Масоретский:
שִׂפְתֵ֣י lip צַ֭דִּיק just יִרְע֣וּ pasture רַבִּ֑ים much וֶֽ֝ and אֱוִילִ֗ים foolish בַּ in חֲסַר־ lacking לֵ֥ב heart יָמֽוּתוּ׃ die

Синодальный: 10:22 - Благословение Господне — оно обогащает и печали с собою не приносит.
МБО10:22 - Благословение Господа обогащает, и не прилагает Он скорби к богатству.

LXX Септуагинта: εὐλογία Благословение κυρίου Го́спода ἐπὶ на κεφαλὴν голове δικαίου· праведного; αὕτη оно πλουτίζει, обогащает, καὶ и οὐ нет μὴ не προστεθῇ будет прибавлена αὐτῇ ему λύπη печаль ἐν на καρδίᾳ. сердце.

Масоретский:
בִּרְכַּ֣ת blessing יְ֭הוָה YHWH הִ֣יא she תַעֲשִׁ֑יר become rich וְ and לֹֽא־ not יֹוסִ֖ף add עֶ֣צֶב pain עִמָּֽהּ׃ with

Синодальный: 10:23 - Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость.
МБО10:23 - Забава глупца - поступать порочно, а мудрость - радость разумного.

LXX Септуагинта: ἐν В γέλωτι смехе ἄφρων безрассудный πράσσει совершает κακά, безобразные (дела), - δὲ а σοφία мудрость ἀνδρὶ с мужем τίκτει рождает φρόνησιν. рассудительность.

Масоретский:
כִּ as שְׂחֹ֣וק laughter לִ֭ to כְסִיל insolent עֲשֹׂ֣ות make זִמָּ֑ה loose conduct וְ֝ and חָכְמָ֗ה wisdom לְ to אִ֣ישׁ man תְּבוּנָֽה׃ understanding

Синодальный: 10:24 - Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится.
МБО10:24 - Что нечестивым страшно, то и постигнет их, а желания праведных будут исполнены.

LXX Септуагинта: ἐν Среди ἀπωλείᾳ погибели ἀσεβὴς нечестивый περιφέρεται, вращается, ἐπιθυμία замысел δὲ же δικαίου праведного δεκτή. приятен.

Масоретский:
מְגֹורַ֣ת horror רָ֭שָׁע guilty הִ֣יא she תְבֹואֶ֑נּוּ come וְ and תַאֲוַ֖ת desire צַדִּיקִ֣ים just יִתֵּֽן׃ give

Синодальный: 10:25 - Как проносится вихрь, так нет более нечестивого; а праведник — на вечном основании.
МБО10:25 - Пронесется буря - и нет нечестивых, а праведные устоят вовеки.

LXX Септуагинта: παραπορευομένης (От) мимоидущего καταιγίδος порыва бури ἀφανίζεται истребляется ἀσεβής, нечестивый, δίκαιος праведный δὲ же ἐκκλίνας уклонившись σῴζεται будет спасён εἰς на τὸν - αἰῶνα. веки.

Масоретский:
כַּ as עֲבֹ֣ור pass ס֖וּפָה storm וְ and אֵ֣ין [NEG] רָשָׁ֑ע guilty וְ֝ and צַדִּ֗יק just יְסֹ֣וד foundation עֹולָֽם׃ eternity

Синодальный: 10:26 - Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его.
МБО10:26 - Как уксус зубам и дым глазам, так и лентяй для тех, кто его посылает.

LXX Септуагинта: ὥσπερ Как ὄμφαξ незрелый виноград ὀδοῦσι зубам βλαβερὸν вреден καὶ так и καπνὸς дым ὄμμασιν, глазам, οὕτως так παρανομία беззаконие τοῖς - χρωμένοις предающимся αὐτήν. ему.

Масоретский:
כַּ as the חֹ֤מֶץ׀ vinegar לַ to the שִּׁנַּ֗יִם tooth וְ and כֶ as the עָשָׁ֥ן smoke לָ to the עֵינָ֑יִם eye כֵּ֥ן thus הֶ֝ the עָצֵ֗ל sluggish לְ to שֹׁלְחָֽיו׃ send

Синодальный: 10:27 - Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся.
МБО10:27 - Страх перед Господом прибавит жизни, а лета нечестивого будут кратки.

