Biblezoom Cloud / Псалтирь 29 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 29:1 - Псалом Давида; песнь при обновлении дома.
МБО29:1 - Псалом Давида. Песнь на освящение храма.

LXX Септуагинта: Εἰς На τὸ - τέλος· завершение; ψαλμὸς псалом ᾠδῆς песни τοῦ - ἐγκαινισμοῦ праздника обновления τοῦ - οἴκου· до́ма; τῷ - Δαυιδ. (с) Давидом.

Масоретский:
מִזְמֹ֡ור psalm שִׁיר־ song חֲנֻכַּ֖ת dedication הַ the בַּ֣יִת house לְ to דָוִֽד׃ David

Синодальный: 29:2 - Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною.
МБО29:2 - Превозношу Тебя, Господи, за то, что Ты поднял меня из бездны и не дал моим врагам возрадоваться надо мной.

LXX Септуагинта: ‛Υψώσω Буду превозносить σε, Тебя, κύριε, Господи, ὅτι что ὑπέλαβές Ты принял με меня καὶ и οὐκ не ηὔφρανας доставил удовольствие τοὺς - ἐχθρούς врагам μου моим ἐπ᾿ надо ἐμέ. мной.

Масоретский:
אֲרֹומִמְךָ֣ be high יְ֭הוָה YHWH כִּ֣י that דִלִּיתָ֑נִי draw water וְ and לֹא־ not שִׂמַּ֖חְתָּ rejoice אֹיְבַ֣י be hostile לִֽי׃ to

Синодальный: 29:3 - Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня.
МБО29:3 - Господи, мой Бог, я на помощь Тебя призвал, и Ты меня исцелил.

LXX Септуагинта: κύριε Господи - θεός Бог μου, мой, ἐκέκραξα воззвал я πρὸς к σέ, Тебе, καὶ и ἰάσω Ты исцелил με· меня;

Масоретский:
יְהוָ֥ה YHWH אֱלֹהָ֑י god(s) שִׁוַּ֥עְתִּי cry אֵ֝לֶ֗יךָ to וַ and תִּרְפָּאֵֽנִי׃ heal

Синодальный: 29:4 - Господи! Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу.
МБО29:4 - Господи, Ты вывел душу мою из мира мертвых. Ты сохранил мне жизнь, чтобы я не сошел в пропасть.

LXX Септуагинта: κύριε, Господи, ἀνήγαγες Ты вывел ἐξ из ᾅδου ада τὴν - ψυχήν ду́шу μου, мою, ἔσωσάς Ты спас με меня ἀπὸ от τῶν - καταβαινόντων нисходящих εἰς в λάκκον. ров.

Масоретский:
יְֽהוָ֗ה YHWH הֶֽעֱלִ֣יתָ ascend מִן־ from שְׁאֹ֣ול nether world נַפְשִׁ֑י soul חִ֝יִּיתַ֗נִי be alive מ from יורדי־ descend בֹֽור׃ cistern

Синодальный: 29:5 - Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его,
МБО29:5 - Пойте Господу, святые Его, славьте святое Имя Его!

LXX Септуагинта: ψάλατε Хвалите τῷ - κυρίῳ, Го́спода, οἱ - ὅσιοι святые αὐτοῦ, Его, καὶ и ἐξομολογεῖσθε исповедуйте τῇ - μνήμῃ памятью τῆς - ἁγιωσύνης святости αὐτοῦ· Его;

Масоретский:
זַמְּר֣וּ sing לַ to יהוָ֣ה YHWH חֲסִידָ֑יו loyal וְ֝ and הֹוד֗וּ praise לְ to זֵ֣כֶר mention קָדְשֹֽׁו׃ holiness

Синодальный: 29:6 - ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его: вечером водворяется плач, а на утро радость.
МБО29:6 - Потому что гнев Его длится миг, а милость Его - всю жизнь. На ночлег останется плач, а утром приходит радость.

LXX Септуагинта: ὅτι потому что ὀργὴ гнев ἐν в τῷ - θυμῷ ярости αὐτοῦ, Его, καὶ и ζωὴ жизнь ἐν по τῷ - θελήματι воле αὐτοῦ· Его; τὸ - ἑσπέρας вечером αὐλισθήσεται разместится на дворе κλαυθμὸς плач καὶ а εἰς к τὸ - πρωῒ раннему утру ἀγαλλίασις. ликование.

Масоретский:
כִּ֤י that רֶ֨גַע׀ moment בְּ in אַפֹּו֮ nose חַיִּ֪ים life בִּ in רְצֹ֫ונֹ֥ו pleasure בָּ֭ in the עֶרֶב evening יָלִ֥ין lodge בֶּ֗כִי weeping וְ and לַ to the בֹּ֥קֶר morning רִנָּֽה׃ cry of joy

Синодальный: 29:7 - И я говорил в благоденствии моем: "не поколеблюсь вовек".
МБО29:7 - В благоденствии я сказал: «Вовек не поколеблюсь».

LXX Септуагинта: ἐγὼ Я δὲ же εἶπα сказал ἐν в τῇ - εὐθηνίᾳ благополучии μου моём: Οὐ Нет μὴ не σαλευθῶ был поколеблен я εἰς во τὸν - αἰῶνα. век.

