Библия Biblezoom Cloud / Псалтирь 50 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 50:1 - Начальнику хора. Псалом Давида,
МБО50:1 - Дирижеру хора. Псалом Давида,

LXX Септуагинта: Εἰς На τὸ - τέλος· завершение; ψαλμὸς псалом τῷ - Δαυιδ (с) Давидом

Масоретский:
לַ to the מְנַצֵּ֗חַ prevail מִזְמֹ֥ור psalm לְ to דָוִֽד׃ David

Синодальный: 50:2 - когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Вирсавии.
МБО50:2 - когда пророк Нафан пришел к нему, после того, как Давид согрешил с Вирсавией.

LXX Септуагинта: ἐν когда τῷ - ἐλθεῖν приходил πρὸς к αὐτὸν нему Ναθαν Нафан τὸν - προφήτην, пророк, ἡνίκα когда εἰσῆλθεν вошёл πρὸς к Βηρσαβεε. Вирсавии.

Масоретский:
בְּֽ in בֹוא־ come אֵ֭לָיו to נָתָ֣ן Nathan הַ the נָּבִ֑יא prophet כַּֽ as אֲשֶׁר־ [relative] בָּ֝֗א come אֶל־ to בַּת־שָֽׁבַע׃ Bathsheba

Синодальный: 50:3 - Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.
МБО50:3 - Боже, помилуй меня по Твоей милости, по великой Твоей любви изгладь мои беззакония.

LXX Септуагинта: ᾿Ελέησόν Помилуй με, меня, - θεός, Боже, κατὰ по τὸ - μέγα великой ἔλεός милости σου Твоей καὶ и κατὰ по τὸ - πλῆθος множеству τῶν - οἰκτιρμῶν состраданий σου Твоих ἐξάλειψον замажь τὸ - ἀνόμημά беззакония μου· мои;

Масоретский:
חָנֵּ֣נִי favour אֱלֹהִ֣ים god(s) כְּ as חַסְדֶּ֑ךָ loyalty כְּ as רֹ֥ב multitude רַ֝חֲמֶ֗יךָ compassion מְחֵ֣ה wipe פְשָׁעָֽי׃ rebellion

Синодальный: 50:4 - Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня,
МБО50:4 - Омой меня от неправды и от греха очисти,

LXX Септуагинта: ἐπὶ на πλεῖον многочисленно πλῦνόν омой με меня ἀπὸ от τῆς - ἀνομίας беззакония μου моего καὶ и ἀπὸ от τῆς - ἁμαρτίας греха μου моего καθάρισόν очисти με. меня.

Масоретский:
הרבה be many כַּבְּסֵ֣נִי wash מֵ from עֲוֹנִ֑י sin וּֽ and מֵ from חַטָּאתִ֥י sin טַהֲרֵֽנִי׃ be clean

Синодальный: 50:5 - ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.
МБО50:5 - потому что я сознаю мои беззакония, и грех мой всегда предо мной.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что τὴν - ἀνομίαν беззаконие μου моё ἐγὼ я γινώσκω, осознаю, καὶ и - ἁμαρτία грех μου мой ἐνώπιόν передо μού мной ἐστιν есть διὰ во παντός. всякое (время).

Масоретский:
כִּֽי־ that פְ֭שָׁעַי rebellion אֲנִ֣י i אֵדָ֑ע know וְ and חַטָּאתִ֖י sin נֶגְדִּ֣י counterpart תָמִֽיד׃ continuity

Синодальный: 50:6 - Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем.
МБО50:6 - Против Тебя Одного я согрешил и в Твоих глазах сделал зло. Ты справедлив в Своем приговоре и безупречен в суде Своем.

LXX Септуагинта: σοὶ Тебе μόνῳ одному ἥμαρτον я согрешил καὶ и τὸ - πονηρὸν скверное ἐνώπιόν перед σου Тобою ἐποίησα, сделал, ὅπως когда ἂν как δικαιωθῇς Ты оправдан ἐν в τοῖς - λόγοις словах σου Твоих καὶ и νικήσῃς победил бы ἐν во время τῷ - κρίνεσθαί осуждения σε. Тебя.

