Библия Biblezoom Cloud / Иов 41 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 41:1 - Надежда тщетна: не упадешь ли от одного взгляда его?
МБО41:1 - Пуста надежда его поймать, от одного его вида падешь.

LXX Септуагинта: οὐχ Разве не ἑόρακας видел ты αὐτὸν его οὐδὲ и не ἐπὶ об τοῖς - λεγομένοις перечисляемых τεθαύμακας; удивился ты?

Масоретский:
הֵן־ behold תֹּחַלְתֹּ֥ו hope נִכְזָ֑בָה lie הֲ [interrogative] גַ֖ם even אֶל־ to מַרְאָ֣יו sight יֻטָֽל׃ cast

Синодальный: 41:2 - Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его; кто же может устоять перед Моим лицем?
МБО41:2 - Нет таких смельчаков, кто бы потревожил его; кто же тогда способен предстать передо Мной?

LXX Септуагинта: οὐ Разве не δέδοικας убоялся ты ὅτι что ἡτοίμασταί приготовлено μοι; у Меня? τίς Кто γάρ ибо ἐστιν есть - ἐμοὶ Мне ἀντιστάς; противоставший?

Масоретский:
לֹֽא־ not אַ֭כְזָר cruel כִּ֣י that יְעוּרֶ֑נּוּ be awake וּ and מִ֥י who ה֝֗וּא he לְ to פָנַ֥י face יִתְיַצָּֽב׃ stand

Синодальный: 41:3 - Кто предварил Меня, чтобы Мне воздавать ему? под всем небом все Мое.
МБО41:3 - Кто способен сразиться со Мной, чтобы Я воздал? Во всей поднебесной - все Мое.

LXX Септуагинта: Или τίς кто ἀντιστήσεταί выстоит μοι Мне καὶ и ὑπομενεῖ, выдержит, εἰ если πᾶσα вся которая ὑπ᾿ под οὐρανὸν небом ἐμή Моя ἐστιν; есть?

Масоретский:
מִ֣י who הִ֭קְדִּימַנִי be in front וַ and אֲשַׁלֵּ֑ם be complete תַּ֖חַת under part כָּל־ whole הַ the שָּׁמַ֣יִם heavens לִי־ to הֽוּא׃ he

Синодальный: 41:4 - Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их.
МБО41:4 - Не умолчу о членах его, о силе его и о дивной стати.

LXX Септуагинта: οὐ Не σιωπήσομαι буду умалчивать δι᾿ из-за αὐτόν, него, καὶ и λόγον слово δυνάμεως могущества ἐλεήσει утешит τὸν - ἴσον равного αὐτοῦ. его.

Масоретский:
לא־ to אַחֲרִ֥ישׁ be deaf בַּדָּ֑יו linen, part, stave וּ and דְבַר־ word גְּ֝בוּרֹ֗ות strength וְ and חִ֣ין [uncertain] עֶרְכֹּֽו׃ arrangement

Синодальный: 41:5 - Кто может открыть верх одежды его, кто подойдет к двойным челюстям его?
МБО41:5 - Кто снимет с него верхнюю одежду? Кто пронзит его двойную броню?

LXX Септуагинта: τίς Кто ἀποκαλύψει откроет πρόσωπον обличье ἐνδύσεως одеяния αὐτοῦ; его? εἰς В δὲ ведь πτύξιν складку θώρακος доспех αὐτοῦ его τίς кто ἂν бы εἰσέλθοι; вошёл?

Масоретский:
מִֽי־ who גִ֭לָּה uncover פְּנֵ֣י face לְבוּשֹׁ֑ו clothing בְּ in כֶ֥פֶל double רִ֝סְנֹ֗ו bridle מִ֣י who יָבֹֽוא׃ come

Синодальный: 41:6 - Кто может отворить двери лица его? круг зубов его — ужас;
МБО41:6 - Кто распахнет врата его пасти, что зубами ужасными окружена?

LXX Септуагинта: πύλας Ворота προσώπου лица αὐτοῦ его τίς кто ἀνοίξει; откроет? κύκλῳ Вокруг ὀδόντων зубов αὐτοῦ его φόβος. страх.

Масоретский:
דַּלְתֵ֣י door פָ֭נָיו face מִ֣י who פִתֵּ֑חַ open סְבִיבֹ֖ות surrounding שִׁנָּ֣יו tooth אֵימָֽה׃ fright

Синодальный: 41:7 - крепкие щиты его — великолепие; они скреплены как бы твердою печатью;
МБО41:7 - На спине у него - щитов ряды, скрепленные намертво, как печатью.