Масоретский:
וַ֭ and אֲנִי i אָמַ֣רְתִּי say בְ in שַׁלְוִ֑י quiet בַּל־ not אֶמֹּ֥וט totter לְ to עֹולָֽם׃ eternity

Синодальный: 29:8 - По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою; но Ты сокрыл лице Твое, и я смутился.
МБО29:8 - Милостив Ты был ко мне, Господи, и утвердил меня, словно гору. Но лишь сокрыл Ты Свое лицо, как ужас объял меня.

LXX Септуагинта: κύριε, Господи, ἐν по τῷ - θελήματί желанию σου Твоему παρέσχου Ты вдохновил τῷ - κάλλει красотой μου мою δύναμιν· силу; ἀπέστρεψας Ты отвратил δὲ однако τὸ - πρόσωπόν лицо σου, Твоё, καὶ и ἐγενήθην я приведён τεταραγμένος. в замешательство.

Масоретский:
יְֽהוָ֗ה YHWH בִּ in רְצֹונְךָ֮ pleasure הֶעֱמַ֪דְתָּה stand לְֽ to הַרְרִ֫י mountain עֹ֥ז power הִסְתַּ֥רְתָּ hide פָנֶ֗יךָ face הָיִ֥יתִי be נִבְהָֽל׃ disturb

Синодальный: 29:9 - Тогда к Тебе, Господи, взывал я, и Господа [моего] умолял:
МБО29:9 - К Тебе я взывал, Господи; Владыку о милости я умолял:

LXX Септуагинта: πρὸς К σέ, Тебе, κύριε, Господи, κεκράξομαι я буду взывать καὶ и πρὸς к τὸν - θεόν Богу μου моему δεηθήσομαι буду просить:

Масоретский:
אֵלֶ֣יךָ to יְהוָ֣ה YHWH אֶקְרָ֑א call וְ and אֶל־ to אֲ֝דֹנָ֗י Lord אֶתְחַנָּֽן׃ favour

Синодальный: 29:10 - "что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? будет ли прах славить Тебя? будет ли возвещать истину Твою?
МБО29:10 - «Что за польза от смерти моей, если я низойду в бездну? Будет ли прах Тебя славить? Будет ли верность Твою возвещать?

LXX Септуагинта: Τίς Какая ὠφέλεια польза ἐν в τῷ - αἵματί крови μου, моей, ἐν когда τῷ - καταβῆναί сойду με я εἰς для διαφθοράν; гниения? μὴ Разве ἐξομολογήσεταί воздаст хвалу σοι Тебе χοῦς прах или ἀναγγελεῖ будет возвещать τὴν - ἀλήθειάν истину σου; Твою?

Масоретский:
מַה־ what בֶּ֥צַע profit בְּ in דָמִי֮ blood בְּ in רִדְתִּ֪י descend אֶ֫ל־ to שָׁ֥חַת pit הֲ [interrogative] יֹודְךָ֥ praise עָפָ֑ר dust הֲ [interrogative] יַגִּ֥יד report אֲמִתֶּֽךָ׃ trustworthiness

Синодальный: 29:11 - услышь, Господи, и помилуй меня; Господи! будь мне помощником".
МБО29:11 - Услышь, Господи, и помилуй меня! Будь мне помощником, Господи!»

LXX Септуагинта: ἤκουσεν Услышал κύριος Господь καὶ и ἠλέησέν помиловал με, меня, κύριος Господь ἐγενήθη сделался βοηθός помощник μου. мне.

Масоретский:
שְׁמַע־ hear יְהוָ֥ה YHWH וְ and חָנֵּ֑נִי favour יְ֝הוָה YHWH הֱֽיֵה־ be עֹזֵ֥ר help לִֽי׃ to

Синодальный: 29:12 - И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и препоясал меня веселием,
МБО29:12 - В танец радости Ты обратил мой плач, снял лохмотья с меня и весельем меня препоясал,

LXX Септуагинта: ἔστρεψας Ты обратил τὸν - κοπετόν рыдание μου моё εἰς в χορὸν хороводную песнь ἐμοί, мне, διέρρηξας разорвал τὸν - σάκκον грубую ткань μου мою καὶ и περιέζωσάς подпоясал με меня εὐφροσύνην, веселием,

Масоретский:
הָפַ֣כְתָּ turn מִסְפְּדִי֮ wailing לְ to מָחֹ֪ול round dance לִ֥י to פִּתַּ֥חְתָּ open שַׂקִּ֑י sack וַֽ and תְּאַזְּרֵ֥נִי put on שִׂמְחָֽה׃ joy

Синодальный: 29:13 - да славит Тебя душа моя и да не умолкает. Господи, Боже мой! буду славить Тебя вечно.
МБО29:13 - чтобы сердце мое Тебе пело и не смолкало. Господи, мой Бог, буду славить Тебя вовеки!

LXX Септуагинта: ὅπως чтобы ἂν - ψάλῃ пела бы σοι Тебе - δόξα слава μου моя καὶ и οὐ нет μὴ не κατανυγῶ· был бы я удручён; κύριε Господи - θεός Бог μου, мой, εἰς во τὸν - αἰῶνα веки ἐξομολογήσομαί буду соглашаться σοι. (с) Тобой.

Масоретский:
לְמַ֤עַן׀ because of יְזַמֶּרְךָ֣ sing כָ֭בֹוד weight וְ and לֹ֣א not יִדֹּ֑ם rest יְהוָ֥ה YHWH אֱ֝לֹהַ֗י god(s) לְ to עֹולָ֥ם eternity אֹודֶֽךָּ׃ praise

Открыть окно