Библия Biblezoom Cloud / Иов 15 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 15:1 - И отвечал Елифаз Феманитянин и сказал:
МБО15:1 - [Вторая речь Елифаза - Нет праведного человека]
Тогда ответил Елифаз из Фемана:

LXX Септуагинта: ‛Υπολαβὼν Выслушав δὲ же Ελιφας Елифас - Θαιμανίτης Феманитский λέγει говорит

Масоретский:
וַ֭ and יַּעַן answer אֱלִיפַ֥ז Eliphaz הַֽ the תֵּימָנִ֗י Temanite וַ and יֹּאמַֽר׃ say

Синодальный: 15:2 - станет ли мудрый отвечать знанием пустым и наполнять чрево свое ветром палящим,
МБО15:2 - - Отвечает ли мудрый знанием, взятым с ветра, наполняет ли свой живот палящим вихрем?

LXX Септуагинта: Πότερον Разве σοφὸς мудрец ἀπόκρισιν ответ δώσει даст συνέσεως знания πνεύματος Духа καὶ и ἐνέπλησεν наполнил πόνον болезнью γαστρὸς живота

Масоретский:
הֶֽ [interrogative] חָכָ֗ם wise יַעֲנֶ֥ה answer דַֽעַת־ knowledge ר֑וּחַ wind וִֽ and ימַלֵּ֖א be full קָדִ֣ים east בִּטְנֹֽו׃ belly

Синодальный: 15:3 - оправдываться словами бесполезными и речью, не имеющею никакой силы?
МБО15:3 - Возражает ли он пустыми словами, речами, в которых нет прока?

LXX Септуагинта: ἐλέγχων обвиняя ἐν - ῥήμασιν, словами, οἷς которыми οὐ не δεῖ, должен, ἐν в λόγοις, словах, οἷς которых οὐδὲν никакая ὄφελος; польза?

Масоретский:
הֹוכֵ֣חַ reprove בְּ֭ in דָבָר word לֹ֣א not יִסְכֹּ֑ון serve וּ֝ and מִלִּ֗ים word לֹא־ not יֹועִ֥יל profit בָּֽם׃ in

Синодальный: 15:4 - Да ты отложил и страх и за малость считаешь речь к Богу.
МБО15:4 - А ты и страх перед Богом потерял, и молитву к Богу считаешь малостью.

LXX Септуагинта: οὐ Разве καὶ и σὺ ты ἀπεποιήσω отвергнул φόβον, страх, συνετελέσω исполнил δὲ ведь ῥήματα слова́ τοιαῦτα такие ἔναντι перед τοῦ - κυρίου; Го́спода?

Масоретский:
אַף־ even אַ֭תָּה you תָּפֵ֣ר break יִרְאָ֑ה fear וְ and תִגְרַ֥ע clip שִׂ֝יחָ֗ה concern לִ to פְנֵי־ face אֵֽל׃ god

Синодальный: 15:5 - Нечестие твое настроило так уста твои, и ты избрал язык лукавых.
МБО15:5 - Твой грех побуждает твои уста, ты усвоил язык нечестивых.

LXX Септуагинта: ἔνοχος Виновный εἶ ты есть ῥήμασιν словами στόματός уст σου твоих οὐδὲ и не διέκρινας рассудил ты ῥήματα слова́ δυναστῶν· сильных;

Масоретский:
כִּ֤י that יְאַלֵּ֣ף be familiar עֲוֹנְךָ֣ sin פִ֑יךָ mouth וְ֝ and תִבְחַ֗ר examine לְשֹׁ֣ון tongue עֲרוּמִֽים׃ shrewd

Синодальный: 15:6 - Тебя обвиняют уста твои, а не я, и твой язык говорит против тебя.
МБО15:6 - Твои же уста обвиняют тебя, не я; губы твои против тебя свидетельствуют.

