Biblezoom Cloud / 3Царств 19 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 19:1 - И пересказал Ахав Иезавели всё, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом.
МБО19:1 - [Бегство Илии от Иезавели]
Ахав рассказал Иезавели обо всем, что сделал Илия, и о том, как он перебил всех пророков Ваала мечом.

LXX Септуагинта: Καὶ И ἀνήγγειλεν сообщил Αχααβ Ахав τῇ - Ιεζαβελ Иезавели γυναικὶ жене αὐτοῦ своей πάντα, всё, что ἐποίησεν сделал Ηλιου, Илия, καὶ и ὡς как ἀπέκτεινεν убил τοὺς - προφήτας пророков ἐν - ῥομφαίᾳ. мечом.

Масоретский:
וַ and יַּגֵּ֤ד report אַחְאָב֙ Ahab לְ to אִיזֶ֔בֶל Jezebel אֵ֛ת [object marker] כָּל־ whole אֲשֶׁ֥ר [relative] עָשָׂ֖ה make אֵלִיָּ֑הוּ Elijah וְ and אֵ֨ת [object marker] כָּל־ whole אֲשֶׁ֥ר [relative] הָרַ֛ג kill אֶת־ [object marker] כָּל־ whole הַ the נְּבִיאִ֖ים prophet בֶּ in the חָֽרֶב׃ dagger

Синодальный: 19:2 - И послала Иезавель посланца к Илии сказать: [если ты Илия, а я Иезавель, то] пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоею душею того, что сделано с душею каждого из них.
МБО19:2 - Иезавель послала к Илии вестника, чтобы сказать: - Пусть боги сурово накажут меня, если завтра к этому времени я не сделаю с тобой того же, что ты сделал с пророками.

LXX Септуагинта: καὶ И ἀπέστειλεν послала Ιεζαβελ Иезавель πρὸς к Ηλιου Илии καὶ и εἶπεν сказала: Εἰ Если σὺ ты εἶ есть Ηλιου Илия καὶ а ἐγὼ я Ιεζαβελ, Иезавель, τάδε так ποιήσαι пусть сделает μοι мне - θεὸς Бог καὶ и τάδε так προσθείη, да умножит, ὅτι потому что ταύτην (в) это τὴν - ὥραν время αὔριον завтра θήσομαι положу τὴν - ψυχήν душу σου твою καθὼς как ψυχὴν душу ἑνὸς одного ἐξ из αὐτῶν. них.

Масоретский:
וַ and תִּשְׁלַ֤ח send אִיזֶ֨בֶל֙ Jezebel מַלְאָ֔ךְ messenger אֶל־ to אֵלִיָּ֖הוּ Elijah לֵ to אמֹ֑ר say כֹּֽה־ thus יַעֲשׂ֤וּן make אֱלֹהִים֙ god(s) וְ and כֹ֣ה thus יֹוסִפ֔וּן add כִּֽי־ that כָ as the עֵ֤ת time מָחָר֙ next day אָשִׂ֣ים put אֶֽת־ [object marker] נַפְשְׁךָ֔ soul כְּ as נֶ֖פֶשׁ soul אַחַ֥ד one מֵהֶֽם׃ from

Синодальный: 19:3 - Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Вирсавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там.
МБО19:3 - Он испугался и бежал, спасая свою жизнь. Добравшись до Вирсавии, что в земле Иудеи, он оставил там слугу,

LXX Септуагинта: καὶ И ἐφοβήθη устрашился Ηλιου Илия καὶ и ἀνέστη встал καὶ и ἀπῆλθεν ушёл κατὰ ради τὴν - ψυχὴν души ἑαυτοῦ своей καὶ и ἔρχεται приходит εἰς в Βηρσαβεε Вирсавию τὴν - Ιουδα Иудейскую καὶ и ἀφῆκεν оставил τὸ - παιδάριον слугу αὐτοῦ своего ἐκεῖ· там;

