Библия Biblezoom Cloud / Иов 39 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 39:1 - Знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы на скалах, и замечал ли роды ланей?
МБО39:1 - Знаешь ли ты время рождения серн? Видел ли ты, как рожают детенышей лани?

LXX Септуагинта: εἰ Или ἔγνως узнал ты καιρὸν время τοκετοῦ ро́дов τραγελάφων козлооленей πέτρας, скалы́, ἐφύλαξας сохранил ты δὲ также ὠδῖνας родовые му́ки ἐλάφων; оленей?

Масоретский:
הֲ [interrogative] יָדַ֗עְתָּ know עֵ֭ת time לֶ֣דֶת bear יַעֲלֵי־ goat סָ֑לַע rock חֹלֵ֖ל have labour pain, to cry אַיָּלֹ֣ות doe תִּשְׁמֹֽר׃ keep

Синодальный: 39:2 - можешь ли расчислить месяцы беременности их? и знаешь ли время родов их?
МБО39:2 - Считаешь ли сколько месяцев они носят плод? Знаешь ли время их родов?

LXX Септуагинта: ἠρίθμησας Исчислишь δὲ итак αὐτῶν их μῆνας месяцы πλήρεις полные τοκετοῦ, ро́дов, ὠδῖνας родовые му́ки δὲ ведь αὐτῶν их ἔλυσας; освободил ты?

Масоретский:
תִּסְפֹּ֣ר count יְרָחִ֣ים month תְּמַלֶּ֑אנָה be full וְ֝ and יָדַ֗עְתָּ know עֵ֣ת time לִדְתָּֽנָה׃ bear

Синодальный: 39:3 - Они изгибаются, рождая детей своих, выбрасывая свои ноши;
МБО39:3 - Они, приседая, рожают, освобождаясь от бремени.

LXX Септуагинта: ἐξέθρεψας Вскормил ты δὲ ведь αὐτῶν их τὰ - παιδία детей ἔξω вдали φόβου; страха? ὠδῖνας Родовые му́ки αὐτῶν их ἐξαποστελεῖς; ты отпустишь?

Масоретский:
תִּ֭כְרַעְנָה kneel יַלְדֵיהֶ֣ן boy תְּפַלַּ֑חְנָה cleave חֶבְלֵיהֶ֥ם foetus תְּשַׁלַּֽחְנָה׃ send

Синодальный: 39:4 - дети их приходят в силу, растут на поле, уходят и не возвращаются к ним.
МБО39:4 - В полях набираются сил их детеныши; потом уходят и не возвращаются к ним.

LXX Септуагинта: ἀπορρήξουσιν Запретят τὰ - τέκνα детей αὐτῶν, их, πληθυνθήσονται будут приумножены ἐν в γενήματι, плодах, ἐξελεύσονται выйдут καὶ и οὐ нет μὴ не ἀνακάμψουσιν возвратятся αὐτοῖς. (к) ним.

Масоретский:
יַחְלְמ֣וּ dream בְ֭נֵיהֶם son יִרְבּ֣וּ be many בַ in the בָּ֑ר open field יָ֝צְא֗וּ go out וְ and לֹא־ not שָׁ֥בוּ return לָֽמֹו׃ to

Синодальный: 39:5 - Кто пустил дикого осла на свободу, и кто разрешил узы онагру,
МБО39:5 - Кто дал волю диким ослам? Кто развязал их узы?

LXX Септуагинта: τίς Кто δέ же ἐστιν есть - ἀφεὶς пустивший ὄνον осла ἄγριον дикого ἐλεύθερον, свободного, δεσμοὺς узы δὲ ведь αὐτοῦ его τίς кто ἔλυσεν; развязал?

Масоретский:
מִֽי־ who שִׁלַּ֣ח send פֶּ֣רֶא zebra חָפְשִׁ֑י released וּ and מֹסְרֹ֥ות band עָ֝רֹ֗וד wild ass מִ֣י who פִתֵּֽחַ׃ open

Синодальный: 39:6 - которому степь Я назначил домом и солончаки — жилищем?
МБО39:6 - Я назначил им домом степь и жилищем - солончаки.