LXX Септуагинта: ἐλέγξαι да обличит σε тебя τὸ - σὸν твой στόμα рот καὶ а μὴ не ἐγώ, я, τὰ - δὲ также χείλη губы σου твои καταμαρτυρήσουσίν будут свидетельствовать против σου. тебя.

Масоретский:
יַרְשִֽׁיעֲךָ֣ be guilty פִ֣יךָ mouth וְ and לֹא־ not אָ֑נִי i וּ֝ and שְׂפָתֶ֗יךָ lip יַעֲנוּ־ answer בָֽךְ׃ in

Синодальный: 15:7 - Разве ты первым человеком родился и прежде холмов создан?
МБО15:7 - Разве ты родился первым человеком? Разве ты был создан раньше холмов?

LXX Септуагинта: τί Что γάρ; ибо? μὴ Разве πρῶτος первый ἀνθρώπων (из) людей ἐγενήθης; рождён ты? Или πρὸ прежде θινῶν холмов ἐπάγης; утверждён ты?

Масоретский:
הֲ [interrogative] רִאישֹׁ֣ון first אָ֭דָם human, mankind תִּוָּלֵ֑ד bear וְ and לִ to פְנֵ֖י face גְבָעֹ֣ות hill חֹולָֽלְתָּ׃ have labour pain, to cry

Синодальный: 15:8 - Разве совет Божий ты слышал и привлек к себе премудрость?
МБО15:8 - Разве подслушал ты Божий замысел? Разве ты сам постиг мудрость?

LXX Септуагинта: Разве σύνταγμα устройство κυρίου Го́спода ἀκήκοας, услышал ты, εἰς к δὲ именно σὲ тебе ἀφίκετο пришла σοφία; мудрость?

Масоретский:
הַ [interrogative] בְ in סֹ֣וד confidential talk אֱלֹ֣והַ god תִּשְׁמָ֑ע hear וְ and תִגְרַ֖ע clip אֵלֶ֣יךָ to חָכְמָֽה׃ wisdom

Синодальный: 15:9 - Что знаешь ты, чего бы не знали мы? что разумеешь ты, чего не было бы и у нас?
МБО15:9 - Что знаешь ты, чего бы мы не знали? Что понимаешь, чего бы мы не поняли?

LXX Септуагинта: τί Что γὰρ же οἶδας, ты знаешь, чего οὐκ не οἴδαμεν; знаем мы? Или τί что συνίεις, понимаешь, чего οὐχὶ не καὶ также и ἡμεῖς; мы?

Масоретский:
מַה־ what יָּ֭דַעְתָּ know וְ and לֹ֣א not נֵדָ֑ע know תָּ֝בִ֗ין understand וְֽ and לֹא־ not עִמָּ֥נוּ with הֽוּא׃ he

Синодальный: 15:10 - И седовласый и старец есть между нами, днями превышающий отца твоего.
МБО15:10 - С нами седовласые и старики, старше, чем твой отец.

LXX Септуагинта: καί Как γε - πρεσβύτης старец καί так и γε - παλαιὸς престарелый ἐν среди ἡμῖν нас βαρύτερος серьёзнее τοῦ - πατρός отца σου твоего ἡμέραις. днями.

Масоретский:
גַּם־ even שָׂ֣ב be old גַּם־ even יָשִׁ֣ישׁ aged בָּ֑נוּ in כַּבִּ֖יר great מֵ from אָבִ֣יךָ father יָמִֽים׃ day

Синодальный: 15:11 - Разве малость для тебя утешения Божии? И это неизвестно тебе?
МБО15:11 - Разве мало тебе утешений Божьих, добрых слов, что тебе сказали?

LXX Септуагинта: ὀλίγα Мало ὧν того, что ἡμάρτηκας согрешил ты μεμαστίγωσαι, избит ты, μεγάλως сильно ὑπερβαλλόντως сверх меры λελάληκας. (как) сказал ты.