Масоретский:
וַ and יַּ֗רְא see וַ and יָּ֨קָם֙ arise וַ and יֵּ֣לֶךְ walk אֶל־ to נַפְשֹׁ֔ו soul וַ and יָּבֹ֕א come בְּאֵ֥ר well שֶׁ֖בַע Sheba אֲשֶׁ֣ר [relative] לִֽ to יהוּדָ֑ה Judah וַ and יַּנַּ֥ח settle אֶֽת־ [object marker] נַעֲרֹ֖ו boy שָֽׁם׃ there

Синодальный: 19:4 - А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе и сказал: довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих.
МБО19:4 - а сам ушел в пустыню на расстояние в день пути. Он пришел, сел под одиноким дроковым кустом и молился о смерти. - Довольно уже, Господи, - говорил он, - забери мою жизнь, ведь я не лучше своих предков.

LXX Септуагинта: καὶ а αὐτὸς сам он ἐπορεύθη пошёл ἐν в τῇ - ἐρήμῳ пустыню ὁδὸν путь ἡμέρας дня καὶ и ἦλθεν пришёл καὶ и ἐκάθισεν сел ὑπὸ под ραθμ можжевеловым кустом ἓν одним καὶ и ᾐτήσατο попросил τὴν - ψυχὴν душу αὐτοῦ его ἀποθανεῖν умертвить καὶ и εἶπεν сказал: ‛Ικανούσθω Довольно νῦν, теперь, λαβὲ возьми δὴ же τὴν - ψυχήν душу μου мою ἀπ᾿ от ἐμοῦ, меня, κύριε, Господи, ὅτι потому что οὐ не κρείσσων лучше ἐγώ я εἰμι есть ὑπὲρ более τοὺς - πατέρας отцов μου. моих.

Масоретский:
וְ and הֽוּא־ he הָלַ֤ךְ walk בַּ in the מִּדְבָּר֙ desert דֶּ֣רֶךְ way יֹ֔ום day וַ and יָּבֹ֕א come וַ and יֵּ֕שֶׁב sit תַּ֖חַת under part רֹ֣תֶם broom אחת one וַ and יִּשְׁאַ֤ל ask אֶת־ [object marker] נַפְשֹׁו֙ soul לָ to מ֔וּת die וַ and יֹּ֣אמֶר׀ say רַ֗ב much עַתָּ֤ה now יְהוָה֙ YHWH קַ֣ח take נַפְשִׁ֔י soul כִּֽי־ that לֹא־ not טֹ֥וב good אָנֹכִ֖י i מֵ from אֲבֹתָֽי׃ father

Синодальный: 19:5 - И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот, Ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь [и пей].
МБО19:5 - Затем он лег под дроковым кустом и уснул. Внезапно ангел коснулся его и сказал: - Встань и поешь.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐκοιμήθη заснул καὶ и ὕπνωσεν поспал ἐκεῖ там ὑπὸ под φυτόν, растением, καὶ и ἰδού вот τις некто ἥψατο коснулся αὐτοῦ его καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ ему: ᾿Ανάστηθι Встань καὶ и φάγε. поешь.

Масоретский:
וַ and יִּשְׁכַּב֙ lie down וַ and יִּישַׁ֔ן sleep תַּ֖חַת under part רֹ֣תֶם broom אֶחָ֑ד one וְ and הִנֵּֽה־ behold זֶ֤ה this מַלְאָךְ֙ messenger נֹגֵ֣עַ touch בֹּ֔ו in וַ and יֹּ֥אמֶר say לֹ֖ו to ק֥וּם arise אֱכֹֽול׃ eat

Синодальный: 19:6 - И взглянул Илия, и вот, у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился и опять заснул.
МБО19:6 - Он взглянул - и вот, у его головы лепешка, испеченная на горячих углях, и кувшин воды. Он поел, попил и лег снова.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐπέβλεψεν посмотрел Ηλιου, Илия, καὶ и ἰδοὺ вот πρὸς у κεφαλῆς головы αὐτοῦ его ἐγκρυφίας испечённый хлеб ὀλυρίτης (из) полбы καὶ и καψάκης кувшин ὕδατος· воды́ ; καὶ и ἀνέστη встал καὶ и ἔφαγεν съел καὶ и ἔπιεν. попил. καὶ И ἐπιστρέψας повернувшись ἐκοιμήθη. заснул.