LXX Септуагинта: τὰ - ἔγκατα Внутренности αὐτοῦ его ἀσπίδες щиты χάλκειαι, медные, σύνδεσμος узы δὲ ведь αὐτοῦ его ὥσπερ как σμιρίτης смирита λίθος· камень;

Масоретский:
גַּ֭אֲוָה uproar אֲפִיקֵ֣י stream מָֽגִנִּ֑ים shield סָ֝ג֗וּר close חֹותָ֥ם seal צָֽר׃ narrow

Синодальный: 41:8 - один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними;
МБО41:8 - Каждый из них так близок к другому, что не проходит меж ними воздух.

LXX Септуагинта: εἷς один τοῦ - ἑνὸς (за) одного κολλῶνται, прилепляются, πνεῦμα дуновение δὲ ведь οὐ нет μὴ не διέλθῃ пройдет αὐτόν· его;

Масоретский:
אֶחָ֣ד one בְּ in אֶחָ֣ד one יִגַּ֑שׁוּ approach וְ֝ and ר֗וּחַ wind לֹא־ not יָבֹ֥וא come בֵֽינֵיהֶֽם׃ interval

Синодальный: 41:9 - один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются.
МБО41:9 - Накрепко сбиты они друг с другом, примкнули друг к другу, и не расторгнуть их.

LXX Септуагинта: ἀνὴρ мужчина τῷ - ἀδελφῷ брату αὐτοῦ его προσκολληθήσεται, будет прилеплен, συνέχονται скрепляют καὶ и οὐ нет μὴ не ἀποσπασθῶσιν. разлучат.

Масоретский:
אִישׁ־ man בְּ in אָחִ֥יהוּ brother יְדֻבָּ֑קוּ cling, cleave to יִ֝תְלַכְּד֗וּ seize וְ and לֹ֣א not יִתְפָּרָֽדוּ׃ divide

Синодальный: 41:10 - От его чихания показывается свет; глаза у него как ресницы зари;
МБО41:10 - Когда он чихает - блистает свет, его глаза, как лучи зари.

LXX Септуагинта: ἐν В πταρμῷ чихании αὐτοῦ его ἐπιφαύσκεται восходит φέγγος, свет, οἱ - δὲ а ὀφθαλμοὶ глаза́ αὐτοῦ его εἶδος образ ἑωσφόρου. утренней звезды.

Масоретский:
עֲֽ֭טִישֹׁתָיו sneezing תָּ֣הֶל light אֹ֑ור light וְ֝ and עֵינָ֗יו eye כְּ as עַפְעַפֵּי־ beaming eyes שָֽׁחַר׃ dawn

Синодальный: 41:11 - из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры;
МБО41:11 - Пышет из его пасти огонь и разлетаются искры.

LXX Септуагинта: ἐκ Из στόματος уст αὐτοῦ его ἐκπορεύονται выходят λαμπάδες светильники καιόμεναι горящие καὶ и διαρριπτοῦνται разбрасывают ἐσχάραι очаги πυρός· огня;

Масоретский:
מִ֭ from פִּיו mouth לַפִּידִ֣ים torch יַהֲלֹ֑כוּ walk כִּידֹ֥ודֵי spark אֵ֝֗שׁ fire יִתְמַלָּֽטוּ׃ escape

Синодальный: 41:12 - из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла.
МБО41:12 - Из его ноздрей валит дым, как из котла, что клокочет над пламенем тростника.

LXX Септуагинта: ἐκ из μυκτήρων ноздрей αὐτοῦ его ἐκπορεύεται исходит καπνὸς дым καμίνου печи́ καιομένης горящей πυρὶ огнём ἀνθράκων· углей;

Масоретский:
מִ֭ from נְּחִירָיו nostrils יֵצֵ֣א go out עָשָׁ֑ן smoke כְּ as ד֖וּד cooking pot נָפ֣וּחַ blow וְ and אַגְמֹֽן׃ rush

Синодальный: 41:13 - Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя.
МБО41:13 - Раздувает угли его дыхание, и из пасти его пышет пламя.

LXX Септуагинта: - ψυχὴ душа αὐτοῦ его ἄνθρακες, угли, φλὸξ пламя δὲ ведь ἐκ из στόματος па́сти αὐτοῦ его ἐκπορεύεται. исходит.

Масоретский:
נַ֭פְשֹׁו soul גֶּחָלִ֣ים charcoals תְּלַהֵ֑ט devour וְ֝ and לַ֗הַב flame מִ from פִּ֥יו mouth יֵצֵֽא׃ go out

Синодальный: 41:14 - На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас.
МБО41:14 - В его шее обитает сила, ужас бежит перед ним.