Масоретский:
הַ [interrogative] מְעַ֣ט little מִ֭מְּךָ from תַּנְחֻמֹ֣ות consolation אֵ֑ל god וְ֝ and דָבָ֗ר word לָ to the אַ֥ט gentle עִמָּֽךְ׃ with

Синодальный: 15:12 - К чему порывает тебя сердце твое, и к чему так гордо смотришь?
МБО15:12 - Почему увлекает тебя твое сердце, почему сверкают твои глаза,

LXX Септуагинта: τί Что ἐτόλμησεν осмелилось - καρδία сердце σου, твоё, или τί что ἐπήνεγκαν вознеслись οἱ - ὀφθαλμοί глаза́ σου, твои,

Масоретский:
מַה־ what יִּקָּחֲךָ֥ take לִבֶּ֑ךָ heart וּֽ and מַה־ what יִּרְזְמ֥וּן wink עֵינֶֽיךָ׃ eye

Синодальный: 15:13 - Что устремляешь против Бога дух твой и устами твоими произносишь такие речи?
МБО15:13 - так что ты обратил против Бога свой дух, что твой рот выговаривает такие слова?

LXX Септуагинта: ὅτι так как θυμὸν желание ἔρρηξας нарушил молчание ты ἔναντι перед лицом κυρίου, Го́спода, ἐξήγαγες вывел δὲ ведь ἐκ из στόματος рта ῥήματα слова́ τοιαῦτα; такие?

Масоретский:
כִּֽי־ that תָשִׁ֣יב return אֶל־ to אֵ֣ל god רוּחֶ֑ךָ wind וְ and הֹצֵ֖אתָ go out מִ from פִּ֣יךָ mouth מִלִּֽין׃ word

Синодальный: 15:14 - Что такое человек, чтоб быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиною быть праведным?
МБО15:14 - Кто такой человек, чтобы чистым быть, и рожденный женщиной, чтобы быть праведным?

LXX Септуагинта: τίς Кто γὰρ ведь ὢν будучи βροτός, смертный, ὅτι так как ἔσται будет ἄμεμπτος, безупречный, или ὡς как ἐσόμενος будущий δίκαιος праведный γεννητὸς рождённый γυναικός; женщиной?

Масоретский:
מָֽה־ what אֱנֹ֥ושׁ man כִּֽי־ that יִזְכֶּ֑ה be clean וְ and כִֽי־ that יִ֝צְדַּ֗ק be just יְל֣וּד bear אִשָּֽׁה׃ woman

Синодальный: 15:15 - Вот, Он и святым Своим не доверяет, и небеса нечисты в очах Его:
МБО15:15 - Если Бог и святым Своим не доверяет, и в глазах Его нечисты небеса,

LXX Септуагинта: εἰ Если κατὰ на ἁγίων святых οὐ не πιστεύει, доверяет, οὐρανὸς небо δὲ же οὐ не καθαρὸς чистое ἐναντίον перед αὐτοῦ. Ним.

Масоретский:
הֵ֣ן behold ב in קדשׁו holy לֹ֣א not יַאֲמִ֑ין be firm וְ֝ and שָׁמַ֗יִם heavens לֹא־ not זַכּ֥וּ be clean בְ in עֵינָֽיו׃ eye

Синодальный: 15:16 - тем больше нечист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду.
МБО15:16 - то тем более нечист и порочен человек, который пьет неправду, словно воду!

LXX Септуагинта: ἔα О δὲ итак ἐβδελυγμένος отвратителен καὶ и ἀκάθαρτος, нечист, ἀνὴρ муж πίνων пьющий ἀδικίας неправды ἴσα словно ποτῷ. питьём.