LXX Септуагинта: ἐθέμην Я назначил δὲ ведь τὴν - δίαιταν жилище αὐτοῦ его ἔρημον пустыню καὶ и τὰ - σκηνώματα палатки αὐτοῦ его ἁλμυρίδα; солёности;

Масоретский:
אֲשֶׁר־ [relative] שַׂ֣מְתִּי put עֲרָבָ֣ה desert בֵיתֹ֑ו house וּֽ and מִשְׁכְּנֹותָ֥יו dwelling-place מְלֵֽחָה׃ salt country

Синодальный: 39:7 - Он посмевается городскому многолюдству и не слышит криков погонщика,
МБО39:7 - Над шумом городским смеются они и не слышат криков погонщика.

LXX Септуагинта: καταγελῶν осмеивающий πολυοχλίας многолюдства πόλεως, го́рода, μέμψιν упрёк δὲ ведь φορολόγου сборщика податей οὐκ не ἀκούων слушающий

Масоретский:
יִ֭שְׂחַק laugh לַ to הֲמֹ֣ון commotion קִרְיָ֑ה town תְּשֻׁאֹ֥ות shouting נֹ֝וגֵ֗שׂ drive לֹ֣א not יִשְׁמָֽע׃ hear

Синодальный: 39:8 - по горам ищет себе пищи и гоняется за всякою зеленью.
МБО39:8 - По горам они ищут пищу и всякой зелени рады.

LXX Септуагинта: κατασκέψεται высмотрит ὄρη гор νομὴν пастбище αὐτοῦ его καὶ и ὀπίσω вслед παντὸς всякого χλωροῦ зеленого ζητεῖ. ищет.

Масоретский:
יְת֣וּר spy הָרִ֣ים mountain מִרְעֵ֑הוּ pasture וְ and אַחַ֖ר after כָּל־ whole יָרֹ֣וק green plants יִדְרֹֽושׁ׃ inquire

Синодальный: 39:9 - Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих?
МБО39:9 - Согласится ли дикий бык тебе служить? Станет ли в стойле твоем ночевать?

LXX Септуагинта: βουλήσεται Захочет δέ итак σοι тебе μονόκερως однорогий δουλεῦσαι послужить или κοιμηθῆναι лечь спать ἐπὶ у φάτνης яслей σου; твоих?

Масоретский:
הֲ [interrogative] יֹ֣אבֶה want רֵּ֣ים wild oxen עָבְדֶ֑ךָ work, serve אִם־ if יָ֝לִ֗ין lodge עַל־ upon אֲבוּסֶֽךָ׃ manger

Синодальный: 39:10 - Можешь ли веревкою привязать единорога к борозде, и станет ли он боронить за тобою поле?
МБО39:10 - Привяжешь ли его веревкой к плугу, чтобы он боронил за тобой поле?

LXX Септуагинта: δήσεις Привяжешь δὲ итак ἐν в ἱμᾶσι ремне ζυγὸν ярмо αὐτοῦ, его, или ἑλκύσει будет тянуть σου твои αὔλακας борозды ἐν в πεδίῳ; долине?

Масоретский:
הֲֽ [interrogative] תִקְשָׁר־ tie רֵ֭ים wild oxen בְּ in תֶ֣לֶם furrow עֲבֹתֹ֑ו rope אִם־ if יְשַׂדֵּ֖ד draw עֲמָקִ֣ים valley אַחֲרֶֽיךָ׃ after

Синодальный: 39:11 - Понадеешься ли на него, потому что у него сила велика, и предоставишь ли ему работу твою?
МБО39:11 - Понадеешься ли на силу его и доверишь ли труд свой ему?

LXX Септуагинта: πέποιθας Убеждён δὲ ведь ἐπ᾿ в αὐτῷ, нём, ὅτι что πολλὴ многое - ἰσχὺς могущество αὐτοῦ, его, ἐπαφήσεις выделишь δὲ ведь αὐτῷ ему τὰ - ἔργα дела́ σου; твои?

Масоретский:
הֲֽ [interrogative] תִבְטַח־ trust בֹּ֖ו in כִּי־ that רַ֣ב much כֹּחֹ֑ו strength וְ and תַעֲזֹ֖ב leave אֵלָ֣יו to יְגִיעֶֽךָ׃ toil

Синодальный: 39:12 - Поверишь ли ему, что он семена твои возвратит и сложит на гумно твое?
МБО39:12 - Поверишь ли ты, что привезет он твое зерно и сложит его на гумне?

