Biblezoom Cloud / Псалтирь 93 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 93:1 - Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви Себя!
МБО93:1 - О Господи, Бог отмщения, Бог отмщения, яви Себя!

LXX Септуагинта: Ψαλμὸς Пение τῷ - Δαυιδ, Давиду, τετράδι четвёртым (днём) σαββάτων. (от) суббот. ‛Ο - θεὸς Бог ἐκδικήσεων наказаний κύριος, Господь, - θεὸς Бог ἐκδικήσεων наказаний ἐπαρρησιάσατο. высказался.

Масоретский:
אֵל־ god נְקָמֹ֥ות vengeance יְהוָ֑ה YHWH אֵ֖ל god נְקָמֹ֣ות vengeance הֹופִֽיַע׃ shine

Синодальный: 93:2 - Восстань, Судия земли, воздай возмездие гордым.
МБО93:2 - Поднимись, Судья вселенной, воздай гордым по их делам.

LXX Септуагинта: ὑψώθητι, Будь превознесён, - κρίνων Судящий τὴν - γῆν, землю, ἀπόδος воздай ἀνταπόδοσιν возмездие τοῖς - ὑπερηφάνοις. надменным.

Масоретский:
הִ֭נָּשֵׂא lift שֹׁפֵ֣ט judge הָ the אָ֑רֶץ earth הָשֵׁ֥ב return גְּ֝מ֗וּל deed עַל־ upon גֵּאִֽים׃ haughty

Синодальный: 93:3 - Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут?
МБО93:3 - Господи, как долго еще? Как долго еще нечестивые будут торжествовать?

LXX Септуагинта: ἕως До πότε каких пор ἁμαρτωλοί, грешные, κύριε, Господи, ἕως до πότε каких пор ἁμαρτωλοὶ грешные καυχήσονται, будут похваляться,

Масоретский:
עַד־ unto מָתַ֖י when רְשָׁעִ֥ים׀ guilty יְהוָ֑ה YHWH עַד־ unto מָ֝תַ֗י when רְשָׁעִ֥ים guilty יַעֲלֹֽזוּ׃ rejoice

Синодальный: 93:4 - Они изрыгают дерзкие речи; величаются все делающие беззаконие;
МБО93:4 - Они произносят свои дерзкие речи; превозносятся все злодеи.

LXX Септуагинта: φθέγξονται будут говорить καὶ и λαλήσουσιν будут произносить ἀδικίαν, несправедливо, λαλήσουσιν будут произносить πάντες все οἱ - ἐργαζόμενοι делающие τὴν - ἀνομίαν; беззаконие?

Масоретский:
יַבִּ֣יעוּ bubble יְדַבְּר֣וּ speak עָתָ֑ק unrestrained יִֽ֝תְאַמְּר֗וּ boast כָּל־ whole פֹּ֥עֲלֵי make אָֽוֶן׃ wickedness

Синодальный: 93:5 - попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое;
МБО93:5 - Они сокрушают Твой народ и угнетают Твое наследие.

LXX Септуагинта: τὸν - λαόν Народ σου, Твой, κύριε, Господи, ἐταπείνωσαν унизили καὶ и τὴν - κληρονομίαν наследие σου Твоё ἐκάκωσαν озлобили

Масоретский:
עַמְּךָ֣ people יְהוָ֣ה YHWH יְדַכְּא֑וּ oppress וְֽ and נַחֲלָתְךָ֥ heritage יְעַנּֽוּ׃ be lowly

Синодальный: 93:6 - вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют
МБО93:6 - Они убивают вдов и чужеземцев, и умерщвляют сирот,

LXX Септуагинта: χήραν вдову καὶ и προσήλυτον пришельца ἀπέκτειναν убили καὶ и ὀρφανοὺς осиротелых ἐφόνευσαν умертвили

Масоретский:
אַ֭לְמָנָה widow וְ and גֵ֣ר sojourner יַהֲרֹ֑גוּ kill וִֽ and יתֹומִ֣ים orphan יְרַצֵּֽחוּ׃ kill

Синодальный: 93:7 - и говорят: "не увидит Господь, и не узнает Бог Иаковлев".
МБО93:7 - и говорят: «Господь не увидит, и не обратит внимание Бог Иакова».