Масоретский:
אַ֭ף even כִּֽי־ that נִתְעָ֥ב be abhorrent וְֽ and נֶאֱלָ֑ח be corrupt אִישׁ־ man שֹׁתֶ֖ה drink כַ as the מַּ֣יִם water עַוְלָֽה׃ wickedness

Синодальный: 15:17 - Я буду говорить тебе, слушай меня; я расскажу тебе, что видел,
МБО15:17 - [Судьба нечестивых]
Послушай меня, и я объясню тебе; расскажу тебе то, что видел,

LXX Септуагинта: ἀναγγελῶ Я сообщу δέ же σοι, тебе, ἄκουέ послушай μου· меня; что δὴ же ἑώρακα, увидел я, ἀναγγελῶ возвещу σοι, тебе,

Масоретский:
אֲחַוְךָ֥ make known שְֽׁמַֽע־ hear לִ֑י to וְ and זֶֽה־ this חָ֝זִ֗יתִי see וַ and אֲסַפֵּֽרָה׃ count

Синодальный: 15:18 - что слышали мудрые и не скрыли слышанного от отцов своих,
МБО15:18 - то, о чем говорили мудрецы, не скрывая усвоенного от отцов

LXX Септуагинта: что σοφοὶ мудрецы ἐροῦσιν скажут καὶ и οὐκ не ἔκρυψαν скрыли πατέρας (от) отцов αὐτῶν· их;

Масоретский:
אֲשֶׁר־ [relative] חֲכָמִ֥ים wise יַגִּ֑ידוּ report וְ and לֹ֥א not כִֽ֝חֲד֗וּ hide מֵ from אֲבֹותָֽם׃ father

Синодальный: 15:19 - которым одним отдана была земля, и среди которых чужой не ходил.
МБО15:19 - (им одним земля была отдана, и чужой среди них не ходил).

LXX Септуагинта: αὐτοῖς им μόνοις одним ἐδόθη дана - γῆ, земля, καὶ и οὐκ не ἐπῆλθεν пришёл ἀλλογενὴς иноплеменник ἐπ᾿ к αὐτούς. ним.

Масоретский:
לָהֶ֣ם to לְ֭ to בַדָּם linen, part, stave נִתְּנָ֣ה give הָ the אָ֑רֶץ earth וְ and לֹא־ not עָ֖בַר pass זָ֣ר strange בְּ in תֹוכָֽם׃ midst

Синодальный: 15:20 - Нечестивый мучит себя во все дни свои, и число лет закрыто от притеснителя;
МБО15:20 - Все дни свои мучается нечестивый, отсчитаны все годы притеснителя.

LXX Септуагинта: πᾶς Вся - βίος жизнь ἀσεβοῦς нечестивого ἐν в φροντίδι, беспокойстве, ἔτη года δὲ же ἀριθμητὰ исчислимые δεδομένα отданы δυνάστῃ, сильному,

Масоретский:
כָּל־ whole יְמֵ֣י day רָ֭שָׁע guilty ה֣וּא he מִתְחֹולֵ֑ל have labour pain, to cry וּ and מִסְפַּ֥ר number שָׁ֝נִ֗ים year נִצְפְּנ֥וּ hide לֶ to the עָרִֽיץ׃ ruthless

Синодальный: 15:21 - звук ужасов в ушах его; среди мира идет на него губитель.
МБО15:21 - В его ушах - гул ужаса; средь мира к нему приходит губитель.

LXX Септуагинта: - δὲ и φόβος страх αὐτοῦ его ἐν в ὠσὶν ушах αὐτοῦ· его; ὅταν когда δοκῇ он думал бы ἤδη уже́ εἰρηνεύειν, жить в мире, ἥξει придёт αὐτοῦ его - καταστροφή. истребление.

Масоретский:
קֹול־ sound פְּחָדִ֥ים trembling בְּ in אָזְנָ֑יו ear בַּ֝ in the שָּׁלֹ֗ום peace שֹׁודֵ֥ד despoil יְבֹואֶֽנּוּ׃ come

Синодальный: 15:22 - Он не надеется спастись от тьмы; видит пред собою меч.
МБО15:22 - От мглы он не надеется спастись; он обречен на меч.