Масоретский:
וַ and יַּבֵּ֕ט look at וְ and הִנֵּ֧ה behold מְרַאֲשֹׁתָ֛יו head-place עֻגַ֥ת cake רְצָפִ֖ים coal וְ and צַפַּ֣חַת jar מָ֑יִם water וַ and יֹּ֣אכַל eat וַ and יֵּ֔שְׁתְּ drink וַ and יָּ֖שָׁב return וַ and יִּשְׁכָּֽב׃ lie down

Синодальный: 19:7 - И возвратился Ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: встань, ешь [и пей], ибо дальняя дорога пред тобою.
МБО19:7 - Ангел Господень пришел во второй раз, коснулся его и сказал: - Встань и поешь, иначе дорога будет для тебя слишком тяжела.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐπέστρεψεν возвратился - ἄγγελος ангел κυρίου Го́спода ἐκ во δευτέρου второй раз καὶ и ἥψατο коснулся αὐτοῦ его καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ ему: ᾿Ανάστα Встань φάγε, поешь, ὅτι потому что πολλὴ длинный ἀπὸ от σοῦ тебя - ὁδός. путь.

Масоретский:
וַ and יָּשָׁב֩ return מַלְאַ֨ךְ messenger יְהוָ֤ה׀ YHWH שֵׁנִית֙ second וַ and יִּגַּע־ touch בֹּ֔ו in וַ and יֹּ֖אמֶר say ק֣וּם arise אֱכֹ֑ל eat כִּ֛י that רַ֥ב much מִמְּךָ֖ from הַ the דָּֽרֶךְ׃ way

Синодальный: 19:8 - И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божией Хорива.
МБО19:8 - Он встал, поел и попил. Подкрепившись той пищей, он шел сорок дней и сорок ночей, пока не достиг Хорива, Божьей горы.

LXX Септуагинта: καὶ И ἀνέστη встал καὶ и ἔφαγεν съел καὶ и ἔπιεν· попил; καὶ и ἐπορεύθη отправился ἐν в τῇ - ἰσχύι крепости τῆς - βρώσεως (от) еды ἐκείνης той τεσσαράκοντα сорок ἡμέρας дней καὶ и τεσσαράκοντα сорок νύκτας ночей ἕως до ὄρους горы́ Χωρηβ. Хорив.

Масоретский:
וַ and יָּ֖קָם arise וַ and יֹּ֣אכַל eat וַ and יִּשְׁתֶּ֑ה drink וַ and יֵּ֜לֶךְ walk בְּ in כֹ֣חַ׀ strength הָ the אֲכִילָ֣ה food הַ the הִ֗יא she אַרְבָּעִ֥ים four יֹום֙ day וְ and אַרְבָּעִ֣ים four לַ֔יְלָה night עַ֛ד unto הַ֥ר mountain הָ the אֱלֹהִ֖ים god(s) חֹרֵֽב׃ Horeb

Синодальный: 19:9 - И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илия?
МБО19:9 - Там он вошел в пещеру и заночевал в ней. И вот, к нему было слово Господа: - Что ты здесь делаешь, Илия?

LXX Септуагинта: καὶ И εἰσῆλθεν вошёл ἐκεῖ там εἰς в τὸ - σπήλαιον пещеру καὶ и κατέλυσεν остановился ἐκεῖ· там; καὶ и ἰδοὺ вот ῥῆμα Слово κυρίου Го́спода πρὸς к αὐτὸν нему καὶ и εἶπεν сказал Он: Τί Что σὺ ты ἐνταῦθα, здесь, Ηλιου; Илия?

Масоретский:
וַ and יָּבֹא־ come שָׁ֥ם there אֶל־ to הַ the מְּעָרָ֖ה cave וַ and יָּ֣לֶן lodge שָׁ֑ם there וְ and הִנֵּ֤ה behold דְבַר־ word יְהוָה֙ YHWH אֵלָ֔יו to וַ and יֹּ֣אמֶר say לֹ֔ו to מַה־ what לְּךָ֥ to פֹ֖ה here אֵלִיָּֽהוּ׃ Elijah

Синодальный: 19:10 - Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее.
МБО19:10 - Он ответил: - Я ревностно служил Господу, Богу воинств. Израильтяне отвергли союз с Тобой, разрушили Твои жертвенники, а Твоих пророков убили мечом. Остался лишь я один, и они пытаются убить и меня.