LXX Септуагинта: καὶ и εἶπαν сказали Οὐκ Не ὄψεται увидит κύριος, Господь, οὐδὲ и не συνήσει поймёт - θεὸς Бог τοῦ - Ιακωβ. Иакова.

Масоретский:
וַ֭ and יֹּ֣אמְרוּ say לֹ֣א not יִרְאֶה־ see יָּ֑הּ the Lord וְ and לֹא־ not יָ֝בִ֗ין understand אֱלֹהֵ֥י god(s) יַעֲקֹֽב׃ Jacob

Синодальный: 93:8 - Образумьтесь, бессмысленные люди! когда вы будете умны, невежды?
МБО93:8 - Образумьтесь, глупые люди! Когда вы поумнеете, невежды?

LXX Септуагинта: σύνετε Поймите δή, же, ἄφρονες безумные ἐν к τῷ этому λαῷ, народу, καί, и, μωροί, глупые, ποτὲ наконец φρονήσατε. поступите сознательно.

Масоретский:
בִּ֭ינוּ understand בֹּעֲרִ֣ים be stupid בָּ in the עָ֑ם people וּ֝ and כְסִילִ֗ים insolent מָתַ֥י when תַּשְׂכִּֽילוּ׃ prosper

Синодальный: 93:9 - Насадивший ухо не услышит ли? и образовавший глаз не увидит ли?
МБО93:9 - Давший ухо разве не услышит? Сотворивший глаз разве не увидит?

LXX Септуагинта: - φυτεύσας Насадивший τὸ - οὖς ухо οὐχὶ разве не ἀκούει, слышит, или - πλάσας образовавший τὸν - ὀφθαλμὸν глаз οὐ разве не κατανοεῖ; видит?

Масоретский:
הֲ [interrogative] נֹ֣טַֽע plant אֹ֖זֶן ear הֲ [interrogative] לֹ֣א not יִשְׁמָ֑ע hear אִֽם־ if יֹ֥צֵֽר shape עַ֝֗יִן eye הֲ [interrogative] לֹ֣א not יַבִּֽיט׃ look at

Синодальный: 93:10 - Вразумляющий народы неужели не обличит, — Тот, Кто учит человека разумению?
МБО93:10 - Наказывающий народы разве не обличит? Он учит человека знанию,

LXX Септуагинта: - παιδεύων Наказывающий ἔθνη народы οὐχὶ разве не ἐλέγξει, обличит, - διδάσκων научающий ἄνθρωπον человека γνῶσιν, знанию,

Масоретский:
הֲ [interrogative] יֹסֵ֣ר admonish גֹּ֭ויִם people הֲ [interrogative] לֹ֣א not יֹוכִ֑יחַ reprove הַֽ the מְלַמֵּ֖ד learn אָדָ֣ם human, mankind דָּֽעַת׃ knowledge

Синодальный: 93:11 - Господь знает мысли человеческие, что они суетны.
МБО93:11 - поэтому знает человеческие помыслы, Он знает, что они - всего лишь суета.

LXX Септуагинта: κύριος Господь γινώσκει знает τοὺς - διαλογισμοὺς помышления τῶν - ἀνθρώπων людей ὅτι что εἰσὶν они есть μάταιοι. бесполезны.

Масоретский:
יְֽהוָ֗ה YHWH יֹ֭דֵעַ know מַחְשְׁבֹ֣ות thought אָדָ֑ם human, mankind כִּי־ that הֵ֥מָּה they הָֽבֶל׃ breath

Синодальный: 93:12 - Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим,
МБО93:12 - Благословен человек, которого Ты, Господи, наставляешь и учишь Твоему Закону,

LXX Септуагинта: μακάριος Счастлив ἄνθρωπος, человек, ὃν которого ἂν бы σὺ Ты παιδεύσῃς, воспитал бы, κύριε, Господи, καὶ и ἐκ из τοῦ - νόμου закона σου Твоего διδάξῃς научил бы αὐτὸν его

Масоретский:
אַשְׁרֵ֤י׀ happiness הַ the גֶּ֣בֶר vigorous man אֲשֶׁר־ [relative] תְּיַסְּרֶ֣נּוּ admonish יָּ֑הּ the Lord וּֽ and מִ from תֹּורָתְךָ֥ instruction תְלַמְּדֶֽנּוּ׃ learn

Синодальный: 93:13 - чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма!
МБО93:13 - чтобы дать ему покой в дни бедствия, пока не выкопана будет яма нечестивому.