LXX Септуагинта: ἐν На δὲ ведь τραχήλῳ шее αὐτοῦ его αὐλίζεται находится δύναμις, сила, ἔμπροσθεν впереди αὐτοῦ его τρέχει бежит ἀπώλεια. погибель.

Масоретский:
בְּֽ֭ in צַוָּארֹו neck יָלִ֣ין lodge עֹ֑ז power וּ֝ and לְ to פָנָ֗יו face תָּד֥וּץ leap דְּאָבָֽה׃ despair

Синодальный: 41:15 - Мясистые части тела его сплочены между собою твердо, не дрогнут.
МБО41:15 - Крепко спаяна его плоть, словно литая, не поколеблется.

LXX Септуагинта: σάρκες Мясистые (части) δὲ ведь σώματος те́ла αὐτοῦ его κεκόλληνται· связаны воедино; καταχέει разливает ἐπ᾿ на αὐτόν, него, οὐ не σαλευθήσεται. поколеблется.

Масоретский:
מַפְּלֵ֣י refuse בְשָׂרֹ֣ו flesh דָבֵ֑קוּ cling, cleave to יָצ֥וּק pour עָ֝לָ֗יו upon בַּל־ not יִמֹּֽוט׃ totter

Синодальный: 41:16 - Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов.
МБО41:16 - Сердце его твердо, как камень, твердо, как нижний мельничный жернов.

LXX Септуагинта: - καρδία Сердце αὐτοῦ его πέπηγεν сделано твердым ὡς как λίθος, камень, ἕστηκεν стои́т δὲ ведь ὥσπερ как ἄκμων наковальня ἀνήλατος. не тягучая.

Масоретский:
לִ֭בֹּו heart יָצ֣וּק pour כְּמֹו־ like אָ֑בֶן stone וְ֝ and יָצ֗וּק pour כְּ as פֶ֣לַח slice תַּחְתִּֽית׃ lower

Синодальный: 41:17 - Когда он поднимается, силачи в страхе, совсем теряются от ужаса.
МБО41:17 - Когда он встает, содрогаются сильные, они от ужаса обезумели.

LXX Септуагинта: στραφέντος Повернувшийся δὲ ведь αὐτοῦ его φόβος страх θηρίοις зверям τετράποσιν четвероногим ἐπὶ на γῆς земле ἁλλομένοις. скачущим.

Масоретский:
מִ֭ from שֵּׂתֹו uprising יָג֣וּרוּ be afraid אֵלִ֑ים ram, despot מִ֝ from שְּׁבָרִ֗ים breaking יִתְחַטָּֽאוּ׃ miss

Синодальный: 41:18 - Меч, коснувшийся его, не устоит, ни копье, ни дротик, ни латы.
МБО41:18 - Меч, что коснется его, бессилен - не возьмут его ни копье, ни дротик, ни пика.

LXX Септуагинта: ἐὰν Если συναντήσωσιν встретились бы αὐτῷ ему λόγχαι, копья, οὐδὲν ничто μὴ не ποιήσωσιν сделали бы δόρυ копьё ἐπηρμένον движимое καὶ и θώρακα· доспехи;

Масоретский:
מַשִּׂיגֵ֣הוּ overtake חֶ֭רֶב dagger בְּלִ֣י destruction תָק֑וּם arise חֲנִ֖ית spear מַסָּ֣ע quarry-stone וְ and שִׁרְיָֽה׃ arrow-head

Синодальный: 41:19 - Железо он считает за солому, медь — за гнилое дерево.
МБО41:19 - Железо с соломою он равняет, а бронзу - с трухлявым деревом.

LXX Септуагинта: ἥγηται счёл μὲν однако γὰρ ведь σίδηρον железо ἄχυρα, (за) солому, χαλκὸν медь δὲ же ὥσπερ словно ξύλον древо σαθρόν· гнилое;

Масоретский:
יַחְשֹׁ֣ב account לְ to תֶ֣בֶן straw בַּרְזֶ֑ל iron לְ to עֵ֖ץ tree רִקָּבֹ֣ון rottenness נְחוּשָֽׁה׃ bronze

Синодальный: 41:20 - Дочь лука не обратит его в бегство; пращные камни обращаются для него в плеву.
МБО41:20 - Не обратят его в бегство стрелы, камни пращников для него, как мякина.