LXX Септуагинта: καὶ И εἶπεν сказал Ηλιου Илия: Ζηλῶν Ревнуя ἐζήλωκα я возревновал τῷ - κυρίῳ (о) Господе παντοκράτορι, Вседержителе, ὅτι потому что ἐγκατέλιπόν оставили σε Тебя οἱ - υἱοὶ сыны Ισραηλ· Израиля; τὰ - θυσιαστήριά жертвенники σου Твои κατέσκαψαν они разрушили καὶ и τοὺς - προφήτας пророков σου Твоих ἀπέκτειναν убили ἐν - ῥομφαίᾳ, мечом, καὶ и ὑπολέλειμμαι остался ἐγὼ я μονώτατος, один, καὶ и ζητοῦσι ищут τὴν - ψυχήν душу μου мою λαβεῖν захватить αὐτήν. её.

Масоретский:
וַ and יֹּאמֶר֩ say קַנֹּ֨א be jealous קִנֵּ֜אתִי be jealous לַ to יהוָ֣ה׀ YHWH אֱלֹהֵ֣י god(s) צְבָאֹ֗ות service כִּֽי־ that עָזְב֤וּ leave בְרִֽיתְךָ֙ covenant בְּנֵ֣י son יִשְׂרָאֵ֔ל Israel אֶת־ [object marker] מִזְבְּחֹתֶ֣יךָ altar הָרָ֔סוּ tear down וְ and אֶת־ [object marker] נְבִיאֶ֖יךָ prophet הָרְג֣וּ kill בֶ in the חָ֑רֶב dagger וָֽ and אִוָּתֵ֤ר remain אֲנִי֙ i לְ to בַדִּ֔י linen, part, stave וַ and יְבַקְשׁ֥וּ seek אֶת־ [object marker] נַפְשִׁ֖י soul לְ to קַחְתָּֽהּ׃ take

Синодальный: 19:11 - И сказал: выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь;
МБО19:11 - Господь сказал: - Выйди и встань на горе перед Господом. Господь пройдет мимо! И вот, страшный, могучий ветер расколол горы и раздробил перед Господом скалы, но в ветре Господа не было. После ветра было землетрясение, но в землетрясении Господа не было.

LXX Септуагинта: καὶ И εἶπεν сказал: Εξελεύσῃ Выйдешь αὔριον завтра καὶ и στήσῃ будешь стоять ἐνώπιον перед лицом κυρίου Го́спода ἐν на τῷ - ὄρει· горе́ ; ἰδοὺ вот παρελεύσεται придёт κύριος. Господь. καὶ И πνεῦμα ветер μέγα большой κραταιὸν могущественный διαλῦον разрушающий ὄρη го́ры καὶ и συντρῖβον разбивающий πέτρας ска́лы ἐνώπιον перед лицом κυρίου, Го́спода, οὐκ не ἐν в τῷ - πνεύματι ветре κύριος· Господь; καὶ а μετὰ после τὸ - πνεῦμα ветра συσσεισμός, ураган, οὐκ не ἐν в τῷ - συσσεισμῷ урагане κύριος· Господь;

Масоретский:
וַ and יֹּ֗אמֶר say צֵ֣א go out וְ and עָמַדְתָּ֣ stand בָ in the הָר֮ mountain לִ to פְנֵ֣י face יְהוָה֒ YHWH וְ and הִנֵּ֧ה behold יְהוָ֣ה YHWH עֹבֵ֗ר pass וְ and ר֣וּחַ wind גְּדֹולָ֡ה great וְ and חָזָ֞ק strong מְפָרֵק֩ tear away הָרִ֨ים mountain וּ and מְשַׁבֵּ֤ר break סְלָעִים֙ rock לִ to פְנֵ֣י face יְהוָ֔ה YHWH לֹ֥א not בָ in the ר֖וּחַ wind יְהוָ֑ה YHWH וְ and אַחַ֤ר after הָ the ר֨וּחַ wind רַ֔עַשׁ quaking לֹ֥א not בָ in the רַ֖עַשׁ quaking יְהוָֽה׃ YHWH

Синодальный: 19:12 - после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, [и там Господь].
МБО19:12 - После землетрясения прошел огонь, но и в огне Господа не было. После огня раздался мягкий шепот.

