Biblezoom Cloud / Псалтирь 16 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 16:1 - Услышь, Господи, правду <мою>, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых.
МБО16:1 - Молитва Давида. Услышь, Господи, мольбу мою о справедливости; прислушайся к крику моему! Внемли молитве из нелживых уст!

LXX Септуагинта: Προσευχὴ Молитва τοῦ - Δαυιδ. Давида. Εἰσάκουσον, Услышь, κύριε, Господи, τῆς - δικαιοσύνης правду μου, мою, πρόσχες обрати внимание τῇ - δεήσει молению μου, моему, ἐνώτισαι внимай τῆς - προσευχῆς молитве μου моей οὐκ не ἐν в χείλεσιν устах δολίοις. обманчивых.

Масоретский:
תְּפִלָּ֗ה prayer לְ to דָ֫וִ֥ד David שִׁמְעָ֤ה hear יְהוָ֨ה׀ YHWH צֶ֗דֶק justice הַקְשִׁ֥יבָה give attention רִנָּתִ֗י cry of joy הַאֲזִ֥ינָה listen תְפִלָּתִ֑י prayer בְּ֝ in לֹ֗א not שִׂפְתֵ֥י lip מִרְמָֽה׃ deceit

Синодальный: 16:2 - От Твоего лица суд мне да изыдет; да воззрят очи Твои на правоту.
МБО16:2 - Да придет от Тебя оправдание мне. Пусть увидят правду глаза Твои.

LXX Септуагинта: ἐκ От προσώπου лица́ σου Твоего τὸ - κρίμα суд μου мне ἐξέλθοι, да выйдет, οἱ - ὀφθαλμοί глаза́ μου мои ἰδέτωσαν да видят εὐθύτητας. правоту.

Масоретский:
מִ֭ from לְּ to פָנֶיךָ face מִשְׁפָּטִ֣י justice יֵצֵ֑א go out עֵ֝ינֶ֗יךָ eye תֶּחֱזֶ֥ינָה see מֵישָׁרִֽים׃ uprightness

Синодальный: 16:3 - Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел; от мыслей моих не отступают уста мои.
МБО16:3 - Ты изучил мое сердце, испытал меня ночью; Ты испытал меня, но не нашел вины; уста мои не грешат.

LXX Септуагинта: ἐδοκίμασας Ты постановил τὴν - καρδίαν сердцу μου, моему, ἐπεσκέψω посетил νυκτός· ночью; ἐπύρωσάς испытал огнём με, меня, καὶ и οὐχ не εὑρέθη найдена ἐν во ἐμοὶ мне ἀδικία. неправда.

Масоретский:
בָּ֘חַ֤נְתָּ examine לִבִּ֨י׀ heart פָּ֘קַ֤דְתָּ miss לַּ֗יְלָה night צְרַפְתַּ֥נִי melt בַל־ not תִּמְצָ֑א find זַ֝מֹּתִ֗י ponder בַּל־ not יַעֲבָר־ pass פִּֽי׃ mouth

Синодальный: 16:4 - В делах человеческих, по слову уст Твоих, я охранял себя от путей притеснителя.
МБО16:4 - Что же до дел других, то по слову из Твоих уст я себя сохранил от путей притеснителя.

LXX Септуагинта: ὅπως Чтобы ἂν - μὴ не λαλήσῃ произнёс бы τὸ - στόμα рот μου мой τὰ - ἔργα дела́ τῶν - ἀνθρώπων, человеков, διὰ через τοὺς - λόγους слова́ τῶν - χειλέων уст σου Твоих ἐγὼ я ἐφύλαξα сохранил ὁδοὺς (от) пути σκληράς. безумных.

Масоретский:
לִ to פְעֻלֹּ֣ות work אָ֭דָם human, mankind בִּ in דְבַ֣ר word שְׂפָתֶ֑יךָ lip אֲנִ֥י i שָׁ֝מַ֗רְתִּי keep אָרְחֹ֥ות path פָּרִֽיץ׃ robber

Синодальный: 16:5 - Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои.
МБО16:5 - Стопы мои шли по Твоим путям, мои ноги не оступались.

LXX Септуагинта: κατάρτισαι Управь τὰ - διαβήματά стопы μου мои ἐν на ταῖς - τρίβοις тропах σου, Твоих, ἵνα так что μὴ не σαλευθῶσιν будут поколеблены τὰ - διαβήματά стопы μου. мои.

