Biblezoom Cloud / Псалтирь 49 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 49:1 - Бог Богов, Господь возглаголал и призывает землю, от восхода солнца до запада.
МБО49:1 - Псалом Асафа. Господь - Бог богов; Он призывает землю от востока до запада.

LXX Септуагинта: Ψαλμὸς Псалом τῷ - Ασαφ. (с) Асафом. Θεὸς Бог θεῶν Богов κύριος Господь ἐλάλησεν возвестил καὶ и ἐκάλεσεν призвал τὴν - γῆν землю ἀπὸ от ἀνατολῶν востока ἡλίου солнца καὶ и μέχρι до δυσμῶν. запада.

Масоретский:
מִזְמֹ֗ור psalm לְ to אָ֫סָ֥ף Asaph אֵ֤ל׀ god אֱֽלֹהִ֡ים god(s) יְֽהוָ֗ה YHWH דִּבֶּ֥ר speak וַ and יִּקְרָא־ call אָ֑רֶץ earth מִ from מִּזְרַח־ sunrise שֶׁ֝֗מֶשׁ sun עַד־ unto מְבֹאֹֽו׃ entrance

Синодальный: 49:2 - С Сиона, который есть верх красоты, является Бог,
МБО49:2 - С Сиона, совершенного красотой, Бог являет Свой свет.

LXX Септуагинта: ἐκ Из Σιων Сиона - εὐπρέπεια благообразие τῆς - ὡραιότητος самой красоты αὐτοῦ, Его, это θεὸς Бог ἐμφανῶς явно ἥξει, придёт,

Масоретский:
מִ from צִּיֹּ֥ון Zion מִכְלַל־ perfection יֹ֗פִי beauty אֱלֹהִ֥ים god(s) הֹופִֽיעַ׃ shine

Синодальный: 49:3 - грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его сильная буря.
МБО49:3 - Бог наш идет и в безмолвии не останется. Огонь пожирает перед Ним, и вокруг Него буря ярится.

LXX Септуагинта: ἐκ Из Σιων Сиона - εὐπρέπεια благообразие τῆς - ὡραιότητος самой красоты αὐτοῦ, Его, это θεὸς Бог ἐμφανῶς явно ἥξει, придёт,

Масоретский:
יָ֤בֹ֥א come אֱלֹהֵ֗ינוּ god(s) וְֽ and אַל־ not יֶ֫חֱרַ֥שׁ be deaf אֵשׁ־ fire לְ to פָנָ֥יו face תֹּאכֵ֑ל eat וּ֝ and סְבִיבָ֗יו surrounding נִשְׂעֲרָ֥ה whirl מְאֹֽד׃ might

Синодальный: 49:4 - Он призывает свыше небо и землю, судить народ Свой:
МБО49:4 - Он призывает небеса сверху и землю быть свидетелями Его суда над Своим народом:

LXX Септуагинта: προσκαλέσεται Он призовёт τὸν - οὐρανὸν небо ἄνω наверху καὶ и τὴν - γῆν землю διακρῖναι судить τὸν - λαὸν народ αὐτοῦ· Свой:

Масоретский:
יִקְרָ֣א call אֶל־ to הַ the שָּׁמַ֣יִם heavens מֵ from עָ֑ל height וְ and אֶל־ to הָ֝ the אָ֗רֶץ earth לָ to דִ֥ין judge עַמֹּֽו׃ people

Синодальный: 49:5 - "соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при жертве".
МБО49:5 - «Соберите ко Мне Моих верных, кто заключил со Мной завет при жертве».

LXX Септуагинта: συναγάγετε Соберите αὐτῷ Ему τοὺς - ὁσίους святых αὐτοῦ Его τοὺς - διατιθεμένους вступивших (в) τὴν - διαθήκην завет αὐτοῦ Его ἐπὶ при θυσίαις, жертвах,

Масоретский:
אִסְפוּ־ gather לִ֥י to חֲסִידָ֑י loyal כֹּרְתֵ֖י cut בְרִיתִ֣י covenant עֲלֵי־ upon זָֽבַח׃ sacrifice

Синодальный: 49:6 - И небеса провозгласят правду Его, ибо судия сей есть Бог.
МБО49:6 - И небеса возвещают о праведности Его, потому что Сам Бог - судья. Пауза

LXX Септуагинта: καὶ и ἀναγγελοῦσιν объявят οἱ - οὐρανοὶ небеса τὴν - δικαιοσύνην правду αὐτοῦ, Его, ὅτι потому что - θεὸς Бог κριτής судья ἐστιν. есть. διάψαλμα. Воспевание.