LXX Септуагинта: καὶ а μετὰ после τὸν - συσσεισμὸν урагана πῦρ, огонь, οὐκ не ἐν в τῷ - πυρὶ огне κύριος· Господь; καὶ а μετὰ после τὸ - πῦρ огня φωνὴ звук αὔρας веяния λεπτῆς, тихого, κακεῖ там κύριος. Господь.

Масоретский:
וְ and אַחַ֤ר after הָ the רַ֨עַשׁ֙ quaking אֵ֔שׁ fire לֹ֥א not בָ in the אֵ֖שׁ fire יְהוָ֑ה YHWH וְ and אַחַ֣ר after הָ the אֵ֔שׁ fire קֹ֖ול sound דְּמָמָ֥ה calm דַקָּֽה׃ thin

Синодальный: 19:13 - Услышав сие, Илия закрыл лице свое милотью своею, и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему: что ты здесь, Илия?
МБО19:13 - Услышав его, Илия закрыл лицо плащом, вышел и встал у входа в пещеру. И был к нему голос, который сказал ему: - Что ты здесь делаешь, Илия?

LXX Септуагинта: καὶ И ἐγένετο случилось ὡς как ἤκουσεν услышал Ηλιου, Илия, καὶ и ἐπεκάλυψεν закрыл τὸ - πρόσωπον лицо αὐτοῦ своё ἐν - τῇ - μηλωτῇ овечьей шкурой ἑαυτοῦ своей καὶ и ἐξῆλθεν вышел καὶ и ἔστη встал ὑπὸ под τὸ - σπήλαιον· пещерой; καὶ и ἰδοὺ вот πρὸς к αὐτὸν нему φωνὴ голос καὶ и εἶπεν сказал: Τί Что σὺ ты ἐνταῦθα, здесь, Ηλιου; Илия?

Масоретский:
וַ and יְהִ֣י׀ be כִּ as שְׁמֹ֣עַ hear אֵלִיָּ֗הוּ Elijah וַ and יָּ֤לֶט enwrap פָּנָיו֙ face בְּ in אַדַּרְתֹּ֔ו splendour וַ and יֵּצֵ֕א go out וַֽ and יַּעֲמֹ֖ד stand פֶּ֣תַח opening הַ the מְּעָרָ֑ה cave וְ and הִנֵּ֤ה behold אֵלָיו֙ to קֹ֔ול sound וַ and יֹּ֕אמֶר say מַה־ what לְּךָ֥ to פֹ֖ה here אֵלִיָּֽהוּ׃ Elijah

Синодальный: 19:14 - Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и моей души ищут, чтоб отнять ее.
МБО19:14 - Он ответил: - Я ревностно служил Господу, Богу воинств. Израильтяне отвергли союз с Тобой, разрушили Твои жертвенники, а Твоих пророков убили мечом. Остался лишь я один, и они пытаются убить и меня.

LXX Септуагинта: καὶ И εἶπεν сказал Ηλιου Илия: Ζηλῶν Ревнуя ἐζήλωκα я возревновал τῷ - κυρίῳ (о) Господе παντοκράτορι, Вседержителе, ὅτι потому что ἐγκατέλιπον оставили τὴν - διαθήκην завет σου Твой οἱ - υἱοὶ сыны Ισραηλ· Израиля; τὰ - θυσιαστήριά жертвенники σου Твои καθεῖλαν они снесли καὶ и τοὺς - προφήτας пророков σου Твоих ἀπέκτειναν убили ἐν - ῥομφαίᾳ, мечом, καὶ и ὑπολέλειμμαι остался ἐγὼ я μονώτατος, единственный, καὶ и ζητοῦσι ищут τὴν - ψυχήν душу μου мою λαβεῖν захватить αὐτήν. её.