Масоретский:
תָּמֹ֣ךְ grasp אֲ֭שֻׁרַי step בְּ in מַעְגְּלֹותֶ֑יךָ course בַּל־ not נָמֹ֥וטּוּ totter פְעָמָֽי׃ foot

Синодальный: 16:6 - К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже; приклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои.
МБО16:6 - Я взываю к Тебе, Боже, ведь Ты мне ответишь, прислушайся ко мне, молитву мою услышь.

LXX Септуагинта: ἐγὼ Я ἐκέκραξα, воззвал, ὅτι потому ἐπήκουσάς услышал μου, меня, - θεός· Бог; κλῖνον приклони τὸ - οὖς ухо σου Твоё ἐμοὶ ко мне καὶ и εἰσάκουσον услышь τῶν - ῥημάτων слова́ μου. мои.

Масоретский:
אֲנִֽי־ i קְרָאתִ֣יךָ call כִֽי־ that תַעֲנֵ֣נִי answer אֵ֑ל god הַֽט־ extend אָזְנְךָ֥ ear לִ֝֗י to שְׁמַ֣ע hear אִמְרָתִֽי׃ word

Синодальный: 16:7 - Яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих [на Тебя] от противящихся деснице Твоей.
МБО16:7 - Яви мне чудо милости Твоей, Ты, правой рукой Своей спасающий тех, кто ищет в Тебе прибежище от своего врага.

LXX Септуагинта: θαυμάστωσον Удиви τὰ - ἐλέη милостью σου, Твоей, - σῴζων спасающий τοὺς - ἐλπίζοντας надеющихся ἐπὶ на σὲ Тебя ἐκ от τῶν - ἀνθεστηκότων враждовавших τῇ - δεξιᾷ правой руке σου. Твоей.

Масоретский:
הַפְלֵ֣ה be miraculous חֲ֭סָדֶיךָ loyalty מֹושִׁ֣יעַ help חֹוסִ֑ים seek refuge מִ֝ from מִּתְקֹומְמִ֗ים arise בִּֽ in ימִינֶֽךָ׃ right-hand side

Синодальный: 16:8 - Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня
МБО16:8 - Береги меня как зеницу ока, в тени Твоих крыльев сохрани меня

LXX Септуагинта: φύλαξόν Стереги με меня ὡς как κόραν зрачок ὀφθαλμοῦ· гла́за; ἐν в σκέπῃ защите τῶν - πτερύγων крыльев σου Твоих σκεπάσεις укроешь με меня

Масоретский:
שָׁ֭מְרֵנִי keep כְּ as אִישֹׁ֣ון pupil of eye בַּת־ daughter עָ֑יִן eye בְּ in צֵ֥ל shadow כְּ֝נָפֶ֗יךָ wing תַּסְתִּירֵֽנִי׃ hide

Синодальный: 16:9 - от лица нечестивых, нападающих на меня, — от врагов души моей, окружающих меня:
МБО16:9 - от нечестивых, ополчившихся на меня, от смертельных врагов, обступивших меня.

LXX Септуагинта: ἀπὸ от προσώπου лица́ ἀσεβῶν нечестивых τῶν - ταλαιπωρησάντων измучивших με меня οἱ - ἐχθροί враги μου мои τὴν - ψυχήν душу μου мою περιέσχον· окружили;

Масоретский:
מִ from פְּנֵ֣י face רְ֭שָׁעִים guilty ז֣וּ [relative] שַׁדּ֑וּנִי despoil אֹיְבַ֥י be hostile בְּ֝ in נֶ֗פֶשׁ soul יַקִּ֥יפוּ go around עָלָֽי׃ upon

Синодальный: 16:10 - они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими.
МБО16:10 - Закрыты для жалости их сердца, и уста их надменное говорят.

LXX Септуагинта: τὸ - στέαρ жир αὐτῶν их συνέκλεισαν, перекрыли, τὸ - στόμα рот αὐτῶν их ἐλάλησεν сказал ὑπερηφανίαν. надменное.

Масоретский:
חֶלְבָּ֥מֹו fat סָּגְר֑וּ close פִּ֝֗ימֹו mouth דִּבְּר֥וּ speak בְ in גֵאֽוּת׃ rise

Синодальный: 16:11 - На всяком шагу нашем ныне окружают нас; они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю;
МБО16:11 - Они выслеживали меня, теперь меня окружают; сторожат глаза их удобный миг, чтобы на землю меня повергнуть.

LXX Септуагинта: ἐκβάλλοντές Изгоняющие με меня νυνὶ теперь περιεκύκλωσάν окружили με, меня, τοὺς - ὀφθαλμοὺς глаза́ αὐτῶν свои ἔθεντο положили ἐκκλῖναι уклонить ἐν в τῇ - γῇ. земле.