Масоретский:
לְךָ֤ to לְ to בַדְּךָ֨׀ linen, part, stave חָטָאתִי֮ miss וְ and הָ the רַ֥ע evil בְּ in עֵינֶ֗יךָ eye עָ֫שִׂ֥יתִי make לְ֭מַעַן because of תִּצְדַּ֥ק be just בְּ in דָבְרֶ֗ךָ speak תִּזְכֶּ֥ה be clean בְ in שָׁפְטֶֽךָ׃ judge

Синодальный: 50:7 - Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.
МБО50:7 - Поистине, грешником я родился, грешным зачала меня моя мать.

LXX Септуагинта: ἰδοὺ Вот γὰρ же ἐν в ἀνομίαις беззакониях συνελήμφθην, я был принят, καὶ и ἐν во ἁμαρτίαις грехах ἐκίσσησέν зачала με меня - μήτηρ мать μου. моя.

Масоретский:
הֵן־ behold בְּ in עָוֹ֥ון sin חֹולָ֑לְתִּי have labour pain, to cry וּ֝ and בְ in חֵ֗טְא offence יֶֽחֱמַ֥תְנִי be hot אִמִּֽי׃ mother

Синодальный: 50:8 - Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость [Твою].
МБО50:8 - Но Ты желаешь истины, сокрытой в сердце, так наполни сердце мое Твоей мудростью.

LXX Септуагинта: ἰδοὺ Вот γὰρ ведь ἀλήθειαν истину ἠγάπησας, Ты полюбил, τὰ - ἄδηλα неведомое καὶ и τὰ - κρύφια скрытое τῆς - σοφίας мудрости σου Твоей ἐδήλωσάς явил μοι. мне.

Масоретский:
הֵן־ behold אֱ֭מֶת trustworthiness חָפַ֣צְתָּ desire בַ in the טֻּחֹ֑ות [uncertain] וּ֝ and בְ in סָתֻ֗ם stop up חָכְמָ֥ה wisdom תֹודִיעֵֽנִי׃ know

Синодальный: 50:9 - Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега.
МБО50:9 - Очисти меня иссопом, и буду чист; омой меня, и стану белее снега.

LXX Септуагинта: ῥαντιεῖς Окропишь με меня ὑσσώπῳ, иссопом, καὶ и καθαρισθήσομαι· буду очищен; πλυνεῖς омоешь με, меня, καὶ и ὑπὲρ более χιόνα сне́га λευκανθήσομαι. буду убелён.

Масоретский:
תְּחַטְּאֵ֣נִי miss בְ in אֵזֹ֣וב hyssop וְ and אֶטְהָ֑ר be clean תְּ֝כַבְּסֵ֗נִי wash וּ and מִ from שֶּׁ֥לֶג snow אַלְבִּֽין׃ be white

Синодальный: 50:10 - Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные.
МБО50:10 - Дай мне услышать веселье и радость; пусть порадуются кости, Тобой сокрушенные.

LXX Септуагинта: ἀκουτιεῖς Услышишь με меня ἀγαλλίασιν ликование καὶ и εὐφροσύνην· веселье; ἀγαλλιάσονται восторжествуют ὀστᾶ кости τεταπεινωμένα. ослабленные.

Масоретский:
תַּ֭שְׁמִיעֵנִי hear שָׂשֹׂ֣ון rejoicing וְ and שִׂמְחָ֑ה joy תָּ֝גֵ֗לְנָה rejoice עֲצָמֹ֥ות bone דִּכִּֽיתָ׃ crush

Синодальный: 50:11 - Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои.
МБО50:11 - Отврати лицо от моих грехов и неправду мою изгладь.

LXX Септуагинта: ἀπόστρεψον Обрати τὸ - πρόσωπόν лицо σου Твоё ἀπὸ от τῶν - ἁμαρτιῶν грехов μου моих καὶ и πάσας все τὰς - ἀνομίας беззакония μου мои ἐξάλειψον. замажь.