Масоретский:
וַ and יֹּאמֶר֩ say קַנֹּ֨א be jealous קִנֵּ֜אתִי be jealous לַ to יהוָ֣ה׀ YHWH אֱלֹהֵ֣י god(s) צְבָאֹ֗ות service כִּֽי־ that עָזְב֤וּ leave בְרִֽיתְךָ֙ covenant בְּנֵ֣י son יִשְׂרָאֵ֔ל Israel אֶת־ [object marker] מִזְבְּחֹתֶ֣יךָ altar הָרָ֔סוּ tear down וְ and אֶת־ [object marker] נְבִיאֶ֖יךָ prophet הָרְג֣וּ kill בֶ in the חָ֑רֶב dagger וָ and אִוָּתֵ֤ר remain אֲנִי֙ i לְ to בַדִּ֔י linen, part, stave וַ and יְבַקְשׁ֥וּ seek אֶת־ [object marker] נַפְשִׁ֖י soul לְ to קַחְתָּֽהּ׃ ס take

Синодальный: 19:15 - И сказал ему Господь: пойди обратно своею дорогою чрез пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сириею,
МБО19:15 - Господь сказал ему: - Возвращайся дорогой, которой пришел, и иди в пустыню Дамаска. Придя туда, помажь Азаила в цари над Сирией.

LXX Септуагинта: καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь πρὸς к αὐτόν нему: Πορεύου Иди ἀνάστρεφε возвратись εἰς в τὴν - ὁδόν путь σου твой καὶ и ἥξεις придёшь εἰς в τὴν - ὁδὸν путь ἐρήμου пустыни Δαμασκοῦ Дамаска καὶ и χρίσεις помажешь τὸν - Αζαηλ Азаила εἰς в βασιλέα царя τῆς - Συρίας· Сирии;

Масоретский:
וַ and יֹּ֤אמֶר say יְהוָה֙ YHWH אֵלָ֔יו to לֵ֛ךְ walk שׁ֥וּב return לְ to דַרְכְּךָ֖ way מִדְבַּ֣רָה desert דַמָּ֑שֶׂק Damascus וּ and בָ֗אתָ come וּ and מָשַׁחְתָּ֧ smear אֶת־ [object marker] חֲזָאֵ֛ל Hazael לְ to מֶ֖לֶךְ king עַל־ upon אֲרָֽם׃ Aram

Синодальный: 19:16 - а Ииуя, сына Намессиина, помажь в царя над Израилем; Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Мехолы, помажь в пророка вместо себя;
МБО19:16 - Еще помажь Ииуйя, сына Намессии, в цари Израиля, а Елисея, сына Шафата, из Авел-Мехолы, в пророки вместо себя.

LXX Септуагинта: καὶ а τὸν - Ιου Ииуя υἱὸν сына Ναμεσσι Намессиина χρίσεις помажешь εἰς в βασιλέα царя ἐπὶ над Ισραηλ· Израилем; καὶ а τὸν - Ελισαιε Елисея υἱὸν сына Σαφατ Сафата ἀπὸ из Αβελμαουλα Авел-Мехолы χρίσεις помажешь εἰς в προφήτην пророка ἀντὶ вместо σοῦ. себя.

Масоретский:
וְ and אֵת֙ [object marker] יֵה֣וּא Jehu בֶן־ son נִמְשִׁ֔י Nimshi תִּמְשַׁ֥ח smear לְ to מֶ֖לֶךְ king עַל־ upon יִשְׂרָאֵ֑ל Israel וְ and אֶת־ [object marker] אֱלִישָׁ֤ע Elisha בֶּן־ son שָׁפָט֙ Shaphat מֵ from אָבֵ֣ל מְחֹולָ֔ה Abel Meholah תִּמְשַׁ֥ח smear לְ to נָבִ֖יא prophet תַּחְתֶּֽיךָ׃ under part

Синодальный: 19:17 - кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Ииуй; а кто спасется от меча Ииуева, того умертвит Елисей.
МБО19:17 - Ииуй предаст смерти всякого, кто уйдет живым от меча Азаила, а Елисей предаст смерти всякого, кто уйдет живым от меча Ииуйя.