Масоретский:
אַ֭שֻּׁרֵינוּ step עַתָּ֣ה now סבבוני turn עֵינֵיהֶ֥ם eye יָ֝שִׁ֗יתוּ put לִ to נְטֹ֥ות extend בָּ in the אָֽרֶץ׃ earth

Синодальный: 16:12 - они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных.
МБО16:12 - Они словно голодный лев, словно лев, что в засаде ждет.

LXX Септуагинта: ὑπέλαβόν Захватили με меня ὡσεὶ будто λέων лев ἕτοιμος готовый εἰς к θήραν погоне καὶ и ὡσεὶ будто σκύμνος львёнок οἰκῶν обитающий ἐν в ἀποκρύφοις. тайниках.

Масоретский:
דִּמְיֹנֹ֗ו likeness כְּ֭ as אַרְיֵה lion יִכְסֹ֣וף long לִ to טְרֹ֑וף tear וְ֝ and כִ as כְפִ֗יר young lion יֹשֵׁ֥ב sit בְּ in מִסְתָּרִֽים׃ hiding-place

Синодальный: 16:13 - Восстань, Господи, предупреди их, низложи их. Избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим,
МБО16:13 - Господи, восстань, предстань пред ними! повергни их Своим мечом, избавь меня от нечестивых;

LXX Септуагинта: ἀνάστηθι, Встань, κύριε, Господи, πρόφθασον опереди αὐτοὺς их καὶ и ὑποσκέλισον перехитри αὐτούς, их, ῥῦσαι избавь τὴν - ψυχήν душу μου мою ἀπὸ от ἀσεβοῦς, нечестивого, ῥομφαίαν мечом σου Твоим ἀπὸ от ἐχθρῶν врагов τῆς - χειρός руки́ σου. Твоей.

Масоретский:
קוּמָ֤ה arise יְהוָ֗ה YHWH קַדְּמָ֣ה be in front פָ֭נָיו face הַכְרִיעֵ֑הוּ kneel פַּלְּטָ֥ה escape נַ֝פְשִׁ֗י soul מֵ from רָשָׁ֥ע guilty חַרְבֶּֽךָ׃ dagger

Синодальный: 16:14 - от людей — рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих; сыновья их сыты и оставят остаток детям своим.
МБО16:14 - Своей рукою, о Господи, спаси от людей - людей этого мира, чья доля только в этой жизни. Пусть наполнится чрево их тем, что Ты для них припас, пусть у детей их излишек останется, пусть внукам своим отдадут оставшееся.

LXX Септуагинта: ἀνάστηθι, Встань, κύριε, Господи, πρόφθασον опереди αὐτοὺς их καὶ и ὑποσκέλισον перехитри αὐτούς, их, ῥῦσαι избавь τὴν - ψυχήν душу μου мою ἀπὸ от ἀσεβοῦς, нечестивого, ῥομφαίαν мечом σου Твоим ἀπὸ от ἐχθρῶν врагов τῆς - χειρός руки́ σου. Твоей.

Масоретский:
מִֽ from מְתִ֥ים man יָדְךָ֨׀ hand יְהוָ֡ה YHWH מִֽ from מְתִ֬ים man מֵ from חֶ֗לֶד duration of life חֶלְקָ֥ם share בַּֽ in the חַיִּים֮ life ו and צפינך hide תְּמַלֵּ֪א be full בִ֫טְנָ֥ם belly יִשְׂבְּע֥וּ be sated בָנִ֑ים son וְ and הִנִּ֥יחוּ settle יִ֝תְרָ֗ם remainder לְ to עֹולְלֵיהֶֽם׃ child

Синодальный: 16:15 - А я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим.
МБО16:15 - А я по праведности увижу Твое лицо; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим.

LXX Септуагинта: ἐγὼ Я δὲ же ἐν в δικαιοσύνῃ праведности ὀφθήσομαι буду увиден τῷ - προσώπῳ лицом σου, Твоим, χορτασθήσομαι буду насыщен ἐν в τῷ - ὀφθῆναι созерцании τὴν - δόξαν славы σου. Твоей.

Масоретский:
אֲנִ֗י i בְּ֭ in צֶדֶק justice אֶחֱזֶ֣ה see פָנֶ֑יךָ face אֶשְׂבְּעָ֥ה be sated בְ֝ in הָקִ֗יץ pass summer תְּמוּנָתֶֽךָ׃ form

Открыть окно