Biblezoom Cloud / Псалтирь 70 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 70:1 - На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек.
МБО70:1 - У Тебя, Господи, я ищу прибежища. Не дай мне быть постыженным никогда.

LXX Септуагинта: Τῷ - Δαυιδ· Давиду; υἱῶν сыновей Ιωναδαβ Ионадава καὶ и τῶν - πρώτων прежних αἰχμαλωτισθέντων. пленённых. ‛Ο - θεός, Боже, ἐπὶ на σοὶ Тебя ἤλπισα, я понадеялся, μὴ да не καταισχυνθείην постыжусь εἰς во τὸν - αἰῶνα. век.

Масоретский:
בְּךָֽ־ in יְהוָ֥ה YHWH חָסִ֑יתִי seek refuge אַל־ not אֵבֹ֥ושָׁה be ashamed לְ to עֹולָֽם׃ eternity

Синодальный: 70:2 - По правде Твоей избавь меня и освободи меня; приклони ухо Твое ко мне и спаси меня.
МБО70:2 - По справедливости Твоей выручи и спаси меня; услышь меня и избавь.

LXX Септуагинта: ἐν По τῇ - δικαιοσύνῃ справедливости σου Твоей ῥῦσαί избавь με меня καὶ и ἐξελοῦ прими με, меня, κλῖνον приклони πρός ко με мне τὸ - οὖς ухо σου Твоё καὶ и σῶσόν спаси με. меня.

Масоретский:
בְּ in צִדְקָתְךָ֗ justice תַּצִּילֵ֥נִי deliver וּֽ and תְפַלְּטֵ֑נִי escape הַטֵּֽה־ extend אֵלַ֥י to אָ֝זְנְךָ֗ ear וְ and הֹושִׁיעֵֽנִי׃ help

Синодальный: 70:3 - Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться; Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя — Ты.
МБО70:3 - Будь мне скалой и прибежищем, где я мог бы всегда укрыться. Распорядись о спасении моем, ведь Ты моя скала и крепость.

LXX Септуагинта: γενοῦ Ты будь μοι мне εἰς в θεὸν Боге ὑπερασπιστὴν защита καὶ и εἰς на τόπον месте ὀχυρὸν укреплённом τοῦ - σῶσαί (чтобы) спасать με, меня, ὅτι потому что στερέωμά опора μου моя καὶ и καταφυγή убежище μου моё εἶ есть σύ. Ты.

Масоретский:
הֱיֵ֤ה be לִ֨י׀ to לְ to צ֥וּר rock מָעֹ֡ון dwelling לָ to בֹ֗וא come תָּמִ֗יד continuity צִוִּ֥יתָ command לְ to הֹושִׁיעֵ֑נִי help כִּֽי־ that סַלְעִ֖י rock וּ and מְצוּדָתִ֣י fortification אָֽתָּה׃ you

Синодальный: 70:4 - Боже мой! избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя,
МБО70:4 - Бог мой, избавь меня от руки нечестивого, от руки злодея и притеснителя.

LXX Септуагинта: - θεός Бог μου, мой, ῥῦσαί избавь με меня ἐκ из χειρὸς руки ἁμαρτωλοῦ, грешника, ἐκ из χειρὸς руки παρανομοῦντος преступающего закон καὶ и ἀδικοῦντος· обижающего;

Масоретский:
אֱֽלֹהַ֗י god(s) פַּ֭לְּטֵנִי escape מִ from יַּ֣ד hand רָשָׁ֑ע guilty מִ from כַּ֖ף palm מְעַוֵּ֣ל do wrong וְ and חֹומֵץ׃ oppress

Синодальный: 70:5 - ибо Ты — надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей.
МБО70:5 - Ведь Ты - надежда моя, Владыка, Господь; я уповал на Тебя с юных лет.

LXX Септуагинта: ὅτι потому что σὺ Ты εἶ есть - ὑπομονή терпение μου, моё, κύριε· Господи; κύριος Господь - ἐλπίς надежда μου моя ἐκ от νεότητός юности μου. моей.

Масоретский:
כִּֽי־ that אַתָּ֥ה you תִקְוָתִ֑י hope אֲדֹנָ֥י Lord יְ֝הוִ֗ה YHWH מִבְטַחִ֥י trust מִ from נְּעוּרָֽי׃ youth

Синодальный: 70:6 - На Тебе утверждался я от утробы; Ты извел меня из чрева матери моей; Тебе хвала моя не престанет.
МБО70:6 - На Тебя полагался я от рождения; Ты из утробы матери меня извлек. Тебе - хвала моя постоянно.