LXX Септуагинта: μὴ Пусть не πιστευέτω верит ἀποστραφῆναι отвратиться ἀπὸ от σκότους· тьмы; ἐντέταλται поручен γὰρ ведь ἤδη уже́ εἰς в χεῖρας ру́ки σιδήρου, железа,

Масоретский:
לֹא־ not יַאֲמִ֣ין be firm שׁ֭וּב return מִנִּי־ from חֹ֑שֶׁךְ darkness ו and צפו look out ה֣וּא he אֱלֵי־ to חָֽרֶב׃ dagger

Синодальный: 15:23 - Он скитается за куском хлеба повсюду; знает, что уже готов, в руках у него день тьмы.
МБО15:23 - Он - скиталец, пища для стервятника. Он знает, день мрака близок.

LXX Септуагинта: κατατέτακται назначен δὲ ведь εἰς в σῖτα пищу γυψίν· коршунам; οἶδεν знает δὲ ведь ἐν в ἑαυτῷ себе самом ὅτι что μένει остаётся εἰς на πτῶμα. поражение. ἡμέρα День δὲ же αὐτὸν его σκοτεινὴ тёмный στροβήσει, будет тревожить,

Масоретский:
נֹ֘דֵ֤ד flee ה֣וּא he לַ to the לֶּ֣חֶם bread אַיֵּ֑ה where יָדַ֓ע׀ know כִּֽי־ that נָכֹ֖ון be firm בְּ in יָדֹ֣ו hand יֹֽום־ day חֹֽשֶׁךְ׃ darkness

Синодальный: 15:24 - Устрашает его нужда и теснота; одолевает его, как царь, приготовившийся к битве,
МБО15:24 - Беда и горе его пугают; теснят, словно царь, что готов на битву,

LXX Септуагинта: κατατέτακται назначен δὲ ведь εἰς в σῖτα пищу γυψίν· коршунам; οἶδεν знает δὲ ведь ἐν в ἑαυτῷ себе самом ὅτι что μένει остаётся εἰς на πτῶμα. поражение. ἡμέρα День δὲ же αὐτὸν его σκοτεινὴ тёмный στροβήσει, будет тревожить,

Масоретский:
יְֽ֭בַעֲתֻהוּ terrify צַ֣ר narrow וּ and מְצוּקָ֑ה stress תִּ֝תְקְפֵ֗הוּ overpower כְּ as מֶ֤לֶךְ׀ king עָתִ֬יד ready לַ to the כִּידֹֽור׃ onset

Синодальный: 15:25 - за то, что он простирал против Бога руку свою и противился Вседержителю,
МБО15:25 - за то, что простер против Бога руку и Всемогущему бросил вызов,

LXX Септуагинта: ὅτι Что ἦρκεν поднял он χεῖρας ру́ки ἐναντίον против τοῦ - κυρίου, Го́спода, ἔναντι перед δὲ ведь κυρίου Го́спода παντοκράτορος Всесильного ἐτραχηλίασεν, поднял шею,

Масоретский:
כִּֽי־ that נָטָ֣ה extend אֶל־ to אֵ֣ל god יָדֹ֑ו hand וְ and אֶל־ to שַׁ֝דַּ֗י Almighty יִתְגַּבָּֽר׃ be superior

Синодальный: 15:26 - устремлялся против Него с гордою выею, под толстыми щитами своими;
МБО15:26 - шел на Него упрямо и дерзко с толстым крепким щитом.