LXX Септуагинта: τοῦ - πραῦναι (чтобы) успокоиться αὐτῷ ему ἀφ᾿ от ἡμερῶν дней πονηρῶν, злых, ἕως до тех пор οὗ пока ὀρυγῇ будет вырыта τῷ - ἁμαρτωλῷ грешному βόθρος. яма.

Масоретский:
לְ to הַשְׁקִ֣יט be at peace לֹ֖ו to מִ֣ from ימֵי day רָ֑ע evil עַ֤ד unto יִכָּרֶ֖ה dig לָ to the רָשָׁ֣ע guilty שָֽׁחַת׃ pit

Синодальный: 93:14 - Ибо не отринет Господь народа Своего и не оставит наследия Своего.
МБО93:14 - Ведь не покинет Господь народа Своего и наследия Своего не бросит.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что οὐκ не ἀπώσεται отвергнет κύριος Господь τὸν - λαὸν народ αὐτοῦ Свой καὶ и τὴν - κληρονομίαν наследие αὐτοῦ Своё οὐκ не ἐγκαταλείψει, оставит,

Масоретский:
כִּ֤י׀ that לֹא־ not יִטֹּ֣שׁ abandon יְהוָ֣ה YHWH עַמֹּ֑ו people וְ֝ and נַחֲלָתֹ֗ו heritage לֹ֣א not יַעֲזֹֽב׃ leave

Синодальный: 93:15 - Ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем.
МБО93:15 - Но суд возвратится к правде, и все чистые сердцем последуют ему.

LXX Септуагинта: ἕως до тех пор οὗ пока δικαιοσύνη праведность ἐπιστρέψῃ обратится εἰς к κρίσιν правосудию καὶ и ἐχόμενοι имеющие αὐτῆς её πάντες все οἱ - εὐθεῖς справедливые τῇ - καρδίᾳ. сердцем. διάψαλμα. Воспевание.

Масоретский:
כִּֽי־ that עַד־ unto צֶ֭דֶק justice יָשׁ֣וּב return מִשְׁפָּ֑ט justice וְ֝ and אַחֲרָ֗יו after כָּל־ whole יִשְׁרֵי־ right לֵֽב׃ heart

Синодальный: 93:16 - Кто восстанет за меня против злодеев? кто станет за меня против делающих беззаконие?
МБО93:16 - Кто постоит за меня против нечестивых? И кто встанет за меня против злодеев?

LXX Септуагинта: τίς Кто ἀναστήσεταί восстанет μοι (за) меня ἐπὶ на πονηρευομένους, поступающих дурно, или τίς кто συμπαραστήσεταί рядом присоединится μοι мне ἐπὶ на ἐργαζομένους делающих τὴν - ἀνομίαν; беззаконие?

Масоретский:
מִֽי־ who יָק֣וּם arise לִ֭י to עִם־ with מְרֵעִ֑ים be evil מִֽי־ who יִתְיַצֵּ֥ב stand לִ֝י to עִם־ with פֹּ֥עֲלֵי make אָֽוֶן׃ wickedness

Синодальный: 93:17 - Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания.
МБО93:17 - Если бы не Господь был мне помощником, поселилась бы моя душа в земле молчания.

LXX Септуагинта: εἰ Если бы μὴ не ὅτι так как κύριος Господь ἐβοήθησέν помог μοι, мне, παρὰ (то) на время βραχὺ малое παρῴκησεν поселилась τῷ - ᾅδῃ (в) аду - ψυχή душа μου. моя.

Масоретский:
לוּלֵ֣י unless יְ֭הוָה YHWH עֶזְרָ֣תָה help לִּ֑י to כִּ as מְעַ֓ט׀ little שָֽׁכְנָ֖ה dwell דוּמָ֣ה silence נַפְשִֽׁי׃ soul

Синодальный: 93:18 - Когда я говорил: "колеблется нога моя", — милость Твоя, Господи, поддерживала меня.
МБО93:18 - Когда я сказал: «Колеблется моя нога», Твоя милость, Господи, поддержала меня.