LXX Септуагинта: φόβος Страх κυρίου Го́спода προστίθησιν прибавляет ἡμέρας, дни, ἔτη годы δὲ же ἀσεβῶν нечестивых ὀλιγωθήσεται. уменьшатся.

Масоретский:
יִרְאַ֣ת fear יְ֭הוָה YHWH תֹּוסִ֣יף add יָמִ֑ים day וּ and שְׁנֹ֖ות year רְשָׁעִ֣ים guilty תִּקְצֹֽרְנָה׃ be short

Синодальный: 10:28 - Ожидание праведников — радость, а надежда нечестивых погибнет.
МБО10:28 - Надежду праведных увенчает радость, а предвкушение нечестивых не сбудется.

LXX Септуагинта: ἐγχρονίζει Остаётся δικαίοις праведным εὐφροσύνη, радость, ἐλπὶς надежда δὲ же ἀσεβῶν нечестивых ὄλλυται. теряется.

Масоретский:
תֹּוחֶ֣לֶת hope צַדִּיקִ֣ים just שִׂמְחָ֑ה joy וְ and תִקְוַ֖ת hope רְשָׁעִ֣ים guilty תֹּאבֵֽד׃ perish

Синодальный: 10:29 - Путь Господень — твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие.
МБО10:29 - Путь Господень - убежище для непорочных, но погибель для тех, кто творит зло.

LXX Септуагинта: ὀχύρωμα Твердыня ὁσίου святого φόβος страх κυρίου, Го́спода, συντριβὴ бедствие δὲ же τοῖς - ἐργαζομένοις делающим κακά. зло.

Масоретский:
מָעֹ֣וז fort לַ֭ to the תֹּם completeness דֶּ֣רֶךְ way יְהוָ֑ה YHWH וּ֝ and מְחִתָּ֗ה terror לְ to פֹ֣עֲלֵי make אָֽוֶן׃ wickedness

Синодальный: 10:30 - Праведник во веки не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле.
МБО10:30 - Праведные не искоренятся вовеки, но нечестивые на земле не останутся.

LXX Септуагинта: δίκαιος Праведный τὸν - αἰῶνα вечно οὐκ не ἐνδώσει, ослабеет, ἀσεβεῖς нечестивые δὲ же οὐκ не οἰκήσουσιν заселят γῆν. землю.

Масоретский:
צַדִּ֣יק just לְ to עֹולָ֣ם eternity בַּל־ not יִמֹּ֑וט totter וּ֝ and רְשָׁעִ֗ים guilty לֹ֣א not יִשְׁכְּנוּ־ dwell אָֽרֶץ׃ earth

Синодальный: 10:31 - Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется.
МБО10:31 - Праведных уста изрекают мудрость, а порочный язык будет отсечен.

LXX Септуагинта: στόμα Рот δικαίου праведного ἀποστάζει изливает σοφίαν, мудрость, γλῶσσα язык δὲ же ἀδίκου неправедного ἐξολεῖται. уничтожится.

Масоретский:
פִּֽי־ mouth צַ֭דִּיק just יָנ֣וּב thrive חָכְמָ֑ה wisdom וּ and לְשֹׁ֥ון tongue תַּ֝הְפֻּכֹ֗ות perversity תִּכָּרֵֽת׃ cut

Синодальный: 10:32 - Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых — развращенное.
МБО10:32 - Губы праведных знают уместное, а уста нечестивых порочны.

LXX Септуагинта: χείλη Рот ἀνδρῶν мужей δικαίων праведных ἀποστάζει изливает χάριτας, благодать, στόμα пасть δὲ же ἀσεβῶν нечестивых ἀποστρέφεται. отговаривается.

Масоретский:
שִׂפְתֵ֣י lip צַ֭דִּיק just יֵדְע֣וּן know רָצֹ֑ון pleasure וּ and פִ֥י mouth רְ֝שָׁעִ֗ים guilty תַּהְפֻּכֹֽות׃ perversity

Открыть окно