LXX Септуагинта: καὶ И ἔσται будет τὸν - σῳζόμενον спасающегося ἐκ от ῥομφαίας меча Αζαηλ Азаила θανατώσει умертвит Ιου, Ииуй, καὶ а τὸν - σῳζόμενον спасающегося ἐκ от ῥομφαίας меча Ιου Ииуя θανατώσει умертвит Ελισαιε. Елисей.

Масоретский:
וְ and הָיָ֗ה be הַ the נִּמְלָ֛ט escape מֵ from חֶ֥רֶב dagger חֲזָאֵ֖ל Hazael יָמִ֣ית die יֵה֑וּא Jehu וְ and הַ the נִּמְלָ֛ט escape מֵ from חֶ֥רֶב dagger יֵה֖וּא Jehu יָמִ֥ית die אֱלִישָֽׁע׃ Elisha

Синодальный: 19:18 - Впрочем, Я оставил между Израильтянами семь тысяч [мужей]; всех сих колени не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его.
МБО19:18 - Но Я сохранил в Израиле семь тысяч человек, колени которых не склонились перед Ваалом и которые не целовали его статуи.

LXX Септуагинта: καὶ И καταλείψεις оставишь ἐν в Ισραηλ Израиле ἑπτὰ семь χιλιάδας тысяч ἀνδρῶν, мужей, πάντα всякого γόνατα, колена, которые οὐκ не ὤκλασαν согнули γόνυ колено τῷ - Βααλ, Ваалу, καὶ и πᾶν всякий στόμα, рот, который οὐ не προσεκύνησεν поклонился αὐτῷ. ему.

Масоретский:
וְ and הִשְׁאַרְתִּ֥י remain בְ in יִשְׂרָאֵ֖ל Israel שִׁבְעַ֣ת seven אֲלָפִ֑ים thousand כָּל־ whole הַ the בִּרְכַּ֗יִם knee אֲשֶׁ֤ר [relative] לֹֽא־ not כָֽרְעוּ֙ kneel לַ to the בַּ֔עַל lord, baal וְ and כָ֨ל־ whole הַ the פֶּ֔ה mouth אֲשֶׁ֥ר [relative] לֹֽא־ not נָשַׁ֖ק kiss לֹֽו׃ to

Синодальный: 19:19 - И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал; двенадцать пар [волов] было у него, и сам он был при двенадцатой. Илия, проходя мимо него, бросил на него милоть свою.
МБО19:19 - [Призвание Елисея на пророческое служение]
Илия ушел оттуда и нашел Елисея, сына Шафата. Он пахал на упряжи из двенадцати пар волов и сам шел за двенадцатой парой. Илия прошел мимо и набросил на него плащ.

LXX Септуагинта: Καὶ И ἀπῆλθεν ушёл ἐκεῖθεν оттуда καὶ и εὑρίσκει находит τὸν - Ελισαιε Елисея υἱὸν сына Σαφατ, Сафата, καὶ а αὐτὸς он ἠροτρία бороздил ἐν на βουσίν волах - - δώδεκα двенадцать ζεύγη пар βοῶν волов ἐνώπιον перед αὐτοῦ, ним, καὶ и αὐτὸς он ἐν среди τοῖς - δώδεκα двенадцатых -, -, καὶ и ἐπῆλθεν пришёл ἐπ᾿ к αὐτὸν нему καὶ и ἐπέρριψε бросил τὴν - μηλωτὴν овечью шкуру αὐτοῦ свою ἐπ᾿ в αὐτόν. него.