LXX Септуагинта: πιστεύσεις Поверишь δὲ итак ὅτι что ἀποδώσει отдаст σοι твоё τὸν - σπόρον, семя, εἰσοίσει принесёт δέ же σου твою τὸν - ἅλωνα; молотильную площадку?

Масоретский:
הֲ [interrogative] תַאֲמִ֣ין be firm בֹּ֖ו in כִּי־ that ישׁוב return זַרְעֶ֑ךָ seed וְֽ and גָרְנְךָ֥ threshing-floor יֶאֱסֹֽף׃ gather

Синодальный: 39:13 - Ты ли дал красивые крылья павлину и перья и пух страусу?
МБО39:13 - [О страусе, коне и ястребе]
Весело хлопает страус крыльями, но они не сравнятся с перьями и пухом аиста.

LXX Септуагинта: πτέρυξ Крыло τερπομένων радующих νεελασα, нееласа, ἐὰν если συλλάβῃ зачнешь ασιδα асида καὶ и νεσσα; несса;

Масоретский:
כְּנַף־ wing רְנָנִ֥ים she-ostriches נֶעֱלָ֑סָה enjoy אִם־ if אֶ֝בְרָ֗ה wing חֲסִידָ֥ה heron וְ and נֹצָֽה׃ plumage

Синодальный: 39:14 - Он оставляет яйца свои на земле, и на песке согревает их,
МБО39:14 - Он на землю яйца свои кладет, оставляет их греться в горячем песке,

LXX Септуагинта: ὅτι потому ἀφήσει направит εἰς в γῆν землю τὰ - ᾠὰ яйцо αὐτῆς своё καὶ и ἐπὶ на χοῦν прахе θάλψει согреет

Масоретский:
כִּֽי־ that תַעֲזֹ֣ב leave לָ to the אָ֣רֶץ earth בֵּצֶ֑יהָ egg וְֽ and עַל־ upon עָפָ֥ר dust תְּחַמֵּֽם׃ be hot

Синодальный: 39:15 - и забывает, что нога может раздавить их и полевой зверь может растоптать их;
МБО39:15 - забыв, что нога может их раздавить, и дикий зверь растоптать.

LXX Септуагинта: καὶ и ἐπελάθετο забыл он ὅτι что ποὺς нога σκορπιεῖ разбросает καὶ и θηρία звери ἀγροῦ поля καταπατήσει· растопчут;

Масоретский:
וַ֭ and תִּשְׁכַּח forget כִּי־ that רֶ֣גֶל foot תְּזוּרֶ֑הָ press וְ and חַיַּ֖ת wild animal הַ the שָּׂדֶ֣ה open field תְּדוּשֶֽׁהָ׃ tread on

Синодальный: 39:16 - он жесток к детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасен;
МБО39:16 - Жесток он к птенцам, словно к чужим, не боится, что труд его был напрасен,

LXX Септуагинта: ἀπεσκλήρυνεν отвердела τὰ - τέκνα (на) детей αὐτῆς её ὥστε словно μὴ не ἑαυτῇ, свои, εἰς в κενὸν пустое ἐκοπίασεν потрудилась ἄνευ без φόβου· страха;

Масоретский:
הִקְשִׁ֣יחַ be hard בָּנֶ֣יהָ son לְּ to לֹא־ not לָ֑הּ to לְ to רִ֖יק emptiness יְגִיעָ֣הּ toil בְּלִי־ destruction פָֽחַד׃ trembling

Синодальный: 39:17 - потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла;
МБО39:17 - потому что Бог обделил его мудростью и здравого разума не дал.

LXX Септуагинта: ὅτι потому что κατεσιώπησεν умолчал αὐτῇ ей - θεὸς Бог σοφίαν мудрость καὶ и οὐκ не ἐμέρισεν уделил αὐτῇ ей ἐν в τῇ - συνέσει. понимании.

Масоретский:
כִּֽי־ that הִשָּׁ֣הּ forget אֱלֹ֣והַּ god חָכְמָ֑ה wisdom וְ and לֹא־ not חָ֥לַק divide לָ֝֗הּ to בַּ in the בִּינָֽה׃ understanding

Синодальный: 39:18 - а когда поднимется на высоту, посмевается коню и всаднику его.
МБО39:18 - Но когда он поднимется и помчится, конь и всадник ему смешны.