Масоретский:
הַסְתֵּ֣ר hide פָּ֭נֶיךָ face מֵ from חֲטָאָ֑י offence וְֽ and כָל־ whole עֲוֹ֖נֹתַ֣י sin מְחֵֽה׃ wipe

Синодальный: 50:12 - Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.
МБО50:12 - Сотвори во мне чистое сердце, Боже, и обнови во мне правый дух.

LXX Септуагинта: καρδίαν Сердце καθαρὰν чистое κτίσον насади ἐν во ἐμοί, мне, - θεός, Боже, καὶ и πνεῦμα Дух εὐθὲς праведный ἐγκαίνισον обнови ἐν во τοῖς - ἐγκάτοις внутренности μου. моей.

Масоретский:
לֵ֣ב heart טָ֭הֹור pure בְּרָא־ create לִ֣י to אֱלֹהִ֑ים god(s) וְ and ר֥וּחַ wind נָ֝כֹ֗ון be firm חַדֵּ֥שׁ be new בְּ in קִרְבִּֽי׃ interior

Синодальный: 50:13 - Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня.
МБО50:13 - Не отвергни меня от Себя и Твоего Святого Духа не отними у меня.

LXX Септуагинта: μὴ Не ἀπορρίψῃς удали με меня ἀπὸ от τοῦ - προσώπου лица σου Твоего καὶ и τὸ - πνεῦμα Дух τὸ - ἅγιόν святой σου Твой μὴ не ἀντανέλῃς угаси ἀπ᾿ от ἐμοῦ. меня.

Масоретский:
אַל־ not תַּשְׁלִיכֵ֥נִי throw מִ from לְּ to פָנֶ֑יךָ face וְ and ר֥וּחַ wind קָ֝דְשְׁךָ֗ holiness אַל־ not תִּקַּ֥ח take מִמֶּֽנִּי׃ from

Синодальный: 50:14 - Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня.
МБО50:14 - Верни мне радость Твоего спасения и Духом владычественным поддержи меня

LXX Септуагинта: ἀπόδος Отдай μοι мне τὴν - ἀγαλλίασιν ликование τοῦ - σωτηρίου спасения σου Твоего καὶ и πνεύματι Духом ἡγεμονικῷ руководящим στήρισόν утверди με. меня.

Масоретский:
הָשִׁ֣יבָה return לִּ֭י to שְׂשֹׂ֣ון rejoicing יִשְׁעֶ֑ךָ help וְ and ר֖וּחַ wind נְדִיבָ֣ה willing תִסְמְכֵֽנִי׃ support

Синодальный: 50:15 - Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся.
МБО50:15 - Тогда я научу нечестивых Твоим путям, и грешники к Тебе обратятся.

LXX Септуагинта: διδάξω Научу ἀνόμους беззаконных τὰς - ὁδούς путям σου, Твоим, καὶ и ἀσεβεῖς нечестивые ἐπὶ к σὲ Тебе ἐπιστρέψουσιν. обратятся.

Масоретский:
אֲלַמְּדָ֣ה learn פֹשְׁעִ֣ים rebel דְּרָכֶ֑יךָ way וְ֝ and חַטָּאִ֗ים sinful אֵלֶ֥יךָ to יָשֽׁוּבוּ׃ return

Синодальный: 50:16 - Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою.
МБО50:16 - Боже, избавь меня от кровопролития, Боже моего спасения, и язык мой восславит праведность Твою.

LXX Септуагинта: ῥῦσαί Избавь με меня ἐξ от αἱμάτων, кровей, - θεὸς Боже - θεὸς Бог τῆς - σωτηρίας спасения μου· моего; ἀγαλλιάσεται будет прославлять - γλῶσσά язык μου мой τὴν - δικαιοσύνην правосудие σου. Твоё.

Масоретский:
הַצִּ֘ילֵ֤נִי deliver מִ from דָּמִ֨ים׀ blood אֱֽלֹהִ֗ים god(s) אֱלֹהֵ֥י god(s) תְּשׁוּעָתִ֑י salvation תְּרַנֵּ֥ן cry of joy לְשֹׁונִ֗י tongue צִדְקָתֶֽךָ׃ justice

Синодальный: 50:17 - Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою:
МБО50:17 - Открой мне уста, Владыка, и они Тебя возвеличат.