LXX Септуагинта: ἐπὶ На σὲ Тебе ἐπεστηρίχθην утверждён я ἀπὸ от γαστρός, внутренности, ἐκ от κοιλίας живота μητρός матери μου моей σύ Ты μου мой εἶ есть σκεπαστής· покровитель; ἐν в σοὶ Тебе - ὕμνησίς прославление μου моё διὰ во παντός. всякое время.

Масоретский:
עָלֶ֤יךָ׀ upon נִסְמַ֬כְתִּי support מִ from בֶּ֗טֶן belly מִ from מְּעֵ֣י bowels אִ֭מִּי mother אַתָּ֣ה you גֹוזִ֑י [uncertain] בְּךָ֖ in תְהִלָּתִ֣י praise תָמִֽיד׃ continuity

Синодальный: 70:7 - Для многих я был как бы дивом, но Ты твердая моя надежда.
МБО70:7 - Для многих я был как бы знаком, но Ты - мое крепкое убежище.

LXX Септуагинта: ὡσεὶ Будто τέρας знамением ἐγενήθην я сделался τοῖς - πολλοῖς, (для) многих, καὶ и σὺ Ты βοηθὸς помощник κραταιός. могущественный.

Масоретский:
כְּ֭ as מֹופֵת sign הָיִ֣יתִי be לְ to רַבִּ֑ים much וְ֝ and אַתָּ֗ה you מַֽחֲסִי־ refuge עֹֽז׃ power

Синодальный: 70:8 - Да наполнятся уста мои хвалою, [чтобы мне воспевать славу Твою,] всякий день великолепие Твое.
МБО70:8 - Мои уста полны хвалы о Тебе; целый день воспеваю великолепие Твое.

LXX Септуагинта: πληρωθήτω Да наполнится τὸ - στόμα рот μου мой αἰνέσεως, хвалы, ὅπως чтобы ὑμνήσω я прославил в гимнах τὴν - δόξαν славу σου, Твою, ὅλην всякий τὴν - ἡμέραν день τὴν - μεγαλοπρέπειάν великолепие σου. Твоё.

Масоретский:
יִמָּ֣לֵא be full פִ֭י mouth תְּהִלָּתֶ֑ךָ praise כָּל־ whole הַ֝ the יֹּ֗ום day תִּפְאַרְתֶּֽךָ׃ splendour

Синодальный: 70:9 - Не отвергни меня во время старости; когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня,
МБО70:9 - Не бросай меня ко времени старости; когда иссякнет моя сила, не покидай меня.

LXX Септуагинта: μὴ Не ἀπορρίψῃς отвергни με меня εἰς во καιρὸν время γήρους, старости, ἐν во время τῷ - ἐκλείπειν истощения τὴν - ἰσχύν крепости μου моей μὴ не ἐγκαταλίπῃς оставь με. меня.

Масоретский:
אַֽל־ not תַּ֭שְׁלִיכֵנִי throw לְ to עֵ֣ת time זִקְנָ֑ה old age כִּ as כְלֹ֥ות be complete כֹּ֝חִ֗י strength אַֽל־ not תַּעַזְבֵֽנִי׃ leave

Синодальный: 70:10 - ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою,
МБО70:10 - Ведь сговариваются враги мои против меня, и стерегущие душу мою советуются между собой,

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что εἶπαν сказали οἱ - ἐχθροί враги μου мои ἐμοὶ мне καὶ и οἱ - φυλάσσοντες стерегущие τὴν - ψυχήν душу μου мою ἐβουλεύσαντο замыслили ἐπὶ за τὸ - αὐτὸ одно

Масоретский:
כִּֽי־ that אָמְר֣וּ say אֹויְבַ֣י be hostile לִ֑י to וְ and שֹׁמְרֵ֥י keep נַ֝פְשִׁ֗י soul נֹועֲצ֥וּ advise יַחְדָּֽו׃ together

Синодальный: 70:11 - говоря: "Бог оставил его; преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего".
МБО70:11 - говоря: «Бог покинул его. Преследуйте и схватите его, ведь нет у него выручающего!»

LXX Септуагинта: λέγοντες говорящие ‛Ο - θεὸς Бог ἐγκατέλιπεν оставил αὐτόν· его; καταδιώξατε погонитесь καὶ и καταλάβετε схватите αὐτόν, его, ὅτι потому что οὐκ не ἔστιν есть - ῥυόμενος. избавляющий.