LXX Септуагинта: κατὰ Во καιρὸν время ἐν в ὕψει высоте ὑψώσει, возвысит, καταγελάσεται осмеёт ἵππου коня καὶ и τοῦ - ἐπιβάτου всадника αὐτοῦ. его.

Масоретский:
כָּ֭ as the עֵת time בַּ in the מָּרֹ֣ום high place תַּמְרִ֑יא toss תִּֽשְׂחַ֥ק laugh לַ֝ to the סּ֗וּס horse וּ and לְ to רֹֽכְבֹֽו׃ ride

Синодальный: 39:19 - Ты ли дал коню силу и облек шею его гривою?
МБО39:19 - Ты ли дал коню его силу, шею гривой ему облек,

LXX Септуагинта: Или σὺ ты περιέθηκας придал ἵππῳ коню δύναμιν, силу, ἐνέδυσας одел ты δὲ ведь τραχήλῳ шее αὐτοῦ его φόβον; страх?

Масоретский:
הֲ [interrogative] תִתֵּ֣ן give לַ to the סּ֣וּס horse גְּבוּרָ֑ה strength הֲ [interrogative] תַלְבִּ֖ישׁ cloth צַוָּארֹ֣ו neck רַעְמָֽה׃ horse mane

Синодальный: 39:20 - Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей его — ужас;
МБО39:20 - заставил его прыгать, как саранча, храп его страшен?

LXX Септуагинта: περιέθηκας Придал ты δὲ ведь αὐτῷ ему πανοπλίαν, всё оружие, δόξαν славу δὲ ведь στηθέων груди αὐτοῦ его τόλμῃ; смелостью?

Масоретский:
הְֽ֭ [interrogative] תַרְעִישֶׁנּוּ quake כָּ as the אַרְבֶּ֑ה locust הֹ֖וד splendour נַחְרֹ֣ו snorting אֵימָֽה׃ fright

Синодальный: 39:21 - роет ногою землю и восхищается силою; идет навстречу оружию;
МБО39:21 - Он взрывает землю в долине, радуясь силе, и мчится навстречу битве.

LXX Септуагинта: ἀνορύσσων Раскапывающий ἐν в πεδίῳ долине γαυριᾷ, кичится, ἐκπορεύεται выходит δὲ ведь εἰς в πεδίον поле ἐν в ἰσχύι· могуществе;

Масоретский:
יַחְפְּר֣וּ dig בָ֭ in the עֵמֶק valley וְ and יָשִׂ֣ישׂ rejoice בְּ in כֹ֑חַ strength יֵ֝צֵ֗א go out לִ to קְרַאת־ encounter נָֽשֶׁק׃ equipment

Синодальный: 39:22 - он смеется над опасностью и не робеет и не отворачивается от меча;
МБО39:22 - Он смеется над страхом и не робеет, от меча он не повернет.

LXX Септуагинта: συναντῶν встречающий βέλει стрелы καταγελᾷ осмеивает καὶ и οὐ нет μὴ не ἀποστραφῇ отвернётся ἀπὸ от σιδήρου· железа;

Масоретский:
יִשְׂחַ֣ק laugh לְ֭ to פַחַד trembling וְ and לֹ֣א not יֵחָ֑ת be terrified וְ and לֹֽא־ not יָ֝שׁ֗וּב return מִ from פְּנֵי־ face חָֽרֶב׃ dagger

Синодальный: 39:23 - колчан звучит над ним, сверкает копье и дротик;
МБО39:23 - Звенит на боку у него колчан, сверкают копье и дротик.

LXX Септуагинта: ἐπ᾿ над αὐτῷ ним γαυριᾷ кичится τόξον лук καὶ и μάχαιρα, меч,

Масоретский:
עָ֭לָיו upon תִּרְנֶ֣ה rattle אַשְׁפָּ֑ה quiver לַ֖הַב flame חֲנִ֣ית spear וְ and כִידֹֽון׃ dart

Синодальный: 39:24 - в порыве и ярости он глотает землю и не может стоять при звуке трубы;
МБО39:24 - Глотает он землю в порыве ярости, не сдержать его при трубном зове.