Масоретский:
וַ and יֵּ֣לֶךְ walk מִ֠ from שָּׁם there וַ and יִּמְצָ֞א find אֶת־ [object marker] אֱלִישָׁ֤ע Elisha בֶּן־ son שָׁפָט֙ Shaphat וְ and ה֣וּא he חֹרֵ֔שׁ plough שְׁנֵים־ two עָשָׂ֤ר -teen צְמָדִים֙ span לְ to פָנָ֔יו face וְ and ה֖וּא he בִּ in שְׁנֵ֣ים two הֶ the עָשָׂ֑ר -teen וַ and יַּעֲבֹ֤ר pass אֵלִיָּ֨הוּ֙ Elijah אֵלָ֔יו to וַ and יַּשְׁלֵ֥ךְ throw אַדַּרְתֹּ֖ו splendour אֵלָֽיו׃ to

Синодальный: 19:20 - И оставил [Елисей] волов, и побежал за Илиею, и сказал: позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою. Он сказал ему: пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?
МБО19:20 - Тогда Елисей оставил волов и побежал за Илией. - Позволь мне поцеловать на прощание отца и мать, - сказал он. - После этого я пойду с тобой. - Иди, возвращайся. Ведь что я тебе сделал? - ответил Илия.

LXX Септуагинта: καὶ И κατέλιπεν оставил Ελισαιε Елисей τὰς - βόας волов καὶ и κατέδραμεν побежал ὀπίσω вслед Ηλιου Илии καὶ и εἶπεν сказал: Καταφιλήσω Поцелую τὸν - πατέρα отца μου моего καὶ и ἀκολουθήσω последую ὀπίσω за σου· тобой; καὶ и εἶπεν сказал Ηλιου Илия: Ανάστρεφε, Возвращайся, ὅτι потому что πεποίηκά сделал я σοι. тебе.

Масоретский:
וַ and יַּעֲזֹ֣ב leave אֶת־ [object marker] הַ the בָּקָ֗ר cattle וַ and יָּ֨רָץ֙ run אַחֲרֵ֣י after אֵֽלִיָּ֔הוּ Elijah וַ and יֹּ֗אמֶר say אֶשְּׁקָה־ kiss נָּא֙ yeah לְ to אָבִ֣י father וּ and לְ to אִמִּ֔י mother וְ and אֵלְכָ֖ה walk אַחֲרֶ֑יךָ after וַ and יֹּ֤אמֶר say לֹו֙ to לֵ֣ךְ walk שׁ֔וּב return כִּ֥י that מֶה־ what עָשִׂ֖יתִי make לָֽךְ׃ to

Синодальный: 19:21 - Он, отойдя от него, взял пару волов и заколол их и, зажегши плуг волов, изжарил мясо их, и роздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Илиею, и стал служить ему.
МБО19:21 - Тогда Елисей вернулся, взял пару волов и зарезал их. Он сжег плуг, чтобы приготовить мясо, раздал его людям, и они ели. После этого он отправился в путь, чтобы следовать за Илией, и стал его слугой.

LXX Септуагинта: καὶ И ἀνέστρεψεν вернулся он ἐξόπισθεν обратно αὐτοῦ (к) нему καὶ и ἔλαβεν взял τὰ - ζεύγη пару τῶν - βοῶν волов καὶ и ἔθυσεν заколол καὶ и ἥψησεν сварил αὐτὰ их ἐν на τοῖς - σκεύεσι плугах τῶν - βοῶν волов καὶ и ἔδωκεν дал τῷ - λαῷ, народу, καὶ и ἔφαγον· съели; καὶ и ἀνέστη встал καὶ и ἐπορεύθη пошёл ὀπίσω вслед за Ηλιου Илием καὶ и ἐλειτούργει служил αὐτῷ. ему.

Масоретский:
וַ and יָּ֨שָׁב return מֵ from אַחֲרָ֜יו after וַ and יִּקַּ֣ח take אֶת־ [object marker] צֶ֧מֶד span הַ the בָּקָ֣ר cattle וַ and יִּזְבָּחֵ֗הוּ slaughter וּ and בִ in כְלִ֤י tool הַ the בָּקָר֙ cattle בִּשְּׁלָ֣ם boil הַ the בָּשָׂ֔ר flesh וַ and יִּתֵּ֥ן give לָ to the עָ֖ם people וַ and יֹּאכֵ֑לוּ eat וַ and יָּ֗קָם arise וַ and יֵּ֛לֶךְ walk אַחֲרֵ֥י after אֵלִיָּ֖הוּ Elijah וַ and יְשָׁרְתֵֽהוּ׃ פ serve

Открыть окно