Масоретский:
וַ and יַּגִּ֣ידוּ report שָׁמַ֣יִם heavens צִדְקֹ֑ו justice כִּֽי־ that אֱלֹהִ֓ים׀ god(s) שֹׁפֵ֖ט judge ה֣וּא he סֶֽלָה׃ sela

Синодальный: 49:7 - "Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль! Я буду свидетельствовать против тебя: Я Бог, твой Бог.
МБО49:7 - «Слушай, народ Мой, и Я буду говорить; Израиль, Я буду против тебя свидетельствовать. Я - Бог, твой Бог.

LXX Септуагинта: ῎Ακουσον, Послушай, λαός народ μου, Мой, καὶ и λαλήσω Я буду говорить σοι, тебе, Ισραηλ, Израиль, καὶ и διαμαρτύρομαί заклинаю σοι· тебя; это θεὸς Бог это θεός Бог σού твой εἰμι есть ἐγώ. Я.

Масоретский:
שִׁמְעָ֤ה hear עַמִּ֨י׀ people וַ and אֲדַבֵּ֗רָה speak יִ֭שְׂרָאֵל Israel וְ and אָעִ֣ידָה warn, to witness בָּ֑ךְ in אֱלֹהִ֖ים god(s) אֱלֹהֶ֣יךָ god(s) אָנֹֽכִי׃ i

Синодальный: 49:8 - Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; всесожжения твои всегда предо Мною;
МБО49:8 - Не за жертвы твои Я тебя корю - твои всесожжения всегда предо Мною.

LXX Септуагинта: οὐκ Не ἐπὶ за ταῖς - θυσίαις жертвы σου твои ἐλέγξω буду обличать σε, тебя, τὰ - δὲ так как ὁλοκαυτώματά всесожжения σου твои ἐνώπιόν передо μού Мной ἐστιν есть διὰ во παντός· всякое (время);

Масоретский:
לֹ֣א not עַל־ upon זְ֭בָחֶיךָ sacrifice אֹוכִיחֶ֑ךָ reprove וְ and עֹולֹתֶ֖יךָ burnt-offering לְ to נֶגְדִּ֣י counterpart תָמִֽיד׃ continuity

Синодальный: 49:9 - не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих,
МБО49:9 - Мне не нужен ни бык из твоих загонов, ни козлы из твоих дворов,

LXX Септуагинта: οὐ не δέξομαι приму ἐκ из τοῦ - οἴκου до́ма σου твоего μόσχους тельцов οὐδὲ и ἐκ из τῶν - ποιμνίων стад σου твоих χιμάρους. козлов.

Масоретский:
לֹא־ not אֶקַּ֣ח take מִ from בֵּיתְךָ֣ house פָ֑ר young bull מִ֝ from מִּכְלְאֹתֶ֗יךָ enclosure עַתּוּדִֽים׃ ram

Синодальный: 49:10 - ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор,
МБО49:10 - ведь все звери в лесу - Мои, и скот на тысяче гор.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что ἐμά Мои ἐστιν есть πάντα все τὰ - θηρία звери τοῦ - δρυμοῦ, леса, κτήνη вьючный скот ἐν на τοῖς - ὄρεσιν горах καὶ и βόες· быки;

Масоретский:
כִּי־ that לִ֥י to כָל־ whole חַיְתֹו־ wild animal יָ֑עַר wood בְּ֝הֵמֹ֗ות cattle בְּ in הַרְרֵי־ mountain אָֽלֶף׃ thousand

Синодальный: 49:11 - знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною.
МБО49:11 - Я знаю всех птиц в горах и все, что живет в полях.

LXX Септуагинта: ἔγνωκα Я сосчитал πάντα всех τὰ - πετεινὰ птиц τοῦ - οὐρανοῦ, неба, καὶ и ὡραιότης спелость ἀγροῦ поля μετ᾿ передо ἐμοῦ Мной ἐστιν. есть.

Масоретский:
יָ֭דַעְתִּי know כָּל־ whole עֹ֣וף birds הָרִ֑ים mountain וְ and זִ֥יז swarm שָׂ֝דַ֗י open field עִמָּדִֽי׃ company

Синодальный: 49:12 - Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее.
МБО49:12 - Если бы Я был голоден, Я бы тебе не сказал, ведь вселенная - Моя и все, что наполняет ее.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если πεινάσω, голодать буду, οὐ нет μή не σοι тебе εἴπω· сказал бы; ἐμὴ Моя γάρ ведь ἐστιν есть - οἰκουμένη обитаемая земля καὶ также и τὸ - πλήρωμα содержимое αὐτῆς. её.