LXX Септуагинта: κύριε, Господи, τὰ - χείλη губы μου мои ἀνοίξεις, Ты откроешь, καὶ и τὸ - στόμα рот μου мой ἀναγγελεῖ будет возвещать τὴν - αἴνεσίν похвалу σου. Тебе.

Масоретский:
אֲ֭דֹנָי Lord שְׂפָתַ֣י lip תִּפְתָּ֑ח open וּ֝ and פִ֗י mouth יַגִּ֥יד report תְּהִלָּתֶֽךָ׃ praise

Синодальный: 50:18 - ибо жертвы Ты не желаешь, — я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь.
МБО50:18 - Жертвы Тебе неугодны - я дал бы их, всесожжений Ты не желаешь.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что εἰ если бы ἠθέλησας пожелал Ты θυσίαν, жертвы, ἔδωκα я положил ἄν· бы; ὁλοκαυτώματα всесожжениям οὐκ не εὐδοκήσεις. будешь довольным.

Масоретский:
כִּ֤י׀ that לֹא־ not תַחְפֹּ֣ץ desire זֶ֣בַח sacrifice וְ and אֶתֵּ֑נָה give עֹ֝ולָ֗ה burnt-offering לֹ֣א not תִרְצֶֽה׃ like

Синодальный: 50:19 - Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже.
МБО50:19 - Жертва Богу - дух сокрушенный; сокрушенное и скорбящее сердце, Боже, Ты не пренебрежешь.

LXX Септуагинта: θυσία Жертва τῷ - θεῷ Богу πνεῦμα Дух συντετριμμένον, сокрушённый, καρδίαν сердце συντετριμμένην сокрушённое καὶ и τεταπεινωμένην смиренное - θεὸς Боже οὐκ не ἐξουθενώσει. презришь Ты.

Масоретский:
זִֽבְחֵ֣י sacrifice אֱלֹהִים֮ god(s) ר֪וּחַ wind נִשְׁבָּ֫רָ֥ה break לֵב־ heart נִשְׁבָּ֥ר break וְ and נִדְכֶּ֑ה crush אֱ֝לֹהִ֗ים god(s) לֹ֣א not תִבְזֶֽה׃ despise

Синодальный: 50:20 - Облагодетельствуй, [Господи,] по благоволению Твоему Сион; воздвигни стены Иерусалима:
МБО50:20 - Сотвори Сиону добро по благоволению Твоему, заново возведи стены Иерусалима.

LXX Септуагинта: ἀγάθυνον, Порадуй, κύριε, Господи, ἐν в τῇ - εὐδοκίᾳ благоволении σου Твоём τὴν - Σιων, Сион, καὶ и οἰκοδομηθήτω воздвигни τὰ - τείχη сте́ны Ιερουσαλημ· Иерусалима;

Масоретский:
הֵיטִ֣יבָה be good בִ֭ in רְצֹונְךָ pleasure אֶת־ [object marker] צִיֹּ֑ון Zion תִּ֝בְנֶ֗ה build חֹומֹ֥ות wall יְרוּשָׁלִָֽם׃ Jerusalem

Синодальный: 50:21 - тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов.
МБО50:21 - Тогда должные жертвы, возношения и всесожжения будут угодны Тебе; тогда принесут быков на Твой жертвенник.

LXX Септуагинта: τότε тогда εὐδοκήσεις будешь довольным θυσίαν жертве δικαιοσύνης, правды, ἀναφορὰν возложения καὶ и ὁλοκαυτώματα· всесожжений; τότε тогда ἀνοίσουσιν вознесут ἐπὶ на τὸ - θυσιαστήριόν жертвенник σου Твой μόσχους. тельцов.

Масоретский:
אָ֤ז then תַּחְפֹּ֣ץ desire זִבְחֵי־ sacrifice צֶ֭דֶק justice עֹולָ֣ה burnt-offering וְ and כָלִ֑יל entire אָ֤ז then יַעֲל֖וּ ascend עַל־ upon מִזְבַּחֲךָ֣ altar פָרִֽים׃ young bull

Открыть окно