Масоретский:
לֵ֭ to אמֹר say אֱלֹהִ֣ים god(s) עֲזָבֹ֑ו leave רִֽדְפ֥וּ pursue וְ֝ and תִפְשׂ֗וּהוּ seize כִּי־ that אֵ֥ין [NEG] מַצִּֽיל׃ deliver

Синодальный: 70:12 - Боже! не удаляйся от меня; Боже мой! поспеши на помощь мне.
МБО70:12 - Боже, не удаляйся от меня; Бог мой, на помощь мне поспеши!

LXX Септуагинта: - θεός, Боже, μὴ не μακρύνῃς удаляйся ἀπ᾿ от ἐμοῦ· меня; - θεός Бог μου, мой, εἰς на τὴν - βοήθειάν помощь μου мне πρόσχες. поспеши.

Масоретский:
אֱ֭לֹהִים god(s) אַל־ not תִּרְחַ֣ק be far מִמֶּ֑נִּי from אֱ֝לֹהַ֗י god(s) לְ to עֶזְרָ֥תִי help חישׁה make haste

Синодальный: 70:13 - Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием ищущие мне зла!
МБО70:13 - Пусть погибнут в бесчестии противники мои; пусть облекутся в стыд и позор желающие мне зла.

LXX Септуагинта: αἰσχυνθήτωσαν Пусть постыдятся καὶ и ἐκλιπέτωσαν исчезнут οἱ - ἐνδιαβάλλοντες клевещущие на τὴν - ψυχήν душу μου, мою, περιβαλέσθωσαν пусть оденутся αἰσχύνην стыдом καὶ и ἐντροπὴν позором οἱ - ζητοῦντες ищущие τὰ - κακά зла μοι. мне.

Масоретский:
יֵבֹ֣שׁוּ be ashamed יִכְלוּ֮ be complete שֹׂטְנֵ֪י bear grudge נַ֫פְשִׁ֥י soul יַֽעֲט֣וּ cover חֶ֭רְפָּה reproach וּ and כְלִמָּ֑ה insult מְ֝בַקְשֵׁ֗י seek רָעָתִֽי׃ evil

Синодальный: 70:14 - А я всегда буду уповать <на Тебя> и умножать всякую хвалу Тебе.
МБО70:14 - А я постоянно на Тебя надеюсь и умножаю хвалу о Тебе.

LXX Септуагинта: ἐγὼ Я δὲ же διὰ - παντὸς всегда ἐλπιῶ буду надеяться καὶ и προσθήσω приложу ἐπὶ на πᾶσαν всякий (день) τὴν - αἴνεσίν похвалу σου. Тебе.

Масоретский:
וַ֭ and אֲנִי i תָּמִ֣יד continuity אֲיַחֵ֑ל wait, to hope וְ֝ and הֹוסַפְתִּ֗י add עַל־ upon כָּל־ whole תְּהִלָּתֶֽךָ׃ praise

Синодальный: 70:15 - Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои; ибо я не знаю им числа.
МБО70:15 - Уста мои будут провозглашать Твою праведность, целый день - Твое спасение, так как я не знаю числа им.

LXX Септуагинта: τὸ - στόμα Рот μου мой ἐξαγγελεῖ будет возвещать τὴν - δικαιοσύνην справедливость σου, Твою, ὅλην весь τὴν - ἡμέραν день τὴν - σωτηρίαν спасение σου, Твоё, ὅτι потому что οὐκ не ἔγνων познали они γραμματείας. книжности.

Масоретский:
פִּ֤י׀ mouth יְסַפֵּ֬ר count צִדְקָתֶ֗ךָ justice כָּל־ whole הַ the יֹּ֥ום day תְּשׁוּעָתֶ֑ךָ salvation כִּ֤י that לֹ֖א not יָדַ֣עְתִּי know סְפֹרֹֽות׃ [uncertain]

Синодальный: 70:16 - Войду в размышление о силах Господа Бога; воспомяну правду Твою — единственно Твою.
МБО70:16 - Я приду и буду говорить о Твоих великих делах, Владыка Господи, буду напоминать всем о Твоей праведности, какая есть только у Тебя.