LXX Септуагинта: ἔδραμεν побежал δὲ ведь ἐναντίον против αὐτοῦ Него ὕβρει дерзостью ἐν в πάχει толщине νώτου хребта ἀσπίδος щита αὐτοῦ, своего,

Масоретский:
יָר֣וּץ run אֵלָ֣יו to בְּ in צַוָּ֑אר neck בַּ֝ in עֲבִ֗י thickness גַּבֵּ֥י curve מָֽגִנָּֽיו׃ shield

Синодальный: 15:27 - потому что он покрыл лице свое жиром своим и обложил туком лядвеи свои.
МБО15:27 - За то, что он жиром покрыл лицо, жир нарастил у себя на бедрах,

LXX Септуагинта: ὅτι что ἐκάλυψεν покрыл τὸ - πρόσωπον лицо αὐτοῦ своё ἐν - στέατι жиром αὐτοῦ своим καὶ и ἐποίησεν сделал περιστόμιον отверстие ἐπὶ на τῶν - μηρίων. бёдрах.

Масоретский:
כִּֽי־ that כִסָּ֣ה cover פָנָ֣יו face בְּ in חֶלְבֹּ֑ו fat וַ and יַּ֖עַשׂ make פִּימָ֣ה fat עֲלֵי־ upon כָֽסֶל׃ loin

Синодальный: 15:28 - И он селится в городах разоренных, в домах, в которых не живут, которые обречены на развалины.
МБО15:28 - он поселится в городах разоренных, в домах, в которых никто не живет, в домах, обреченных на разрушение.

LXX Септуагинта: αὐλισθείη Да ночует δὲ же πόλεις (в) городах ἐρήμους, пустыни, εἰσέλθοι да войдёт δὲ же εἰς в οἴκους дома́ ἀοικήτους· необитаемые; что δὲ же ἐκεῖνοι те ἡτοίμασαν, приготовили, ἄλλοι другие ἀποίσονται. унесут.

Масоретский:
וַ and יִּשְׁכֹּ֤ון׀ dwell עָ֘רִ֤ים town נִכְחָדֹ֗ות hide בָּ֭תִּים house לֹא־ not יֵ֣שְׁבוּ sit לָ֑מֹו to אֲשֶׁ֖ר [relative] הִתְעַתְּד֣וּ prepare לְ to גַלִּֽים׃ heap

Синодальный: 15:29 - Не пребудет он богатым, и не уцелеет имущество его, и не распрострется по земле приобретение его.
МБО15:29 - Он не будет больше богат, и богатство его расточится, и в земле он не пустит корня.

LXX Септуагинта: οὔτε И нет μὴ не πλουτισθῇ, обогатится, οὔτε и нет μὴ не μείνῃ останется αὐτοῦ (у) него τὰ - ὑπάρχοντα· имущества; οὐ нет μὴ не βάλῃ бросит ἐπὶ на τὴν - γῆν землю σκιὰν тень

Масоретский:
לֹֽא־ not יֶ֖עְשַׁר become rich וְ and לֹא־ not יָק֣וּם arise חֵילֹ֑ו power וְ and לֹֽא־ not יִטֶּ֖ה extend לָ to the אָ֣רֶץ earth מִנְלָֽם׃ [uncertain]

Синодальный: 15:30 - Не уйдет от тьмы; отрасли его иссушит пламя и дуновением уст своих увлечет его.
МБО15:30 - Он не спасется от мглы, пламя иссушит ветви его, и дыхание уст Божьих умчит его прочь.

LXX Септуагинта: οὐδὲ и нет μὴ не ἐκφύγῃ избежит τὸ - σκότος· тьмы; τὸν - βλαστὸν росток αὐτοῦ его μαράναι да иссушит ἄνεμος, ветер, ἐκπέσοι да спадёт δὲ же αὐτοῦ его τὸ - ἄνθος. цвет.

Масоретский:
לֹֽא־ not יָס֨וּר׀ turn aside מִנִּי־ from חֹ֗שֶׁךְ darkness יֹֽ֭נַקְתֹּו shoot תְּיַבֵּ֣שׁ be dry שַׁלְהָ֑בֶת flame וְ֝ and יָס֗וּר turn aside בְּ in ר֣וּחַ wind פִּֽיו׃ mouth

Синодальный: 15:31 - Пусть не доверяет суете заблудший, ибо суета будет и воздаянием ему.
МБО15:31 - Пусть он не обманывается, полагаясь на пустоту, ведь пустота и будет ему воздаянием.