LXX Септуагинта: εἰ Разве ἔλεγον я говорил Σεσάλευται Была поколеблена - πούς нога μου, моя, τὸ - ἔλεός милость σου, Твоя, κύριε, Господи, βοηθεῖ помогает μοι· мне;

Масоретский:
אִם־ if אָ֭מַרְתִּי say מָ֣טָה totter רַגְלִ֑י foot חַסְדְּךָ֥ loyalty יְ֝הוָ֗ה YHWH יִסְעָדֵֽנִי׃ support

Синодальный: 93:19 - При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои услаждают душу мою.
МБО93:19 - Среди многих моих скорбей Твое утешение радует душу мою.

LXX Септуагинта: κύριε, Господи, κατὰ во τὸ - πλῆθος множестве τῶν - ὀδυνῶν болей μου моих ἐν в τῇ - καρδίᾳ сердце μου моём αἱ - παρακλήσεις утешения σου Твои ἠγάπησαν удовлетворили τὴν - ψυχήν душу μου. мою.

Масоретский:
בְּ in רֹ֣ב multitude שַׂרְעַפַּ֣י disquieting thoughts בְּ in קִרְבִּ֑י interior תַּ֝נְחוּמֶ֗יךָ consolation יְֽשַׁעַשְׁע֥וּ take delight נַפְשִֽׁי׃ soul

Синодальный: 93:20 - Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону?
МБО93:20 - Станет ли близ Тебя престол губителей, издающий несправедливые законы?

LXX Септуагинта: μὴ Разве συμπροσέσται пребудет σοι (возле) Тебя θρόνος трон ἀνομίας, беззакония, - πλάσσων образующий κόπον страдание ἐπὶ против προστάγματι; повеления?

Масоретский:
הַֽ֭ [interrogative] יְחָבְרְךָ be united כִּסֵּ֣א seat הַוֹּ֑ות destruction יֹצֵ֖ר shape עָמָ֣ל labour עֲלֵי־ upon חֹֽק׃ portion

Синодальный: 93:21 - Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную.
МБО93:21 - Толпятся они вокруг души праведника и осуждают невинную кровь.

LXX Септуагинта: θηρεύσουσιν Будут охотиться ἐπὶ на ψυχὴν душу δικαίου праведного καὶ и αἷμα кровь ἀθῷον невинную καταδικάσονται. они осудят.

Масоретский:
יָ֭גֹודּוּ gather עַל־ upon נֶ֣פֶשׁ soul צַדִּ֑יק just וְ and דָ֖ם blood נָקִ֣י innocent יַרְשִֽׁיעוּ׃ be guilty

Синодальный: 93:22 - Но Господь — защита моя, и Бог мой — твердыня убежища моего,
МБО93:22 - Но Господь - моя защита, и мой Бог - скала моего убежища.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐγένετό сделался μοι мне κύριος Господь εἰς в καταφυγὴν прибежище καὶ и - θεός Бог μου мой εἰς в βοηθὸν помощника ἐλπίδος надежды μου· моей;

Масоретский:
וַ and יְהִ֬י be יְהוָ֣ה YHWH לִ֣י to לְ to מִשְׂגָּ֑ב secure height וֵ֝ and אלֹהַ֗י god(s) לְ to צ֣וּר rock מַחְסִֽי׃ refuge

Синодальный: 93:23 - и обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их, истребит их Господь Бог наш.
МБО93:23 - Обратит на них их же злодеяние и в их же беззаконии истребит их; истребит их Господь, наш Бог.

LXX Септуагинта: καὶ и ἀποδώσει воздаст αὐτοῖς им τὴν - ἀνομίαν (за) беззаконие αὐτῶν, их, καὶ и κατὰ по τὴν - πονηρίαν злонамеренности αὐτῶν их ἀφανιεῖ истребит αὐτοὺς их κύριος Господь - θεὸς Бог ἡμῶν. наш.

Масоретский:
וַ and יָּ֤שֶׁב return עֲלֵיהֶ֨ם׀ upon אֶת־ [object marker] אֹונָ֗ם wickedness וּ and בְ in רָעָתָ֥ם evil יַצְמִיתֵ֑ם be silent יַ֝צְמִיתֵ֗ם be silent יְהוָ֥ה YHWH אֱלֹהֵֽינוּ׃ god(s)

Открыть окно