LXX Септуагинта: οὐ нет μὴ не τρώσῃ уязвит αὐτὸν его τόξον лук χάλκειον, медный, ἥγηται счёл μὲν ведь πετροβόλον камнеметательное орудие χόρτον· (за) сено;

Масоретский:
לֹֽא־ not יַבְרִיחֶ֥נּוּ run away בֶן־ son קָ֑שֶׁת bow לְ֝ to קַ֗שׁ stubble נֶהְפְּכוּ־ turn לֹ֥ו to אַבְנֵי־ stone קָֽלַע׃ sling

Синодальный: 41:21 - Булава считается у него за соломину; свисту дротика он смеется.
МБО41:21 - Как солома ему булава, он над свистом копья смеется.

LXX Септуагинта: ὡς будто καλάμη солома ἐλογίσθησαν сочтены σφῦραι, мо́лоты, καταγελᾷ осмеивает δὲ ведь σεισμοῦ трясения πυρφόρου. огненосного.

Масоретский:
כְּ֭ as קַשׁ stubble נֶחְשְׁב֣וּ account תֹותָ֑ח club וְ֝ and יִשְׂחַ֗ק laugh לְ to רַ֣עַשׁ quaking כִּידֹֽון׃ dart

Синодальный: 41:22 - Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи.
МБО41:22 - Его брюхо покрыто чешуей, как острые черепки, что на грязь налегают, как молотильная доска.

LXX Септуагинта: - στρωμνὴ Постель αὐτοῦ его ὀβελίσκοι клинки ὀξεῖς, острые, πᾶς всё δὲ ведь χρυσὸς золото θαλάσσης мо́ря ὑπ᾿ под αὐτὸν ним ὥσπερ как πηλὸς грязь ἀμύθητος. бесчисленная.

Масоретский:
תַּ֭חְתָּיו under part חַדּ֣וּדֵי points חָ֑רֶשׂ clay יִרְפַּ֖ד spread out חָר֣וּץ threshing instrument עֲלֵי־ upon טִֽיט׃ clay

Синодальный: 41:23 - Он кипятит пучину, как котел, и море претворяет в кипящую мазь;
МБО41:23 - Кипятит он пучину, как котел, обращает море в кипящую мазь.

LXX Септуагинта: ἀναζεῖ Кипятит τὴν - ἄβυσσον бездну ὥσπερ как χαλκεῖον, котел, ἥγηται счёл δὲ ведь τὴν - θάλασσαν море ὥσπερ как ἐξάλειπτρον, флакон,

Масоретский:
יַרְתִּ֣יחַ boil כַּ as the סִּ֣יר pot מְצוּלָ֑ה depth יָ֝֗ם sea יָשִׂ֥ים put כַּ as the מֶּרְקָחָֽה׃ ointment pot

Синодальный: 41:24 - оставляет за собою светящуюся стезю; бездна кажется сединою.
МБО41:24 - За ним остается светящийся след, бездна кажется седовласой.

LXX Септуагинта: τὸν - δὲ а τάρταρον тартар τῆς - ἀβύσσου бездны ὥσπερ как αἰχμάλωτον; пленник; ἐλογίσατο счёл ἄβυσσον бездну εἰς в περίπατον. прогулку.

Масоретский:
אַ֭חֲרָיו after יָאִ֣יר be light נָתִ֑יב path יַחְשֹׁ֖ב account תְּהֹ֣ום primeval ocean לְ to שֵׂיבָֽה׃ age

Синодальный: 41:25 - Нет на земле подобного ему; он сотворен бесстрашным;
МБО41:25 - Нет ему равного на земле - он сотворен бесстрашным,

LXX Септуагинта: οὐκ Не ἔστιν есть οὐδὲν никакого ἐπὶ на τῆς - γῆς земле ὅμοιον подобного αὐτῷ ему πεποιημένον сотворённого ἐγκαταπαίζεσθαι насмехаться ὑπὸ - τῶν - ἀγγέλων ангелами μου· Моим;

Масоретский:
אֵֽין־ [NEG] עַל־ upon עָפָ֥ר dust מָשְׁלֹ֑ו likeness הֶ֝ the עָשׂ֗וּ make לִ to בְלִי־ destruction חָֽת׃ terror

Синодальный: 41:26 - на все высокое смотрит смело; он царь над всеми сынами гордости.
МБО41:26 - На все надменное свысока он смотрит - он царит над всем горделивым.

LXX Септуагинта: πᾶν всё ὑψηλὸν высокое ὁρᾷ, видит, αὐτὸς он δὲ ведь βασιλεὺς царь πάντων всех τῶν - ἐν в τοῖς - ὕδασιν. водах.

Масоретский:
אֵֽת־ [object marker] כָּל־ whole גָּבֹ֥הַּ high יִרְאֶ֑ה see ה֝֗וּא he מֶ֣לֶךְ king עַל־ upon כָּל־ whole בְּנֵי־ son שָֽׁחַץ׃ ס greatness

Открыть окно