Масоретский:
אִם־ if אֶ֭רְעַב be hungry לֹא־ not אֹ֣מַר say לָ֑ךְ to כִּי־ that לִ֥י to תֵ֝בֵ֗ל world וּ and מְלֹאָֽהּ׃ fullness

Синодальный: 49:13 - Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов?
МБО49:13 - Разве Я ем мясо быков или пью козлиную кровь?

LXX Септуагинта: μὴ Разве φάγομαι Я буду есть κρέα мясо ταύρων быков или αἷμα кровь τράγων козлов πίομαι; пить?

Масоретский:
הַֽ֭ [interrogative] אֹוכַל eat בְּשַׂ֣ר flesh אַבִּירִ֑ים strong וְ and דַ֖ם blood עַתּוּדִ֣ים ram אֶשְׁתֶּֽה׃ drink

Синодальный: 49:14 - Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои,
МБО49:14 - Принеси хвалу в жертву Богу, исполни свои обеты пред Всевышним,

LXX Септуагинта: θῦσον Заколи τῷ - θεῷ Богу θυσίαν жертву αἰνέσεως хвалы καὶ и ἀπόδος воздай τῷ - ὑψίστῳ Всевышнему τὰς - εὐχάς обеты σου· твои;

Масоретский:
זְבַ֣ח slaughter לֵ to אלֹהִ֣ים god(s) תֹּודָ֑ה thanksgiving וְ and שַׁלֵּ֖ם be complete לְ to עֶלְיֹ֣ון upper נְדָרֶֽיךָ׃ vow

Синодальный: 49:15 - и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня".
МБО49:15 - и тогда призови Меня в день бедствия, и Я спасу тебя, и ты прославишь Меня».

LXX Септуагинта: καὶ тогда ἐπικάλεσαί призови με Меня ἐν в ἡμέρᾳ день θλίψεως, притеснения, καὶ и ἐξελοῦμαί приму σε, тебя, καὶ и δοξάσεις ты прославишь με. Меня. διάψαλμα. Воспевание.

Масоретский:
וּ֭ and קְרָאֵנִי call בְּ in יֹ֣ום day צָרָ֑ה distress אֲ֝חַלֶּצְךָ֗ draw off וּֽ and תְכַבְּדֵֽנִי׃ be heavy

Синодальный: 49:16 - Грешнику же говорит Бог: "что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои,
МБО49:16 - Но нечестивому Бог говорит: «Как ты смеешь возвещать Мои уставы и говорить о Моем завете?

LXX Септуагинта: τῷ - δὲ Но ἁμαρτωλῷ грешнику εἶπεν сказал - θεός Бог: ῞Ινα Для τί чего σὺ ты διηγῇ указываешь τὰ - δικαιώματά предписания μου Мои καὶ и ἀναλαμβάνεις пересказываешь τὴν - διαθήκην завет μου Мой διὰ через στόματός рот σου; твой?

Масоретский:
וְ and לָ֤ to the רָשָׁ֨ע׀ guilty אָ֘מַ֤ר say אֱלֹהִ֗ים god(s) מַה־ what לְּ֭ךָ to לְ to סַפֵּ֣ר count חֻקָּ֑י portion וַ and תִּשָּׂ֖א lift בְרִיתִ֣י covenant עֲלֵי־ upon פִֽיךָ׃ mouth

Синодальный: 49:17 - а сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя?
МБО49:17 - Ты ненавидишь Мое наставление и бросаешь за спину Мои слова.

LXX Септуагинта: σὺ Ты δὲ же ἐμίσησας возненавидел παιδείαν наставление καὶ и ἐξέβαλες отбросил τοὺς - λόγους Слова́ μου Мои εἰς сообразно τὰ - ὀπίσω. назад.

Масоретский:
וְ֭ and אַתָּה you שָׂנֵ֣אתָ hate מוּסָ֑ר chastening וַ and תַּשְׁלֵ֖ךְ throw דְּבָרַ֣י word אַחֲרֶֽיךָ׃ after

Синодальный: 49:18 - когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься;
МБО49:18 - Увидев вора, ты с ним сближаешься, и водишь дружбу с прелюбодеями.