LXX Септуагинта: μὴ Пусть не πιστευέτω верит ὅτι что ὑπομενεῖ, выдержит, κενὰ пустое γὰρ ведь ἀποβήσεται исполнится αὐτῷ· ему;

Масоретский:
אַל־ not יַאֲמֵ֣ן be firm ב in the שׁו vanity נִתְעָ֑ה err כִּי־ that שָׁ֝֗וְא vanity תִּהְיֶ֥ה be תְמוּרָתֹֽו׃ exchange

Синодальный: 15:32 - Не в свой день он скончается, и ветви его не будут зеленеть.
МБО15:32 - Он получит сполна, прежде чем придет его время, и не будут его ветви зеленеть.

LXX Септуагинта: - τομὴ отрезок αὐτοῦ его πρὸ прежде ὥρας времени φθαρήσεται, погибнет, καὶ и - ῥάδαμνος отрасль αὐτοῦ его οὐ нет μὴ не πυκάσῃ· укрепится;

Масоретский:
בְּֽ in לֹא־ not יֹ֭ומֹו day תִּמָּלֵ֑א be full וְ֝ and כִפָּתֹ֗ו shoot לֹ֣א not רַעֲנָֽנָה׃ be luxuriant

Синодальный: 15:33 - Сбросит он, как виноградная лоза, недозрелую ягоду свою и, как маслина, стряхнет цвет свой.
МБО15:33 - Он сбросит незрелый виноград, как лоза, и растеряет свой цвет, как маслина.

LXX Септуагинта: τρυγηθείη да будет сорван δὲ же ὥσπερ как ὄμφαξ незрелый виноград πρὸ прежде ὥρας, времени, ἐκπέσοι да спадёт δὲ же ὡς будто ἄνθος цвет ἐλαίας. оливки.

Масоретский:
יַחְמֹ֣ס treat violently כַּ as the גֶּ֣פֶן vine בִּסְרֹ֑ו grape וְ and יַשְׁלֵ֥ךְ throw כַּ֝ as the זַּ֗יִת olive נִצָּתֹֽו׃ blossom

Синодальный: 15:34 - Так опустеет дом нечестивого, и огонь пожрет шатры мздоимства.
МБО15:34 - Бесплодным будет безбожных сборище, и огонь истребит шатры вымогателей.

LXX Септуагинта: μαρτύριον Свидетельство γὰρ ведь ἀσεβοῦς нечестивого θάνατος, смерть, πῦρ огонь δὲ ведь καύσει сожжёт οἴκους дома́ δωροδεκτῶν. взяточничества.

Масоретский:
כִּֽי־ that עֲדַ֣ת gathering חָנֵ֣ף alienated גַּלְמ֑וּד barren וְ֝ and אֵ֗שׁ fire אָכְלָ֥ה eat אָֽהֳלֵי־ tent שֹֽׁחַד׃ present

Синодальный: 15:35 - Он зачал зло и родил ложь, и утроба его приготовляет обман.
МБО15:35 - Они зачали ложь и родили беду, их сердце полно коварства.

LXX Септуагинта: ἐν В γαστρὶ утробе δὲ ведь λήμψεται получит ὀδύνας, бедствия, ἀποβήσεται станет δὲ же αὐτῷ ему κενά, пустое, - δὲ а κοιλία утроба αὐτοῦ его ὑποίσει вынесет δόλον. хитрость.

Масоретский:
הָרֹ֣ה be pregnant עָ֭מָל labour וְ and יָלֹ֣ד bear אָ֑וֶן wickedness וּ֝ and בִטְנָ֗ם belly תָּכִ֥ין be firm מִרְמָֽה׃ ס deceit

Открыть окно