LXX Септуагинта: καὶ и ὀργῇ гневом ἀφανιεῖ истребит τὴν - γῆν землю καὶ и οὐ нет μὴ не πιστεύσῃ, поверил бы, ἕως пока ἂν бы σημάνῃ подавала сигнал σάλπιγξ· труба;

Масоретский:
בְּ in רַ֣עַשׁ quaking וְ֭ and רֹגֶז excitement יְגַמֶּא־ swallow אָ֑רֶץ earth וְ and לֹֽא־ not יַ֝אֲמִ֗ין be firm כִּי־ that קֹ֥ול sound שֹׁופָֽר׃ horn

Синодальный: 39:25 - при трубном звуке он издает голос: гу! гу! и издалека чует битву, громкие голоса вождей и крик.
МБО39:25 - При звуке трубы ржет конь, битву он чует издалека, крик воевод и клич боевой.

LXX Септуагинта: σάλπιγγος трубой δὲ ведь σημαινούσης подающей сигнал λέγει говорит Εὖγε, Хорошо, πόρρωθεν издалека δὲ ведь ὀσφραίνεται обоняет запах πολέμου войны́ σὺν вместе со ἅλματι скачком καὶ и κραυγῇ. криком.

Масоретский:
בְּ in דֵ֤י sufficiency שֹׁפָ֨ר׀ horn יֹ֘אמַ֤ר say הֶאָ֗ח aha וּֽ֭ and מֵ from רָחֹוק remote יָרִ֣יחַ be spacious מִלְחָמָ֑ה war רַ֥עַם thunder שָׂ֝רִים chief וּ and תְרוּעָֽה׃ shouting

Синодальный: 39:26 - Твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень?
МБО39:26 - Твоей ли мудростью реет ястреб, крылья свои простирая к югу?

LXX Септуагинта: ἐκ От δὲ ведь τῆς - σῆς твоего ἐπιστήμης знания ἕστηκεν стои́т ἱέραξ ястреб ἀναπετάσας разложив τὰς - πτέρυγας крылья ἀκίνητος неподвижный καθορῶν смотрящий вниз τὰ - πρὸς на νότον; юг?

Масоретский:
הֲֽ֭ [interrogative] מִ from בִּינָ֣תְךָ understanding יַֽאֲבֶר־ soar up נֵ֑ץ falcon יִפְרֹ֖שׂ spread out כנפו wing לְ to תֵימָֽן׃ south

Синодальный: 39:27 - По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое?
МБО39:27 - По твоей ли воле орел взмывает и строит гнездо свое на высоте?

LXX Септуагинта: ἐπὶ По δὲ ведь σῷ твоему προστάγματι повелению ὑψοῦται поднимается ἀετός, орёл, γὺψ коршун δὲ ведь ἐπὶ у νοσσιᾶς гнезда αὐτοῦ своего καθεσθεὶς присев αὐλίζεται находится под небом

Масоретский:
אִם־ if עַל־ upon פִּ֭יךָ mouth יַגְבִּ֣יהַּ be high נָ֑שֶׁר eagle וְ֝ and כִ֗י that יָרִ֥ים be high קִנֹּֽו׃ nest

Синодальный: 39:28 - Он живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных;
МБО39:28 - Он живет на скале и ночь там проводит, его твердыня - горный утес.

LXX Септуагинта: ἐπὶ По δὲ ведь σῷ твоему προστάγματι повелению ὑψοῦται поднимается ἀετός, орёл, γὺψ коршун δὲ ведь ἐπὶ у νοσσιᾶς гнезда αὐτοῦ своего καθεσθεὶς присев αὐλίζεται находится под небом

Масоретский:
סֶ֣לַע rock יִ֭שְׁכֹּן dwell וְ and יִתְלֹנָ֑ן lodge עַֽל־ upon שֶׁן־ tooth סֶ֝֗לַע rock וּ and מְצוּדָֽה׃ fortification

Синодальный: 39:29 - оттуда высматривает себе пищу: глаза его смотрят далеко;
МБО39:29 - Там он высматривает добычу; глаза его видят ее издалека.

LXX Септуагинта: ἐκεῖσε Там ὢν будучи ζητεῖ ищет τὰ - σῖτα, пищу, πόρρωθεν издалека οἱ - ὀφθαλμοὶ глаза́ αὐτοῦ его σκοπεύουσιν; наблюдают;

Масоретский:
מִ from שָּׁ֥ם there חָֽפַר־ dig אֹ֑כֶל food לְ֝ to מֵ from רָחֹ֗וק remote עֵינָ֥יו eye יַבִּֽיטוּ׃ look at

Синодальный: 39:30 - птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он.
МБО39:30 - Кровь пьют его птенцы, где труп, там и он.