LXX Септуагинта: εἰσελεύσομαι Приду ἐν с δυναστείᾳ властью κυρίου· Господа; κύριε, Господи, μνησθήσομαι буду напоминать τῆς - δικαιοσύνης правосудие σου Тебя μόνου. одного.

Масоретский:
אָבֹ֗וא come בִּ֭ in גְבֻרֹות strength אֲדֹנָ֣י Lord יְהוִ֑ה YHWH אַזְכִּ֖יר remember צִדְקָתְךָ֣ justice לְ to בַדֶּֽךָ׃ linen, part, stave

Синодальный: 70:17 - Боже! Ты наставлял меня от юности моей, и доныне я возвещаю чудеса Твои.
МБО70:17 - Боже, Ты учил меня с юных лет моих, и до сих пор я рассказываю о Твоих чудесах.

LXX Септуагинта: ἐδίδαξάς Ты научил με, меня, - θεός, Боже, ἐκ от νεότητός юности μου, моей, καὶ и μέχρι до νῦν теперь ἀπαγγελῶ буду возвещать τὰ - θαυμάσιά чудеса σου. Твои.

Масоретский:
אֱֽלֹהִ֗ים god(s) לִמַּדְתַּ֥נִי learn מִ from נְּעוּרָ֑י youth וְ and עַד־ unto הֵ֝֗נָּה here אַגִּ֥יד report נִפְלְאֹותֶֽיךָ׃ be miraculous

Синодальный: 70:18 - И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего.
МБО70:18 - Так и вплоть до самой старости, до седины, Боже, не покидай меня - до тех пор, пока не расскажу о силе Твоей руки этому поколению и всем грядущим поколениям - о Твоем могуществе.

LXX Септуагинта: καὶ И ἕως до γήρους старости καὶ и πρεσβείου, седины, - θεός, Боже, μὴ не ἐγκαταλίπῃς оставь με, меня, ἕως пока не ἂν - ἀπαγγείλω сообщу τὸν - βραχίονά мышцу σου Твою πάσῃ всему τῇ - γενεᾷ потомству τῇ - ἐρχομένῃ, приходящему, τὴν - δυναστείαν могущество σου Твоё καὶ и τὴν - δικαιοσύνην справедливость σου. Твою.

Масоретский:
וְ and גַ֤ם even עַד־ unto זִקְנָ֨ה׀ old age וְ and שֵׂיבָה֮ age אֱלֹהִ֪ים god(s) אַֽל־ not תַּעַ֫זְבֵ֥נִי leave עַד־ unto אַגִּ֣יד report זְרֹועֲךָ֣ arm לְ to דֹ֑ור generation לְ to כָל־ whole יָ֝בֹ֗וא come גְּבוּרָתֶֽךָ׃ strength

Синодальный: 70:19 - Правда Твоя, Боже, до превыспренних; великие дела соделал Ты; Боже, кто подобен Тебе?
МБО70:19 - Твоя праведность, Боже, огромна, как сама высота, Твои дела - велики. Боже, кто подобен Тебе?

LXX Септуагинта: καὶ И ἕως до γήρους старости καὶ и πρεσβείου, седины, - θεός, Боже, μὴ не ἐγκαταλίπῃς оставь με, меня, ἕως пока не ἂν - ἀπαγγείλω сообщу τὸν - βραχίονά мышцу σου Твою πάσῃ всему τῇ - γενεᾷ потомству τῇ - ἐρχομένῃ, приходящему, τὴν - δυναστείαν могущество σου Твоё καὶ и τὴν - δικαιοσύνην справедливость σου. Твою.

Масоретский:
וְ and צִדְקָתְךָ֥ justice אֱלֹהִ֗ים god(s) עַד־ unto מָ֫רֹ֥ום high place אֲשֶׁר־ [relative] עָשִׂ֥יתָ make גְדֹלֹ֑ות great אֱ֝לֹהִ֗ים god(s) מִ֣י who כָמֹֽוךָ׃ like

Синодальный: 70:20 - Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня и из бездн земли опять выводил меня.
МБО70:20 - Ты показал мне много горьких бед, и все же возвращал меня к жизни и из пропастей земных вновь выводил меня.

LXX Септуагинта: ὅσας Бесчисленно ἔδειξάς Ты показал μοι мне θλίψεις угнетения πολλὰς многие καὶ и κακάς, злые, καὶ и ἐπιστρέψας вернувшись ἐζωοποίησάς Ты оживил με меня καὶ и ἐκ из τῶν - ἀβύσσων бездны τῆς - γῆς земли́ πάλιν опять ἀνήγαγές вывел με. меня.