LXX Септуагинта: εἰ Если ἐθεώρεις увидел κλέπτην, вора, συνέτρεχες сошёлся αὐτῷ, (с) ним, καὶ и μετὰ среди μοιχῶν прелюбодеев τὴν - μερίδα часть σου твою ἐτίθεις· укрыл;

Масоретский:
אִם־ if רָאִ֣יתָ see גַ֭נָּב thief וַ and תִּ֣רֶץ like עִמֹּ֑ו with וְ and עִ֖ם with מְנָאֲפִ֣ים commit adultery חֶלְקֶֽךָ׃ share

Синодальный: 49:19 - уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство;
МБО49:19 - Ты даешь злословить своим устам, и язык твой сплетает ложь.

LXX Септуагинта: τὸ - στόμα рот σου твой ἐπλεόνασεν преисполнен κακίαν, злобой, καὶ и - γλῶσσά язык σου твой περιέπλεκεν сочинил δολιότητα· коварство;

Масоретский:
פִּ֭יךָ mouth שָׁלַ֣חְתָּ send בְ in רָעָ֑ה evil וּ֝ and לְשֹׁונְךָ֗ tongue תַּצְמִ֥יד attach מִרְמָֽה׃ deceit

Синодальный: 49:20 - сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь;
МБО49:20 - Ты всегда обвиняешь брата, клевещешь на сына матери твоей.

LXX Септуагинта: καθήμενος сидя κατὰ против τοῦ - ἀδελφοῦ брата σου твоего κατελάλεις наговаривал καὶ и κατὰ против τοῦ - υἱοῦ сына τῆς - μητρός матери σου твоей ἐτίθεις полагал σκάνδαλον. соблазн.

Масоретский:
תֵּ֭שֵׁב sit בְּ in אָחִ֣יךָ brother תְדַבֵּ֑ר speak בְּ in בֶֽן־ son אִ֝מְּךָ֗ mother תִּתֶּן־ give דֹּֽפִי׃ blemish

Синодальный: 49:21 - ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои [грехи твои].
МБО49:21 - Ты творил это, а Я молчал; ты решил, что и Я - как ты. Но Я обличу тебя и в глаза тебя обвиню.

LXX Септуагинта: ταῦτα Это ἐποίησας, сделал ты, καὶ и ἐσίγησα· Я молчал; ὑπέλαβες ты подумал ἀνομίαν беззаконно ὅτι что ἔσομαί Я буду σοι тебе ὅμοιος· подобен; ἐλέγξω обвиню σε тебя καὶ и παραστήσω выставлю κατὰ против πρόσωπόν лица́ σου. твоего.

Масоретский:
אֵ֤לֶּה these עָשִׂ֨יתָ׀ make וְֽ and הֶחֱרַ֗שְׁתִּי be deaf דִּמִּ֗יתָ be like הֱֽיֹות־ be אֶֽהְיֶ֥ה be כָמֹ֑וךָ like אֹוכִיחֲךָ֖ reprove וְ and אֶֽעֶרְכָ֣ה arrange לְ to עֵינֶֽיךָ׃ eye

Синодальный: 49:22 - Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не восхитил, — и не будет избавляющего.
МБО49:22 - Запомните это, забывающие о Боге, или Я растерзаю вас, и не будет для вас спасителя.

LXX Септуагинта: σύνετε Поймите δὴ же ταῦτα, это, οἱ - ἐπιλανθανόμενοι забывающие τοῦ - θεοῦ, Бога, μήποτε чтобы не ἁρπάσῃ поймал καὶ и μὴ не будет - ῥυόμενος· избавляющего;

Масоретский:
בִּֽינוּ־ understand נָ֣א yeah זֹ֭את this שֹׁכְחֵ֣י forget אֱלֹ֑והַּ god פֶּן־ lest אֶ֝טְרֹ֗ף tear וְ and אֵ֣ין [NEG] מַצִּֽיל׃ deliver

Синодальный: 49:23 - Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие".
МБО49:23 - Приносящий Мне в жертву хвалу чтит Меня; тому, кто идет по праведному пути, Я явлю спасение Божье».

LXX Септуагинта: θυσία жертва αἰνέσεως хвалы δοξάσει прославит με, Меня, καὶ и ἐκεῖ там ὁδός, путь, (на) котором δείξω Я покажу αὐτῷ ему τὸ - σωτήριον спасение τοῦ - θεοῦ. Бога.

Масоретский:
זֹבֵ֥חַ slaughter תֹּודָ֗ה thanksgiving יְֽכַ֫בְּדָ֥נְנִי be heavy וְ and שָׂ֥ם put דֶּ֑רֶךְ way אַ֝רְאֶ֗נּוּ see בְּ in יֵ֣שַׁע help אֱלֹהִֽים׃ god(s)

Открыть окно