LXX Септуагинта: νεοσσοὶ птенцы δὲ ведь αὐτοῦ его φύρονται перемешиваются ἐν в αἵματι, крови́, οὗ где δ᾿ ведь ἂν бы ὦσι были τεθνεῶτες, мёртвые, παραχρῆμα тотчас же εὑρίσκονται. оказываются.

Масоретский:
ו and אפרחו young one יְעַלְעוּ־ [uncertain] דָ֑ם blood וּ and בַ in אֲשֶׁ֥ר [relative] חֲ֝לָלִ֗ים pierced שָׁ֣ם there הֽוּא׃ פ he

Синодальный: 39:31 - И продолжал Господь и сказал Иову:
МБО39:31 - [Бог призывает Иова отвечать]
Господь сказал Иову:

LXX Септуагинта: Καὶ И ἀπεκρίθη ответил κύριος Господь - θεὸς Бог τῷ - Ιωβ Иову καὶ и εἶπεν сказал

Масоретский:
וַ and יַּ֖עַן answer יְהוָ֥ה YHWH אֶת־ [object marker] אִיֹּ֗וב Job וַ and יֹּאמַֽר׃ say

Синодальный: 39:32 - будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает Ему.
МБО39:32 - - Будет ли спорящий со Всемогущим наставлять Его? Пусть обвиняющий Бога Ему ответит!

LXX Септуагинта: Μὴ Разве κρίσιν суда μετὰ при ἱκανοῦ Всесильном ἐκκλινεῖ, избежит он, ἐλέγχων обвиняющий θεὸν Бога ἀποκριθήσεται будет ответчиком αὐτήν; (на) нём?

Масоретский:
הֲ֭ [interrogative] רֹב contend עִם־ with שַׁדַּ֣י Almighty יִסֹּ֑ור reprover מֹוכִ֖יחַ reprove אֱלֹ֣והַּ god יַעֲנֶֽנָּה׃ פ answer

Синодальный: 39:33 - И отвечал Иов Господу и сказал:
МБО39:33 - Тогда Иов ответил Господу:

LXX Септуагинта: ‛Υπολαβὼν Выслушав δὲ ведь Ιωβ Иов λέγει говорит τῷ - κυρίῳ Го́споду

Масоретский:
וַ and יַּ֖עַן answer אִיֹּ֥וב Job אֶת־ [object marker] יְהוָ֗ה YHWH וַ and יֹּאמַֽר׃ say

Синодальный: 39:34 - вот, я ничтожен; что буду я отвечать Тебе? Руку мою полагаю на уста мои.
МБО39:34 - - Вот, я ничтожен - как я Тебе отвечу? Руку свою кладу на уста.

LXX Септуагинта: Τί Что ἔτι ещё ἐγὼ я κρίνομαι подвергаюсь суду νουθετούμενος увещевая καὶ и ἐλέγχων обвиняя κύριον Го́спода ἀκούων слышащий τοιαῦτα такое οὐθὲν ничто ὤν; будучи? ἐγὼ Я δὲ ведь τίνα кому ἀπόκρισιν ответ δῶ дам πρὸς на ταῦτα; это? χεῖρα Руку θήσω положу ἐπὶ на στόματί уста μου· мои;

Масоретский:
הֵ֣ן behold קַ֭לֹּתִי be slight מָ֣ה what אֲשִׁיבֶ֑ךָּ return יָ֝דִ֗י hand שַׂ֣מְתִּי put לְמֹו־ to פִֽי׃ mouth

Синодальный: 39:35 - Однажды я говорил, — теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду.
МБО39:35 - Я сказал однажды - но больше не буду продолжать, дважды, но впредь не стану.

LXX Септуагинта: ἅπαξ однажды λελάληκα, я сказал, ἐπὶ во δὲ ведь τῷ - δευτέρῳ второй οὐ не προσθήσω. прибегну.

Масоретский:
אַחַ֣ת one דִּ֭בַּרְתִּי speak וְ and לֹ֣א not אֶֽעֱנֶ֑ה answer וּ֝ and שְׁתַּ֗יִם two וְ and לֹ֣א not אֹוסִֽיף׃ פ add

Открыть окно