Масоретский:
אֲשֶׁ֤ר [relative] הראיתנו see צָרֹ֥ות distress רַבֹּ֗ות much וְ and רָ֫עֹ֥ות evil תָּשׁ֥וּב return תחיינו be alive וּֽ and מִ from תְּהֹמֹ֥ות primeval ocean הָ֝ the אָ֗רֶץ earth תָּשׁ֥וּב return תַּעֲלֵֽנִי׃ ascend

Синодальный: 70:21 - Ты возвышал меня и утешал меня, [и из бездн земли выводил меня].
МБО70:21 - Ты возвышал меня и давал мне утешение.

LXX Септуагинта: ἐπλεόνασας Ты приумножил τὴν - μεγαλοσύνην величие σου Твоё καὶ и ἐπιστρέψας вернувшись παρεκάλεσάς призвал με меня [καὶ ἐκ из τῶν - ἀβύσσων бездны τῆς - γῆς земли́ πάλιν опять ἀνήγαγές вывел με]. меня].

Масоретский:
תֶּ֤רֶב׀ be many גְּֽדֻלָּתִ֗י greatness וְ and תִסֹּ֥ב turn תְּֽנַחֲמֵֽנִי׃ repent, console

Синодальный: 70:22 - И я буду славить Тебя на псалтири, Твою истину, Боже мой; буду воспевать Тебя на гуслях, Святый Израилев!
МБО70:22 - На лире я буду славить верность Твою, мой Бог; на арфе я воспою хвалу Тебе, Святой Израиля.

LXX Септуагинта: καὶ Тогда γὰρ ведь ἐγὼ я ἐξομολογήσομαί восхвалю σοι Тебя ἐν на σκεύει орудии ψαλμοῦ пения τὴν - ἀλήθειάν истину σου, Твою, - θεός· Боже; ψαλῶ буду воспевать псалмы σοι Тебе ἐν на κιθάρᾳ, лире, - ἅγιος Святой τοῦ - Ισραηλ. Израиля.

Масоретский:
גַּם־ even אֲנִ֤י׀ i אֹודְךָ֣ praise בִ in כְלִי־ tool נֶבֶל֮ harp אֲמִתְּךָ֪ trustworthiness אֱלֹ֫הָ֥י god(s) אֲזַמְּרָ֣ה sing לְךָ֣ to בְ in כִנֹּ֑ור cither קְ֝דֹ֗ושׁ holy יִשְׂרָאֵֽל׃ Israel

Синодальный: 70:23 - Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил;
МБО70:23 - Восклицают уста мои от радости, когда я Тебя воспеваю, и радуется душа моя, которую Ты искупил.

LXX Септуагинта: ἀγαλλιάσονται Будут радоваться τὰ - χείλη губы μου, мои, ὅταν когда ψάλω я играл бы σοι, Тебе, καὶ и - ψυχή душа μου, моя, ἣν которую ἐλυτρώσω. Ты освободил.

Масоретский:
תְּרַנֵּ֣נָּ֣ה cry of joy שְׂ֭פָתַי lip כִּ֣י that אֲזַמְּרָה־ sing לָּ֑ךְ to וְ֝ and נַפְשִׁ֗י soul אֲשֶׁ֣ר [relative] פָּדִֽיתָ׃ buy off

Синодальный: 70:24 - и язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены ищущие мне зла.
МБО70:24 - Целый день я буду говорить о Твоей праведности, потому что опозорены и постыжены желающие мне зла.

LXX Септуагинта: ἔτι Ещё δὲ ведь καὶ и - γλῶσσά язык μου мой ὅλην весь τὴν - ἡμέραν день μελετήσει будет изучать τὴν - δικαιοσύνην правосудие σου, Твоё, ὅταν когда αἰσχυνθῶσιν были бы опозорены καὶ и ἐντραπῶσιν пристыжены οἱ - ζητοῦντες ищущие τὰ - κακά зла μοι. мне.

Масоретский:
גַּם־ even לְשֹׁונִ֗י tongue כָּל־ whole הַ֭ the יֹּום day תֶּהְגֶּ֣ה mutter צִדְקָתֶ֑ךָ justice כִּי־ that בֹ֥שׁוּ be ashamed כִֽי־ that חָ֝פְר֗וּ be ashamed מְבַקְשֵׁ֥י seek רָעָתִֽי׃ evil

Открыть окно